8 Bài thu hoạch cảm tình Đoàn cập nhật mới, hay nhất năm 2024

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2024 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2024 là bài viết của cá nhân Đoàn viên sau khi tham gia lớp học cảm tình Đoàn, cho thấy sự hiểu biết của Đoàn viên về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đoàn TNCS. Thông qua bài thu hoạch cảm tình Đoàn, tổ chức cấp trên sẽ xem xét, đánh giá về nhận thức chính trị của từng cá nhân để làm căn cứ xét vào Đoàn sau này. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về bài thu hoạch cảm tình Đoàn mới nhất tại đây.

I. Bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm $(YEAR là gì?

Cảm tình đoàn là gì?

Bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm $(YEAR là bài viết của cá nhân Đoàn viên sau khi tham gia lớp học cảm tình Đoàn, cho thấy sự hiểu biết của Đoàn viên về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đoàn TNCS. Thông qua bài thu hoạch cảm tình Đoàn, tổ chức cấp trên sẽ xem xét, đánh giá về nhận thức chính trị của từng cá nhân để làm căn cứ xét vào Đoàn sau này.

Nội dung một bài thu hoạch cảm tình Đoàn phải trả lời được các câu hỏi sau:

 • Vì sao bạn vào Đoàn?
 • Để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn bạn sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào?
 • Nếu trở thành đoàn viên em sẽ làm gì? Thể hiện sự quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II. Cách viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn

– Về cấu trúc: một bài thu hoạch cảm tình đoàn thường là một bài văn dài gồm nhiều đoạn văn với 3 phần mở bài, thân bài và kết bài.

– Về nội dung: không có một yêu cầu rõ ràng là bạn sẽ phải viết cái gì. Bạn có thể lựa chọn nhiều cách viết khác nhau miễn là thể hiện được quan điểm cá nhân của bạn với việc vào Đoàn. Ví dụ như là:

+ Cách một, trả lời câu hỏi: cách này thì khá đơn giản bạn chỉ cần viết một bài thu hoạch trả lời một số câu hỏi cho sẵn là được. Câu hỏi bài thu hoạch cảm tình Đoàn có thể là: Vì sao bạn vào đoàn? Nêu hiểu biết của em về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Em sẽ làm gì để xứng đáng là một người Đoàn viên trong thời đại hiện nay? Để trở thành một người đoàn viên theo em cần phải làm gì?…

+ Cách hai, cách này thì hơi khó hơn một chút thường dành cho những bạn viết văn tốt và có vốn từ rộng, làm theo cách này bạn sẽ phải viết một bài văn thể hiện được những suy nghĩ, tâm tư tình cảm, quan điểm và ước muốn của bạn về tổ chức Đoàn. Ví dụ, bạn có thể kể một câu chuyện mà khiến cho bạn khao khát muốn được kết nạp đoàn chẳng hạn hoặc nói về mục tiêu của bạn trong tương lai mà việc vào đoàn là một tất yếu,…

III. Mục tiêu của bài thu hoạch cảm tình Đoàn

1. Bài thu hoạch cảm tình Đoàn cần đáp ứng yêu cầu gì?

Bài thu hoạch cảm tình Đảng cần phải đúng trọng tâm đề bài mà bạn thực hiện, có đủ các thông tin, phân tích các mặt của vấn đề mà bạn tiếp cận.

Cần đảm bảo nguồn thông tin tiếp cận là chính thống, có tính chính xác cao. Tránh đưa ra thông tin, luận cứ, quan điểm cá nhân sai lệch với chủ trường, đường lối chính sách của Đảng Công sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Việt Nam.

2. Mục tiêu của bài thu hoạch cảm tình Đoàn

Mục tiêu nội dung bài thu hoạch lớp cảm tình Đoàn:

 • Cần thể hiện được nhận thức, hiểu biết của người viết trong quá trình phấn đấu, tham gia lớp học bồi dưỡng cảm tình Đoàn.
 • Đồng thời cũng phải đề cập và nêu bật lên nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao cống hiến, phấn đấu vì mục tiêu chung của Đoàn, mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCSHCM.

IV. 8 mẫu Bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2024

1. Bài thu hoạch cảm tình Đoàn ngắn gọn số 1

Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất – Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Có thể nói, là một đoàn viên thanh niên thời kỳ mới, mỗi đoàn viên hãy nhận thức rằng ngoài việc không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, còn phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động. Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài đối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Khách quan, đó là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên.

Trong giai đoạn hiện nay, đoàn viên thanh niên phải có trách nhiệm và phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, đoàn viên phải tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường, trung thực và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Để Đoàn Thanh niên và mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bên cạnh sự chủ động, tích cực của tổ chức Đoàn Thanh niên, rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, vào cuộc của các cấp chính quyền, các đoàn thể.

2. Bài thu hoạch cảm tình Đoàn viết tay số 2

Ngày ấy tôi nào đâu biết lý tưởng cách mạng của Đoàn là gì. Tôi chỉ biết "để có được ngày hôm nay thanh bình, cha ông chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu, vì vậy mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy!". Nhưng "sống" như thế nào? Cũng đơn giản thôi "người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Do đó mỗi khi có cơ hội để có thể đóng góp công sức của mình, tôi đều tham gia như đóng góp kế hoạch nhỏ, tham gia sinh hoạt tập thể với các bạn và anh chị phụ trách, tham gia đội nghi thức... Chính những đóng góp nhỏ nhoi ấy đã dần dần hình thành trong tôi một cách suy nghĩ tích cực hơn, phải biết yêu thương đất nước, phải biết hiếu thảo với cha mẹ, phải biết kính trọng người lớn... Và khi ấy, tôi thấy mình cần phải phấn đấu để trở thành người Đoàn viên giống như các anh chị phụ trách để có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Và từ đó. Tôi sẽ có thêm nhiều hiểu biết để sống có ích hơn.

Tôi nhận thấy, để hiểu và đi theo lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng và dân tộc đã lựa chọn, thì có một vấn đề mà mỗi chúng ta đều cần phải đặc biệt quan tâm, đó là "học". "Học" ở đây không chỉ gói gọn vào việc học tập về trình độ chuyên môn, mà còn là học về đạo đức, học về chính trị, học về ứng xử, học vể cách làm người... Học không chỉ là từ sách vở mà còn học từ thực tế, học từ những thành công và những thất bại... Học ở người đi trước, cũng như người đi sau, học ở chính bản thân mình và nhiều người khác. Nói một cách đơn giản, học chính là học về mọi mặt, học từ mọi nơi và học ở mọi người. Bởi có học như vậy thì chúng ta mới "hiểu", chúng ta mới không vô tâm trước nỗi đau thương mất mát của con người, chúng ta mới không sa đà vào những vật chất tầm thường, chúng ta không gục ngã hay ngộ nhận trước những cám dỗ, cạm bẫy của các thế lực đen tối... và từ đó ta mới hiểu bản chất bóc lột giá trị lao động của chủ nghĩa tư bản, qua đó phân biệt được đâu là hạn chế để loại bỏ, đâu là thành tựu để kế thừa, cũng nhờ có học ta mới hiểu được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hiểu được những chặng đường lịch sử đã qua, hiểu được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với vận mệnh của dân tộc.

"Hiểu" là vậy. Thế còn "hành động" cụ thể của mỗi chúng ta thì sao? Bạn sẽ làm gì khi thấy những em nhỏ rất muốn đến trường nhưng do hoàn cảnh gia đình không thể? Hãy tham gia giảng dạy ở các lớp học tình thương! Bạn sẽ làm gì khi thấy những vụ kẹt xe trên các đường giao thông vào giờ cao điểm? Hãy tham gia hỗ trợ đứng chốt giao thông! Và sẽ có rất nhiều, rất nhiều những việc mà mỗi chúng ta có thể làm như tham gia sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, tham gia giúp đỡ người già neo đơn, tham gia chống tích cực – tham ô – chống lãng phí...

Tuy nhiên, một mình tôi thì không thể gánh vác hết các trọng trách ấy, bởi sức lực tôi có hạn, bởi chuyên môn tôi có hạn, bởi thời gian tôi có hạn và bởi tôi còn có trách nhiệm quan tâm tới người thân của tôi, với gia đình của tôi và cả tới chỉnh bản thân tôi, vậy thì phải làm sao? Phải cần có nhiều ngưởi có cùng ý chí, có cùng nguyện vọng muốn cống hiến như tôi, và một trong những tổ chức có những người thanh niên như thế chính là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và Đoàn cũng biết rằng, để có thể hoàn thành được lý tưởng, được trọng trách mà Đảng và dân tộc đã giao cho thì cần phải có sự tham gia của tất cả mọi người, vì vậy Đoàn thường xuyên tuyên truyền, động viên, kêu gọi mọi người, mọi tầng lớp để họ hiểu và tin vào lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đoàn, từ đó học sẽ biến niềm tin ấy thành hành động thiết thực để đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Vậy hãy cùng với Đoàn tuyên truyền về lý tưởng Cách mạng cao đẹp của Đoàn cho mọi người, Hãy bắt đầu là từ chính bản thân mình và những người thân xung quanh thông qua những việc đơn giản và hữu ích cho đời. Là "thanh niên" phấn đấu vào Đoàn.

