Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023. Cuộc thi nhằm phổ biến pháp luật đến học sinh cấp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam, từ đó thế hệ học sinh sẽ nắm bắt và tuân thủ pháp luật hơn. Để biết đáp án cuộc thi, mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết C uộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam xin vui lòng dẫn nguồn. 

1. Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Đáp án cuộc thi đang được cập nhật!

Câu 1: Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 quy định: Tháng Thanh niên là tháng mấy hằng năm?

A Tháng 6

B Tháng 8

C Tháng 1

D Tháng 3Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 2: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do chủ thể nào cấp?

A Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C Hiệu trưởng

D Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Câu 3: Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các Điều kiện sống và phát triển thuộc quyền nào của trẻ em?

A Quyền vui chơi giải trí

B Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

C Quyền sốngĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Quyền được chăm sóc sức khỏe

Câu 4: Trong đô thị trường hợp nào dưới đây xe không được dùng còi (trừ các xe ưu tiên theo Luật định)?

A Khi qua nơi đông người tụ họp, đi lại trên đường;

B Khi qua nơi có trường học trẻ em đi lại trên đường

C Khi qua ngã ba, ngã tư, trong thành phố, thị xã, thị trấn đông người qua lại

D Từ 22h đến 5h sáng hôm sauĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 5: Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh niên bao nhiêu lần trong một năm?

A ít nhất 01 lầnĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B 02 lần

C 01 lần

D ít nhất 02 lần

Câu 6: Theo Hiến pháp 2013, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?

A Nguyên tắc bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

B Nguyên tắc phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín

C Nguyên tắc bỏ phiếu kín

D Nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kínĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 7: Đâu là quyền và nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014?

A Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc và để lại thừa kế cho cháu

B Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

C Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu

D Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ nuôi dạy cháu và định đoạt tài sản riêng của cháu

Câu 8: Kết hôn được hiểu như thế nào trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

A Là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B Là việc nam, nữ đi đăng ký kết hôn

C Là việc nam và nữ về chung sống với nhau như vợ, chồng

D Là việc nam, nữ tổ chức lễ hỏi và cưới

Câu 9: Theo Hiến pháp 2013, đáp án nào đúng nhất

A Mọi người có quyền kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm

B Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật cấm

C Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật cho phép.

D Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấmĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 10: Đâu là trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân theo quy định của Luật Thanh niên số 57/2020/QH14?

A Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

B Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

C Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Câu 11: Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị cấm hay không?

A Bị nghiêm cấm.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B Không nghiêm cấm.

C Bị nghiêm cấm tùy theo loại xe.

D Bị nghiêm cấm tùy theo loại xe.

Câu 12: Việc phòng, chống ma túy là trách nhiệm của

A Chính phủ, lực lượng chuyên trách về vấn đề ma túy.

B Những cá nhân, gia đình có người nghiện ma túy.

C Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Nhà nước, công an, quân đội.

Câu 13: Bạn đang lái xe phía trước có một xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên bạn có được phép vượt hay không?

A Được phép vượt khi đi qua nơi giao nhau có ít phương tiện cùng tham gia giao thông.

B Được vượt khi đảm bảo an toàn.

C Không được vượt.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Được vượt khi đang đi trên cầu.

Câu 14: Ma túy xâm nhập vào cơ thể con người bằng cách nào:

A Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết

B Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóaĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

C Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết

D Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn

Câu 15: Người nghiện ma túy là

A người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B người sản xuất ma túy bất chấp những hậu quả tiêu cực cho xã hội.

C người buôn bán ma túy bất chấp những hậu quả tiêu cực cho xã hội.

D người sử dụng ma túy bất chấp những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe.

Câu 16: Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 quy định: Thanh niên là công dân Việt Nam trong độ tuổi nào?

A Từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổiĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi

C Từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi

D Từ đủ 16 tuổi đến 25 tuổi

Câu 17: Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý có bị nghiêm cấm hay không?

A Không bị nghiêm cấm.

B Không bị nghiêm cấm, nếu có chất ma tuý ở mức nhẹ.

C Không bị nghiêm cấm và có thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

D Bị nghiêm cấm.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 18: Cấp nào sau đây tổ chức hoạt động giữ gìn vệ sinh, cải tạo cảnh quan nông thôn; quy định về hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bản nông thôn.

A Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

B Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C Bộ Tài nguyên và Môi trường

D Ủy ban nhân dân cấp xã.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 19: Theo Luật An ninh mạng năm 2018, lực lượng nào có trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em?

A Bộ Tài chính.

B Bộ Khoa học và Công nghệ.

C Bộ Ngoại giao.

D Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 20: Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của:

A Nhà nước và của toàn dânĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B Mọi công dân

C Gia đình và xã hội

D Nhà nước

Câu 21: Theo Hiến pháp 2013, đáp án nào đúng nhất?

A Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B Chủ tịch Quốc hội là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

C Tất cả các đáp án đều đúng

D Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp.

Câu 22: Các cơ quan, tổ chức được phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần do cơ quan nào quyết định?

A Quốc hội.

B Bộ Công thương.

C Chính phủ.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Bộ Công an.

Câu 23: Theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, tài liệu giáo dục địa phương do chủ thể nào tổ chức biên soạn?

A Ủy ban nhân dân cấp huyện

B Bộ Giáo dục và Đào tạo

C Ủy ban nhân dân cấp tỉnhĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Sở Giáo dục và Đào tạo

Câu 24: Luật Bình đẳng giới năm 2006 qui định trách nhiệm của gia đình, bao gồm:

A Chăm sóc và tạo điều kiện cho người mẹ nuôi dạy con cái.

B Đối xử phù hợp giữa con trai, con gái; phân công lao động và tham gia các hoạt động khu dân cư.

C Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Chăm sóc, nuôi dưỡng các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công công việc gia đình.

Câu 25: Chọn đáp án đúng nhất

A Phát triển kinh tế là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

B Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

C Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tàiĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

Câu 26: Luật An ninh mạng 2018 nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi nào dưới đây?

A Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

B Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

C Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

D Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 27: Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm:

A Giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp

B Giáo dục phổ thông và giáo dục đại học

C Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

D Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyênĐáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

Câu 28: Tệ nạn ma túy là

A tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép khác về ma tuý.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

B tình trạng nghiện ma tuý và các hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

C tình trạng nghiện ma tuý.

D tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma tuý.

Câu 29: Người tham gia giao thông đường bộ phải có trách nhiệm gì khi nghe thấy tín hiệu của các xe ưu tiên?

A Tăng tốc độ và tiếp tục di chuyển

B Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

C Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.

D Phải nhanh chóng giảm tốc độ và di chuyển sang lề đường bên trái để nhường đường.

Câu 30: Đâu là chính sách của Nhà nước đối với thanh niên có tài năng theo quy định của Luật Thanh niên số 57/2020/QH14?

A Bảo đảm cho thanh niên được giáo dục quốc phòng và an ninh, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học và công nghệ.

C Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng.Đáp án Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh THPT 2023

D Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

2. Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet dành cho học sinh THPT tỉnh Quảng Nam

- Đối tượng là dành cho học sinh trường trung học phổ thông tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nội dung về các lĩnh vực pháp luật như Hiến pháp, Luật thanh niêm Luật giao thông đường bộ, Luật giáo dục, Luật phòng chống ma tuý, Luật an ninh mạng, Luật bảo vệ môi trường, Luật bình đẳng giới,…

- Thời gian tổ chức là từ 7h ngày 10/4/2023 đến 17h này 16/4/2023.

- Thí sinh tham gia tại đường link:

https://thiphapluattructuyen.net/trangchu.html

Khi vào dự thi thí sinh phải đăng ký tài khoản trên website - thiphapluattruc tuyen.net. Sau khi đăng ký thì sẽ đăng nhập lại để làm bài thi. Các thí sinh lưu ý là phải điền chính xác thông tin cá nhân trong quá trình đăng kí và chỉ được sử dụng 1 tài khoản dự thi.

- Bài thi sẽ bao gồm 30 câu hỏi làm trong vòng 15 phút, mỗi câu 10 điểm và 1 câu dự đoán số người tham gia.

Lưu ý là một tài khoản chỉ được thi tối đa 2 lần và lựa chọn kết quả cao nhất vào bảng xếp hạng.

- Thí sinh đạt giải sẽ là thí sinh có kết quả cao nhất, thời gian ngắn nhất và dự đoán số người dự thi gần đúng nhất.

- Giải thưởng sẽ bao gồm:

  • Giải cá nhân: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.
  • Giải tập thể là 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài Liệu chuyên mục Bài thu hoạch bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
20 1.482
0 Bình luận
Sắp xếp theo