Đáp án thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 - Tuần 5

Đáp án thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 - Cuộc thi được tổ chức để tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan toả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 tại Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.

1. Đáp án thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Tuần thi 5 - Ngày 2)

Câu hỏi 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư cho học sinh nhân ngày khai trường vào ngày tháng năm nào?

05/9/1945Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

05/9/1944

05/9/1947

05/9/1946

Câu hỏi 2: Năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, điển hình là phong trào nào?

Diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm

Diệt giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt

Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Diệt giặc ngoại xâm

Câu hỏi 3: Tên chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 là gì?

Về ý chí và khát vọng phát triển đất nước

Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Về ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước phồn vinh

Câu hỏi 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có trên bao nhiêu bài nói và bài viết về đoàn kết trong các tác phẩm của mình?

Trên 300 bài nói và bài viết về đoàn kết

Trên 200 bài nói và bài viết về đoàn kết

Trên 400 bài nói và bài viết về đoàn kết

Trên 100 bài nói và bài viết về đoàn kết

Câu hỏi 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 13/12/1958

Ngày 13/11/1958

Ngày 13/9/1958Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Ngày 13/10/1958

Câu hỏi 6: Học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân cần phải học tập những gì?

Học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan, đạo đức, phong cách của Bác

Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội

Học Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 7: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên gồm những phong cách chủ yếu nào?

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Phong cách nêu gương

Phong cách khoa học

Phong cách dân chủ, quần chúng

Câu hỏi 8: Tại thành phố Lạng Sơn, Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở địa điểm nào?

Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng SơnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 9: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi nào?

Khi mà dân được ăn no

Khi mà dân được mặc đủ

Khi mà dân được ăn no, mặc đủĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Khi mà dân được học hành

Câu hỏi 10: Bác Hồ ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?

Mùa Hạ

Mùa XuânĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mùa Thu

Mùa Đông

2. Đáp án thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Tuần thi 4 - Ngày 4)

Câu hỏi 1: Tên Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 là gì?

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xây dựng phong cách trong công việc

Xây dựng tác phong của cán bộ, đảng viên

Xây dựng phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày, tháng, năm nào?

Ngày 19/5/1890Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Ngày 19/5/1892

Ngày 19/5/1891

Ngày 19/5/188

Câu hỏi 3: Ngày 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại đâu?

Cung Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội

Nhà hát lớn Hà Nội

Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội

Quảng trường Ba Đình, Hà NộiĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 4: Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đâu?

Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ AnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ A

Câu hỏi 5: Ngày 23/02/1960, Bác Hồ nói chuyện với đồng bào và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tại đâu?

Quảng trường Hùng Vương

Trung tâm văn hoá tỉnh

Nhà thi đấu thể thao tỉnh

Sân vận động Đông KinhĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là gì?

xây dựng đời sống kinh tế văn hóa, xã hội văn minh, tiến bộ

Xây dựng chế độ dân chủ, tiến bộ thật sự vì dân

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Với những giá trị đạo đức tốt đẹp

Câu hỏi 7: Để xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đảng viên cần dựa vào đâu?

Đảng viên dựa vào cơ quan để xây dựng Đảng

Đảng viên dựa vào chính quyền để xây dựng Đảng

Đảng viên thì phải dựa vào Nhân dân mà xây dựng ĐảngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảng viên dựa vào nông dân để xây dựng Đảng

Câu hỏi 8: Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ kéo dài bao nhiêu năm?

30 nămĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

28 năm

32 năm

34 nă

Câu hỏi 9: Đại hội XIII của Đảng đánh giá việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên được thực hiện bằng hành động và việc làm cụ thể nào?

Trên trước, dưới sau

Trong trước, ngoài sau

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Học tập đi đôi với làm theo

Câu hỏi 10: Hãy cho biết đâu là phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Không thể làm mau được, mà phải làm dần dần

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Phải học tập kinh nghiệm các nước anh em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo

Phải có cách làm, bước đi và biện pháp thích hợp

3. Đáp án thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Tuần thi 3 - Ngày 2)

Câu hỏi 1: 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” được Bác Hồ gửi thư tới Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 15/5/1963

Ngày 15/5/1964

Ngày 15/5/1962

Ngày 15/5/1961Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 2: Điều chủ chốt trong phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững Kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.

Cả 3 phương án đều đúng.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình.

Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

Câu hỏi 3: Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng, cũng là mục tiêu chung của cuộc cách mạng nước ta là gì?

Xây dựng một nước Việt Nam thống nhất.

Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình.

Câu hỏi 4: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý chí tự lực, tự cường thể hiện qua những nội dung cơ bản nào?

Độc lập, tự chủ, không trông chờ ỷ lại, phụ thuộc vào bên ngoài

Phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân; tổ chức chặt chẽ, có phương pháp cách mạng đúng đắn

Kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; bảo vệ giữ vững nền độc lập dân tộc, sáng tạo, xây dựng, phát triển đất nước

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác dân vận quan trọng như thế nào?

Biết dân vận, mọi việc sẽ thành công.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Dân vận tốt, việc sẽ thành công.

Dân vận giỏi, có việc sẽ thành công.

Câu hỏi 6: Ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang trong mình khát vọng gì?

Chính phủ ta đã hứa với dân sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc

Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Là ham muốn tột bậc, làm cho nước ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hàn

Câu hỏi 7: Tên Chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là gì?

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnhĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn việc giữ gìn sự đoàn kết như thế nào?

Các chi bộ cần phải đoàn kết, thống nhất

Các đồng chí trung ương cần phải đoàn kết, nhất trí

Các chi bộ cần phải trong sạch, vững mạnh

Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mìnhĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 9: Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua lối sống như thế nào?

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Lối sống cầu thị, gần dân, trọng dân, tín dân, học dân

Làm việc gì cũng vì lợi ích của Nhân dân

Tác phong khiêm tốn, giản dị

Câu hỏi 10: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Lạng Sơn vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 23/02/1960Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Ngày 23/3/1960

Ngày 23/4/1960

Ngày 23/5/1960

4. Đáp án thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Tuần thi 2 - Ngày 2)

Tuần thi 2 diễn ra từ ngày 04/05/2022 và kết thúc sau một tuần. Mỗi ngày ban tổ chức sẽ đưa ra một bộ câu hỏi khác nhau. Dưới đây là 10 câu hỏi thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 ngày thứ 2 của tuần 2.

Lưu ý: Đáp án thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Tuần thi 2 - Ngày 2) chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Câu hỏi 1: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải chống thói xem nhẹ học tập lý luận, vì sao?

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng

Trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng

Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng.

Câu hỏi 2: 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo” được Bác Hồ gửi thư cho lực lượng công an nhân dân vào ngày, tháng, năm nào?

11/3/1949

11/3/1948Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

11/3/1947

11/3/1946

Câu hỏi 3: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết toàn dân tộc gắn với đoàn kết quốc tế, được thể hiện như thế nào?

Làm bạn với tất cả các nước

Làm bạn với tất cả các nước dân chủ

Không gây thù oán với một ai

Làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với một aiĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 4: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy gương người tốt, việc tốt để làm gì?

Để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mớiĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Để xây dựng con người mới

Để xây dựng các tổ chức cách mạng

Để xây dựng Đảng vững mạnh

Câu hỏi 5: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng được thể hiện qua những phẩm chất nào?

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tưĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đối với Đảng phải tuyệt đối trung thành

Đối với Nhân dân phải kính trọng, lễ phép

Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

Câu hỏi 6: Tên chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là gì?

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dânĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Phát huy dân chủ, tôn trọng Nhân dân

Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân

Câu hỏi 7: Ngày 05/6/1911, người thanh niên ưu tú Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ) ra đi tìm đường cứu tại địa điểm nào?

Cảng Cam Ranh

Cảng Hải Phòng

Pác Bó, Cao Bằng

Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí MinhĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu hỏi 8: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ phải chăm lo đời sống của dân như thế nào?

Làm cho dân có ăn

Làm cho dân có mặc

Làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, có học hànhĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Làm cho dân có chỗ ở

Câu hỏi 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 02/9/1948

Ngày 02/9/1946

Ngày 02/9/1945Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Ngày 02/9/194

Câu hỏi 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục là gì

Học tập văn hóa - học tập khoa học kỹ thuật

Thực hành đời sống mới, đạo đức mới

Phát triển dân trí, coi giáo dục là quốc sách hàng đầuĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nâng cao dân trí, bồi dưỡng sức dân

5. Đáp án thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bộ số 1

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết việc nêu gương bằng nội dung nào dưới đây?

Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Một tấm gương sống còn giá trị hơn năm mươi bài diễn văn tuyên truyền.

Một tấm gương sống còn giá trị hơn hai mươi bài diễn văn tuyên truyền.

Một tấm gương sống còn giá trị hơn mười bài diễn văn tuyên truyền.

2. Bác Hồ tặng lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam 4 câu thơ “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên” tại địa điểm nào?

Xã Hòa Cư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Câu hỏi 3: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là gì?

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.

Không có gì quý hơn độc lập tự do.

Câu hỏi 4: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

15/5/2016Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

15/5/2019

15/5/2017

15/5/2018

Câu hỏi 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ sự cần thiết phải biết liên hệ lý luận với thực tiễn trong công tác lãnh đạo vì sao?

Thực tiễn không có lý luận thì không thực tế.

Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý thuyết.

Lý luận mà không gắn thực tiễn thì không hiệu quả

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong quốc phòng, an ninh đó là?

Phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập.

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

7. Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

Tháng 02/1961Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tháng 3/1961

Tháng 01/1961

Tháng 4/1961

8. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với dân cán bộ các cấp có vị trí như thế nào?

Làm quan cách mạng.

Là người có uy quyền với Nhân dân.

Làm quan Nhân dân.

Là người đầy tớ trung thành của Nhân dânĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết có vai trò như thế nào?

Đoàn kết là then chốt của thành công.

Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Không đoàn kết, không thành công.

Đoàn kết là sức mạnh.

Câu hỏi 10: Tên chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 là gì?

Học tập Bác về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị.

Học tập Bác về phòng, chống suy thoái chính trị, đạo đức.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

6. Đáp án thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bộ số 2

Câu hỏi 1: Câu nói “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” được Bác Hồ gửi thư cho các em học sinh nhân dịp ngày gì?

Thư gửi các học sinh nhân ngày thành lập đội thiếu niên nhi đồng 15/5/1945.

Thư gửi các học sinh nhân ngày Tết Trung thu 15/8/1945

Thư gửi các học sinh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/1945

Thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Độc lập 05/9/1945Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực nông nghiệp là gì?

Cả 3 phương án đều đúng.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nước muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp.

Chúng ta phải quý mỗi tấc đất như một tấc vàng.

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh.

3. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức;

Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, kiên trì, bền bỉ hằng ngày;

Xây đi đôi với chống;

Cả 3 phương án đều đúng.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong thi đua sản xuất, kháng chiến?

Tay búa, tay súng.

Mỗi người làm việc bằng hai.

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Ba sẵn sàng, năm xung phong, ba đảm đang.

5. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn thực hiện tốt công việc, trước hết cán bộ phải làm gì?

Phải biết làm học trò dân

Phải biết học hỏi dân, phải biết làm học trò dânĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Chỉ cần có ý chí chủ quan

Phải biết học hỏi dân

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví những đức tính nào của con người như trời có bốn mùa, đất có bốn phương?

Có nghĩa, có tình

Cần, kiệm, liêm, chínhĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Chí công vô tư

Trung với nước, hiếu với dân

7. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức gì?

Đạo đức tập thể.

Đạo đức cá nhân.

Đạo đức cách mạngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đạo đức cán bộ.

8. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng vào ngày, tháng, năm nào?

17/7/1967

17/7/1968

17/7/1966Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

17/7/1965

9. Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với 1 đơn vị bộ đội tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

Tháng 9/1950

Tháng 12/1950

Tháng 11/1950

Tháng 10/1950Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là gì?

Không có hơn quý hơn độc lập tự do.

Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi.

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
6 13.163
0 Bình luận
Sắp xếp theo