(Kỳ 5) Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Báo Quân Đội

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 - Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 trên Báo Quân Đội nhân dân được tổ chức từ ngày 12/3/2024 đến hết ngày 12/10/2024, nhằm khuyến khích cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật. Dưới đây là gợi ý Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2024 Kỳ 5 Báo Quân đội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 được cập nhật mới nhất trên HoaTieu.vn, không phải đáp án chính thức do BTC cuộc thi công bố, bạn đọc chỉ nên lấy làm tài liệu tham khảo. 

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Báo Quân Đội
Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Báo Quân Đội

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2024 Kỳ 5

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: Theo Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện nào sau đây xác lập, thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?

A. Bố mẹ đẻ.

B. Người đại diện theo pháp luật.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

C. Cơ quan công an.

D. Tòa án.

Câu 2: Theo Bộ luật Dân sự 2015, việc khám nghiệm tử thi được thực hiện thuộc trường hợp nào sau đây là đúng?

A. Có sự đồng ý của người đó trước khi chết.

B. Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên hoặc người giám hộ nếu không có ý kiến của người đó trước khi chết.

C. Theo quyết định của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp luật quy định.

D. Tất cả các trường hợp trên đều đúng.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 3: Theo Bộ luật Dân sự 2015, khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan nào ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần?

A. Cơ quan công an

B. Viện kiểm sát

C. Tòa ánĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

D. Bộ Tư pháp

Câu 4: Theo Bộ luật Dân sự 2015, quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp nào?

A. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia.

B. Trường hợp cần thiết vì lý do đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

C. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội.

D. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 5: Theo Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu súc vật có phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác không?

A. Không phải bồi thường.

B. Phải bồi thường.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

C. Chỉ bồi thường không vượt quá giá trị của súc vật.

D. Pháp luật có quy định khác.

Câu 6: Theo Bộ luật Dân sự 2015, quy định nào sau đây là đúng?

A. Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác.

B. Cá nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học có quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác.

C. Việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người, hiến, lấy xác phải tuân thủ theo các điều kiện và được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và luật khác có liên quan.

D. Tất cả các quy định trên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 7: Theo Bộ luật Dân sự 2015, người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì ai là người phải bồi thường?

A. Bố mẹ người đó phải bồi thường.

B. Người đó phải tự bồi thường.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

C. Người đại diện theo pháp luật của người đó phải bồi thường.

D. Pháp luật có quy định khác.

Câu 8: Theo Bộ luật Dân sự 2015, người thành niên là người từ bao nhiêu tuổi?

A. Từ đủ 17 tuổi trở lên

B. Từ đủ 18 tuổi trở lênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

C. Từ đủ 20 tuổi trở lên

D. Từ đủ 21 tuổi trở lên

Câu 9: Theo Bộ luật Dân sự 2015, việc thay đổi họ cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của ai?

A. Của cha người đó.

B. Của mẹ người đó.

C. Của người đó.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

D. Của đại diện chính quyền địa phương.

Câu 10: Theo Bộ luật Dân sự 2015, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện nào sau đây đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi?

A. Bố mẹ đẻ

B. Bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi

C. Người đại diện theo pháp luậtĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

D. Tòa án

B. TỰ LUẬN.

Câu hỏi: Có quan điểm cho rằng: “Người Việt Nam sống nặng về tình cảm hơn là lý trí, tức duy tình hơn duy lý. Chính điều đó dẫn đến tình trạng “nhờn luật”, coi nhẹ luật pháp”. Trình bày suy nghĩ của bạn về vấn đề này?

Gợi ý trả lời:

Có quan điểm cho rằng: “Người Việt Nam sống nặng về tình cảm hơn là lý trí, tức duy tình hơn duy lý. Chính điều đó dẫn đến tình trạng “nhờn luật”, coi nhẹ luật pháp”. Điều này có thể được lý giải bởi các yếu tố văn hóa và lịch sử lâu đời.

Trước hết xét về bản sắc văn hóa thì người Việt Nam ta đề cao giá trị tình cảm, coi trọng các mối quan hệ gia đình, và cộng đồng.Trong quan hệ giữa mọi người, sự đồng cảm và lòng tin thường được đặt lên hàng đầu. Mọi người thường ưu tiên giải quyết vấn đề theo hướng dung hòa, nương nhờ, dựa trên sự thấu hiểu và cảm thông.

Người Việt Nam sống nặng về tình cảm hơn là lý trí, tức duy tình hơn duy lý. Nhiều câu thành ngữ nói lên điều này: “Chín bỏ làm mười”, “Ăn ở như bát nước đầy”, “Đóng cửa bảo nhau”… Hoặc ông cha ta vẫn răn dạy: “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Bao giờ các cụ cũng lấy cái tình làm trọng, đặt tình cảm lên trên tất cả. Cực chẳng đã mới phải dùng đến lý lẽ.

Xét theo yếu tố lịch sử thì trong từ thời dựng nước đến phong kiến ở Việt Nam, quyền lực thường được tập trung trong tay vua chúa và quan lại, không phải là thượng tôn luật pháp. Điều này đã tạo ra một nền văn hóa coi trọng quyền lực và quan hệ cá nhân hơn là luật pháp. Mặc dù sau khi Việt Nam giành độc lập, các chính sách cải cách đã được áp dụng, nhưng quá trình này còn hạn chế và chưa hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận của người Việt Nam đối với luật pháp.

Pháp luật nước ta cũng có quy định giảm nhẹ hình phạt đối với người phạm tội chủ động đầu thú, thành khẩn khai báo. Khoan hồng luôn là biện pháp được coi trọng, áp dụng trong rất nhiều trường hợp phạm tội không cố ý và tội nhân tỏ rõ sự ăn năn, hối cải. Hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Quốc khánh (2.9) Nhà nước ta lại ân xá nhiều tù nhân…

Điều này đương nhiên là tốt đẹp, nhân văn, cần được phát huy. Nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng, với mức độ cần thiết chứ không thể lạm dụng, thậm chí coi nhẹ, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến việc thực thi công lý. Bởi trong một số trường hợp, chính vì yếu tố duy tình dẫn đến những hệ lụy không nhỏ, không có lợi trong việc trấn áp tội phạm, duy trì kỷ cương, trật tự xã hội.

Nhiều chế tài của ta còn quá nhẹ, không tương xứng với mức độ phạm tội. Nhiều cán bộ thực thi công vụ đã vì nể nang mà bỏ qua nhiều hành vi phạm pháp của những kẻ vô ý thức, cố tình vi phạm. Việc buông lỏng quản lý, thực thi pháp luật không nghiêm đang diễn ra ở nhiều nơi. Tình trạng nhờn luật, kỷ cương bị coi thường không hẳn do người có trách nhiệm tha hóa, biến chất, tiêu cực, chung lợi ích với kẻ xấu, mà rất nhiều khi chỉ do sự dè dặt, ái ngại, không nỡ xử lý, tức là “duy tình”. Với suy nghĩ hạn hẹp, người có trách nhiệm xử lý đã rất có tình với kẻ có lỗi, có tội, nhưng sâu xa hơn, họ lại không có tình với cộng đồng, với xã hội, vì đã tiếp tay cho tội phạm phá hoại đất nước một cách vô ý thức.

Vậy nên, tất cả vẫn phải tuân thủ khẩu hiệu: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tức là phải đề cao duy lý, chứ không thể chỉ duy tình.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2024 Kỳ 4

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?

A. Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
B. Người đủ 75 tuổi trở lên.
C. Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.
D. Tất cả các trường hợp trênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 2: Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
B. Phạt tù từ 06 tháng đến 04 năm.
C. Phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.
D. Phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm.

Câu 3: Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đồng phạm là trường hợp có bao nhiêu người cố ý cùng thực hiện một tội phạm?

A. Từ 02 người trở lên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
B. Từ 03 người trở lên.
C. Từ 05 người trở lên.
D. Là một tổ chức

Câu 4: Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù trong thời gian bao lâu?

A. Từ 03 tháng đến 02 năm.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
B. Từ 06 tháng đến 03 năm.
C. Từ 01 năm đến 04 năm.
D. Từ 02 năm đến 05 năm.

Câu 5: Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì phạm tội mua bán người trong trường hợp có tính chất chuyên nghiệp có thể bị xử phạt mức cao nhất là:

A. 10 năm tù.
B. 15 năm tù.
C. 20 năm tù.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
D. Tử hình.

Câu 6: Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào chứa mại dâm, thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
B. Phạt tù từ 01 năm đến 04 năm.
C. Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
D. Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Câu 7: Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là?

A. Trên 15 năm tù.
B. Trên 20 năm tù.
C. Chung thân.
D. Tử hình.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 8: Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
B. Phạt tù từ 01 năm đến 04 năm.
C. Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
D. Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Câu 9: Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

A. Không phải chịu trách nhiệm hình sự.
B. Phải chịu trách nhiệm hình sự.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
C. Chịu một phần trách nhiệm hình sự.
D. Bộ luật có quy định khác.

Câu 10: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định khác?

A. 15 tuổi.
B. 16 tuổi.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
C. 17 tuổi.
D. 18 tuổi.

B. TỰ LUẬN.

Câu hỏi: Có quan điểm cho rằng: “Ở nước ta, tình trạng vi phạm pháp luật còn phổ biến có nguyên nhân là do mỗi người chưa chịu tìm hiểu, học tập, thực hiện theo pháp luật”. Suy nghĩ của bạn về vấn đề này?

Gợi ý trả lời của HoaTieu.vn:

Quan điểm cho rằng tình trạng vi phạm pháp luật ở Việt Nam phổ biến do mỗi người chưa chịu tìm hiểu, học tập, thực hiện theo pháp luật là một ý kiến có phần chính xác nhưng chưa đầy đủ.

Đúng là việc thiếu hiểu biết về pháp luật là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật. Khi không nắm rõ các quy định của pháp luật, cá nhân sẽ dễ dàng mắc sai lầm, vi phạm mà không nhận thức được hậu quả. Điều này đặc biệt phổ biến ở những vùng nông thôn, nơi người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật.

Tuy nhiên, chỉ tập trung vào yếu tố nhận thức là chưa đủ để giải thích đầy đủ vấn đề. Bên cạnh việc thiếu hiểu biết, còn có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, bao gồm:

 • Ý thức pháp luật kém: Một số người coi thường pháp luật, cho rằng họ có thể vi phạm mà không bị trừng phạt.
 • Thiếu hiệu quả trong việc thực thi pháp luật: Việc xử lý vi phạm pháp luật chưa nghiêm minh, đồng đều, tạo kẽ hở cho những kẻ vi phạm.
 • Tác động của môi trường xã hội: Môi trường xã hội có thể dung túng, thậm chí cổ vũ cho những hành vi vi phạm pháp luật.
 • Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện: Một số quy định pháp luật còn mơ hồ, chưa sát thực tế, tạo điều kiện cho việc vi phạm.

Để giải quyết vấn đề vi phạm pháp luật, cần phải có một phương pháp tiếp cận toàn diện trên nhiều mặt:

 • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật: Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho mọi người dân, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội thảo, tập huấn, phát hành tài liệu, sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng,...
 • Nâng cao ý thức pháp luật: Cần nâng cao ý thức pháp luật cho mỗi cá nhân thông qua giáo dục đạo đức, giáo dục công dân trong nhà trường và gia đình.
 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật: Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, sát thực tế.
 • Thực thi pháp luật nghiêm minh: Việc xử lý vi phạm pháp luật cần nghiêm minh, đồng đều, không có "khuôn vàng thước ngọc".
 • Có các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật: Cần có các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật như: tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính,...

Kết luận: Việc mỗi người dân tự giác tìm hiểu, học tập và thực hiện theo pháp luật là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề vi phạm pháp luật, cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thông qua nhiều giải pháp đồng bộ.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Kỳ 3

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, người nghiện ma túy là:

A. Người sử dụng chất ma túy.
B. Người sử dụng chất ma túy và bị lệ thuộc vào các chất này.
C. Người bị lệ thuộc vào các chất gây nghiện như ma túy, thuốc hướng thần.
D. Người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 2: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, cai nghiện ma túy là?

A. Là quá trình loại bỏ các chất gây nghiện trong cơ thể.
B. Là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
C. Là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.
D. Là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 3: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, nội dung quản lý sau cai nghiện ma túy bao gồm?

A. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.
B. Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy.
C. Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
D. Tất cả các nội dung trên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 4: Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, chất gây nghiện là gì?

A. Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh.
B. Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác.
C. Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
D. Là hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy.

Câu 5: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có quyền nào sau đây?

A. Tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sở cai nghiện.
B. Được thu các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy.
C. Được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.
D. Có tất cả các quyền trên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 6: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 về cây có chứa chất ma túy, quy định nào sau đây là đúng và đầy đủ?

A. Cây thuốc phiện và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.
B. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa.
C. Các loại cây có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.
D. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 7: Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là bao lâu kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý?

A. 06 tháng
B. 12 thángĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
C. 18 tháng
D. 24 tháng.

Câu 8: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xét nghiệm dương tính của người cư trú tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ra quyết định và tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương?

A. 01 ngày.
B. 03 ngày.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024
C. 05 ngày.
D. 07 ngày.

Câu 9: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định, người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trong thời hạn bao lâu kể từ ngày chấp hành xong quyết định?

A. 6 tháng.
B. 12 tháng.
C. 18 tháng.
D. 24 tháng.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 10: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do cơ quan, tổ chức, cá nhân nào quyết định?

A. Do gia đình quyết định.
B. Do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
C. Do cơ quan công an cấp huyện quyết định.
D. Do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

B. TỰ LUẬN.

Câu hỏi: Có quan điểm cho rằng: “Tệ nạn ma túy đã làm suy đồi đạo đức của con người”. Trình bày suy nghĩ của bạn về quan điểm này?

Gợi ý trả lời:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm "Tệ nạn ma túy đã làm suy đồi đạo đức của con người".  Khi bị nghiện, họ sẵn sàng làm mọi việc miễn là có tiền, có ma tuý, thậm chí giết người, cướp của. Ở trẻ em, các hành vi chưa mang tính chất nghiêm trọng, nhưng cũng xuất hiện những mầm mống của tội phạm như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo…

- Đặc biệt người sử dụng ma túy thường mất kiểm soát về hành vi, ý thức của họ, và do mâu thuẫn về quyền lợi, nên họ luôn chống lại người thân trong gia đình, họ hay gây gổ, cáu gắt, lừa dối, dẫn đến tình cảm sứt mẻ, xung đột trong gia đình ngày càng tăng. Có người nghiện đã đánh lại cha mẹ, hành hạ vợ con, gây tội ác với bà con lối xóm, xã hội... gây mất trật tự an toàn xã hội....

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Kỳ 2

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình.

B. Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình.

C. Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

D. Tất cả các địa chỉ trênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 2: Người có hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm sau đây?

A. Chấm dứt hành vi bạo lực gia đình; chấp hành yêu cầu, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

B. Kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu, điều trị. Chăm sóc người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình từ chối;

C. Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra cho người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và tổ chức, cá nhân khác.

D. Tất cả các ý trên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 3: Trường hợp sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, internet thực hiện như thế nào?

A. Phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

B. Được phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

C. Không được phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

D. Phải được sự đồng ý của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Câu 4: Theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, khi được phân công giải quyết vụ việc, Trưởng Công an xã có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình để làm rõ thông tin, giải quyết vụ việc trong các trường hợp sau đây?

A. Người bị bạo lực gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

B. Người bị bạo lực gia đình là người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc.

C. Khi có căn cứ cho rằng hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có thể tiếp tục gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bị bạo lực gia đình.

D. Tất cả các trường hợp trên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 5: Theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thì bị xử lý như thế nào?

A. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

B. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

C. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

D. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Câu 6: Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm gì sau đây?

A. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

B. Giữ kín các thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình.

C. Chỉ cung cấp các thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình khi có yêu cầu của cơ quan công an.

D. Chỉ cung cấp các thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình khi có yêu cầu của tòa án.

Câu 7: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình có quyền nào sau đây?

