Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp 2023

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền được nhận bằng tốt nghiệp thay cho mình vì lý do nào đó không tham gia nhận bằng được. Mời các bạn cùng xem và tải về giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp tại đây.

1. Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là gì?

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là mẫu giấy được sử dụng để chỉ định người được ủy quyền đại diện cho mình thực hiện việc nhận bằng tốt nghiệp trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Mẫu cần soạn thảo đầy đủ họ và tên, số CMND/CCCD, quê quán và quan trọng là cần nêu rõ được mối quan hệ của người ủy quyền với người được ủy quyền trong giấy ủy quyền để nhà trường có thể xem xét có cho nhận giúp hay không.

2. Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp số 1

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

GIẤY UỶ QUYỀN

Kính gửi:

  • Ban Giám hiệu Trường.............
  • Phòng Đào tạo ...................

Tên tôi là: ..........................................................................................................................

Ngày sinh: ......................Giới tính: Nam; Nữ ¨

CCCD/CMND số: ..................... Ngày cấp ....../ ....../ .......... Nơi cấp: .............................

Quê quán:...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Hiện nay đang công tác tại: ...............................................................................................

Nguyên là sinh viên ngành: ................................................... khóa: .................................

Vì lý do .............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

nên không đến nhận được bằng tốt nghiệp đại học.

Nay tôi uỷ quyền lại cho (anh, chị, em, bố, mẹ): ..............................................................

đến tại Trường Đại học...............nhận thay bằng tốt nghiệp đại học giúp tôi.

Họ tên người được uỷ quyền: ............................................................................................

Ngày sinh: Giới tính: Nam ¨; Nữ ¨

CCCD/CMND số: ..................... Ngày cấp ....../ ....../ .......... Nơi cấp: .........................

Quê quán:...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Hiện nay đang công tác tại: ...............................................................................................

Tôi xin chịu hoàn toàn trách trước pháp luật về nội dung uỷ quyền trên. Kính mong Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ...........................................

Em tên là ………………………...........sinh ngày……...........………tại........………........…...

Sinh viên lớp………………….....……....Khoa………………………MSSV…..........…………

Tốt nghiệp ngành………………............. bậc/hệ…………………….Năm tốt nghiệp……......

CCCD/CMND số………………......….do CA tỉnh……….......………….cấp ngày……............

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)……………………...........sinh ngày……………………..tại…………................…………..

CCCD/CMND số……………..........do CA tỉnh………………….cấp ngày……….........……... đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

 ..........., ngày...tháng....năm.....
Người được ủy quyền
(Ký, viết đủ họ tên)
Người ủy quyền
(Ký, viết đủ họ tên)
Xác nhận của cơ quan
(Ký, viết đủ họ tên)
Xét duyệt của phòng Đào tạo

4. Nội dung của giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Khi nhà trường thông báo thời gian và địa điểm cho các học sinh/sinh viên đến trường lấy bằng tốt nghiệp. Không phải ai cũng có điều kiện đến lấy bằng trực tiếp, vì nhiều lý do cá nhân họ không thể đến trường nhận bằng thì có thể viết giấy ủy quyền cho người khác nhận thay. Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp cần ghi đầy đủ các thông tin như sau:

- Thông tin của người ủy quyền: Họ tên, học sinh/sinh viên lớp nào? Khóa bao nhiêu? Tốt nghiệp ngành/khoa gì? Năm tốt nghiệp?...

- Thông tin người được ủy quyền: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân…

- Nội dung ủy quyền.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã nêu.

- Chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

5. Hướng dẫn viết giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

- Kính gửi: Ghi tên trường đại học, cao đẳng nơi bạn tốt nghiệp.

- Em tên là:.............................Sinh ngày:......................Tại:.......................ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh của sinh viên.

- Sinh viên lớp:..........................Khoa:.............................MSSV:....................sinh viên ghi rõ tên lớp, khoa, mã số sinh viên mà trường cấp cho mình.

- Tốt nghiệp ngành:....................Bậc/hệ:.........................Năm tốt nghiệp:..........ghi rõ tên ngành học, bậc hoặc hệ đào tạo và năm tốt nghiệp của sinh viên đó.

- CCCD/CMND số:...............................do CA tỉnh:.....................Cấp ngày:...................ghi rõ số chứng minh nhân dân, nơi cấp và ngày tháng năm cấp chứng minh.

- Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà):................................Sinh ngày:.........................Tại:......................

CCCD/CMND số:...............................do CA tỉnh:......................Cấp ngày:................

- Đến làm thủ tục nhận thay em: ghi rõ ràng và đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, nơi cấp và ngày tháng năm cấp CMND/CCCD của người nhận ủy quyền.

- Người ủy quyền và người nhận ủy quyền kí và gi rõ họ tên. Sau đó nộp lên cơ quan địa phương xin xác nhận rồi gửi lên Nhà trường xét duyệt để được rút hồ sơ.

6. Nhờ bạn lấy bằng tốt nghiệp Đại học có được không?

Vẫn còn khá nhiều bạn thắc mắc về việc có nhờ bạn lấy bằng tốt nghiệp Đại học được không? Bởi một số trường chấp nhận lấy bằng hộ nhưng một số trường lại không chấp nhận hình thức nhận hộ này. Tùy thuộc vào quy định của từng trường nhưng thông thường để tạo điều kiện nhất cho người học, nếu không thể đến nhận bằng trực tiếp thì có thể nhờ người thân, bạn bè lấy bằng tốt nghiệp cho bạn.

Theo Khoản 2 Điều 4 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BDĐT quy định về nghĩa vụ của người được cấp văn bằng, chứng chỉ như sau:

a) Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ghi nội dung trên văn bằng, chứng chỉ;

b) Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên văn bằng, chứng chỉ trước khi ký nhận văn bằng, chứng chỉ;

c) Phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật khi không trực tiếp đến nhận văn bằng, chứng chỉ;

d) Giữ gìn, bảo quản văn bằng, chứng chỉ; không được tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trên văn bằng, chứng chỉ; không được cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ;

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
32 145.835
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo