Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2024?

Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2024? Có lẽ vì đang là thời điểm tổng kết cuối năm học nên câu hỏi này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía phụ huynh và các em học sinh cấp 2, cấp 3. Một môn dưới 3.5 có ở lại lớp không? Điểm trung bình môn dưới 3,5 có phải thi lại không? Để giải đáp cho thắc mắc này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn.

Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3
Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3

1. Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3 2024

1.1. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ THCS, THPT theo Thông tư 22

Từ năm học 2021-2022 sẽ áp dụng cách đánh giá học lực, hạnh kiểm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 6. Từ năm học 2022-2023 áp dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10 và sẽ tiếp tục thực hiện ở các năm sau khi đến lớp 9 và lớp 12.

- Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5

TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.

- Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.

1.2. Tiêu chuẩn xếp loại học sinh khá 2024

Tiêu chuẩn xếp loại học sinh Khá đã có nhiều điểm mới
Tiêu chuẩn xếp loại học sinh Khá đã có nhiều điểm mới

Tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT  có quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh cả năm học như sau:

2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

..............

b) Mức Khá:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

c) Mức Đạt:

- Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.

- Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Như vậy, tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh cả năm sẽ không phân loại giỏi, khá, trung bình, yếu như trước nữa. Thay vào đó, theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

Để được đánh giá học lực khá, học sinh THCS, THPT cần đạt tiêu chí sau:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

2. Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2024?

Một môn dưới 3.5 học kì 2 có được học sinh khá không 2024?

Câu hỏi: Em đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân. Em muốn hỏi là điểm tổng kết trung bình năm học của em được 6,5 điểm, có 6 môn điểm trung bình học kỳ và trung bình môn cũng trên 7 điểm, nhưng lại có môn Toán 3,0 điểm thì có được xếp loại Học sinh khá không?

Trả lời: HoaTieu xin được giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Tại phần 1 bài viết đã liệt kê các tiêu chí mà học sinh cần đạt đủ để được xếp loại học lực Khá, theo đó:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Kết luận: Nếu điểm trung bình một môn dưới 3,5 thì sẽ không được học sinh khá vì không đáp ứng được các điều kiện điểm trung bình môn cả năm không có môn nào điểm dưới 5,0 theo quy định như trên.

Điểm trung bình môn học kì ở đây được hiểu là tổng điểm trung bình học kì 1 và học kì 2 đều phải từ 5,0 điểm trở lên chứ không phải điểm trung bình của từng môn riêng lẻ. Nếu 1 trong 2 kì, các em có tổng điểm trung bình môn dưới 5,0 điểm thì sẽ không được xếp loại học lực Khá.

Tuy nhiên, đối với cụ thể từng môn học nếu học kì 1 chưa đạt được trên 5,0 điểm mà sang đến học kì 2 em đạt điểm cao hơn, và khi tính điểm trung bình môn cả năm, môn học đó được kéo lên từ 5,0 điểm trở lên thì em vẫn có thể được xếp loại học sinh Khá.

Trong trường hợp của em đã đạt đủ tiêu chí để được xếp loại học sinh Khá trừ 1 môn điểm trung bình Toán là 3,0 điểm. Em chưa nêu cụ thể đây là ĐTBmhk 1, ĐTBmhk 2, hay ĐTBmcn. Để đánh giá học lực của mình, em có thể tham khảo các trường hợp sau:

  • TH 1: Nếu 3,0 chỉ là điểm trung bình môn Toán học kì 1 hoặc 2, và sang đến ĐTBmcn môn Toán của em được nâng từ 5,0 trở lên thì em vẫn được xếp loại học lực khá.
  • TH 2: Nếu 3,0 là ĐTBmcn của môn Toán thì em sẽ được đánh giá học lực là chưa đạt yêu cầu và sẽ phải thi lại môn này.

3. Một môn dưới 3.5 có ở lại lớp không?

Theo Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn để đánh giá học sinh được lên lớp hay không, cụ thể như sau:

1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:

a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

c) Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

2. Trường hợp học sinh phải rèn luyện trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này; học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại môn học trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

3. Học sinh không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì phải có học lực đạt yêu cầu trở lên mới được lên lớp.

  • Nếu điểm 1 môn dưới 3,5 chỉ là ĐTBmhk của riêng môn đó và ĐTBmcn của môn này tổng kết lại vẫn trên 3,5 thì vẫn có thể được lên lớp.
  • Ngược lại, trong trường hợp 1 môn có 3,5 điểm là ĐTBmcn thì học sinh sẽ được đánh giá xếp loại là chưa đạt yêu cầu và sẽ không được lên thẳng lớp mà phải thi lại môn chưa đạt này.

Nếu môn học này kiểm tra lại đạt loại trung bình trở lên thì học sinh sẽ được xét lên lớp. Trong trường hợp không đạt sẽ phải ở lại lớp.

Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ là năm 2022 tính từ lớp 7 trở lên dù học lực chưa đạt yêu cầu các em vẫn sẽ được lên thẳng lớp dù môn thi không đạt tiêu chuẩn, do các em học sinh từ lớp 7 trở lên học theo chương trình giáo dục cũ, nếu các em ở lại lớp sẽ khó lòng theo kịp và nắm bắt được chương trình giáo dục phổ thông mới. 

4. Điểm trung bình môn dưới 3,5 có phải thi lại không?

Căn cứ theo Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, học sinh có điểm trung bình môn dưới 3,5 cả năm học thì chắc chắn sẽ phải thi lại. 

Điểm trung bình môn dưới 3,5 có ở lại lớp không sẽ phụ thuộc vào kết quả thi lại. Như đã phân tích ở trên, với điểm số 3,5 chắc chắn các em học sinh sẽ phải thi lại. Việc thi lại quyết định đến vấn đề các em có thể lên lớp hay phải ở lại lớp. Nếu thi lại kết quả đạt điểm trên trung bình có thể lên lớp và ngược lại.

Bài viết trên của HoaTieu.vn đã giải đáp cho câu hỏi Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2024? Hy vọng đã cung cấp thông tin giúp bạn đọc tính điểm và xếp loại học lực học sinh một cách dễ dàng và chính xác. Mời các bạn tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 3.863
0 Bình luận
Sắp xếp theo