A. Được khen thưởng khi có thành tích trong phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

B. Được bảo vệ, giữ bí mật về thông tin cá nhân khi báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình;

C. Được Nhà nước hỗ trợ để bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Chính phủ.

D. Tất cả các quyền trên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 8: Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 5 hằng năm.

B. Tháng 6 hằng năm.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

C. Tháng 7 hằng năm.

D. Tháng 8 hằng năm.

Câu 9: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp về phòng chống bạo lực gia đình là gì?

A. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình theo thẩm quyền tại địa phương.

B. Bố trí kinh phí, nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật này.

C. Hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

D. Tất cả các nội dung trên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 10: Trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang thì thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Người ra quyết định xử phạt có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

B. Cá nhân bị xử phạt vi phạm có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

C. Tổ trưởng dân phố, trưởng thôn nơi người vi phạm bị xử phạt hành chính có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

D. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nơi người vi phạm bị xử phạt hành chính có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

B. TỰ LUẬN.

Câu hỏi: Có quan điểm cho rằng: “Bạo lực gia đình dưới bất cứ góc độ nào về thể chất, tinh thần, tình dục hay kinh tế cũng đều không thể chấp nhận trong thời đại văn minh”. Trình bày suy nghĩ của bạn về vấn đề này?

Dưới đây là gợi ý trả lời của HoaTieu.vn cho câu hỏi trên, mời các bạn tham khảo:

Có quan điểm cho rằng: “Bạo lực gia đình dưới bất cứ góc độ nào về thể chất, tinh thần, tình dục hay kinh tế cũng đều không thể chấp nhận trong thời đại văn minh”. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và xin đưa ra những dẫn chứng để chứng minh ý kiến của bản thân:

 1. Tôn trọng và giá trị của con người: Một xã hội văn minh đặt giá trị cao nhất là sự tôn trọng và giữ gìn quyền của con người. Bạo lực gia đình không chỉ là sự xâm phạm vào quyền lợi cá nhân mà còn là sự mất mát của sự tôn trọng và giá trị của con người.

 2. An toàn và tự do cá nhân: Bạo lực gia đình làm mất đi an toàn và tự do của cá nhân trong gia đình. Trong một xã hội văn minh, mọi người có quyền được sống một cuộc sống tự do và an toàn mà không bị đe dọa bởi bạo lực từ bên trong gia đình.

 3. Phát triển và tiến bộ của xã hội: Bạo lực gia đình gây ra những tổn thương không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả xã hội. Nó làm giảm sự hòa nhập và tương tác xã hội, gây ra căng thẳng và không ổn định, ảnh hưởng đến sự phát triển và tiến bộ của xã hội.

 4. Bảo vệ trẻ em và tương lai: Trẻ em là những nạn nhân yếu thế của bạo lực gia đình. Việc chấp nhận bạo lực trong gia đình không chỉ gây tổn thương ngay lập tức mà còn có thể gây ra những vấn đề tâm lý và hành vi trong tương lai của trẻ. Bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực gia đình là bảo vệ tương lai của xã hội.

 5. Tôn trọng và đồng thuận trong các mối quan hệ: Bạo lực gia đình phá vỡ sự tôn trọng và đồng thuận trong các mối quan hệ gia đình. Trong một xã hội văn minh, mọi mối quan hệ gia đình cần được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, đồng thuận và hỗ trợ lẫn nhau, không phải là sự đe dọa và bạo hành.

>>> Tóm lại, không thể chấp nhận bất kỳ hình thức nào của bạo lực gia đình trong thời đại văn minh là vì nó xâm phạm nghiệm trọng quyền con người. Việc phòng chống lại và loại bỏ bạo lực gia đình đòi hỏi sự đồng lòng và nỗ lực từ cả cộng đồng. Chúng ta cần tạo ra những chính sách và chương trình hỗ trợ để giúp nạn nhân thoát khỏi tình trạng bạo lực và đảm bảo rằng mỗi người có quyền sống trong một môi trường an toàn và được đối xử tôn trọng.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Kỳ 1

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

A. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng.

B. Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

C. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

D. Lấy Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm nền tảng tư tưởng.

Câu 2: Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết?

A. Đủ 17 tuổi trở lên.

B. Đủ 18 tuổi trở lên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

C. Đủ 19 tuổi trở lên.

D. Đủ 20 tuổi trở lên.

Câu 3: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên là?

A. Cơ quan dân chính đảng.

B. Hội đồng nhân dân.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

C. Ủy ban nhân dân.

D. Mặt trận Tổ quốc.

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, quy định nào sau đây là đúng và đầy đủ nhất?

A. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

B. Không ai bị bắt nếu không có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

C. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

D. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực pháp lý cao nhất?

A. Luật.

B. Pháp lệnh.

C. Hiến pháp.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

D. Nghị định, nghị quyết liên tịch.

Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, tội nào sau đây là tội nặng nhất?

A. Sản xuất, tàng trữ, mua bán ma túy.

B. Hiếp dân, mua bán người.

C. Trộm cắp, cướp tài sản.

D. Phản bội Tổ quốc.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân đủ bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân? Việc thực hiện các quyền này do luật định.

A. Đủ mười tám tuổi trở lên.

B. Đủ mười chín tuổi trở lên.

C. Đủ hai mươi tuổi trở lên.

D. Đủ hai mươi mốt tuổi trở lên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 8: Hiến định nào sau đây về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 là đúng?

A. Là nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Là nhà nước xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

C. Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

D. Là nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng cách nào?

A. Bằng dân chủ trực tiếp thông qua các cơ quan pháp luật.

B. Bằng dân chủ trực tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

C. Bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

D. Bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

Câu 10: Việc trưng cầu dân ý về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do cơ quan nào quyết định?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024

C. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

D. Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

B. TỰ LUẬN.

Câu hỏi: Theo bạn, vì sao mỗi công dân phải “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”?

Một quốc gia phát triển bền vững cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Nhà nước pháp quyền là Nhà nước đạt đến một trình độ dân chủ cao, ở đó pháp luật được thượng tôn, mọi thành viên trong xã hội thực hiện lối sống theo pháp luật.

Quản lý đất nước bằng pháp luật được đặt ra như một yêu cầu khách quan. Pháp luật là những chuẩn mực chung, bắt buộc đối với mọi người. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là lối sống lành mạnh, thể hiện một trình độ văn minh, là lối sống có văn hóa, có kỷ cương, trách nhiệm.

Muốn đất nước có kỷ cương thì phải giữ nghiêm phép nước. Có giữ nghiêm phép nước thì thế nước mới vững chãi. Như vậy, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội mà cao hơn, đó là góp phần giữ gìn thế nước, sự trường tồn của dân tộc. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” phải là khẩu hiệu hành động thường xuyên, phải biến thành hành động trong thực tế.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Kỳ 6

Đang cập nhật...

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Kỳ 7

Đang cập nhật...

2. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 Kỳ 6

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là bao lâu?

A. 18 tháng

B. 20 tháng

C. 24 thángĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. 30 tháng

Câu 2: Theo pháp luật hiện hành, tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là bao nhiêu?

A. Người từ đủ 16 tuổi trở lên, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Người từ đủ 17 tuổi trở lên, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác.

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác.

D. Người từ đủ 20 tuổi trở lên, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác.

Câu 3: Theo pháp luật hiện hành, những trường hợp công dân nào sau đây được miễn gọi nhập ngũ?

A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

B. Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

C. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

D. Tất cả các trường hợp trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 4: Theo pháp luật hiện hành, cùng với biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự, mức xử phạt hành chính cao nhất đối công dân có hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ là bao nhiêu tiền?

A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

D. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồngĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 5: Theo Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, quy định nào sau đây là đúng?

A. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

B. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

D. Tất cả các phương án trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 6: Pháp luật quy định việc bảo vệ người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và người báo tin, tố giác về bạo lực gia đình như thế nào?

A. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức các biện pháp bảo vệ người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, người báo tin, tố giác về bạo lực gia đình; Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người báo tin, tố giác.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm tổ chức các biện pháp bảo vệ người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, người báo tin, tố giác về bạo lực gia đình; Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người báo tin, tố giác.

C. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm tổ chức các biện pháp bảo vệ người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, người báo tin, tố giác về bạo lực gia đình; Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người báo tin, tố giác.

D. Tất cả các quy định trên

Câu 7: Theo pháp luật hiện hành, người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt ở mức nào?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồngĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Câu 8: Theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở bao nhiêu buổi?

A. 1 tháng 1 lần

B. 1 tháng 2 lần

C. 1 tháng 3 lần

D. Ít nhất 1 ngày trong 1 tuầnĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 9: Trong thực hiện khiếu nại, thời hiệu khiếu nại là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính?

A. 30 ngày

B. 60 ngày

C. 90 ngàyĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. 120 ngày

Câu 10: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại địa điểm nào?

A. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chứcĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức

C. Tại trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

D. Tại trụ sở Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh

B. TỰ LUẬN.

Câu hỏi: Suy nghĩ của bạn về quan điểm: “Mọi công dân phải thượng tôn pháp luật”?

Gợi ý trả lời:

"Trong bất cứ quốc gia nào, thượng tôn pháp luật là yếu tố quan trọng để duy trì và thực thi hiệu quả hoạt động quan lý xã hội, muốn đạt hiệu quả thì nhà nước và công dân đều phải là đối tượng nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Một chính quyền thượng tôn pháp luật sẽ dễ dàng được người dân tôn trọng và phục tùng, bởi họ tin rằng chính quyền này có khả năng đảm bảo công lý cho họ. Chính ý nghĩa này khiến cho chính quyền nào cũng muốn khoác lên mình cái danh xưng ấy. Nó đã trở thành câu cửa miệng của các chính trị gia, khiến họ liên tục kêu gọi thượng tôn pháp luật. Vậy làm sao để ta biết được chính quyền nào thực sự thượng tôn pháp luật, còn chính quyền nào thì không? Theo giáo sư luật học Brian Tamanaha, thượng tôn pháp luật có nghĩa là cả chính quyền lẫn người dân phải cùng chịu sự ràng buộc bởi luật và phải tuân theo luật. Định nghĩa này chứa đựng ba hàm ý chính: giới hạn quyền lực nhà nước, đúng thủ tục pháp lý và bình đẳng trước pháp luật.

Như vậy, một chính quyền chỉ được coi là thượng tôn pháp luật khi nó bị ràng buộc bởi pháp luật hiện hành và chính quyền, công dân đồng song cùng thực hiện trên nguyên tắc lấy pháp luật làm chuẩn trong thực hiện hành vi ứng xử. Nếu chỉ có một bên tuân thủ pháp luật, còn một bên chỉ kêu gọi mà không thực hiện thì bằng không, việc nói coi trọng pháp luật thực ra chỉ là kêu gọi người khác thực hiện, chứ không phải là chính mình, nếu như vậy thì quyền lực đã bị giới hạn."

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 Kỳ 5

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời gian bao lâu thì phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng?

A. 1 tháng trở lên

B. 3 tháng trở lênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

C. 6 tháng trở lên

D. 12 tháng trở lên

Câu 2: Trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Người ra quyết định xử phạt có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Cá nhân bị xử phạt vi phạm có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

C. Tổ trưởng dân phố, trưởng thôn nơi người vi phạm bị xử phạt hành chính có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

D. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nơi người vi phạm bị xử phạt hành chính có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

Câu 3: Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc các trường hợp nào sau đây:

A. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện

B. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

D. Tất cả các trường hợp trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 4: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người nghiện ma túy là:

A. Người sử dụng chất ma túy.

B. Người sử dụng chất ma túy và bị lệ thuộc vào các chất này.

C. Người bị lệ thuộc vào các chất gây nghiện như ma túy, thuốc hướng thần.

D. Người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 5: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, trong nguyên tắc lập danh sách cử tri thì quy định nào sau đây là đúng?

A. Công dân có quyền lựa chọn ghi tên vào một danh sách cử tri theo nguyện vọng.

B. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

C. Công dân có quyền lựa chọn ghi tên vào hai danh sách cử tri theo nguyện vọng.

D. Công dân có quyền lựa chọn ghi tên vào một hoặc hai danh sách cử tri theo quê quán chồng hoặc vợ.

Câu 6: Đối với vùng biển Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế được xác định như thế nào?

A. Là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử.

C. Là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 300 hải lý tính từ đường cơ sở.

D. Là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 500 hải lý tính từ đường cơ sở.

Câu 7: Đối với vùng biển Việt Nam, vùng tiếp giáp lãnh hải được xác định như thế nào?

A. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 5 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.

B. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 10 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.

C. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 15 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.

Câu 8: Pháp luật quy định như thế nào khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng?

A. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của trẻ em; có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em.

B. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ trẻ em.

C. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

D.Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên; có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 9: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người sử dụng trái phép chất ma túy là:

A. Người có hành vi sử dụng chất ma túy.

B. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

C. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Người có hành vi sử dụng chất ma túy và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

Câu 10: Vùng biển Việt Nam được hiểu như thế nào?

A. Bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam.

B. Bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam.

C. Bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.

B. TỰ LUẬN.

Câu hỏi: Bạn có suy nghĩ gì về tình trạng ma túy xâm nhập học đường hiện nay? Đề xuất giải pháp (nếu có) của bạn?

Suy nghĩ gì về tình trạng ma túy xâm nhập học đường hiện nay:

- Hàng loạt vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy bị phát hiện thời gian qua khiến dư luận không khỏi lo lắng. Ma túy thế hệ mới trá hình dưới dạng tem thấm, cỏ thơm…  núp bóng thực phẩm dưới hình thức thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống... đã và đang nguy cơ xâm nhập môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra những hậu quả khó lường.

- Học sinh là những đối tượng mới lớn, đang trong độ tuổi hình thành và hoàn thiện nhân cách, tâm lý chưa ổn định, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bạn bè cùng lứa tuổi, chủ quan, dễ dao động, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, trải nghiệm những cái mới và thể hiện bản thân. Từ đó, học sinh trở thành đối tượng mà tội phạm ma túy muốn hướng đến. Không những thế, lợi dụng sự phát triển của internet, tội phạm sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube,… để quảng cáo, môi giới, buôn bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy.

- Một nguyên nhân khác tác động tiêu cực đến quá trình ma túy xâm lấn học đường là sự buông lỏng quản lý của một số gia đình và nhà trường. Không ít bậc phụ huynh mải mê làm ăn mà quên đi việc nắm bắt tâm tư tình cảm, uốn nắn con cái trong quan hệ tiếp xúc bạn bè, cũng như định hướng về hành vi, lối sống. Về phía nhà trường, thực tế cho thấy, tại một số cơ sở đào tạo, việc quản lý, tổ chức phòng, chống ma túy chưa được đầu tư chiều sâu, chưa thực sự phát huy vai trò chủ động của học sinh. Nhiều trường học chưa có cơ chế cảnh báo và giải pháp phòng, chống hiệu quả, giúp học sinh không sa vào tệ nạn ma túy...

Đề xuất giải pháp (nếu có):

- Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư; đa dạng hóa hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, nền tảng di động... trong các hoạt động tuyên truyền.

- Các cơ quan chức năng cần tích cực nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung tài liệu, học liệu về tuyên truyền, giáo dục tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trong trường học để phù hợp với bối cảnh hiện nay.

- Ngoài các biện pháp tuyên truyền ngăn chặn ma túy “từ sớm, từ xa”, nhà trường cũng cần khuyến khích các em chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

- Các gia đình cần phải sẵn sàng phối hợp với nhà trường, theo sát con em mình, nắm bắt kịp thời những biểu hiện bất thường để tìm hiểu, tháo gỡ. Các phụ huynh cần phải dành thời gian tìm hiểu, nhận thức, nhận diện đúng về ma túy cũng như thường xuyên theo dõi những hình thức ma túy “trá hình”, quan tâm, chia sẻ với con cái để giúp con tránh xa các mối nguy cơ.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 Kỳ 4

Câu 1: Theo Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, quy định nào sau đây là đúng?

A. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

B. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

D. Tất cả các phương án trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 2: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân không thuộc diện được tãm hoãn là bao nhiêu?

A. Từ đủ 18 tuổi đến hết 23 tuổi

B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổiĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi

D. Từ đủ 18 tuổi đến hết 29 tuổi

Câu 3: Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động có phải trả chi phí cho việc tuyển dụng không?

A. Không phải trả chi phíĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Có phải trả chi phí

C. Trả một phần chi phí

D. Tùy thỏa thuận giữa hai bên

Câu 4: Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc các trường hợp nào sau đây:

A. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện.

B. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

D. Tất cả các trường hợp trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 5: Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan nào ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần?

A. Cơ quan công an

B. Viện kiểm sát

C. Tòa ánĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Bộ Tư pháp

Câu 6: Theo pháp luật hiện hành, đồng phạm là trường hợp có bao nhiêu người cố ý cùng thực hiện một tội phạm?

A. 2 ngườiĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. 3 người

C. 5 người

D. Là một tổ chức

Theo khoản 1 Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. 

Câu 7: Việc làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật là nhiệm vụ của cơ quan nào sau đây?

A. Nhà nước

B. Hệ thống chính trị

C. Quốc hộiĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Chính phủ

Câu 8: Theo Bộ luật Dân sự 2015, việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp nào sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ?

A. Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc

B. Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích công cộng

C. Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh

D. Tất cả các quy định trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 9: Lực lượng phòng cháy và chữa cháy nào sau đây không nằm trong quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy?

A. Lực lượng dân phòng.

B. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

C. Lực lượng dân quân tự vệĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Câu 10: Việc trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

A. Người bị bạo lực gia đình được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

B. Người bị bạo lực gia đình được cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình theo quy định của Chính phủ.

C. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho người bị bạo lực gia đình.

D. Tất cả các quy định trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu hỏi tự luận: Bạn có suy nghĩ gì về tình trạng tội phạm nguy hiểm ngày càng trẻ hóa? Đề xuất giải pháp (nếu có) của bạn?

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 Kỳ 3

Câu 1: Theo pháp luật hiện hành, người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt ở mức nào?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồngĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Câu 2: Việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình đến nơi có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết, có thể thực hiện theo hình thức nào sau đây?

A. Gọi điện, nhắn tin;

B. Gửi đơn, thư;

C. Trực tiếp báo tin

D. Tất cả các hình thức trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 3: Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị?

A. 15 ngàyĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. 30 ngày

C. 60 ngày

D. 90 ngày

Câu 4: Nội dung cơ bản xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bao gồm những nội dung nào sau đây:

A. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, bố trí các cụm dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

B. Xây dựng công trình phòng thủ liên hoàn, vững chắc; tổ chức, bố trí lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ biên phòng

C. Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp, kịp thời xử lý các tình huống ở biên giới, khu vực biên giới; tổ chức Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

D. Tất cả các nội dung trên.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 5: Theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở bao nhiêu buổi?

A. 1 ngày trong 1 thángĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Ít nhất 1 ngày trong 1 tháng

C. Ít nhất 2 ngày trong 1 tháng

D. Luật không quy định

Câu 6: Trong trường hợp nào sau đây, người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động?

A. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2019.

B. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

C. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

D. Tất cả các trường hợp trênĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 7: Trong trình tự khiếu nại, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại có quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chínhĐáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định

C. Khiếu nại đến thủ trưởng cấp trên của người đã ra quyết định hành chính

D. Khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định.

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. (Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011).

Câu 8: Đối với vùng biển Việt Nam, lãnh hải được xác định như thế nào?

A. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 10 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

B. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

C. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 15 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

D. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 20 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

Câu 9: Theo quy định hiện hành thì Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập ở cấp nào?

A. Trung ương, tỉnh.

B. Trung ương, tỉnh, huyện.

C. Tỉnh, huyện, xã.

D. Trung ương, tỉnh, huyện, xã.

Đáp án đúng phải là: Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh... (Khoản 1 Điều 7 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012).

Câu 10: Pháp luật quy định như thế nào khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng?

A. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của trẻ em; có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em.

B. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ trẻ em.

C. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

D.Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên; có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 Kỳ 2

Câu 1: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu?

A. Đến hết 25 tuổi

B. Đến hết 27 tuổiĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

C. Đến hết 28 tuổi

D. Đến hết 30 tuổi

Câu 2: Theo pháp luật hiện hành, những trường hợp công dân nào sau đây được miễn gọi nhập ngũ?

A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

B. Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

C. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

D. Tất cả các trường hợp trênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 3: Theo quy định hiện hành thì Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập ở cấp nào?

A. Trung ương, tỉnh.

B. Trung ương, tỉnh, huyện.

C. Tỉnh, huyện, xã.

D. Trung ương, tỉnh, huyện, xã.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Câu 4: Trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Người ra quyết định xử phạt có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Cá nhân bị xử phạt vi phạm có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

C. Tổ trưởng dân phố, trưởng thôn nơi người vi phạm bị xử phạt hành chính có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

D. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nơi người vi phạm bị xử phạt hành chính có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó (người vi phạm).

Câu 5: Những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015?

A. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

B. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

C. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật; xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

D. Tất cả các hành vi trênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 6: Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?

A. Không được quay đầu xe.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Lợi dụng chỗ rộng và lúc không có xe khác đi tới.

C. Lợi dụng chỗ rộng có thể quay đầu được để quay đầu xe cho an toàn.

D. Phải có người làm tín hiệu sau xe để bảo đảm an toàn.

Câu 7: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là bao lâu?

A. 18 tháng

B. 20 tháng

C. 24 thángĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. 30 tháng

Câu 8: Theo pháp luật hiện hành, “xâm hại trẻ em” là hành vi nào sau đây?

A. Gây tổn hại và thương tích về thể chất, tâm lý.

B. Đánh đập, bóc lột lao động, xâm hại tình dục.

C. Bỏ rơi, không quan tâm, gây thương tổn trẻ em.

D. Gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 9: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Điều này được quy định ở đâu?

A. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt NamĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

C. Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

D. Luật An ninh mạng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Câu 10: Trong trường hợp nào sau đây, người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động?

A. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2019.

B. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

C. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

D. Tất cả các trường hợp trênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 Kỳ 1

A. Trắc nghiệm

Câu 1: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân là bao nhiêu?

A. Công dân đủ 17 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

B. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

C. Công dân đủ 19 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 19 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

D. Công dân đủ 20 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 20 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Câu 2: Theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì độ tuổi được phép kết hôn của nam và nữ là bao nhiêu?

A. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.

B. Nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 19 tuổi trở lên

Câu 3: Văn bản quy phạm pháp luật nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực pháp lý cao nhất?

A. Bộ luật, luật.

B. Pháp lệnh.

C. Hiến pháp.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Nghị định, nghị quyết liên tịch

Câu 4: Trong trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng được hai bên tuân thủ đúng quy định, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động trước thời điểm nghỉ là bao nhiêu ngày?

A. Không quy định thời gian

B. Ít nhất 15 ngày

C. Ít nhất 30 ngày

D. Ít nhất 45 ngàyĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 5: Quy định nào trong chính sách của nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây là đúng?

A. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của các cơ quan theo hệ thống gồm: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân, Bộ Tư pháp.

B. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

C. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của các cơ quan tư pháp.

D. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị.

Câu 6: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi?

A. 17 tuổi

B. 18 tuổiĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

C. 19 tuổi

D. 20 tuổi

Câu 7: Chế độ, chính sách nào dành cho thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ?

A. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

B. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí.

C. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

D. Tất cả các chế độ, chính sách trênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 8: Theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở bao nhiêu buổi?

A. 1 tháng 1 lần

B. 1 tháng 2 lần

C. 1 tháng 3 lần

D. Ít nhất 1 ngày trong 1 tuầnĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

Câu 9: Khái niệm “Biên phòng” nào sau đây là đúng:

A. Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

B. Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

C. Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

D. Là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Câu 10: Trường hợp sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, internet thực hiện như thế nào?

A. Phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

B. Được phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

C. Không được phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

D. Phải được sự đồng ý của cơ quan bảo vệ pháp luật.

B. Tự luận

Câu hỏi: Tình trạng công dân trốn tránh thực nghĩa vụ quân sự hiện nay khá phổ biến. Theo bạn, phải làm gì để chấm dứt hiện tượng trên?

Vấn đề về công dân trốn tránh thực nghĩa vụ quân sự là một vấn đề nghiêm trọng và cần được giải quyết một cách cẩn trọng và toàn diện. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, HoaTieu.vn xin đưa ra một số giải pháp để chấm dứt hiện tượng này như sau:

Lưu ý: Nội dung dưới đây được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

 1. Tăng cường ý thức cộng đồng: Giáo dục và tạo ra những chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao ý thức quân sự và trách nhiệm công dân của các thành viên trong xã hội. Điều này có thể đạt được thông qua các hoạt động giáo dục công dân, thông tin về vai trò quân đội và tầm quan trọng của nó đối với quốc gia.

 2. Cải thiện điều kiện và động cơ gia nhập quân đội: Để hạn chế số lượng công dân trốn tránh thực nghĩa vụ quân sự, cần tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi cho người nhập ngũ. Điều này có thể bao gồm việc cải thiện chế độ phúc lợi và đào tạo, tăng cường quyền lợi và bảo vệ cho các lính mới nhập ngũ.

 3. Thực thi pháp luật nghiêm minh: Tăng cường việc kiểm soát và xử lý các trường hợp trốn tránh thực nghĩa vụ quân sự một cách nghiêm ngặt. Điều này có thể bao gồm việc tăng cường kiểm tra danh sách trốn nghĩa vụ, thực hiện các cuộc điều tra và truy tố những người vi phạm pháp luật.

 4. Phát triển các hình thức thay thế: Tạo ra các hình thức thay thế hợp lý cho công dân không muốn hoặc không thể tham gia quân ngũ. Các hình thức này có thể bao gồm dịch vụ công ích, giáo dục quốc phòng hoặc các nhiệm vụ xã hội khác, giúp công dân đóng góp cho quốc gia mà không cần tham gia trực tiếp vào quân đội.

 5. Tạo ra sự minh bạch và công bằng: Đảm bảo quá trình tuyển chọn nhập ngũ đúng đúng quy định, công bằng và minh bạch. Tránh các trường hợp được đặc cách và thiên vị.

Trên đây là gợi ý đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 được câp nhật nhanh, chính xác nhất. Bạn đọc có thắc mắc, xin để lại ý kiến tại phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với HoaTieu.vn để được giúp đỡ và giải đáp nhanh nhất có thể.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
56 22.290
0 Bình luận
Sắp xếp theo