Thể lệ dự thi Ánh sáng soi đường 2023

Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023

Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023 đã chính thức được khởi động trên toàn quốc. Hội thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 19/5 với hình thức mới và gồm nhiều phần thưởng hấp dẫn. Sau đây là chi tiết thể lệ dự thi Ánh sáng soi đường 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin thể lệ Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V- năm 2023

I. PHẦN THI CÁ NHÂN VÀ ĐỘI TUYỂN

1. Nội dung thi:

- Kiến thức về Triết học, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, các danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

II. HÌNH THỨC THI BẢNG A:

1. Đối tượng: Sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học).

2. Hình thức phần thi cá nhân: Gồm 04 vòng

2.1. Vòng thi trực tuyến

- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam.

- Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ sáu, kết thúc vào lúc 24h00 ngày thứ bảy trong tuần.

- Tổng cộng có 06 tuần thi từ ngày 19/5/2023 đến ngày 30/6/2023.

- Bài thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Mỗi thí sinh có 1.200 giây (20 phút) để hoàn thành bài thi. Mỗi tài khoản được dự thi không quá 5 lần/tuần. Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 200 điểm. Thí sinh có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc thi là kết quả của thí sinh tại lần thi đó. Kết quả cao nhất trong 5 lần thi được ghi nhận là kết quả cuối cùng của thí sinh.

* Những quy định chung khi thi trực tuyến

  • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.
  • Nghiêm cấm việc để người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.
  • Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban Tổ chức thông báo.

- Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

2.2. Vòng thi cấp tỉnh

Thí sinh đã tham gia thi ít nhất 01 lần ở vòng thi trực tuyến cá nhân và đạt từ 50% điểm bài thi trở lên được quyền tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức vòng thi cấp tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 03/7/2023 đến ngày 16/7/2023 (02 tuần). Nội dung thi do đơn vị cấp tỉnh chủ động xây dựng, bao gồm ít nhất 03 phần thi bắt buộc sau:

  • Giới thiệu bản thân
  • Trắc nghiệm kiến thức
  • Thuyết trình/tranh biện bảo vệ quan điểm

(Lưu ý: Những đơn vị tổ chức không đảm bảo Vòng thi cấp tỉnh theo quy định sẽ không được chấp nhận danh sách thí sinh tham gia vòng thi toàn quốc)

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi danh sách thí sinh thi vòng thi cấp tỉnh, thông tin về việc lựa chọn hình thức thi (theo mẫu) trước ngày 03/7/2023; gửi kết quả vòng thi cấp tỉnh về Ban Tổ chức Hội thi (theo mẫu) trước ngày 17/7/2023 qua địa chỉ email: anhsangsoiduongtwd2023@gmail.com.

2.3. Vòng thi cấp cụm

01 cá nhân đạt giải Nhất vòng thi cấp tỉnh sẽ tham gia vòng thi cấp cụm gồm 02 phần thi:

2.3.1. Phần thi “Chân lý trong tim tôi”: Các thí sinh đại diện cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc xây dựng video clip hùng biện trình bày quan điểm của cá nhân về một trong 04 chủ đề sau:

- Vai trò của thanh niên trong vận dụng và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Vận dụng các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng công tác vận động thanh niên trong tình hình mới.

- Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn hiện nay.

- Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian thực hiện từ ngày 17/7/2023, gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 30/7/2023 qua địa chỉ email: anhsangsoiduongtwd2023@gmail.com.

* Yêu cầu về video clip như sau:

- Gồm 03 phần: Giới thiệu bản thân; Trình bày quan điểm về chủ đề chọn lựa; Thông điệp của thí sinh đến với Vòng Chung kết toàn quốc của Hội thi.

- Yêu cầu kỹ thuật video clip dự thi:

+ Thời lượng video clip: Từ 05 - 07 phút.

+ Độ phân giải tối thiểu 1280 x 720 (720p); dung lượng tối đa 01 Gigabyte.

Kết thúc phần 1, Ban Giám khảo bảng cá nhân sẽ tiến hành chấm điểm, lựa chọn tối đa 22 thí sinh đến từ 11 cụm trực thuộc (mỗi cụm tối đa có 02 thí sinh được chọn) có bài dự thi tốt nhất vào phần thi phỏng vấn của vòng thi cấp cụm.

2.3.2. Phần thi vấn đáp: Ban Giám khảo sẽ tổ chức thi vấn đáp từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023. Mỗi thí sinh có tối đa 15 phút trả lời tất cả các câu hỏi do Ban Giám khảo Hội thi đưa ra. Kết thúc phần thi phỏng vấn, 10 thí sinh có kết quả tốt nhất sẽ vào vòng chung kết cá nhân toàn quốc.