3. Bài thu hoạch cảm tình Đoàn hay nhất số 3

Thời gian qua, các phong trào, hoạt động xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản phát động ngày càng phổ biến rộng rãi và có ý nghĩa cho cộng đồng. Mỗi khi đọc báo, xem tivi nói về các hoạt động của Đoàn, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng rạo rực, mong muốn được gia nhập vào tổ chức Đoàn, hoạt động của Đoàn thể. Cơ hội đã đến với tôi khi được tham gia lớp “Cảm tình Đoàn” do trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn tổ chức, trước đó tôi cũng được học qua 6 bài lý luận chính trị và 4 bài tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những hiểu biết còn hạn chế của tôi về Đoàn đã được củng cố thêm trong lớp học ấy. Những bài học chính trị tưởng chừng như khô khan nhưng đã được các cán bộ Đoàn truyền đạt rất thực tế và sâu sắc. Những lời giảng dạy đầy nhiệt huyết càng làm tôi hiểu về Đoàn nhiều hơn và ước muốn được bào Đoàn càng thôi thúc. Hẳn nhiên không vào Đoàn là không tham gia vào các hoạt động xã hội nhưng việc trở thành một Đoàn viên đồng nghĩa với việc trưởng thành hơn, có ý thức trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng hơn đối với bản thân, gia đình, và xã hội. Ngoài ra, khi tham gia cùng Đoàn, có tổ chức, có kỷ luật và có những định hướng, kế hoạch chu đáo cho từng hoạt động đề ra.

Một người Đoàn viên luôn có hoài bão, mục đích và lý tưởng cao cả, đó là xây dựng nước Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Đoàn còn là lớp kế thừa, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua những phong trào thanh niên tình nguyện, hình ảnh người Đoàn viên đã in đậm trong ý thức người dân không chỉ bởi bầu nhiệt huyết, sự cống hiến của tuổi trẻ mà còn ở tấm lòng nhân ái. Biết quan tâm giúp đỡ những mảnh đời khốn khó theo đúng câu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tôi cũng có những hoài bão, lý tưởng như thế và đó là lý do tôi muốn gia nhập vào đội ngũ Đoàn, Tôi muốn cống hiến sức khỏe của mình cho xã hội. Nếu được gia nhập tổ chức Đoàn, tôi nguyện dốc hết sức mình cho việc học tập, không chỉ tham gia các hoạt động xã hội do Đoàn phát động mà còn cố gắng góp phần đưa hình ảnh của Đoàn trở thành biểu tượng của sức trẻ và ngày càng gần gũi hơn với mọi người trong xã hội. Tôi nghĩ rằng, tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh và đi vào đời sống của các bạn thanh niên, trong xu thế đó thì Đoàn cần kết nối chặt chẽ trong mối quan hệ giữa các Đoàn viên với nhau. Ngày nay, có nhiều Đoàn viên là những học sinh, sinh viên giỏi, đạt nhiều thành tích trong các hoạt động xã hội, trở thành những tấm gương điển hình, những gương mặt công dân trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít bạn Đoàn viên khác chỉ xem việc vào Đoàn là một nghĩa vụ và thiếu ý thức về ý nghĩa thực sự của phong trào Đoàn. Do đó, việc hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Vì thế, tôi cho rằng việc tuyên truyền kiến thức, huấn luyện kỹ năng thường xuyên cho Đoàn viên là điều cần thiết. Nếu tôi trở thành một Đoàn viên, tôi sẽ truyền cả bầu nhiệt huyết của mình cho cả nhiều người khác nữa. Như vậy, ngọn lửa của Đoàn sẽ cháy mãi.

Qua tất cả những gì đã trình bày ở trên, tôi mong tổ chức Đoàn xem xét và tạo điều cho tôi được trở thành một Đoàn viên, được cống hiến sức mình cho xã hội và góp phần đẩy mạnh phong trào Đoàn.

4. Bài thu hoạch cảm tình đoàn cho học sinh tiểu học số 4

"Vì sao bạn vào Đoàn"?: Đây quả thật là câu hỏi mang đầy ý nghĩa đối với những người đã và đang vào Đoàn. Chắc có lẽ sẽ có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Nhiều người sẽ nghĩ rằng vào Đoàn vì mình chưa được kết nạp nên vào vậy thôi hoặc theo suy nghĩ của một số người thì vào Đoàn là có thể được học 6 bài lý luận chính trị của Hồ chí Minh và những tư tưởng nhảm nhí gì đó của ông mang tên Mác-Lênin, học để mình có thể tốt nghiệp, thuận tiện hơn trong quá trình làm việc sau này...

Theo cá nhân của riêng tôi thì việc vào Đoàn đối với tôi, tôi cảm thấy rất thiết thực. Nhưng lúc đầu thì tôi nghĩ rằng vào hay không vào Đoàn thì chẳng có gì là quan trọng rồi đến khi bí thư của lớp tôi gọi tôi đi học, tôi cũng đăng ký đi nhưng trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi. Theo lời những đứa bạn trên lớp tôi, chúng nó bảo nhau rằng: "Những người vào Đoàn thì mới tiếp tục học bài 6 bài lý luận chính trị và 4 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, học mới mong được tốt nghiệp". Tôi sợ mình không được tốt nghiệp nên đã đăng ký đi học. Vì con người mà ai làm gì mà không có mục đích riêng của mình, không nghĩ đến lợi ích của bản thân.

Thế rồi ngày đi học lớp cảm tình Đoàn cũng đến, tôi lên học với một tâm trạng nặng nề không hứng thú chỉ mong muốn về cho thật sớm. Nhưng rồi khi gặp thầy dạy cảm tính Đoàn thì tâm trạng cũng khá hơn một chút. Chính những lời của thầy nói đã đánh thức được ý thức của tôi, tôi như vừa trải qua một giấc mộng dài chợt bừng tỉnh giấc khi giọng nói đầy thánh thót và có nhiều uy lực vang lên xua tan đi sự mệt mỏi của tôi. Lời của thầy nói như đi sâu vào tận tâm can của tôi.

Thầy nói làm tôi nhận thức ra được giá trị của cuộc sống. Tôi hiểu vì sao mình sinh ra, sinh ra để làm gì. Tôi sinh ra thì chắc có lẽ là để chứng kiến được những lời thầy nói hôm nay vì hồi giờ tôi chưa từng nghe ai nói chuyện một cách thẳng thắng đi sâu vào tận tâm can của mỗi con người nhưng cũng chứa đầy sự dạy dỗ, yêu thương của một người cha đối với những đứa con của mình khi chúng bị mắc lỗi. Không biết là do lời thầy nói hay do ý thức tôi nhận thức ra được. Tôi cảm thấy rất xúc động, trong lòng có một cảm giác ăn năn khi lúc đầu nghĩ vào Đoàn chỉ là chuyện vớ vẩn nhưng giờ tôi cảm thấy việc vào Đoàn là rất nên.

Thầy dạy cho tôi những lời hay, lẽ phải, dạy tôi biết thế nào là tình yêu thương con người, yêu thương dân tộc, yêu thương nhân loại, Thầy biết và hiểu rõ suy nghĩ của từng người. Thầy phê phán những lối sống thiếu hiểu biêt, không lành mạnh của những thanh thiếu niên lúc này. Nhưng ngoài những lời phê phán, dạy dỗ đầy sự nghiêm khắc của thầy thì bên cạnh đó có những lời nói đùa cho chúng tôi vui quên đi mêt mỏi lúc ban đầu. nhưng cũng trong lời nói đùa đó chứa đựng sự châm biếm giúp tôi nhận thức ra cái sai, cái xấu không nên làm. Thầy nói tôi biết thế nào là mục đích là lý tưởng của Đoàn. Nó mang đầy ý nghĩa cao cả, thiêng liêng và tốt đẹp đối với tôi.

Như những lời thầy nói nếu con người mà không có lý tưởng thì chẳng khác nào người mù ra đường không mang theo gậy, chiếc thuyền trôi bình bình giữa biển không có người lái và tôi cũng vậy, tôi cảm thấy những lời đó rất đúng. Tôi nhận thức ra được rằng đối với mỗi người sinh ra thì họ đã mang trong người những sứ mệnh và mục đích chung đó là phải biết cách giữ nước chống giặc ngoại xâm và làm cho người dân có cuộc sống ấm no, gây dựng cho đất nước mình ngày càng giàu mạnh, phát triển xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Tôi không biết suy nghĩ của mỗi người như thế nào nhưng theo tôi thì muốn vào Đoàn trước hết mình phải thật sự là một con người tốt. Cái tốt ở đây tôi không nói là tốt vê mọi mặt vì con người ai cũng có ưu khuyết điểm của mình và tôi cũng vậy. Cái tốt mà tôi muốn nói đến đó là cách nhận thức của mọi người về sự đúng, sai cái gì nên và không nên làm. Tôi biết rằng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam yêu nước đại diện cho sức trẻ Việt Nam chính là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tôi nhận thức ra được Đoàn thật sự đóng vai trò là đội xung kích của Cách mạng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn chính là môi trường thuận lợi để tôi và thanh niên chúng ta nói chung có điều kiện rèn luyện về đạo đức, chịu rèn ý chí và quyết tâm trong học tập. Căn cứ vào những điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi thật sự muốn trở thành một Đoàn viên tốt thì không chỉ riêng tôi mà mọi người phải biết phấn đấu suốt đời cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại. Tôi sẽ nghiêm chỉnh thực hiện điều lệ Đoàn luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Giúp đỡ mọi người luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam.

5. Bài thu hoạch cảm tình Đoàn lớp 10 số 5

Các phong trào hoạt động xã hội trong thời gian qua của Đoàn TNCS ngày càng phát triển và phổ biến rộng rãi mang đến nhiều ý nghĩa tới các bạn trong toàn trường. Tôi vinh dự được là một học sinh ưu tú trong toàn trường được tham gia vào lớp học cảm tình đoàn do trường THPT ....... tổ chức.

Trước khi tham gia lớp học cảm tình Đoàn, tôi vẫn chưa có kiến thức rõ ràng và chưa có hiểu biết nhiều về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhưng sau khi được tham gia buổi học cảm tình Đoàn được nhà trường tổ chức, tôi đã học thêm được nhiều kiến thức bổ ích mà trước đó tôi đã từng tìm hiểu qua internet hay tivi đều chưa có thông tin đầy đủ và dễ hiểu.

Những bài học chính trị tưởng chừng như khô khan ấy nhưng qua cách giảng dạy của các cán bộ Đoàn đã khiến bài giảng hấp dẫn thích thú với toàn bộ mọi người có mặt trong lớp học. Những lời dạy đầy tâm huyết của các thầy cô được nói ra qua những kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế càng làm tôi hiểu hơn về hoạt động của Đoàn và mong muốn được tham gia vào Đoàn.

Thông qua bài giảng của các thầy cô tôi đã hiểu vị trí và vai trò của đoàn viên là gì? Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong các thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò cụ thể như sau:

Đối với Đảng: là một đội dự bị tin cậy của Đảng, bên cạnh đó cũng là một trong những nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ của Đảng.

Đối với Nhà nước: là một trong những chỗ dựa vững chắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, đội ngũ đoàn viên góp phần tham gia vào việc phối hợp cùng các cơ quan Nhà nước, đoàn thể và các tổ chức xã hội chăm lo, quan tâm, giáo dục và đào tạo và bảo vệ phát triển đội ngũ thanh thiếu niên Việt Nam.

Đối với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: nắm giữ vai trò là người phụ trách Đội có trách nhiệm xây dựng, lựa chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tham gia vào việc thực hiện các công tác thiếu nhi, tạo điều kiện phát triển về vật chất và tinh thần cho hoạt động Đội.

Nếu được vào Đoàn và được tham gia vào các hoạt động xã hội cùng với mọi người sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, có ý thức trách nhiệm và có mục tiêu rõ ràng đối với chính bản thân , gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, khi được tham gia vào tổ chức Đoàn sẽ giúp tôi có những định hướng, kế hoạch đúng đắn tròn tương lai.

Trong quá trình học tập cũng như bài giảng của các cán bộ Đoàn tôi đã nhìn thấy những tấm gương đoàn viên ưu tú luôn cống hiến sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những hoạt động xã hội hay những chuyến đi từ thiện đoàn viên luôn biết quan tâm những người khó khăn, những mảnh đời bất hạnh.

Tôi là một người thanh niên trẻ cũng muốn cống hiến sức lực, nhiệt huyết của mình cho đi những hành động tốt đẹp đó. Vì vậy tôi muốn xin gia nhập vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để có nhiều điều kiện hơn cống hiến cho xã hội. Nếu được gia nhập vào tổ chức Đoàn tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, phấn đấu trở thành một người đoàn viên ưu tú, gương mẫu.

Khi được tham gia vào Đoàn tôi không chỉ tham gia vào các hoạt động do Đoàn phát động mà còn cố gắng góp phần đưa hình ảnh Đoàn và những đoàn viên trở thành biểu tượng sức trẻ thanh niên và ngày càng gần gũi hơn với mọi người trong xã hội.

6. Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn cho sinh viên số 6

Thời gian qua, các phong trào hoạt động xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động ngày càng nhiều và phô thông mang đến nhiều ý nghãi cho tập thể. Mỗi lúc đọc bóa, xem ti vi hay đọc các bài viết trên trang mạng điện tử nói về các hoạt động Đoàn, tôi cảm thấy trong lòng cực kỳ rộn rực, mong muốn được gia nhập và tổ chức đoàn và tham gia các hoạt động đoàn thể. Thời cơ đã đến với tôi khi tôi được tham dự lớp "Thiện cảm đoàn" do trường Đại học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức, trước đấy tôi cũng được học qua 6 bài lý luận chính trị và 4 bài tư tường Hồ Chí Minh.

Những hiểu biết còn giảm thiểu của tôi về Đoàn đã được củng cố thêm trong lớp học bồ dưỡng cảm tình đoàn đó Những bài học chính trị tưởng hình rất khô khan, nhưng mà thông qua cách giảng dạy của các cán bộ Đoàn viên truyền đạt rất thực tiễn, bằng chính kinh nghieemmk tham gia hoạt động đoàn của họ, khiến bài giảng trong tôi trở lên hấp dẫn, thích thú, Những lời giản dạy đầy tâm huyết càng làm tôi hiểu về Đoàn nhiều hưn và nguyện vọng được vào Đoàn càng trở nên thôi thúc. Tôi hiều rằng, khi tham gia các hoạt động đoàn sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, có tinh thần phận sự và chỉ tiêu rõ ràng hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, lúc tham dự cùng đoàn, có tổ chức, có kỷ luật và có nhwunxg định hướng, kế hoạch chăm chút cho từng hoạt động đề ra. Mục tiêu hoạt động của đoàn là xây dựng nươc Việt Nam theo chỉ tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, đoàn còn là lớp kết thừa, là đội dự bị tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua những phong trào thanh niên tình nguyện, hình ảnh những ngườu thanh niên xung kích đã in đậm trong tinh thần của người đan không chỉ bời bầu tâm huyết, sự góp sức của tuổi xanh, mà còn là ở tấm lòng bác ái, sẵn sàng hi sinh vì đất nước. Cùng với đó, là sự biết ân cần hỗ trợ những mảnh đời khốn khó, những hoàn cảnh khó khắn, khi đất nước kêu gọi sự giúp đỡ với đúng tinh thần câu " Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Tôi cũng có những hoài bão, lý tưởng như thế và đấy là lý do tôi muốn gia nhập vào hàng ngũ của Đoàn, như thêm một cánh tay góp sức lực và nhiệt huyết của mình cho xã hội. Nếu được gia nhập tổ chức đoàn, tôi nguyện dốc hết sức mình cho việc học tập, không chỉ tham dự các hoạt động xã hội do Đoàn phát động, mà còn tự giác rèn luyện bản thân, góp phần đưa hình ảnh của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng tượng trưng của tuổi trẻ, sức trẻ và ngày càng gần gũi hơn với mọi người trong xã hội.

Tôi nghĩ rằng, tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh và đi vào thực tiễn đời sống của các bạn thanh niên, trong xu hướng đấy thì đoàn cần kết nối chặt chẽ các mối quan hệ giữa các đoàn thể với nhau. Ngày nay. có nhiều đoàn viên là những học trò giỏi, sinh viên giỏi, đạt nhiều thành tựu trong các hoạt động xã hội, trở thành những tấm gương tiêu biểu, là những bộ mặt công dân trẻ để những đoàn viên khác noi gương theo. Tuy nhiên cũng có một bộ phận thanh niên thiếu tinh thần vá ý nghĩa thực thụ trong các phong trào hoạt động Đoàn, chưa thực sự nhiệt huyết và để tâm vào các công việc, hoạt động. Do đó, tôi cho rằng việc tuyên tuyền , đào tạo kỹ năng thường xuyên cho các đoàn viên là một việc cần thiết. Nếu tôi được trở thành một đoàn viên chính thức, tôi sẽ truyền bàu nhiệt huyệt của mình cho rất nhiều các bạn trẻ khác nữa, cùng nhau tham gia các hoạt động của đoàn, giúp ích cho xã hội, đất nước.

Qua tất cả những gì tôi đã trình bày ở trên đây, tôi mong muốn Đoàn phê chuẩn và tạo điều kiện cho tôi được trở thành một đoàn viên, được góp sức mình cho xã hội và tăng cường phòng trào hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

7. Mẫu bài thu hoạch Đoàn số 7

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Điều này đã phản ánh đầy đủ Đoàn là một tổ chức thanh niên cộng sản mang tính giai cấp của công nhân và tính quần chúng rộng rãi của thanh niên Việt Nam. Thông qua việc mở rộng các hoạt động có tính chất xã hội, mỗi Đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn thể hiện tính tiên tiến, vai trò nòng cốt của mình trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên. Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cần phải có mục đích và lý tưởng cho riêng mình. Và khi ta gia nhập Đoàn, ta sẽ tìm thấy lý tưởng của riêng mình. Một lý tưởng định hướng cho tư duy, cho hành động của chúng ta.

Vì sao chúng ta phải gia nhập Đoàn? Đó chính là một trong những câu hỏi khi mình chưa bước chân vào Đoàn. Bởi vì Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên : tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp mình rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu xã hội hiện nay. Đoàn còn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Và còn vì Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

Để trở thành một Đoàn viên thì ta sẽ phải luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn. Ta phải gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Mặt khác, ta liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành Đoàn viên.

8. Bài thu hoạch: Để trở thành một người đoàn viên theo em cần phải làm gì?

Để xứng đáng anh (chị) là một trong những tấm gương tiêu biểu nhất của Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những anh (chị) cần phải nắm rõ những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như truyền thống về Đoàn, ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn, mục đích của Đoàn, tính chất của Đoàn, chức năng của Đoàn, đặc trưng của Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, vị trí vai trò của Đoàn, nguyên tắc tổ chức của Đoàn và quyền hạn và nhiệm vụ của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

1) Truyền thống về Đoàn?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 26/03/1931 (đây là ngày cuối cùng họp hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 2 bàn về công tác vận động thanh niên, được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 quyết định lấy là ngày thành lập Đoàn). Đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Các thế hệ thanh niên Việt Nam cần kế tiếp nhau chiến đấu giữa lá cờ của Đảng, lập nên bao chiến công hiến hách trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng CNXH, đã xây dựng nên những truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn. Đó là:

- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao cho.

- Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.

- Truyền thống hiếu học ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có hoài bão lớn.

2) Ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn?

Huy hiệu Đoàn biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3) Mục đích của Đoàn:

Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

4) Tính chất của Đoàn:

Thể hiện trên 2 mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng

5) Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: gồm 4 chức năng:

- Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng.

- Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động, giúp đỡ họ, rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

- Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi tuổi trẻ.

- Đoàn là người phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

6) Đặc trưng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Là một người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 4 đặc trưng:

- Là thanh niên tiên tiến gương mẫu.

- Luôn luôn gương mẫu.

- Luôn luôn gắn bó mật thiết với thanh niên.

- Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

7) Nhiệm vụ của Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của XHCN, tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các phong trào, chương trình hoạt động của xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn.

- Liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

8) Vị trí vai trò của Đoàn:

- Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn giữ vai trò là người phụ trách trực tiếp và có trách nhiệm xây dựng tổ chức đội, giúp đỡ vật chất tài chính và lựa chọn các bộ làm công tác thiếu niên nhi đồng.

- Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của Thanh niên ( gồm: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, ...), Đoàn là hạt nhân chính trị đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào và các tổ chức thanh niên. Đoàn ủng hộ giúp đỡ các hội thanh niên thực hiện mục đích, tôn chỉ theo điều lệ của các hội.

9) Nguyên tắc tổ chức của Đoàn: được thể hiện trên các mặt sau:

- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều ở bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc là đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành (BCH) do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp BCH, cơ quan lãnh đạo là Ban thường vụ do BCH cùng cấp bầu ra.

- BCH Đoàn các cấp có trách nhiệm bào cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại cùng cấp, với BCH Đoàn cấp trên, với cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo BCH Đoàn cấp dưới.

- Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

10) Quyền hạn của Đoàn viên:

- Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trở thành.

- Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

- Được thông tin, thảo luận chất vấn, phê bình, biểu quyết đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

Tuy vậy, chính tự bản thân con người chúng ta, là một Đoàn viên tốt, anh (chị) cần phải chọn cho mình một hướng đi học tập đúng đắn và tốt nhất cho mình, cần phải biết suy nghĩ kĩ, biết thay đổi đạo đức tốt, phẩm chất tốt, tinh thần hăng say lao động và rèn luyện sức khỏe bằng cách luyện tập và thực hành những bộ môn giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng – an ninh ở lớp học, ở trường học, ở nhà, và ở những nơi công cộng thường ngày ở xung quanh môi trường trái đất của chúng ta. Bản thân anh (chị) mặc dù tuy chưa phải kết nạp Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhưng bản thân anh (chị) cần phải rèn luyện kĩ năng sống, đạo đức tốt cho bản thân mình. Khi đó anh (chị) mới xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là một người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức ưu tú và xứng đáng nhất.

3. ĐIỀU XIN HỨA CỦA ĐOÀN VIÊN ĐOÀN TNCS HCM

→ 1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại.

→ 2. Nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu, điều lệ của Đoàn viên, luôn rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên thanh niên cộng sản hồ Chí Minh.

→ 3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của Thanh niên Việt Nam.

V. Bài thu hoạch Cảm tình Đoàn trắc nghiệm

Bài thu hoạch Cảm tình Đoàn trắc nghiệm gồm các câu hỏi về Đoàn có đáp án do học viên và giáo viên tại lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn chia sẻ. Sau khi hoàn thành khóa học, các bạn sẽ phải làm bài thu hoạch. Để ôn tập và hoàn thành tốt bài kiểm tra, bài thu hoạch, mời các bạn tham khảo chi tiết tại bài viết sau.

VI. Những hoạt động cụ thể để tạo cảm tình Đoàn trong bài thu hoạch

 • Tham gia đóng góp kế hoạch nhỏ, tham gia sinh hoạt tập thể với các bạn và anh chị phụ trách, tham gia đội nghi thức...
 • Tích cực trong các hoạt động tập thể, đặc biệt là văn nghệ, thể thao, hội thi, kế hoạch nhỏ...
 • Học tập và rèn luyện kỹ năng để trở thành một người có ích cho xã hội và đất nước.
 • Luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ các bạn tỏng lớp, trong tổ chức Đoàn.
 • Chấp hành gương mẫu nội quy, quy định của nhà trường, lớp học, pháp luật nước CHXHCNVN.

VII. Những lưu ý khi viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn

 • Sử dụng ngôn ngữ hành chính đơn giản, lịch sự, tránh sử dụng ngôn ngữ mạng và tuyệt đối chỉ sử dụng thông tin chính thống.
 • Trình bày sạch đẹp, không tẩy, xóa, gạch bỏ; không vẽ, trang trí; chỉ dùng một loại mực duy nhất cho toàn bộ bài thu hoạch.
 • Cần thể hiện được tinh thần đoàn kết, sự tương trợ và sự chia sẻ trong cộng đồng Đoàn, đồng thời cũng cần nhấn mạnh đến sự phát triển bản thân thông qua hoạt động của Đoàn.
 • Bài thu hoạch cảm tình Đoàn phải truyền tải được thông điệp rõ ràng, sâu sắc, đảm bảo tính cá nhân hóa, tuy nhiên cũng cần giữ được tính tổng quát, không quá chú trọng vào việc miêu tả các hoạt động của cá nhân mà quên đi tinh thần và mục đích của Đoàn.
 • Cần tuân thủ đúng quy trình và thời gian nộp bài thu hoạch cảm tình Đoàn, đồng thời nên đọc lại bài viết trước khi nộp để tránh sai sót.
 • Cuối cùng, bài thu hoạch cảm tình Đoàn phải thể hiện được tinh thần quyết tâm mong muốn được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trên đây là Mẫu Bài thu hoạch cảm tình Đoàn cùng hướng dẫn viết chi tiết, đầy đủ nhất. Hy vọng nội dung bài viết sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian, công sức, nhanh chóng hoàn thiện bài thu hoạch cảm tình Đoàn của mình để nộp lên cơ sở.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi - Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
217 359.840
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo