Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì? Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa (XHCN) là hướng đi quan trọng của đất nước ta, để đưa đất nước phát triển và ngày càng giàu mạnh hơn. Để xây dựng nền dân chủ XHCN cần rất nhiều yếu tố, điều kiện khác nhau. Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu về các yếu tố để xây dựng nền dân chủ XHCN dưới đây.

1. Trắc nghiệm một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

  1. Pháp luật, kỉ luật
  2. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương
  3. Pháp luật, nhà tù
  4. Pháp luật, quân đội

Trả lời đáp án đúng là B. một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

Bởi pháp luật, kỉ luật, kỉ cương chính là những công cụ để nền dân chủ XHCN được đi đúng hướng, cùng với đó là giáo dục người dân về hướng đi đúng đắn của nhà nước.

Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?
Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

2. Những yếu tố để xây dựng nền dân chủ XHCN

Những yếu tố để xây dựng nền dân chủ XHCN cũng chính là bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khi mà những yêu cầu về bản chất đó được đáp ứng thì với đủ điều kiện để bắt đầu quá trình xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Cụ thể những yếu cần thiết để có thể xây dựng nền dân chủ XHCN là:

- Mang bản chất của giai cấp công nhân: Bởi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của nền dân chủ vô sản mà vô sản là đại diện cho lực lượng là giai cấp công nhân, người lao động. Vì thế nên Đảng cộng sản Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, giai cấp chịu nhiều áp bức bóc lột và là lực lượng lớn mạnh nhất để thực hiện công cuộc xây dựng đất nước.

- Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất: Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chế độ đem lại sự công bằng, bình đẳng về tư liệu sản xuất của mọi tầng lớp khác với chế độ tư hữu mang tính chất bóc lột, bất công. Khi đó chế độ công hữu về tư liệu sản xuất đã đem lại sự tin tưởng đối với nhân dân, tạo điều kiện xây dựng đất nước theo chế độ XHCN vì nhân dân.

- Có tư tưởng Mác Lênin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội: Đây là yếu tố cốt lõi về tư tưởng và phương hướng xây dựng nền dân chủ XHCN, yếu tố này là yếu tố khởi đầu cho một nền dân chủ và hệ thống chính trị mới trong xã hội. Vì thế trong quá trình xây dựng đất nước vẫn luôn phải bám sát tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng Mác Lênin.

- Nền dân chủ của nhân dân lao động: Nước ta định hướng xây dựng đất nước của nhân dân và do nhân dân, người dân có quyền làm chủ và xây dựng đất nước trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Cơ quan quyền lực cao nhất là đại diện cho nhân dân, thay nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước

- Gắn liền với pháp luật, kỉ luật và kỉ cương: Như đã nói ở trên thì pháp luật, kỉ luật và kỉ cương chính là biện pháp để đất nước được xây dựng đúng định hướng mà nhà nước đặt ra. Pháp luật là công cụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Kỉ luật và kỉ cương là công cụ để xây dựng bộ máy nhà nước, chấn chỉnh cán bộ theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
2 476
0 Bình luận
Sắp xếp theo