Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Mẫu đơn xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, xếp loại học lực... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS là gì?

Đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở là văn bản do học sinh lớp 9 gửi tới nhà trường với mong muốn được xét tốt nghiệp trung học cơ sở đúng thời hạn.

Đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở là văn bản bày tỏ nguyện vọng của học sinh, là căn cứ để nhà trường sắp xếp, theo dõi số lượng học sinh đăng ký để quản lý và tổ chức xét tuyển hiệu quả.

2. Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THCS
NĂM HỌC .……..-………

Kính gửi: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

Em tên: ..................................................................................................................

Ngày sinh: .................................. Giới tính: ..........................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................

Có hộ khẩu thường trú tại: ....................................................................................

Hiện đang cư trú tại: .............................................................................................

Dân tộc: ................................., được hưởng ưu tiên, khuyến khích ....................

Đã học hết chương trình THCS năm .................

tại trường THCS: .................................................................................................

Xếp loại năm học lớp 9:

* Hạnh kiểm:..................................................................

* Học Lực: ............................................................................................................

Nay làm đơn này kính xin BGH nhà trường cho em được đăng ký xét tốt nghiệp THCS tại Hội đồng.

Các giấy tờ gửi kèm theo gồm:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............., ngày..tháng...năm...

Kính đơn

3. Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Học bạ (bản chính); trường hợp học bạ bị thất lạc được Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

– Giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp;

– Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người học xong chương trình Trung học cơ sở từ những năm trước:

+ Đối với người học đã về cư trú ở địa phương thì do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp; nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cấp;

+ Đối với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc các cơ sở tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang quản lý người học cấp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.175
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo