Quá trình nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cần phải nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm tiếp cận khoa học nào?

Quá trình nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cần phải nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm tiếp cận khoa học nào? Môn học quốc phòng an ninh là môn học cần thiết trong hệ giáo dục phổ thông và đại học. Chương trình học tập nhằm giáo dục các em những kỹ năng, nhiệm vụ, hoạt động liên quan đến quốc phòng an ninh. Điều này để các em hiểu được trọng trách nhiệm vụ của mình để tham chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh tổ quốc.

1. Quá trình nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cần phải nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm tiếp cận khoa học nào?

  1. Hệ thống, lịch sử, logic, thực tiễn.
  2. Khách quan, lịch sử, toàn diện.
  3. Hệ thống, biện chứng, lịch sử, logic.
  4. Lịch sử, cụ thể biện chứng.

Trả lời đáp án đúng là: A.

Quá trình nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cần phải nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm tiếp cận khoa học Hệ thống, lịch sử, logic, thực tiễn.

Chi tiết các quan điểm tiếp cận khoa học ở mục 2.

Quá trình nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cần phải nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm tiếp cận khoa học nào?

2. Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng an ninh

Cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu giáo dục quốc phòng an ninh là học thuyết Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để nghiên cứu cơ sở phương pháp luận trên cần phải vận dụng đúng đắn các quan điểm tiếp cận khoa học như sau:

- Quan điểm hệ thống: quan điểm này đặt ra yêu cầu nghiên cứu, phát triển các nội dung của quốc phòng, an ninh một cách toàn diện tổng thể, trong các mối quan hệ phát triển giữa các bộ phận và các vấn đề của môn học. Quan điểm này nhằm nghiên cứu một cách tổng thể khái quát các nội dung trong môn học từ đó giúp việc giảng dạy có chu trình, hệ thống.

- Quan điểm lịch sử, logic: Trong quá trình nghiên cứu môn giáo dục quốc phòng an ninh cần phải nhìn thấy sự phát triển của đối tượng trong thời gian và không gian với những điều kiện trong lịch sử khác nhau. Từ đó giúp con người phát hiện, khái quát, nhận thức đúng đắn những quy luật, nguyên tắc của hoạt động quốc phòng an ninh. Quan điểm lịch sử thể hiện rõ trong thời gian, không gian phát triển của đối tượng. Từ sự quan sát ấy sẽ thấy được sự logic trong quá trình phát triển đó.

Đối tượng nghiên cứu của giáo dục quốc phòng an ninh là đường lối quân sự của Đảng, công tác quốc phòng, an ninh, quân sự và kỹ năng cần thiết.

- Quan điểm thực tiễn: Quá trình nghiên cứu giáo dục quốc phòng an ninh phải theo phương hướng là bám sát thực tiễn, xây dựng quân đội và công an nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Việc nghiên cứu, vận dụng thực tiễn là quan điểm quan trọng nhằm vận dụng đúng đắn và hiệu quả nhất.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Quá trình nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cần phải nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm tiếp cận khoa học nào? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 1.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo