Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2023 đợt 2

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2023 - Các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ có tên riêng theo từng đợt thi. Hoatieu sẽ cập nhật đầy đủ đáp án các đợt thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trong bài viết này, mời các bạn chú ý đón xem. Để tham gia dự thi các thí sinh truy cập https://timhieuphapluat.camau.gov.vn và http://pbgdpl.camau.gov.vn để đăng kí tài khoản làm bài. Sau đây là gợi ý đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2023 - đợt 2

Câu hỏi số 1. Theo Luật người khuyết tật năm 2010, đối tượng nào sau đây được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng?

A. Người khuyết tật nặng và Người khuyết nhẹ.

B. Người khuyết tật đặc biệt nặng; Người khuyết tật nặng; Người khuyết nhẹ.

C. Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu hỏi số 2. Theo Quy chế phối hợp hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau thì thời gian báo cáo kết quả xử lý thông tin là bao lâu?

A. 02 giờ kể từ thời điểm nhận thông tin vụ việcĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B. 08 giờ kể từ thời điểm nhận thông tin vụ việc.

C. 12 giờ kể từ thời điểm nhận thông tin vụ việc

Câu hỏi số 3. Người khuyết tật nặng khi tham gia giao thông bằng các phương tiện xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định được hỗ trợ như thế nào?

A. Giảm tối thiểu 15% giá vé.

B. Giảm tối thiểu 10% giá vé.

C. Giảm tối thiểu 25% giá vé.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu hỏi số 4. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định hỗ trợ cho đối tượng thiếu đói do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt như thế nào?

A. Hỗ trợ 25 kg gạo/người/tháng, hỗ trợ không quá 1 tháng cho mỗi đợt.

B. Hỗ trợ 10 kg gạo/người/tháng, hỗ trợ không quá 2 tháng cho mỗi đợt.

C. Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng, hỗ trợ không quá 3 tháng cho mỗi đợt.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu hỏi số 5. Theo Nghị định số 130/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với hành vi khai báo gian dối để được tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung là?

A. Từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng

B. Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

C. Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu hỏi số 6. Theo Luật người khuyết tật năm 2010, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật sẽ được hỗ trợ nội dung nào sau đây?

A. Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B. Được hỗ trợ kinh phí định kỳ để trả tiền lương, tiền công cho người khuyết tật.

C. Được hỗ trợ vốn theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh.

Câu hỏi số 7. Theo Luật Trẻ em, nội dung nào sau đây là một trong những nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em?

A. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

B. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C. Cả a và b

Câu hỏi số 8. Theo Nghị định số 130/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật là bao nhiêu?

A. Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

C. Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu hỏi số 9. Theo Nghị định số 130/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, dịch vụ gây hại cho trẻ em, thông tin, dịch vụ giả mạo, độc hại, khiêu dâm, bạo lực, xúi giục tự tử, xuyên tạc, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em là bao nhiêu?

A. Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

B. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

C. Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu hỏi số 10. Theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị cưỡng bức lao động khi sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng được hưởng chế độ hỗ trợ nào sau đây?

A. Tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B. Được hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu.

C. Được hỗ trợ dạy nghề.

Câu hỏi số 11. Luật Người cao tuổi quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi thì có được xem xét khen thưởng hay không?

A. Được xem xét khen thưởngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B. Xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm các quy định về khen thưởng

C. Cả a và b

Câu hỏi số 12. Theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh, thì Cà Mau phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất bao nhiêu phần trăm gia đình có người cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người cao tuổi?

A. Ít nhất 45%.

B. Ít nhất 50%.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C. Ít nhất 55%.

Câu hỏi số 13. Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 hàng năm có bao nhiêu phần trăm người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu?

A. 60%.

B. 70%.

C. 80%.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu hỏi số 14. Theo quy định Luật Người cao tuổi, thì người cao tuổi có được đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật hay không?

A. Chỉ được đóng góp các hoạt động ở địa phương nơi cư trú

B. Được đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luậtĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C. Người cao tuổi không được đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật

Câu hỏi số 15. Luật Người cao tuổi quy định những nội dung khuyến khích nào sau đây đối với người cao tuổi?

A. Khuyến khích, tạo điều kiện cho người cao tuổi rèn luyện sức khoẻ; tham gia học tập, hoạt động văn hoá, tinh thần

B. Sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng về nhân phẩm; phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu hỏi số 16. Luật Người cao tuổi, quy định chính sách tuyên truyền nội dung nào sau đây đối với người cao tuổi?

A. Khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, giáo dục ý thức kính trọng, biết ơn người cao tuổi.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B. Không thực hiện tuyên truyền chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

C. Cả a và b

Câu hỏi số 17. Theo quy định tại số Thông tư số 23/2017/TT-BYT ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em được áp dụng trong độ tuổi nào?

A. Từ khi sinh đến dưới 16 tuổi.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B. Từ khi sinh đến đủ 16 tuổi.

C. Từ đủ 05 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Câu hỏi số 18. Theo quy định tại số Thông tư số 23/2017/TT-BYT ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì việc khám sức khỏe định kỳ tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương về nội dung đo chiều dài, chiều cao, cân nặng để đánh giá về phát triển thể lực được áp dụng với đối tượng trẻ em nào?

A. Trẻ em từ khi sinh đến trước khi vào học mầm non.

B. Trẻ em dưới 6 tuổi không đi học.

C. Cả a và b.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu hỏi số 19. Theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ, thì sau bao nhiêu tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi nhưng cơ sở không hoạt động sẽ bị thu hồi giấy phép?

A. Sau 09 tháng.

B. Sau 12 tháng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C. Sau 18 tháng.

Câu hỏi số 20. Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2025 hàng năm có bao nhiêu phần trăm người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương?

Đáp án: 30%.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Đáp án Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2023 - đợt 1

Câu 1. Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định đối với hành vi xây lắp hệ thống xử lý nước thải tập trung không đúng quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung bị xử phạt như thế nào?

A.Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

C.Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Câu 2. Theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định "việc vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý" được thực hiện bởi đơn vị nào?

A.Các đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập hoặc đơn vị trúng thầu hoặc đơn vị được đặt hàngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.các đơn vị được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập.

C.Các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

Câu 3. Theo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ lẻ được thực hiện như thế nào?

A.Đơn vị thu gom do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập và quản lý để thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Đơn vị thu gom do Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau thành lập, quản lý hoặc đơn vị trúng thầu hoặc đơn vị được đặt hàng thu gom vận chuyển về trạm trung chuyển hoặc từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý.

C.Cả a và b

Câu 4. Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT: Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh ở nhiệt độ dưới 8°C tối đa là?

A.Không quá 07 ngày.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Không quá 10 ngày.

C.Không quá 02 ngày.

Câu 5. Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ được miễn đăng ký môi trường trong trường hợp nào?

A.Không phát sinh chất hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

B.Phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

C.Cả a và b.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 6. Người phạm tội đưa 300.000 kilôgam trở lên chất thải khác vào lãnh thổ Việt Nam, thì bị phạt bao nhiêu tiền?

A.Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

B.Phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng.

C.Phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 7. Theo Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, tại khu công nghiệp Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời quy hoạch bố trí trạm trung chuyển chất thải rắn với diện tích bao nhiêu?

A.3.000 m2

B.4.000 m2Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Từ 1.000 đến 2.000 m2

Câu 8. Ngoài bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, người phạm tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định bao nhiêu năm?

A.Từ 01 năm đến 05 năm.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Từ 01 năm đến 03 năm.

C.Từ 06 tháng năm đến 03 năm.

Câu 9. Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nước thải không có công trình, thiết bị xử lý nước thải, khí thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 1.00.000 đồng đến 1.500.000 đồng

B. Phạt tiền từ 1.500.000đồng đến 2.000.000 đồngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C. Phạt tiền từ 5.00.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Câu 10. Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định đối với hành vi không bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường theo quy định trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì bị xử phạt như như thế nào?

A.Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

C.Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Câu 11. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân?

A. Phòng Tài Nguyên và Môi trường.

B. Sở Tài nguyên và Môi trường.

C. Cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 12. Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP, hành vi không báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường (thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp huyện) thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Câu 13. Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP, hành vi không công khai giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì bị xử phạt như thế nào?

A.Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

C.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Câu 14. Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp bị xử phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nào sâu đây?

A.Đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chínhĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Đối với hành vi thải rơm, rạ xuống dòng sông.

C.Đối với hành vi không đăng ký, kiểm kê, báo cáo và quản lý thông tin về hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y theo quy định.

Câu 15. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thời hạn cấp giấy phép môi trường đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là bao nhiêu ngày?

A.Không quá 60 ngày.

B.Không quá 45 ngày.

C.Không quá 30 ngày.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 16. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chủ dự án đầu tư hoặc cơ sở quản lý bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm nào sau đây?

A.Ngay sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tiến hành cải tạo cảnh quan khu vực đồng thời có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

C.Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Câu 17. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bệnh viện, cơ sở y tế khác phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường như thế nào?

A.Xây dựng, vận hành công trình vệ sinh, hệ thống thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải theo quy định.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Ban hanh quy định việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

C.Nghiên cứu, phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất thải rắn trong bệnh viện, cơ sở y tế.

Câu 18. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhà nước khuyến khích nội dung nào sau đây trong bảo vệ môi trường đối với hoạt động xây dựng?

A.Khuyến khích đầu tư cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong phạm vi phục vụ trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã.

B.Khuyến khích việc tái sử dụng chất thải từ hoạt động xây dựng, sử dụng vật liệu không nung và vật liệu thân thiện môi trường trong xây dựng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Khuyến khích hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trong xây dựng.

Câu 19. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nội dung nào sau đây là một trong những nội dung đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch?

A.Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khả năng bị tác động bởi quy hoạch.

C.Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước có khả năng bị tác động bởi quy hoạch.

Câu 20. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, “Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn” thuộc dự án đầu tư nhóm nào?

A.Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ caoĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

C.Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Thể lệ thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2023

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CÁC CUỘC THI

1. Tên gọi chung: Các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau (từng đợt thi sẽ có tên gọi riêng gắn với chủ đề, nội dung tìm hiểu pháp luật).

2. Phạm vi và đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Thư ký và cán bộ liên quan trực tiếp đến Cuộc thi).

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI

1. Nội dung thi:

- Đơt 1: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”: nội dung tập trung vào các văn bản Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan.

- Đợt 2: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật Người Khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Luật Trẻ em và các văn bản có liên quan.

- Đợt 3: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Hợp tác xã; Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản có liên quan.

- Đợt 4: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng và tiếp cận thông tin”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật An toàn an ninh mạng; Luật An ninh mạng; Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan.

- Đợt 5: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật An toàn thực phẩm; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan.

- Đợt 6: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản có liên quan.

- Đợt 7: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan.

2. Thời gian thi

- Đợt 1: từ ngày 05/4/2023 đến hết ngày 25/4/2023.

- Đợt 2: từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 25/5/203.

- Đợt 3: từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 25/6/2023.

- Đợt 4: từ ngày 05/7/2023 đến hết ngày 25/7/2023.

- Đợt 5: từ ngày 08/8/2023 đến hết ngày 28/8/2023.

- Đợt 6: từ ngày 28/9/2023 đến hết ngày 28/9/2023.

- Đợt 7: từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 30/10/2023.

III. CÁCH THỨC THI

1. Thời gian làm bài thi: tối đa là 20 phút (Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh vào thi cho đến khi bấm nút kết thúc và xác nhận bài thi đã hoàn thành hoặc hết thời gian thi).

2. Đăng ký dự thi:

- Thí sinh phải truy cập và đăng ký dự thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi. Thí sinh phải cung cấp đầy đủ, chính xác họ và tên và các thông tin cá nhân bắt buộc khác; thí sinh dự thi đăng ký không chính xác sẽ không được xem xét, công nhận kết quả.

Trường hợp thí sinh đã tạo tài khoản tại địa chỉ Website https://timhieuphapluat.camau.gov.vn thì tiếp tục đăng nhập bằng tài khoản đó để tham gia Cuộc thi.

- Thí sinh quên mật khẩu liên hệ trực tiếp Bộ phận kỹ thuật (trong giờ hành chính) để được cấp lại mật khẩu.

3. Cách thức thi:

- Thí sinh thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 21 câu hỏi/lần thi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet. Thí sinh được dự thi nhiều lần/cuộc thi.

- Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần dự thi và kết quả thi của thí sinh.

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM VÀ TIÊU CHÍ XẾP GIẢI

1. Phương pháp tính điểm:

- Thí sinh trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm: được tính 01 điểm/câu hỏi .

- Thí sinh bỏ qua câu hỏi hoặc trả lời sai: 0 điểm/câu hỏi.

- Tổng số điểm của 01 lượt thi là 20 điểm.

- Đối với câu dự đoán chỉ là tiêu chí để xét giải thưởng.

2. Xét giải thưởng:

Việc xét giải thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống Website Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:

- Kết quả thi cuối cùng là kết quả cao nhất trong các lượt thi của người dự thi. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn người đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất. Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm Ban Tổ chức sẽ xem xét trên tiêu chí là kết quả dự đoán câu hỏi phụ đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban tổ chức được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.

- Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ, Ban Tổ chức sẽ xem xét trên tiêu chí thời gian thí sinh hoàn thành phần thi sớm nhất, hệ thống Website sẽ tự động cập nhật thời gian thi của từng thí sinh.

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng nhau về các tiêu chí trên thì Ban Tổ chức xem xét lựa chọn thí sinh có lượt tham gia và trả lời đúng 20 câu hỏi nhiều nhất, nếu trường hợp thí sinh đồng số lượt tham gia và trả lời đúng 20 câu hỏi thì Ban Tổ chức xem xét lựa chọn thí sinh có lượt thi nhiều nhất.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi;

- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;

- Có hành vi, vi phạm khác làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng: Gồm 30 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 24 giải khuyến khích).

2. Giá trị giải thưởng (theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau)

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng/giải.

- 02 giải nhì: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 03 giải ba: trị giá 800.000 đồng/giải.

- 24 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả sau 10 ngày khi kết thúc Cuộc thi

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại kết quả Cuộc thi là 03 ngày, kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi, tại địa chỉ:

- Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn

- Website: http://pbgdpl.camau.gov.vn

2. Hỗ trợ về kỹ thuật: điện thoại: (0290) 3550.828 – 0947.444927 bộ phận kỹ thuật (trong giờ hành chính).

3. Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: (0290) 3550.828; Email: thukypbgdpl@gmail.com.

Trên đây là Thể lệ các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.

Đáp án https://timhieuphapluat.camau.gov.vn 2022

1. Theo Luật An toàn thông tin mạng hành vi nào sau đây bị cấm?

A.Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Truyền tải thông tin trên mạng, không can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật.

C.Phát tán thư rác, phần mềm độc hại vào hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo.

D.Gây ảnh hưởng nhỏ tới khả năng truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng.

2. Đâu là đối tượng kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia?

A.Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông tin; Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật

B.Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật; kết nối mạng của các nhà đầu tư nước ngoài

C.Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông tin; Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; hệ thống mạng của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

D.Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

3. Hành vi nào sau đây không cấm?

A.Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc

B.Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

C.Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

D.Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

4. Khi phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cho lực lượng nào?

A.Lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

B.Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Lực lượng An ninh nhân dân

D.Lực lượng Cảnh sát nhân dân

5. Đáp áp nào sau đây là đúng về chính sách của Nhà nước về an ninh mạng?

A.Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại.

B.Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

C.Xây dựng không gian mạng lành mạnh, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

D.Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

6. Tội phạm mạng là?

A.Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của máy tính, mạng máy tính được quy định tại Bộ luật Hình sự

B.Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự

C.Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố

D.Là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhânĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

7. Theo Luật An toàn thông tin mạng có bao nhiêu sản phẩm an toàn thông tin mạng?

A.5 sản phẩmĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.7 sản phẩm

C.4 sản phẩm

D.8 sản phẩm

8. Theo Luật An toàn thông tin mạng có bao nhiêu dịch vụ an toàn thông tin mạng?

A.8 dịch vụĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.10 dịch vụ

C.11 dịch vụ

D.9 dịch vụ

9. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng được quy định như thế nào?

A.Tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

B.Người nào có hành vi vi phạm xử phạt vi phạm hành chính không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

C.Cơ quan không có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

D.Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

10. Ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia là gì?

A.Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

B.Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là hoạt động ứng cứu khi cần thiết.

C.Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là hoạt động ứng cứu sự cố trong tình huống thảm họa.

D.Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là hoạt động ứng cứu sự cố trong tình huống thảm họa hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

11. Biện pháp cơ bả nhất trong chữa cháy là gì?

A.Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Huy động nhanh nhất các lực lượng để dập tắt ngay đám cháy. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

C.Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. Tập trung cứu người, cứu tài sản. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

D.Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

12. Mục tiêu đến năm 2030, năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu bao nhiêu %

A.Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 11%

B.Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 10%

C.Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 8%Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

D.Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 9%

13. Mục tiêu đến năm 2025, chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, có bao nhiêu % người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử?

A.70% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử

B.80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử

C.90% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử

D.100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tửĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

14. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt bao nhiêu %

A.Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 20%

B.Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 25%.

C.Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 35%.

D.Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 45%.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

15. Mục tiêu đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ bao nhiêu % trong trường học, bệnh viện và trên bao nhiêu % hộ gia đình có nhu cầu?

A.Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 90% trong trường học, bệnh viện và 80% hộ gia đình có nhu cầu.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 80% trong trường học, bệnh viện và 90% hộ gia đình có nhu cầu.

C.Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% trong trường học và 80% hộ gia đình.

D.Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100 % trong trường học, bệnh viện và 80% hộ gia đình có nhu cầu.

16. Mục tiêu tổng quát trong chuyển đối số, đến năm 2030 số hóa toàn diện các lĩnh vực, kinh tế số thành lợi thế cạnh tranh, chiếm bao nhiêu % GRDP của tỉnh?

A.Chiếm 30% GRDP của tỉnh

B.Chiếm 20% GRDP của tỉnh

C.Chiếm 40% GRDP của tỉnhĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

D.Chiếm 10% GRDP của tỉnh

17. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy nào sao đây không nằm trong quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy?

A.Lực lượng dân phòng.

B.Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

C.Lực lượng dân quân tự vệ.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

D.Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

18. Theo Luật Phòng cháy và chữa cháy lực lượng công an có trách nhiệm gì?

A.Lực lượng công an có trách nhiệm khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Lực lượng công an có trách nhiệm tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy.

C.Lực lượng công an có trách nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

D.Lực lượng công an có trách nhiệm tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

19. Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, bổ sung năm 2013 đã bãi bỏ khoản mấy của Điều 3?

A.Khoản 1

B.Khoản 5

C.Khoản 9Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

D.Không bãi bỏ khoản nào

20. Theo Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, bổ sung năm 2013 khoản 1 điều 37 được sửa đổi như thế nào?

A.Khi xảy ra cháy, người có đầu tiên của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.

B.Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Khi xảy ra cháy, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.

D.Trong mọi nơi, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.

----------------------------------------

Câu 1: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, người lao động là người Việt Nam được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày trong những ngày lễ, tết của năm?

A.Được nghỉ 10 ngày.

B.Được nghỉ 11 ngày.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Được nghỉ 12 ngày.

Câu 2: Theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP người lao động được quyền quyết định nội dung nào sau đây?

A.Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

B.Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật. Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

C.Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 3: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, thời hạn tạm đình chỉ công việc trong trường hợp đặc biệt không được quá bao nhiêu ngày?

A.30 ngày.

B.60 ngày.

C.90 ngày.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 4: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, gồm?

A.Hòa giải viên lao động

B.Hội đồng trọng tài lao động. Tòa án nhân dân.

C.Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 5: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

A.Người lao động phải có mặt tại nơi làm việc.

B.Người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết.

C.Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 6: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động?

A.20 ngày

B.30 ngàyĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.60 ngày

Câu 7: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá bao nhiêu ngày?

A.30 ngàyĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.45 ngày

C.60 ngày

Câu 8: Bộ Luật lao động năm 2019 quy định tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm:

A.Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Mức lương theo công việc hoặc chức danh.

C.Mức lương theo công việc hoặc chức danh và các khoản bổ sung khác.

Câu 9: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới?

A.Trong thời 15 ngày.

B.Trong thời 30 ngày.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Trong thời 45 ngày.

Câu 10: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, hợp đồng lao động bằng văn bản được lập thành mấy bản?

A.02 bản.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.03 bản.

C.04 bản.

Câu 11: Luật Công đoàn năm 2012 quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng bao nhiêu % quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?

A.1%

B.2%Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.3%

Câu 12: Luật Công đoàn năm 2012 quy định việc gia nhập tổ chức công đoàn quốc tế của công đoàn các cấp phải phù hợp với quy định nào ?

A.Quy định của Hiếp pháp

B.Quy định của Nhà nước

C.Quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt NamĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 13: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn do?

A.Đại hội công đoàn cùng cấp bầu

B.Ban chấp hành công đoàn cùng cấp bầu

C.Ủy ban kiểm tra cùng cấp bầuĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 14: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định ủy ban kiểm tra là cơ quan kiểm tra, giám sát của công đoàn do ?

A.Ban chấp hành công đoàn cùng cấp bầuĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Do ban thường vụ công đoàn cùng cấp bầu

C.Do đại hội công đoàn bầu

Câu 15: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định công tác nữ công là ?

A.Là nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Là nhiệm vụ của Trưởng ban nữ công quần chúng mỗi cấp, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

C.Là nhiệm vụ của ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, nhằm phát huy vai trò của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

Câu 16: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn do?

A.Đại hội công đoàn cùng cấp bầu

B.Ban chấp hành công đoàn cùng cấp bầuĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Ban thường vụ công đoàn cùng cấp bầu

Câu 17: Luật Công đoàn năm 2012 quy định khi cán bộ công đoàn không chuyên trách nghỉ làm việc trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập thì đơn vị nào trả lương trong những ngày nghỉ đó?

A.Đơn vị sử dụng lao động trả lươngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Công đoàn cấp trên

C.Cả a và b

Câu 18: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định điều kiện thành lập công đoàn cơ sở như thế nào ?

A.Có từ 5 đoàn viên công đoàn hoặc 5 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt NamĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Có ít nhất 07 đoàn viên công đoàn hoặc 07 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam

C.Có ít nhất 10 đoàn viên công đoàn hoặc 10 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam

Câu 19: Luật Công đoàn năm 2012 quy định đoàn viên công đoàn có trách nhiệm gì?

A.Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn.

B.Tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

C.Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 20: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định cán bộ công đoàn có một trong những quyền hạn nào sau đây?

A. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

B. Được tổ chức công đoàn bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

C. Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.480
0 Bình luận
Sắp xếp theo