Đề thi công chức thuế 2020

Đề thi công chức Thuế ngạch chuyên viên

Nhằm giúp các bạn đọc bổ sung kiến thức cho kỳ thi công chức Thuế, Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đề thi công chức thuế 2020 miền Trung. Đây là đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Thuế chính thức được Bộ tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi công chức thuế mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế

Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian giao đề

Câu 1 (20 điểm).

Qua nghiên cứu Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, anh (chị) hãy chỉ ra:

1. Những điểm khác biệt cơ bản về quy định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

2. Căn cứ vào giấy tờ gì để xác nhận một cá nhân nước ngoài là cá nhân cư trú?

Câu 2 (20 điểm).

Trình bày quy định về quyền của người đi nộp thuế của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Điểm mới của nội dung quy định này so với Luật quản lý thuế trước đó?

Câu 3 (20 điểm).

Anh (chị) hãy nêu 5 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành?

Mỗi doanh nghiệp có hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thi khoản thu nhập từ hoạt động chuyển giao này có phải là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Giải thích?

Câu 4: (40 điểm).

Công ty PQ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai thuế GTGT theo tháng, chuyên kinh doanh sản phẩm A và sản phẩm B, trong kỳ tính thuế tháng 10/2020 có tình hình kinh doanh như sau:

1. Hoạt động bán ra:

- Bán 8.000 sản phẩm A cho công ty Y trong nước, đã lập hóa đơn GTGT số 588 ngày 05/10/2020, giá bán chưa thuế GTGT: 3.500.000 đồng sản phẩm.

- Trả lương cho cán bộ nhân viên bằng 5000 sản phẩm A, đã lập hóa đơn GTGT số 589 ngày 05/10/2020.

- Xuất khẩu 2000 sản phẩm D sang Hồng Kông đã lập hóa đơn thương mại số 590 ngày 20/10/2020, giá bán tại cửa khẩu xuất: 1.500.000 đồng/sản phẩm. Lô hàng xuất khẩu này đủ điều kiện để hưởng thuế suất thuế 0%.

2. Hoạt động mua vào:

- Ngày 05/10/2020, công ty nhập khẩu từ nước Ukraine 10.000 sản phẩm A, giá tính thuế nhập khẩu cho cả lô hàng 10.000.000.000 đồng; tiền thuế nhập khẩu cho cả lô hàng 1.000.000.000 đồng, công ty đã thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản. Biết rằng sản phẩm A không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.

- Mua 900 sản phẩm B có hóa đơn GTGT điện tử số 86 ngày 12/10/2020, giá mua chưa thuế GTGT: 800.000 đồng sản phẩm. Công ty đã thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản.

- Mua công cụ, dụng cụ của công ty Z có hóa đơn GTGT điện tử số 99 ngày 25/10/2020, trên hóa đơn không ghi tách riêng tiền thuế GTGT mã chỉ ghi tổng giá thanh toán là 220.000.000 đồng. Công ty đã thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản.

3. Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm A là 5% sản phẩm B và hàng hóa dịch vụ khác là 10%. Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm B là 0%.

4. Số thuế còn được khấu trừ từ tháng 09/2020 chuyển sang tháng 10/2020 280.000.000 đồng

5. Ngày 26/10/2020, phát hiện trong kì tính thuế GTGT tháng 09/2020, đã kê khai 2 lần hóa đơn đầu ra số 586 ngày 20/09/2020 với giá trị bán chưa thuế GTGT là 70.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Công ty đã thực hiện khai bổ sung vào ngày 26/10/2020 (cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền chưa thanh tra kiểm tra kỳ tính thuế tháng 09/2020)

Yêu cầu: Anh (chị) hãy xác định số thuế GTGT mà công ty PQ phải nộp cho kỳ kê khai tính thuế tháng 10/2020?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 3.888
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo