Tham luận: Phối hợp giữa công đoàn và nhà trường trong các hoạt động, phong trào thi đua

Tham luận: Phối hợp giữa công đoàn và nhà trường trong các hoạt động, phong trào thi đua sẽ giúp quý thầy cô nắm được vai trò quan trọng của sự phối hợp giữ công đoàn và nhà trường, nhằm giúp nội bộ luôn đoàn kết, nhất trí và cộng đồng trách nhiệm, chất lượng giáo dục của Nhà trường sẽ luôn ổn định và được nâng cao. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Bên cạnh đó, tham luận công đoàn phối hợp với chuyên môn trong nhà trường sẽ góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, sự trách nhiệm và chất lượng giáo dục của Nhà trường sẽ luôn ổn định.

1. Vai trò của tổ chức công đoàn

Công đoàn cơ sở giáo dục giữ vai trò quan trọng trong chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức và tham gia đánh giá các phong trào thi đua trong đơn vị. Các hoạt động của công đoàn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu quả công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục…

Công đoàn cơ sở giáo dục là đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc sắp xếp, quản lý, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở còn thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân, các chủ trương, nghị quyết của công đoàn. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật. Phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ cho đoàn viên và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

2. Tham luận về công tác công đoàn trong trường học

Để có một bài tham luận về công tác công đoàn trong trường học hay thì bạn cần nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác phối hợp, từ đó trả lời cho câu hỏi làm thế nào để phát huy vai trò phối hợp của công đoàn với chuyên môn trong việc thực hiện tổ chức các phong trào thi đua trong nhà trường. Dưới đây là ví dụ cụ thể:

Về thuận lợi: Tập thể công đoàn nhà trường luôn là một tập thể đoàn kết, trong mọi hoạt động của nhà trường thì công đoàn luôn đoàn kết, nhất trí, có chí hướng vươn lên trong hoạt động chuyên môn và trong nhận thức tư tưởng. Trong mọi hoàn cảnh thì công đoàn luôn hết sức nỗ lực, cố gắng và luôn tự khẳng định mình trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian vừa qua thì nhà trường và công đoàn cũng đã có đánh giá chính hoạt động của mình về kết quả đạt được do Phòng giáo dục và công đoàn các cấp kiểm tra. Cụ thể Kết quả đạt được là có .... đồng chí đạt Lao động tiên tiến, ... đồng chí đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 06 đồng chí được xét giáo viên giỏi cấp huyện; ... đồng chí được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Ngoài ra thì Trường đạt tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc; công đoàn, đoàn thanh niên được công nhận là Liên đội vững mạnh và được xét là tổ lao động tiên tiến, xuất sắc.

Như vậy có thể thấy rõ trong suốt quá trình hoạt động thì Công đoàn đã phối hợp, trao đổi, bàn bạc, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chi bộ giao cho, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức đa dạng, phong phú và có hiệu quả các phong trào thi đua.

Trong những hoạt động phối hợp từ khen thường thì công đoàn luôn làm tốt công tác khen thưởng, khuyến học, động viên thăm hỏi kịp thời khi ốm đau, hiếu hỉ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công đoàn Ngành giao cho. Song bên cạnh những mặt tích cực, thì vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế, khó khăn đó là:

Về hạn chế: Đội ngũ cán bộ viên chức nhân viên nhà trường đa phần là nữ, số lượng nuôi con nhỏ nhiều nên phần nào cũng ảnh hưởng đến công việc được giao; nhiều đồng chí tham gia trong tổ chức công đoàn chưa nhiều, kinh nghiệm còn hạn chế nên tổ chức các hoạt động còn chưa phong phú, chưa thu hút được các học sinh tham gia, BCH Công đoàn làm việc chưa thể hiện rõ tính khoa học, một số hoạt động đưa ra chưa nhận được sự hưởng ứng cao của cán bộ đoàn viên…

Tham luận về công tác công đoàn trong trường học 
Tham luận về công tác công đoàn trong trường học

3. Tham luận công tác phối hợp giữa công đoàn và nhà trường

Để phát huy vai trò của Công đoàn cũng như để làm tốt hơn nữa trong hoạt động phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường thì trong thời gian công đoàn cần phải có sự thay đổi bằng cách:

- Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân, trong hoạt động cần phân công trách nhiệm rõ ràng, coi trọng dân chủ, tôn trọng tiếp thu ý kiến đoàn viên; đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên.

