Mấy điểm ở lại lớp năm 2024?

Mấy điểm ở lại lớp? Bao nhiêu điểm thì phải ở lại lớp? Hiện nay, với việc thực hiện chương trình GDPT mới, thì quy định về các trường hợp học sinh phải kiểm tra lại, ở lại lớp đã có nhiều thay đổi. Vậy Dưới bao nhiêu điểm thì thi lại? Học sinh ở lại lớp khi nào? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

1. Điều kiện phải ở lại lớp

Điều kiện phải ở lại lớp theo Thông tư 58 áp dụng cho lớp 9, 12 (năm học 2023-2024).

Căn cứ vào điều 15 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 15. Lên lớp hoặc không được lên lớp

1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:

a) Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

2. Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

b) Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

c) Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

d) Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

Điều kiện học sinh không được lên lớp là:

 • Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học;
 • Học lực cả năm bị kém hoặc lực và hạnh kiểm yếu;
 • Sau khi kiểm tra lại nhưng không kéo học lực lên mức xếp loại trung bình;

Điều kiện phải ở lại lớp theo Thông tư 22 áp dụng cho các khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 (năm học 2023-2024. Theo đó Chỉ có hai trường hợp học sinh ở lại lớp hẳn.

Điều 12. Được lên lớp, đánh giá lại trong kì nghỉ hè, không được lên lớp quy định:

“1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:

a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

c) Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

Như vậy chỉ có 2 trường hợp học sinh sẽ ở lại lớp hẳn khi nghỉ quá 45 ngày, và cả kết quả học tập và kết quả rèn luyện đều xếp loại chưa đạt.

Quy định mới đã bỏ việc học sinh có điểm trung bình dưới 2,0 phải ở lại hẳn (loại kém).

Tuy nhiên để đạt thì phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Mức Đạt:

 • Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
 • Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm. 

2. Dưới bao nhiêu điểm thì thi lại?

Năm học 2023-2024, học sinh có điểm trung bình các môn học cả năm dưới 5,0; Có môn điểm trung bình dưới 3,5 thì phải thi lại trong hè môn học đó.

 • Các em được chọn một số môn học trong các môn học có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc có kết quả xếp loại chưa đạt để kiểm tra lại.
 • Kết quả kiểm tra lại được lấy thay thế cho kết quả xếp loại cả năm học của môn học đó để tính lại điểm trung bình các môn cả năm học và xếp loại lại về học lực; nếu đạt loại trung bình (hoặc loại Đạt) thì được lên lớp.

3. Mấy điểm ở lại lớp THCS, THPT?

Mấy điểm ở lại lớp?
Mấy điểm ở lại lớp?

Như vậy căn cứ vào quy định trên thì học lực cả năm đạt dưới mức trung bình sẽ phải ở lại lớp sau khi được tạo điều kiện thi lại. Cụ thể nếu phạm một trong những quy định dưới đây thì học sinh bị học lực dưới trung bình là ở lại lớp sau khi đã thi lại (năm học 2023 - 2024) như sau:

Đối với học sinh khối 6, 7, 8, 10, 11 được quy định theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT:

 • Có từ hai môn học đánh giá bằng nhận xét bị đánh giá mức Chưa đạt.
 • Có dưới 6 môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; Có môn học ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

Đối với học sinh khối lớp 9 và 12 thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT :

 • Điểm trung bình các môn học cả năm dưới 5,0;
 • Có môn học bị điểm trung bình dưới 3,5;
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét đều chưa đạt;

4. Thi mấy điểm ở lại lớp?

Cũng căn cứ những quy định trên thì pháp luật không đặt ra những điểm thi cụ thể để làm điều kiện ở lại lớp bởi vì điểm thi chỉ là một phần để tính điểm trung bình môn và điểm trung bình năm học. Nếu như điểm thi dưới mức trung bình nhưng điểm số trong quá trình kiểm tra học tập ở mức khá thì có thể điểm trung bình môn cả năm vẫn có thể qua môn.

Vì thế nên sẽ tùy vào trường hợp điểm thi và điểm trên lớp mới xác định được điểm số tối thiếu cần đạt khi đi thi.

5. Giải đáp một số câu hỏi về điều kiện lên lớp, thi lại

5. 1 môn dưới 5 có lên lớp không?

- Việc xét thi lại hay không phục thuộc vào điểm trung bình cuối năm học.

- Nếu bạn có 1 môn tổng ĐTB cuối năm dưới 5,0. Không có môn nào dưới 3.5 và có ít nhất 6 môn có điểm trung bình cả năm trên 5.0 thì khả năng cao là học lực Đạt, được lên lớp và không phải thi lại.

- Nhưng nếu 1 môn dưới 5 mà lại nằm ở 2.0 – 3.4, học sinh cần phải thi lại. Nếu số điểm đạt tiêu chuẩn mới được lên lớp.

Xem thêm tại đây:

5.2. Học lực loại yếu có được lên lớp không?

5.3. Điểm thi dưới 3,5 có thi lại không?

- Đối với khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 sẽ xét theo thông tư mới Thông tư 22/2021, khi vi phạm một trong những tiêu chí dưới đây sẽ phải thi lại:

 • Có từ 2 (hai) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
 • Có dưới 6 môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; Có môn học ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

- Đối với khối 9, 12 sẽ xét thông tư 58/2011 cũ, khi vi phạm một trong những tiêu chí dưới đây sẽ phải thi lại:

 • Điểm trung bình các môn học cả năm dưới 5,0;
 • Có môn điểm trung bình dưới 3,5;
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét đều chưa đạt;

Như vậy căn cứ vào công thức trên bạn có thể thấy rằng để biết được có cần phải thi lại hay không phụ thuộc hoàn toàn vào điểm trung bình môn học cả năm mà điểm này được tính phụ thuộc vào điểm trung bình môn học của học kì 1 và học kì 2.

Vì thế khi thi một môn bị 3,5 điểm chưa xác định được việc bạn có phải thi lại hay không do còn nhiều điểm khác bù trừ.

Tham khảo chi tiết tại bài viết sau:

5.4. Cách xếp loại học lực đối với học sinh Tiểu học, THCS, THPT

-Hiện nay việc việc đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học bằng điểm số và nhận xét, được thực hiện theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT.

Tham khảo chi tiết tại đây:

- Cách xếp loại học lực đối với học sinh Tiểu học, THCS, THPT được thực hiện như sau:

 • Thực hiện theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với lớp 6, 7, 8, 10, 11. năm học 2024-2025 áp dụng đối với lớp 9, lớp 12.
 • Năm 2023-2024, lớp 9, lớp 12 vẫn thực hiện đánh giá, xếp loại học lực và hạnh kiểm theo quy định tại Thông tư 26.

Xem chi tiết tại bài viết sau:

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Mấy điểm ở lại lớp? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Dân sự liên quan.

Đánh giá bài viết
27 3.929
11 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Dương Bảo Khang
  Dương Bảo Khang

  tính điểm trung bình môn và hạnh kiểm cả năm lên lớp phải không ạ em có 1 môn điểm trung bình cả năm 4,0 có lên lớp hay thi lại không ạ em cám ơn nhìu ạ


  Thích Phản hồi 14/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Học lực Đạt/Trung bình là được lên lớp em nhé. Em tham khảo quy định nhé:

   Điều 15. Lên lớp hoặc không được lên lớp

   1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:

   a) Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

   b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

   Thích Phản hồi 15/05/23
 • Phôi Phôi
  Phôi Phôi

  em thi có 2 môn dưới 3,5 điểm và 2 môn đó điểm trung bình môn cả năm và trung học kì đều trên 5.0 thì có phải thi lại không a?

  Thích Phản hồi 17/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Có vẻ là không em, học lực em xếp ít nhất là Trung Bình rồi.

   Thích Phản hồi 17/05/23
 • Ng Minh Anh
  Ng Minh Anh

  Em thi có một môn dưới 3,5 nhưng tổng kết cả năm  đc 5.9 thi có phải thi lại ko ạ


  Thích Phản hồi 13:33 29/05
  • Lê Anh Dũng
   Lê Anh Dũng

   Không biết ban đang học lớp nào? Thực chất điểm thi chưa quyết định việc có bị ở lại lớp hay không, vì xét điều kiện lên lớp thường xét điểm trung bình cuối năm học.

   Nếu bạn đang học cấp THPT thì Bạn vi phạm một trong những điều kiện dưới đây thì mới bị ở lại lớp nhé:

   Đối với học sinh khối 10 được quy định theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT:

   Có từ hai môn học đánh giá bằng nhận xét bị đánh giá mức Chưa đạt.
   Có dưới 6 môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; Có môn học ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

   Đối với học sinh khối 11, 12 theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT :

   Điểm trung bình các môn học cả năm dưới 5,0;
   Có môn học bị điểm trung bình dưới 3,5;
   Các môn học đánh giá bằng nhận xét đều chưa đạt;

   Thích Phản hồi 17:16 29/05
 • Vinh Chau
  Vinh Chau

  nếu như 4 năm hs trung bình ở thcs thì có đc xét lên lớp 10 ko vậy ạ ?


  Thích Phản hồi 20:01 10/11
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Vẫn đủ điều kiện được xét tuyển nhé bạn.

   Thích Phản hồi 09:21 15/11
 • Quoc Thanh
  Quoc Thanh

  Có 9 môn mà 2 môn tổng lại dưới 5,0 thì có thi lại ko ạ

  Thích Phản hồi 11:52 02/01
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   - Việc xét thi lại hay không phục thuộc vào điểm trung bình cuối năm học.

   - Nếu bạn có 2 môn tổng ĐTB cuối năm dưới 5,0. Không có môn nào dưới 3.5 và có ít nhất 6 môn có điểm trung bình cả năm trên 5.0 thì khả năng cao là học lực Đạt, được lên lớp và không phải thi lại nhé ạ.

   Bạn có thể xem thêm tại: https://hoatieu.vn/phap-luat/hoc-luc-loai-yeu-co-duoc-len-lop-khong-214102

   Thích Phản hồi 14:28 03/01
  • Hạt đậu nhỏ
   Hạt đậu nhỏ

   - Việc xét thi lại hay không phục thuộc vào điểm trung bình cuối năm học.

   - Nếu không có môn nào dưới 3.5 và có ít nhất 6 môn có điểm trung bình cả năm trên 5.0 thì khả năng cao là học lực Đạt, được lên lớp và không phải thi lại

   Thích Phản hồi 14:29 03/01
 • Kiều Nguyễn
  Kiều Nguyễn

  Cho em hỏi nếu có 1 môn điểm TB môn dưới 5 có lên lớp không ạ cụ thể là môn văn

  Thích Phản hồi 17:57 23/04
  • Hoa Tiêu
   Hoa Tiêu

   Đạt học lực Đạt là được em ạ.

   Thích Phản hồi 14:01 24/04
 • Ziệt Tùng
  Ziệt Tùng

  1 môn bị 2đ còn lại em được 5đ có được lên lớp không ạ

  Thích Phản hồi 20:53 07/05
  • Hoa Tiêu
   Hoa Tiêu

   Tổng kết các môn của em là bao nhiêu vậy?

   Thích Phản hồi 09:22 08/05
  • Ziệt Tùng
   Ziệt Tùng

   @Hoa Tiêu dạ 5 ạ


   Thích Phản hồi 23:13 08/05
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Nếu có 1 môn ĐTB môn cả năm là 2 điểm thì phải thi lại em nhé. Nếu 2 điểm chỉ là điểm thi và tính điểm TB môn đó cả năm em được 5 điểm thì vẫn lên lớp.

   Thích Phản hồi 17:28 10/05
 • Yến Huỳnh
  Yến Huỳnh

  Thì cuối kì 2 lớp 6 GDCD 2.5 mà các môn khác trên 7.0 6.0 có đc lên lớp ko mà k cần thị lại k ạ 

  Thích Phản hồi 12:34 08/05
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Xét lên lớp hay không căn cứ vào ĐTBmcn. Trường hợp của em nếu thi cuối kì 2 lớp 6 GDCD 2.5 nhưng ĐTBmcn môn GDCD từ 3,5 điểm trở lên vẫn được lên lớp và không phải thi lại.

   Thích Phản hồi 16:03 08/05
  • Hoa Tiêu
   Hoa Tiêu

   Tổng kết cả năm môn GDCD của em là bao nhiêu?

   Thích Phản hồi 6 ngày trước
 • Nhật Quang Thành
  Nhật Quang Thành

  Lớp 6 có môn toán đc 1 điểm thì có lên lớp ko ạ

  Thích Phản hồi 16:27 09/05
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   1 điểm là điểm thi hay điểm TB môn cả năm? Nếu là điểm TBM cả năm thì phải thi lại. Nếu chỉ là điểm thi và khi tính điểm trung bình cả năm môn đó em đạt từ 3,5 trở lên thì vẫn có khả năng được lên lớp em nhé!

   Thích Phản hồi 17:31 10/05
  • Hoa Tiêu
   Hoa Tiêu

   Tổng kết cả năm môn Toán em được bao nhiêu?

   Thích Phản hồi 6 ngày trước
 • Vaan Myx
  Vaan Myx

  Điểm tbm cả năm toán,hoá đều 4đ nhưng những môn còn lại trên 6,5đ vậy thì có tính là đc lên lớp ko ạ

  Thích Phản hồi 19:14 11/05
  • Hoa Tiêu
   Hoa Tiêu

   Em đang học lớp mấy vậy?

   Thích Phản hồi 6 ngày trước
  • Vaan Myx
   Vaan Myx

   @Hoa Tiêu  lớp 10

   Thích Phản hồi 6 ngày trước