Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 thực hiện như thế nào là một trong những quan tâm lớn của các em học sinh, phụ huynh khi tham gia Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học đang đến gần. Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng là thành phần hồ sơ bắt buộc thí sinh cần phải có khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2024 mới nhất hiện nay ban hành theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Phiếu Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức được ban hành tại Công văn 1277/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thực hiện khai thông tin ĐKDT trực tuyến. Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng Phiếu ĐKDT. Người đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký dự thi để lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT làm cơ sở để đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ chỉ phải khai từ mục 1 đến mục 15 và các mục 24, 25, 26, 27 trên phần mềm.

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT mới nhất

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

- Trước khi khai phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT), thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU, những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận ĐKDT để được hướng dẫn đầy đủ. Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong Phiếu ĐKDT.

- Thí sinh đang học lớp 12 thực hiện khai thông tin ĐKDT trực tuyến theo tài khoản được cấp trên Hệ thống phần mềm Quản lý thi. Sau khi hoàn thành rà soát và xác nhận theo thời hạn ĐKDT quy định, Trường THPT nơi thí sinh đang học in Phiếu ĐKDT, Phiếu số 1, Phiếu số 2 và ký tên, đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của Phiếu ĐKDT để xác nhận nhân thân thí sinh.

- Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng Phiếu ĐKDT, Phiếu số 1 và Phiếu số 2 (thông tin phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng trên bì, Phiếu số 1 và Phiếu số 2) rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao (photocopy) 2 mặt CMNN/CCCD trên 1 mặt của tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu chân dung, mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). Ngoài ra, phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng Phiếu ĐKDT. Công an xã phường nơi thí sinh tự do đang cư trú ký tên và đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của Phiếu ĐKDT để xác nhận nhân thân thí sinh. Người đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT làm cơ sở để đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải điền tất cả các mục trên Phiếu. Người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký nguyện vọng để xét tuyển bằng phương thức khác với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT phải khai từ mục 1 đến mục 11 và mục 13 trên Phiếu.

- Nơi tiếp nhận ĐKDT giữ lại bì đựng Phiếu ĐKDT, Phiếu số 1, bản sao (photocopy) CCCD/CMND và 2 ảnh, trả lại Phiếu số 2 cho thí sinh sau khi đã ký và đóng dấu xác nhận.

- Thí sinh lưu giữ Phiếu số 2 này để nhận Giấy báo thi, Giấy chứng nhận kết quả thi. Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc Giấy báo thi thí sinh đem Phiếu ĐKDT này trực tiếp tới Điểm thi đã đăng ký vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ

2. Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Năm nay, học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 bằng hình thức trực tuyến thay vì trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. Tuy nhiên thí sinh tự do vẫn đăng ký trực tiếp tại trường bằng hình thức qua phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh cần khai cẩn thận các thông tin khai trong Phiếu đăng ký dự thi để tránh những nhầm lẫn, sai sót không đáng có. Dưới đây là Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 mới nhất theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL, mời các em tham khảo.

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Mục SỞ GDĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc Sở GDĐT nào thì ghi tên Sở GDĐT vào vị trí trống, sau đó điền 2 chữ số biểu thị mã Sở GDĐT vào 2 ô trống tiếp theo, mã Sở GDĐT do Bộ GDĐT quy định.

Mục Số phiếu: Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi ghi, thí sinh không ghi mục này.

Mục 1, 2 : Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh/thành phố), nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. c) Quốc tịch nước ngoài thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 4: Đối với CCCD hoặc CMND mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng; đối với CMND mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống.

Mục 5: Mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ đối với các xã/phường thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi thí sinh có nơi/hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh không có nơi/hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố vào dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực có liên quan đến nơi thường trú/hộ khẩu thường trú, đề nghị phải khẳng định thời gian có nơi thường trú/hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng.

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ đến huyện/quận, tỉnh/thành phố của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0). Đối với thí sinh là công an, quân nhân được cử tham gia dự thi để xét tuyển ĐH, CĐSP thì ghi mã tỉnh/thành phố tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời gian học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã tỉnh/thành phố tương ứng với tỉnh/thành phố theo nơi/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học sinh đang học (ví dụ 12A1, 12A2,...), đối với thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ điện thoại, email. Đối với thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, cần đăng ký số điện thoại di động của mình để được cấp mật khẩu sử dụng một lần (OTP) qua tin nhắn đảm bảo cho sự bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số điện thoại; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. Địa chỉ này đồng thời là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9: Thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 10: Thí sinh bắt buộc phải đánh dấu (X) vào một trong 2 ô để biểu thị rõ thí sinh học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX cấp THPT.

Mục 11: Đối với thí sinh tự do phải đánh dấu (X) vào một trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính đến thời điểm dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ GDĐT quy định vào vị trí tương ứng.

Mục 13: Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp ĐKDT tại các địa điểm do Sở GDĐT quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo hướng dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Mục 14: Đối với thí sinh hiện đang là học sinh lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh không được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b. Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục đích dự thi, tùy theo việc lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành phần (tại điểm b) cho phù hợp. Thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét công nhận tốt nghiệp THPT) năm trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đó ở Mục 16. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã đề nghị bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đối với thí sinh học theo chương trình GDTX có thể chọn bài thi Ngoại ngữ nếu có nguyện vọng sử dụng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì đánh dấu (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với ngôn ngữ cụ thể như sau: N1 - Tiếng Anh; N2 - Tiếng Nga; N3 - Tiếng Pháp; N4 - Tiếng Trung Quốc; N5 - Tiếng Đức; N6 - Tiếng Nhật; N7 - Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp.

Mục 15: Đối với thí sinh có nguyện vọng miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”.

Ví dụ:

15. Đăng ký miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký để tuyển sinh: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi):

TOEFL ITP Điểm thi (Nếu Chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):

450

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT năm trước, nếu có những bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đó vào ô tương ứng (Lưu ý: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó). Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có nguyện vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng./.

3. Hướng dẫn đăng ký tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Từ 2/5 đến 17h ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Bộ lưu ý thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng ký và xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu quên tài khoản hoặc mật khẩu, học sinh liên hệ với trường để được cấp lại.

Để thực hiện tốt việc đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà trường, các thí sinh thực hiện đúng theo các hướng dẫn đã ban hành, các hướng dẫn chi tiết trên hệ thống Quản lý thi, đồng thời lưu ý thêm đối với thí sinh như sau:

Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, thí sinh có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại.

Việc bảo mật thông tin tài khoản đăng ký dự thi là vô cùng quan trọng, trong trường hợp xấu có thể bị kẻ xấu thay đổi thông tin đăng ký xét tuyển khiến các em mất cơ hội xét tuyển trường mình mong muốn. Bên cạnh đó còn bị kẻ xấu lợi dụng.

Nếu thí sinh không có CCCD/CMND và số định danh cá nhân thì hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự làm tài khoản để truy cập hệ thống.

Thí sinh cần đọc kỹ thông tin trên phiếu đăng ký dự thi và bản hướng dẫn ghi phiếu trước khi thực hiện đăng ký dự thi (cả trực tuyến và trực tiếp).

Để hướng dẫn thí sinh trong lần đầu triển khai hình thức đăng ký dự thi trực tuyến, Bộ yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ trợ 24h trên 7 ngày. Nếu có thắc mắc, các em gọi 1800 8000, phím 2 để được tư vấn. Các Sở và trường cũng được yêu cầu phân công người hỗ trợ thí sinh.

4. Những mốc thời gian cần lưu ý khi thi tốt nghiệp THPT 2024

Những mốc thời gian này là mốc thời gian đã được công bố cố định trong năm 2024. Những thí sinh dự thi cần nắm bắt để bám sát quá trình đăng ký và thủ tục tham gia thi, nhất là những thí sinh tự do.

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT.

Bộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/4/2024

2

Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/4/2024

3

Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, gồm:

- Thông tin cá nhân học sinh.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 23/4/2024

- Thông tin kết quả học tập của học sinh.

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 31/5/2024

4

- Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 (gọi tắt là thí sinh đang học lớp 12).

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Từ ngày 24/4 đến hết ngày 26/4/2024

- Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống QLT.

Từ ngày 24/4 đến hết ngày 28/4/2024

- Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức ĐKDT trực tuyến.

Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024

5

Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (gọi tắt là thí sinh tự do) ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT.

Các Sở GDĐT

Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định

Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024

6

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp.

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan; Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/5/2024

7

Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có).

Các Sở GDĐT

Các đơn vị đăng ký dự thi

Từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2024

8

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh; in, ký tên và đóng dấu trên Phiếu ĐKDT đối với thí sinh đăng ký ĐKDT trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên Phiếu và danh sách; bàn giao cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2 và lưu Phiếu ĐKDT số 1.

Các đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024

9

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh.

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/5/2024

10

Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT.

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị ĐKDT

Từ ngày 24/5 đến hết ngày 28/5/2024

11

Tập huấn Phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Bộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024

12

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên.

Các Sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024

13

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi.

Các Sở GDĐT

các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

14

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ kèm theo.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2024

15

Nhập, rà soát dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp, dữ liệu về ưu tiên của thí sinh vào Hệ thống QLT; in thông tin của thí sinh từ Hệ thống QLT, cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 06/6/2024

16

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT. Duyệt thông tin ĐKDT, thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống QLT.

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2024

17

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Thủ trưởng Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2024

18

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi.

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 11/6/2024

19

In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/6/2024

20

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi.

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/6/2024

21

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi.

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

22

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2024

23

Ban Coi thi làm việc.

Ban Coi thi

Các Sở GDĐT

Từ ngày 25/6/2023

24

Tổ chức coi thi.

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Các ngày 27, 28 và 29/6/2024

25

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT.

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

26

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT.

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất 11 giờ 30 ngày 29/6/2024

27

Gửi Đĩa CD0 về Bộ GDĐT

Ban Chấm thi trắc nghiệm

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 05/7/2024

28

Gửi Đĩa CD1 về Bộ GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/7/2024

29

Gửi Đĩa CD2 về Bộ GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/7/2024

30

Gửi Đĩa CD3 về Bộ GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 12/7/2024

31

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT (Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận);

- Đối sánh kết quả thi.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 14/7/2024

32

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

8 giờ 00 ngày 17/7/2024

33

Xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 19/7/2024

34

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/7/2024

35

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2024

36

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2024

37

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 17/7 đến hết ngày 26/7/2024

38

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 27/7/2024

39

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Các Hội đồng thi

Cục QLCL;

các Sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2024

40

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/8/2024

41

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT vế Bộ GDĐT (qua Cục QLCL).

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 11/8/2024

42

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ).

Các Sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/8/2024

Trên đây Hoatieu.vn vừa giới thiệu tới các bạn Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể hiểu rõ hơn về phiếu và cách điền phiếu đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
205 342.372
0 Bình luận
Sắp xếp theo