Thủ tục xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời

Bạn muốn treo biển quảng cáo ngoài trời và chưa xin cấp phép treo biển? Bạn chưa biết thủ tục xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời? Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết thủ tục xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về thủ tục xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời.

1. Quy định treo biển quảng cáo ngoài trời 2023

Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Quảng cáo 2012 thì treo biển quảng cáo cần phải tuân thủ những quy định sau đây:

1. Không đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, mạng lưới điện quốc gia.

2. Bảo đảm không ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị.

3. Xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ lợi ích xã hội và vị trí quảng cáo thương mại.

Ngoài ra phải tuân thủ những nguyên tắc:

2. Việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội;

c) Bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi;

d) Bảo đảm sự thống nhất, hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp giáp trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ;

đ) Ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước; trong trường hợp thực hiện hoặc điều chỉnh quy hoạch gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì cơ quan phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm tổ chức đền bù theo quy định của pháp luật;

e) Lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và nhân dân.

Do đó, khi treo biển quảng cáo ngoài trời, người treo cần nắm rõ những quy định này để tránh bị xử phạt vi phạm không đáng có.

2. Hồ sơ xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 181/2013/NĐ-CP thì hồ sơ cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời như sau:

 • Tờ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch;
 • Dự thảo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch;
 • Dự thảo đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội có tác động ảnh hưởng tới hoạt động quảng cáo ngoài trời tại địa phương, tác động đối với quốc phòng, an ninh;

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo ngoài trời tại địa phương;

Quan điểm, mục tiêu xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

Dự kiến diện tích sử dụng đất cho các vị trí dựng biển quảng cáo ngoài trời trong quy hoạch theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch;

Định hướng không gian và hạ tầng kỹ thuật cho quảng cáo ngoài trời tại khu vực trung tâm đô thị;

Đề xuất các loại hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện;

Bản đồ trích lục, phối cảnh vị trí điểm quảng cáo ngoài trời thể hiện trên tỉ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000;

Kế hoạch tổ chức thực hiện và dự toán kinh phí;

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thủ tục xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời

3. Thủ tục xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo ngoài trời là một trong những hoạt động không thể thiếu khi doanh nghiệp muốn đưa thương hiệu của mình đến với khách hàng và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc làm hồ sơ xin giấy phép quảng cáo và tiến hành xin giấy phép quảng cáo là một quy trình gồm nhiều giai đoạn và khá phức tạp. Thấu hiểu khó khăn đó xin được cung cấp thông tin về xin giấy phép quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng:

Hồ sơ xin giấy phép giấy phép quảng cáo bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo (theo mẫu).
 • Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng; chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng;chứng nhận) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự biển quảng cáo).
 • Bản sao có giá trị pháp lý (có công chứng/chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/của đơn vị có sản phẩm biển quảng cáo) giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá biển quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu tượng.
 • Mẫu (maket) sản phẩm biển quảng cáo thể hiện rõ mầu sắc, kích thước và có đóng dấu của đơn vị đứng tên đề nghị cấp phép.

Lưu ý: Phía dưới mẫu giấy phép quảng cáo: ghi rõ tên đơn vị thực hiện giấy phép quảng cáo, giấy phép số ……do Sở VHTT tỉnh/thành phố cấp ngày……tháng…… năm ……

 • Bản sao có giá trị pháp lý (công chứng/chứng thực) hợp đồng giữa người làm dịch vụ giấy phép quảng cáo (hoặc chủ giấy phép quảng cáo) với người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm, phương tiện mà biển, bảng giấy phép quảng cáo sẽ đặt tại đó (có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ).
 • Văn bản thoả thuận giữa chủ giấy phép quảng cáo với đơn vị kinh doanh dịch vụ giấy phép quảng cáo trong trường hợp tổ chức làm dịch vụ giấy phép quảng cáo đứng tên đề nghị cấp giấy phép thực hiện giấy phép quảng cáo.
 • Đối với trường hợp đặt biển giấy phép quảng cáotấm nhỏ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ: phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở đó.
 • Đối với địa điểm lắp dựng biển bảng giấy phép quảng cáo tấm lớn: phải có văn bản của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thoả thuận về kiến trúc-quy hoạch.

Cơ quan cấp phép:

Sở Văn hoá - Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo cho các đối tượng: Quảng cáo trên bảng, biển, pano, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động;

Thời hạn:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp phép. Trường hợp không cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí:

Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô;

Có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô;

Có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô;

Có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô;

Có diện tích từ dưới 10m2: 100.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô

Thủ tục đăng kí:

 • Bước 1. Hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 • Bước 2. Hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Bước 3. Nhận phiếu hẹn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ (đối với hồ sơ hợp lệ).

4. Treo biển quảng cáo thế nào để không bị phạt?

Để treo biển quảng cáo không bị phạt, bạn cần tuân thủ quy định và nguyên tắc treo biển quảng cáo tại Điều 37 Luật quảng cáo 2012 như đã nêu ở trên.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Hướng dẫn treo biển hiệu, quảng cáo đúng luật, Mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.279
0 Bình luận
Sắp xếp theo