2.4. Vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc

10 thí sinh vào vòng chung kết cá nhân toàn quốc sẽ thực hiện phần thi sân khấu hóa vào ngày 19/8/2023 với các phần thi sau đây:

2.4.1. Phần 1: Dấu chân phía trước

10 thí sinh cùng trả lời 10 câu hỏi thông qua máy tính được cài đặt phần mềm thi trên bục thi đấu. Ngay sau khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, các thí sinh trả lời câu hỏi bằng hình thức lựa chọn câu trả lời đúng trên máy tính. Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được đáp án được 0 điểm. Thời gian tối đa trả lời 10 câu hỏi là 03 phút. Điểm tối đa của phần thi này là 100 điểm.

2.4.2. Phần 2: Đi tìm chân lý

Mỗi thí sinh có 01 lần lựa chọn các ô số được đảo các từ với nội dung là một trong các chủ đề sau: câu nói của các nhân vật nổi tiếng; câu trích dẫn trong các tác phẩm văn học, tác phẩm nghiên cứu có tính thời đại hoặc 01 câu trích dẫn trong các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên.

Thí sinh sau khi chọn mở ô sẽ có tối đa 30 giây suy nghĩ và trả lời đáp án của mình. Trả lời đúng được 100 điểm, trả lời sai bị trừ 30 điểm. Trường hợp thí sinh được quyền chọn ô trả lời sai, 09 thí sinh còn lại có quyền bấm chuông xin trả lời đáp án sau hiệu lệnh “Mời câu trả lời của 09 thí sinh còn lại”. Thí sinh bấm chuông đầu tiên trong 05 thí sinh sẽ được mời trả lời, trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai bị trừ 30 điểm. Thí sinh ở lượt bổ sung thứ nhất trả lời sai hoặc không đưa ra được đáp án sau 05 giây bấm chuông, quyền trả lời tiếp theo sẽ dành cho 08 thí sinh còn lại sau hiệu lệnh “Mời câu trả lời của 04 thí sinh còn lại”. Thí sinh bấm chuông đầu tiên trong 08 thí sinh còn lại sẽ được mời trả lời, trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 20 điểm. Sau 02 lượt bổ sung không có đáp án đúng, các thí sinh hết quyền đưa ra đáp án.

Kết thúc phần 02, 04 thí sinh có số điểm tổng 02 phần Dấu chân phía trước và Đi tìm chân lý cao nhất sẽ được vào phần 3 mang tên “Niềm tin trong tôi”.

2.4.3. Phần 3: Niềm tin trong tôi

04 thí sinh chia làm 02 cặp đấu (mỗi cặp 02 thí sinh) tham gia tranh biện chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra. Ở mỗi cặp thi đấu, thí sinh thứ nhất có 03 phút trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề của Ban Tổ chức; thí sinh thứ hai có 02 phút phản biện lập luận, đưa ra câu hỏi cho thí sinh thứ nhất; thí sinh thứ nhất có 02 phút trả lời câu hỏi của thí sinh thứ hai.

Cách thức đánh giá: Tiêu chí đánh giá, chấm điểm bao gồm Kỹ năng trình bày (50 điểm), Lập luận thuyết phục (50 điểm), Trả lời phản biện (50 điểm). Điểm được chấm là điểm tròn, không chấm điểm lẻ. Ban Giám khảo cho điểm thí sinh bằng máy tính bảng thông qua phần mềm của Ban Tổ chức Hội thi. Điểm của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo, làm tròn đến 0.5 điểm. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh ở phần thi “Niềm tin trong tôi” là 150 điểm.

Kết thúc phần 3, 03 thí sinh có tổng điểm phần thi “Dấu chân phía trước”, “Đi tìm chân lý”, “Niềm tin trong tôi” cao nhất sẽ bước vào phần 4 mang tên “Ánh sáng soi đường”.

2.4.4. Phần 4: Ánh sáng soi đường

Mỗi thí sinh có 01 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức Dễ - Trung bình - Khó tương ứng với 50 - 100 - 150 điểm. Mỗi gói câu hỏi có 05 câu hỏi dạng hỏi đáp tùy theo độ khó, mức điểm từng câu hỏi tương ứng là: 10 điểm đối với câu hỏi dễ, 20 điểm đối với câu hỏi trung bình, 30 điểm đối với câu hỏi khó.

Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng 1 lần trong phần thi. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi. Thí sinh lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các thí sinh còn lại được giành quyền trả lời bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời 02 thí sinh còn lại trả lời”, thí sinh còn lại có 05 giây để bấm chuông giành quyền trả lời. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời đúng (kể cả câu hỏi ngôi sao hy vọng của thí sinh được quyền chọn gói câu hỏi) được trọn số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ 50% số điểm của câu hỏi. Lần trả lời cuối cùng của từng thí sinh là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả.

Trường hợp các thí sinh có cùng có số điểm, phân định thí sinh vào phần thi tiếp theo hoặc thí sinh giành chiến thắng chung cuộc bằng câu hỏi phụ.

III. HÌNH THỨC THI BẢNG B

1. Đối tượng: Câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng ở trong nước. Mỗi câu lạc bộ thành lập 01 đội tuyển gồm 05 thành viên (thành viên tham gia đội thi là thành viên Câu lạc bộ và đang là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng ở trong nước).

Yêu cầu: Các Câu lạc bộ tham gia thi gửi thông tin (theo mẫu) kèm theo Quyết định thành lập câu lạc bộ về Ban Tổ chức Hội thi qua địa chỉ email: anhsangsoiduongtwd2023@gmail.com.

2. Hình thức thi: Bảng B gồm 04 vòng

2.1. Vòng thi trực tuyến: từ ngày 19/5/2023 đến ngày 29/5/2023 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam (Các thí sinh dự thi theo bảng B cần chọn đúng bộ đề thi của bảng B mới được tính kết quả thành tích cho các vòng thi sau).

Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Mỗi thí sinh có 1.500 giây (25 phút) để hoàn thành bài thi. Mỗi tài khoản được dự thi không quá 5 lần. Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 250 điểm. Thí sinh có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc thi là kết quả của thí sinh tại lần thi đó. Kết quả cao nhất trong 5 lần thi được ghi nhận là kết quả cuối cùng của thí sinh.

Thí sinh đã tham gia thi ít nhất 01 lần ở vòng thi trực tuyến cá nhân và đạt từ 50% điểm bài thi trở lên được quyền tham gia vòng thi cấp tỉnh.

2.2. Vòng thi cấp tỉnh

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động tổ chức vòng thi cấp tỉnh theo hình thức thi xây dựng và bảo vệ Đề án theo một trong những chủ đề “Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới”, đảm bảo các yêu cầu sau:

Thời gian tổ chức từ ngày 01/6/2023 đến ngày 15/6/2023.

Đề án gồm việc thiết kế một mô hình, chương trình hoạt động được triển khai nhằm tăng cường nhận thức, lý tưởng, tình cảm của sinh viên nhằm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, từ đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hình thức thi cấp tỉnh bao gồm ít nhất 03 phần thi: giới thiệu Câu lạc bộ, kiểm tra kiến thức, trình bày đề án.

Mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc lựa chọn 01 câu lạc bộ có phần nội dung và bảo vệ Đề án tốt nhất vào vòng thi cấp cụm (Lưu ý: Những đơn vị tổ chức không đảm bảo Vòng thi cấp tỉnh theo quy định sẽ không được chấp nhận danh sách thí sinh tham gia vòng thi cấp cụm)

2.3. Vòng thi cấp cụm

- Các câu lạc bộ lý luận trẻ đại diện cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện video clip trình bày Đề án gửi về Ban Tổ chức Hội thi qua email: anhsangsoiduongtwd2023@gmail.com trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

* Yêu cầu về video clip như sau:

- Gồm 03 phần: Giới thiệu câu lạc bộ; trình bày nội dung Đề án với chủ đề “Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới”; thông điệp của câu lạc bộ gửi đến với Vòng Chung kết toàn quốc của Hội thi.

- Yêu cầu kỹ thuật video clip dự thi:

+ Thời lượng video clip: Từ 05 - 07 phút.

+ Độ phân giải tối thiểu 1280 x 720 (720p); dung lượng tối đa 01 Gigabyte.

- Ban Giám khảo Hội thi sẽ tiến hành chấm điểm, chọn ra tối đa 15 câu lạc bộ đại diện cho 11 cụm có nội dung và phần trình bày Đề án tốt nhất để tiến hành vòng thi vấn đáp vào ngày 01, 02/7/2023. Mỗi đội thi sẽ có tối đa 15 phút trả lời các câu hỏi do Ban Giám khảo Hội thi đưa ra.

Yêu cầu các câu lạc bộ phải triệu tập, có đủ 05 thành viên cùng tham gia phần thi vấn đáp. Ban Giám khảo Hội thi sẽ chấm điểm phần thi theo 02 tiêu chí nội dung và kỹ năng trả lời phỏng vấn. Ban Giám khảo Hội thi sẽ lựa chọn 04 câu lạc bộ có kết quả tốt nhất từ phần thi phỏng vấn vào vòng chung kết toàn quốc.

- Các đội thi lọt vào Vòng chung kết toàn quốc triển khai thực hiện đề án từ 05/7 đến ngày 16/8/2023.

2.4. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc

Diễn ra vào ngày 20/8/2023 theo hình thức sâu khấu hóa tập trung với 03 phần thi:

Phần 1: Chúng tôi là ai

Mỗi đội thi sẽ có 03 phút lần lượt giới thiệu về câu lạc bộ của mình. Nội dung giới thiệu gồm: Tên đơn vị, số lượng thành viên, thành tích đạt được (nếu có); quan điểm hoạt động, mục tiêu hướng đến của câu lạc bộ. Khuyến khích các hình thức giới thiệu đa dạng, hiệu ứng sân khấu tốt, thu hút khán giả.

Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm.

Phần 2: Chân trời kiến thức

04 đội thi cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi bằng hình thức bấm chuông nhanh để giành quyền trả lời câu hỏi. Thời gian suy nghĩ và quyết định bấm chuông giành quyền trả lời là 15 giây. Đội đầu tiên bấm chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình giành được quyền trả lời câu hỏi. Đội chơi phải thực hiện trả lời đáp án trong vòng 10 giây (sau hiệu lệnh của MC “Mời câu trả lời của đội thi”), trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án bị trừ 10 điểm.

Nếu đội đầu tiên trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”, sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình các đội có 05 giây để bấm chuông giành quyền trả lời. Đội giành quyền trả lời bổ sung có 15 giây để thực hiện trả lời. Trả lời đúng được 10 điểm, sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ 10 điểm.

Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả.

Phần 3: Ánh sáng soi đường

Mỗi đội sẽ cử đại diện hùng biện về Đề án được thực hiện từ vòng thi cấp tỉnh trong vòng 05 phút, khuyến khích các hình thức trình bày hiệu quả, sáng tạo. Đội thi được quyền thay đổi người bổ sung tiếp tục phần hùng biện của đội mình. Số lượng người thay đổi không quá 03 người. Sau khi thực hiện xong phần hùng biện, 03 đội thi còn lại có quyền đặt câu hỏi cho đội hùng biện theo hình thức bấm chuông nhanh giành quyền đặt câu hỏi (tối đa 02 trong số 03 đội bấm chuông nhanh nhất được quyền đặt câu hỏi), thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đội không quá 30 giây và chỉ đặt 01 câu hỏi. Đội hung biện có 03 phút để trả lời câu hỏi do đội bạn đặt ra.

Ban Giám khảo Hội thi sẽ căn cứ nội dung, hình thức, kỹ năng trình bày cho điểm đội hùng biện, điểm tối đa là 200 điểm; đồng thời sẽ xem xét, cho điểm đội bấm chuông nhanh có câu hỏi hay, điểm tối đa là 30 điểm.

Kết quả tổng điểm 03 phần thi là điểm cuối cùng của mỗi đội thi.

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Bảng A (phần thi cá nhân)

1.1. Giải thưởng tuần: Giấy chứng nhận tham gia Hội thi của Ban Tổ chức kèm theo tiền thưởng như sau:

- 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Nhì trị giá 1.000.000 đồng.

- 01 giải Ba trị giá 500.000 đồng.

1.2. Giải cấp tỉnh: Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động hình thức khen thưởng.

1.3. Giải toàn quốc:

- 01 giải Nhất: Đề xuất tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm) hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với sinh viên các trường cao đẳng nghề) và tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng, được chọn tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Trường Sa năm 2024.

- 01 giải Nhì: Đề xuất tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm) hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với sinh viên các trường cao đẳng nghề) và tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

- 01 giải Ba: Đề xuất tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm) hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với sinh viên các trường cao đẳng nghề) và tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng.

2. Bảng B (phần thi đội tuyển)

2.1. Giải cấp tỉnh: Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động hình thức khen thưởng.

2.2. Giải toàn quốc:

- 01 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 20.000.000 đồng; các thành viên được chọn tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Trường Sa năm 2024.

- 01 giải Nhì: Đề xuất tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 15.000.000 đồng.

- 01 giải Ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng.

- 01 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

3. Dành cho cơ sở Đoàn

3.1. Cấp trường: Đoàn trường có số lượng sinh viên thi cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và 5.000.000 đồng.

3.2. Cấp tỉnh

- Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ sinh viên tham gia phần thi cá nhân cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng (chỉ xét đối với tỉnh, thành phố có từ 1.000 sinh viên trở lên).

- Đoàn cấp tỉnh có số lượng sinh viên tham gia phần thi cá nhân cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

- Đoàn cấp tỉnh có số lượng câu lạc bộ lý luận trẻ tham gia thi cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng.

Các đơn vị tham gia tốt hội thi và tổ chức tốt hội thi tại cơ sở, các hoạt động hưởng ứng được Ban Tổ chức đề xuất tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.

Đánh giá bài viết
8 1.655
0 Bình luận
Sắp xếp theo