Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là?

Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là? Dân chủ và kỉ luật tạo nên sức mạnh của tập thể? Dân chủ là kỷ luật là hai yếu tố quan trọng trong một tổ chức. Vậy Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết.

1. Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là?

A. Dân chủ là động lực để kỉ luật được thực hiện.

B. Dân chủ là mục đích để kỉ luật được thực hiện.

C. Dân chủ là nội dung của kỉ luật.

D. Kỷ luật là điều kiện để đảm bảo cho dân chủ được thực hiện

Trả lời đáp án D. Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là Kỉ luật là điều kiện để đảm bảo cho dân chủ được thực hiện.

2. Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật

Dân chủ và kỉ luật là hai yếu tố quan trọng trong một xã hội, tổ chức, chúng có tác động qua lại với nhau trong mối quan hệ mật thiết:

  • Dân chủ giúp mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến, xây dựng công việc chung, còn kỉ luật là điều kiện để dân chủ được phát huy ổn định.
  • Dân chủ và kỉ luật giúp mọi người phát huy được khả năng của mình trong các công việc xã hội, những ý kiến sáng tạo được rèn luyện qua nhiều thời gian thì khả năng sáng tạo của con người càng tốt hơn.

Như vậy nên dân chủ và kỷ luật luôn tạo nên một môi trường phát triển tốt cho con người trong xã hội.

3. Dân chủ và kỉ luật tạo nên sức mạnh của tập thể

Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật
Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật

Dân chủ giúp mỗi người đóng góp ý kiến, xây dựng một tập thể vững mạnh. Dân chủ còn tạo nên sự thống nhất, công bằng, bình đẳng và văn minh trong một tập thể nhất định.

Còn kỷ luật tạo nên sự thống nhất về mặt tổ chức, và còn đảm bảo cho dân chủ được thực hiện. Những nội quy của kỷ luật giúp tập thể luôn tự giác, chủ động, không ỷ lại xây dựng nên một tập thể luôn phát triển. Những yếu tố dân chủ và kỷ luật hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Khi cả dân chủ và kỷ luật được tồn tại song song thì tập thể có thể phát triển vững mạnh và ổn định.

Vậy nên trong một tập thể mà ở đó mọi người được đóng góp công sức và ý kiến cho một công việc thì công việc đó sẽ luôn được đi theo hướng tốt nhất, còn kỷ luật sẽ hỗ trợ những ý kiến đó được thực hiện trong tập thể đó.

4. Trình bày ý nghĩa mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật?

Ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong một tổ chức, xã hội hay một nhóm người. Khi mọi dân chủ và kỉ luật đều được phát huy thì chắc chắn những công việc của một tổ chức hay nhóm người đều có được hiệu quả rõ rệt nhất.

Bởi thế mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật càng khăng khít chặt chẽ thì những việc của một nhóm sẽ càng suôn sẻ và có được những kết quả tốt. Hoặc chỉ trong một mối quan hệ khi mọi thứ đều bình đẳng và hai bên đều hiểu được nguyên tắc của nhau về chắc chắn mối quan hệ đó sẽ bền vững hơn.

Ví dụ bạn đang trong một nhóm bàn bạc về việc cùng nhau đi du lịch và để mọi người để thoải mái đi chơi thì cần cùng nhau góp ý kiến, kế hoạch và thống nhất với nhau. Khi mọi việc được xây dựng khi mọi người đều chấp thuận thì chắc chắn chuyến đi du lịch đó sẽ rất ý nghĩa với các bạn. Còn nếu như công việc mà chỉ có một người quyết định rồi sắp xếp thì chắc chẵn sẽ có cá nhân thích hoặc không thích điều đó, từ đó thì việc đi du lịch chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.

Bởi vậy ở trong bất kỳ mối quan hệ nào đều cần có sự dân chủ và kỉ luật đi cùng với nhau thì mối quan hệ đó sẽ bền vững hơn.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về vấn đề Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật dưới đây:

Đánh giá bài viết
4 2.218
0 Bình luận
Sắp xếp theo