- Xác định đúng vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của Công đoàn trong mỗi hoạt động tham gia, từ mỗi hoạt động luôn phải có định hướng cụ thể rõ ràng trong từng công việc, tránh bỏ sót công việc hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

- Công đoàn cùng bàn bạc để tham mưu cho nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch năm học. Để hiệu quả thì ban chấp hành công đoàn cần phát động và tổ chức cho toàn bộ cán bộ đoàn viên tham gia xây dựng kế hoạch, thống nhất về chỉ tiêu, phương hướng, biện pháp. Và dựa trên những kế hoạch và góp ý của đoàn viên, Công đoàn cần chủ động trao đổi bàn bạc cùng Nhà trường xây dựng: cam kết thi đua và cam kết thực hiện.

- Trong những buổi họp ban chấp hành công đoàn cần tạo không khí cởi mở, thẳng thắn, trung thực, công khai; xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đở nhau, tránh các biểu hiện bất hòa trong nội bộ Công đoàn.

- Trong công tác thi đua luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc, thúc đẩy công tác chuyên môn, không đánh giá cảm tính mang bệnh thành tích, cần Tham mưu với Nhà trường khen thưởng thỏa đáng, phát hiện động viên kịp thời những điển hình gương người tốt việc tốt, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

4. Bài tham luận về phối hợp giữa công đoàn và nhà trường

Các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường nói chung và Công đoàn nói riêng là lực lượng rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để chỉ đạo, thực hiện mục tiêu giáo dục, thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường. Mọi chủ trương, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ muốn đạt kết quả tốt cần phải có sự phối hợp thực hiện. Nếu giữa Công đoàn và Nhà trường không tạo ra sự đoàn kết, thống nhất, đồng bộ và nhất quán thì sẽ gặp khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện và phát động các phong trào thi đua trong Nhà trường.

Như chúng ta biết, Công đoàn là một tổ chức quần chúng tự nguyện có tính chất độc lập về mặt tổ chức; là một thành viên của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Công đoàn có chức năng phối hợp với Nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật quy định. Trong Nhà trường, Công đoàn cơ sở là nền tảng của Công đoàn ngành Giáo dục - đào tạo; là cầu nối giữa cán bộ đoàn viên với các đoàn thể trong trường và ngoài xã hội, với Chi bộ trường; là tổ chức chính trị trong Nhà trường, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên. Mối quan hệ giữa các cấp quản lí nhà trường và tổ chức Công đoàn trong trường là quan hệ phối hợp công tác, bình đẳng, tôn trọng tính độc lập của nhau.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn trường THPT Thị Xã Quảng Trị đã phát động nhiều phong trào như: thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào văn nghệ, TDTT... Qua đó, đã động viên, khích lệ cán bộ đoàn viên tham gia nhiệt tình và tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong Nhà trường. Ngoài ra, Công đoàn trường còn tham gia các hội thi văn nghệ, TDTT cấp thị, cấp ngành đạt kết quả cao.

Có được những thành tích trên, chính là do Công đoàn trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn ngành, của Chi bộ trường và sự phối hợp của Nhà trường; sự tin tưởng, hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của CBĐV trong các hoạt động, phong trào.

Về phía Nhà trường, Công đoàn đã phối hợp, trao đổi, bàn bạc, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chi bộ giao cho; thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức đa dạng, phong phú và có hiệu quả các phong trào thi đua, VN-TDTT; làm tốt công tác khen thưởng, khuyến học, động viên thăm hỏi kịp thời khi ốm đau, hiếu hỉ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công đoàn Ngành giao cho.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó thì Công đoàn trường chúng ta còn gặp những hạn chế nhất định, đó là: BCH Công đoàn làm việc chưa thể hiện rõ tính khoa học, một số hoạt động đưa ra chưa nhận được sự hưởng ứng cao của cán bộ đoàn viên (ví dụ như vấn đề tổ chức đi tham quan học tập), phong trào tham gia tập luyện TDTT của CBĐV chưa cao.

Để phát huy vai trò của Công đoàn, làm tốt quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường, trong thời gian tới cần phải :

- Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. BCH Công đoàn cần phải làm việc nhiệt tình, phân công trách nhiệm rõ ràng, coi trọng dân chủ, tôn trọng tiếp thu ý kiến đoàn viên; có bản lĩnh, đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên.

- Xác định đúng vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của Công đoàn trong mỗi vấn đề tham gia. Phải có định hướng cụ thể rõ ràng trong từng công việc, như vậy để tránh bỏ sót công việc hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

- Công đoàn cùng tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch năm học. Phát động và tổ chức cho toàn bộ cán bộ đoàn viên tham gia xây dựng kế hoạch, thống nhất về chỉ tiêu, phương hướng, biện pháp. Tham gia thi GV giỏi trường, GVCN giỏi, thao giảng, dự giờ..

- Trên cơ sở kế hoạch và những góp ý của đoàn viên, Công đoàn cần chủ động trao đổi bàn bạc cùng Nhà trường xây dựng: cam kết thi đua và cam kết thực hiện.

- Cần tạo không khí cởi mở, thẳng thắn, trung thực, công khai; xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đở nhau, tránh các biểu hiện bất hòa trong nội bộ Công đoàn.

- Công đoàn phối hợp thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt điểm nhấn của ngành.

- Trong công tác thi đua luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc, thúc đẩy công tác chuyên môn, không đánh giá cảm tính mang bệnh thành tích. Tham mưu với Nhà trường khen thưởng thỏa đáng, phát hiện động viên kịp thời những điển hình gương người tốt việc tốt, đồng thời theo dõi giúp đỡ hoặc nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm. Định kì tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm ghi nhận, đánh giá chính xác, công bằng các hoạt động.

- Công đoàn phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Cần quan tâm đến hoàn cảnh, thu nhập thực tế của đoàn viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách, lương bổng của đoàn viên. Công đoàn tham mưu sắp xếp bố trí lao động hợp lý, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên trong công việc.

- Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe cán bộ đoàn viên, thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT. Tổ chức và vận động cán bộ đoàn viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch. Duy trì tốt công tác động viên thăm hỏi khi ốm đau, khó khăn, hiếu hỉ. Tổ chức buổi lễ trang trọng ý nghĩa tuyên dương con em CBĐV có thành tích trong các dịp lễ.

Có thể khẳng định trong việc triển khai, tổ chức thực các nhiệm vụ của Công đoàn, nếu có sự chỉ đạo đúng đắn, có sự phối hợp chặt chẽ với Nhà trường, nếu biết phát huy vai trò quan trọng của Công đoàn trong việc phát động, triển khai các phong trào thi đua thì nội bộ sẽ luôn đoàn kết, nhất trí và cộng đồng trách nhiệm, chất lượng giáo dục của Nhà trường sẽ luôn ổn định và được nâng cao.

Để Công đoàn trường thực sự là mái ấm của CBĐV thì rất cần sự tiếp tục quan tâm của cấp trên và sự động viên, hỗ trợ về tinh thần và vật chất nhiều hơn nữa của Nhà trường để có thêm kinh phí tổ chức nhiều hoạt động thi đua, giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT.

Ngoài ra chúng tôi mong muốn sự tham gia gia tích cực, nhiệt tình hơn nữa của các công đoàn viên trong nhà trường để cho các hoạt động phong trào ngày càng lớn mạnh hơn, góp phần chung vào sự phát triển của tổ chức công đoàn cũng như sự lớn mạnh chung của nhà trường.

--------------------

Trên đây là nội dung bài Tham luận: Phối hợp giữa công đoàn và nhà trường trong các hoạt động, phong trào thi đua, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu biểu mẫu giáo dục - đào tạo khác đã được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 40.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo