Biên giới quốc gia trên biển là gì?

Biên giới quốc gia trên biển là gì? Biên giới quốc gia là một trong địa điểm nắm giữ chủ quyền quan trọng của một quốc gia. Biên giới quốc gia trên biển cũng là một phẩn trong biên giới của những quốc gia có vùng biển. Vậy biên giới quốc gia trên biển được xác định như thế nào? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Biên giới quốc gia trên biển là gì?

Căn cứ theo điều 5 Nghị định 140/2004/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 5. Biên giới quốc gia trên biển

1. Biên giới quốc gia trên biển là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của các quần đảo Việt Nam.

Ở những nơi lãnh hải, nội thuỷ hoặc vùng nước lịch sử của Việt Nam tiếp giáp với lãnh hải, nội thuỷ hoặc vùng nước lịch sử của nước láng giềng, biên giới quốc gia trên biển được xác định theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết với các nước láng giềng đó.

2. Biên giới quốc gia trên biển được xác định và đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Biên giới quốc gia trên biển là phần ranh giới phía ngoài lãnh hải của khu vực đất liền, khu vực đảo và các quần đảo. Biên giới quốc gia trên biển là một phần của biên giới quốc gia có vùng biển để đánh dấu bảo vệ chủ quyền, đường biên giới quốc gia trên biển là đường theo mặt thẳng đứng từ đường ranh giới trên mặt biển xuống lòng đất và lên vùng trời của Việt Nam.

Những vùng biển có sự tranh chấp cần có thỏa thuận của các nước và tuân theo điều ước quốc tế về vùng biển để phân chia ranh giới quốc gia trên biển.

Như vậy biên giới quốc gia trên biển sẽ bao gồm những yếu tố như sau:

  • Ranh giới bên ngoài của lãnh hải được xác định theo phần đất liền, đảo và quần đảo;
  • Thứ hai là mặt thẳng đứng theo ranh giới trên mặt biển xuống lòng đất và vùng trời để xác định vùng thềm lục địa và vùng trời chủ quyền.
Biên giới quốc gia trên biển là gì?
Biên giới quốc gia trên biển là gì?

2. Cách xác định biên giới quốc gia trên biển

Cũng căn cứ vào quy định trên thì các xác định biên giới quốc gia trên biển sẽ thực hiện như sau:

  • Thứ nhất là xác định theo vùng đất liền, vùng đảo và quần đảo;
  • Thứ hai là xác định theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết với các nước láng giềng chung vùng biển, đây là thỏa thuận xác định vùng biển chủ quyền của các quốc gia cùng chung vùng biển nhưng phải tuân thủ những quy định của Công ước về biển.
  • Thứ ba là biên giới sẽ được xác định bằng đánh dấu tọa độ trên hải đồ. Điểm đánh dấu này đồng thời xác định vùng thềm lục địa và vùng trời.

3. Cách xác định lãnh hải của đất liền và đảo, quần đảo

3.1. Các xác định lãnh hải của đất liền

Theo quy định tại điều 11 Luật biển 2012 quy định:

Điều 11. Lãnh hải

Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.

Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

Lãnh hải của vùng đất liền được tính từ đường cơ sở ra 12 hải lý, tại điểm đủ 12 hải lý từ đường cơ sở là đường biên giới quốc gia trên biển.

Đường cơ sở là đường được xác định theo hình thù vùng đất liền và do quốc gia xác định.

3.2. Cách xác định lãnh hải của đảo và quần đảo

Theo điều 20 Luật biển 2012 quy định:

Điều 20. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đảo, quần đảo

1. Đảo thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một đời sống kinh tế riêng thì có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

2. Đảo đá không thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một đời sống kinh tế riêng thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

3. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các đảo, quần đảo được xác định theo quy định tại các điều 9, 11, 13, 15 và 17 của Luật này và được thể hiện bằng hải đồ, bản kê toạ độ địa lý do Chính phủ công bố.

Như vậy vùng lãnh hải của đảo và quần đảo cũng được xác định như vùng đất liền, và chỉ khu vực đảo có điều kiện để con người sống và có nền kinh tế riêng mới được xác định vùng lãnh hải.

4. Tác dụng của đường biển giới quốc gia trên biển

Biên giới quốc gia trên biển là một minh chứng thực tiễn, căn cứ pháp lý để thực hiện phân chia ranh giới các vùng biển thuộc chủ quyền xác quốc gia, vùng biển đó thuộc quyền chủ chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán của quốc gia.

Biên giới quốc gia trên biển là căn cứ để quốc gia giữ vững vùng nước, đất, trời của quốc gia mà không cho phép quốc gia khác xâm phạm.

5. Biên giới quốc gia trên biển được đánh dấu bằng?

Biên giới quốc gia trên biển được đánh dấu bằng điểm tọa độ trên hải đồ. Điểm tọa độ được xác định này nêu trong điều ước giữa các quốc gia có cùng vùng biển đã thỏa thuận và được quốc tế ghi nhận.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Biên giới quốc gia trên biển là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 485
0 Bình luận
Sắp xếp theo