Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? Pháp luật là văn bản pháp lý được nhà nước ban hành nhằm điều hành bộ máy nhà nước và quản lý trật tự xã hội. Hệ thống pháp luật được xây dựng với nhiều lĩnh vực khác nhau để bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể trong xã hội.

1. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

C. Bảo vệ lợi ích của công dân

D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân

Trả lời đáp án đúng là B. Pháp luật có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Vì pháp luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mọi chủ thể trong xã hội trong đó có công dân. Mọi công dân trong xã hội đều được pháp luật quy định công bằng cả về lợi ích và quyền.

Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?
Vai trò của pháp luật đối với công dân

Những đáp án còn lại không đúng vì:

A. Pháp luật không bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân bởi nếu bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân thì mọi công dân khi vi phạm pháp luật thì không bị bắt hay trừng phạt, điều này ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội, pháp luật sẽ không phát huy được vai trò của mình. Vì thế dù mọi công dân được tự do đi lại, tự do sinh sống, làm việc nhưng nếu có vi phạm sẽ bị pháp luật trừng trị.

C. Đáp án này đúng nhưng chưa đủ hết vai trò của pháp luật với công dân.

D. Pháp luật không bảo vệ mọi nhu cầu của công dân, vì nhu cầu của công dân rất đa dạng mà pháp luật không thể đáp ứng như nhu cầu được tự do khi có hành vi vi phạm pháp luật, nhu cầu được hưởng những vật chất quá hiện đại,…

2. Ví dụ về vai trò của pháp luật đối với công dân

Để hiểu hơn về vai trò của pháp luật đối với công dân, Hoatieu.vn sẽ đưa ra một số ví dụ như sau:

Ví dụ 1: Anh H bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, vì thế anh H đã làm đơn kiện lên cơ quan chức năng để được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình. Khi điều tra thì cơ quan chức năng xử lý hành chính với anh T với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Có thể thấy pháp luật bảo vệ danh dự nhân phẩm cho mọi công dân.

Ví dụ 2: Pháp luật bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của học tập của công dân. Công dân được pháp luật, nhà nước tạo điều kiện học tập đầy đủ, nhà nước ban hành những chính sách để công dân được học tập đầy đủ như chính sách học bổng cho những học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện học tập với những học sinh vùng cao.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
2 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo