Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cuộc thi nhằm mục đích kiểm tra những kiến thức liên quan đến kết quả đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và văn bản Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Thời gian tổ chức cuộc thi là từ 14h ngày 8/3 đến hết ngày 30/4/2023.

Các đoàn viên thanh niên tham gia trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam và trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 30 phút.

Để tham gia cuộc thi cán bộ đoàn viên có ứng dụng Thanh niên Việt Nam, đăng nhập ứng dụng và nhấn vào banner cuộc thi, chọn mục học tập và chọn thi trực tuyến để thực hiện kiểm tra.

Người tham gia kiểm tra không bị giới hạn lần thực hiện, có kết quả đạt 60/100 câu đúng là hoàn thành bài kiểm tra.

Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Hiện câu hỏi và đáp án đang được hoatieu.vn cập nhật, Bộ câu hỏi 100 câu sẽ được trộn thứ tự giữa các lượt thi, các bạn có thể xem qua nắm nội dung để vào thi tốt hơn. Đáp án do Hoatieu.vn tự thi, không phải đáp án của cuộc thi nên chỉ mang tính chất tham khảo.

Bộ câu hỏi kiểm tra học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII chỉ mang tính chất kiểm tra về kiến thức trong Nghị quyết đại hội Đoàn lần thứ 12, nên các bạn làm kiểm tra tham khảo đáp án dưới đây đã đạt yêu cầu trên 60%.

Bạn đọc mong muốn có kết quả kiểm tra tốt hơn thì có thể tham khảo bộ câu hỏi dưới đây và tìm hiểu chi tiết để ghi nhớ kiến thức trước khi vào làm bài. Nếu trong quá trình tham khảo có câu hỏi chưa đúng, các bạn hãy để lại bình luận để Hoatieu.vn kiểm tra lại sớm nhất.

Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 1: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai trong toàn Đoàn mấy chương trình đồng hành với thanh niên?

1 chương trình

2 chương trình

3 chương trình Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

4 chương trình

Câu 2: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động

Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 3: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030”.

Đề án “Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng”.

Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.

Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2030” Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 4: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định quan điểm xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện trên những mặt nào?

Chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động

Chính trị, tổ chức và hành động

Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tổ chức và hành động

Câu 5: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mốc thời gian sơ kết và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII như thế nào?

Sơ kết năm 2025, tổng kết năm 2027 Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Sơ kết năm 2024, tổng kết năm 2027

Sơ kết năm 2027, tổng kết năm 2032

Sơ kết năm 2023, tổng kết năm 2026

Câu 6: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra tại đâu?

TP Hồ Chí Minh

TP Hà Nội Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

TP Đà Nẵng

TP Cần Thơ

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/12 tại Thủ Đô Hà Nội với sự tham gia của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam cả trong và ngoài nước.

Câu 7: Hãy cho biết đâu không phải tên Diễn đàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên

Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước

Tổ chức Đoàn – Người bạn đồng hành với thanh niên

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 8: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

50% thanh niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

55% thanh niên

60% thanh niên

65% thanh niên

Câu 9: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đồng hành với thanh niên trong học tập Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Câu 10: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượng thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

250 thôn, bản khó khăn

300 thôn, bản khó khăn Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

350 thôn, bản khó khăn

400 thôn, bản khó khăn

Câu 11: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027

50% đoàn viên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

60% đoàn viên

70% đoàn viên

80% đoàn viên

Câu 12: Hãy cho biết chủ đề triển lãm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Thanh niên tiến vào kỷ nguyên số

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước

Đây là chủ đề nhằm lan tỏa ý thức trong học tập, lan tỏa những điều tốt đẹp hướng đến cộng đồng và ra sức phát triển kinh tế góp phần xây dựng đất nước phát triển hơn. Khát vọng cống hiến và lẽ sống của thanh niên trong thời đại hiện nay cần phù hợp với xu thế của đất nước nhằm đưa đất nước ngày một hưng thịnh hơn.

Câu 13: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định giải pháp về việc sử dụng và tương tác với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” như thế nào?

Phấn đấu 100% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Phấn đấu 90% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Phấn đấu 80% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Phấn đấu 70% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Câu 14: Đâu là nhận định khái quát về kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

Góp phần phát triển toàn diện thanh niên

Nội dung thiết thực

Khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên

Cả 3 đáp án đều đúng Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 15: Hãy cho biết nội hàm của chủ trương 1+1?

Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, HộiĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 hội viên tham gia Đoàn

Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội

Mỗi đoàn viên, hội viên bồi dưỡng được ít nhất 01 đội viên trưởng thành vào Đoàn, Hội

Chủ trương 1+1 nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của Đoàn viên trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp các thanh niên hiện nay. Chủ trương này đã và đang được lan toả rộng rãi trong các tập thể tổ chức, cơ sở đoàn trên địa bàn cả nước.

Câu 16: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 2027?

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 70% thanh niên

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 90% thanh niên

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

Câu 17: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 – 2030”.

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027″.

Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 – 2027″.

Đề án “Nâng cao năng lực tình nguyện cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 2030″Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 18: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

01 triệu đoàn viên ưu tú Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

1,5 triệu đoàn viên ưu tú

02 triệu đoàn viên ưu tú

2,5 triệu đoàn viên ưu tú

Câu 19: Đâu không phải nhiệm vụ của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn

Kiện toàn Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 20: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tuổi trẻ giữ nước

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tuổi trẻ tiến quân vào khoa học công nghệ

Câu 21: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

250 nghìn Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

300 nghìn

350 nghìn

400 nghìn

Câu 22: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên

Nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên

Nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng lao động cho thanh thiếu niên

Câu 23: Chương trình “Ngày đoàn viên” được tổ chức ở nơi nào?

Nơi không có đoàn viên

Nơi có đoàn viên nhưng không có tổ chức Đoàn Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Nơi tổ chức Đoàn vừa kết nạp Đoàn viên mới

Nơi tổ chức Đoàn phát triển mạnh.

Ngày Đoàn viên diễn ra với nhiều hoạt động nhằm khơi dậy niềm vinh dự và tự hào của Đoàn viên. Hoạt động nhằm tập hợp đoàn viên thanh niên, để xây dựng thành lực lượng nòng cốt tham gia ban chấp hành lâm thời khi thành lập tổ chức Đoàn.

Câu 24: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tổng số dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

7 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

8 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo

9 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo

10 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo

Câu 25: Đâu là những nội hàm chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; hướng về biên giới, biển đảo; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cưĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với nước bạn tại các tỉnh giáp biên.

Câu 26: Trong phiên làm việc thứ hai, các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội tại bao nhiêu diễn đàn?

05 diễn đàn

06 diễn đàn Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

07 diễn đàn

07 diễn đàn

Câu 27: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu bao nhiêu đồng chí tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

17 đồng chí

19 đồng chí Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

21 đồng chí

23 đồng chí

Câu 28: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu bao nhiêu đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn?

05 đồng chí

06 đồng chí Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

07 đồng chí

08 đồng chí

Câu 29: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm bao nhiêu đồng chí?

31 đồng chí

33 đồng chí Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

35 đồng chí

37 đồng chí

Câu 30: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mốc thời gian tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc như thế nào?

5 năm 1 lần

5 năm 2 lần Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

2 năm 1 lần

Định kỳ hằng năm

Câu 31: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề ra giải pháp phấn đấu tối thiểu có bao nhiêu lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em trong nhiệm kỳ 2022 2027?

30 triệu

35 triệu

40 triệu Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

45 triệu

Câu 32: Giải thưởng nào được Trung ương Đoàn tổ chức trao cho cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hằng năm

Giải thưởng Lương Đình Của

Giải thưởng Lý Tự Trọng Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng được Đoàn thanh niên đặt tên dành cho những cán bộ đoàn viên tiêu biểu xuất sắc. Giải thưởng này được trao hằng năm, vì thế giải thưởng luôn gắn liền với hình ảnh những Đoàn viên thanh niên gương mẫu.

Câu 33: Hãy điền từ còn thiếu vào dấu “…” để hoàn thiện phương châm về công tác xây dựng Đoàn: “chất lượng … là trọng tâm, công tác … là khâu đột phá”?

Cán bộ, đoàn viên

Đoàn viên, cán bộ đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên

Tổ chức cơ sở đoàn, cán bộ đoàn Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 34: Đâu không phải là nội dung của chủ trương “3 liên kết” trong phong trào “Thanh niên tình nguyện” nhiệm kỳ 2022 – 2027?

Liên kết lực lượng

Liên kết địa bàn

Liên kết nhu cầu Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Liên kết cộng đồng

Câu 35: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu bài học kinh nghiệm từ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022?

3 bài học kinh nghiệm

4 bài học kinh nghiệm

5 bài học kinh nghiệm

6 bài học kinh nghiệm Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 36: Chủ trương mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội có tên là gì?

Chủ trương “1 cùng 1”

Chủ trương “1 +1″ Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Chủ trường “1 và 1”

Chủ trường “1 với 1”

Câu 37: Phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 thực hiện chủ trương trọng tâm nào?

Chủ trương “3 xung kích”

Chủ trương “3 đồng hành”

Chủ trương “3 liên kết” Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Chủ trương “3 cùng”

Câu 38: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Câu 39: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 chưa hoàn thành?

1 chỉ tiêu

2 chỉ tiêu Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

3 chỉ tiêu

4 chỉ tiêu

Câu 40: Hãy cho biết thành tố nào không có trong chủ đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

Xây dựng Đoàn vững mạnh

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên

Hội nhập quốc tế mạnh mẽ Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 41: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027

7 triệu lượt thanh thiếu nhi Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

8 triệu lượt thanh thiếu nhi

9 triệu lượt thanh thiếu nhi

10 triệu lượt thanh thiếu nhi

Câu 42: Hãy cho biết đâu là hình tượng chủ đạo trong các sản phẩm tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Cây tre

Hoa sen

Hoa hướng dương

Chim bồ câuĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Biểu trưng là hình ảnh kết hợp giữa hình cánh chim đang bay với số XII tạo hình khối vững chãi. Hình ảnh cánh chim là biểu tượng của khát vọng, sự vươn lên hướng tới một lẽ sống cao đẹp, là sự hội tụ các phẩm chất tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên.

Đây cũng là biểu tượng thể hiện sự vận động, phát triển không ngừng, phù hợp với lẽ sống, lý tưởng của đoàn viên thanh niên hiến dâng sức trẻ cho Tổ quốc, dân tộc. Nhìn ở một góc độ khác, có thể thấy giống như lá cờ Đoàn tung bay trong gió.

Câu 43: Hãy cho biết tên ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam

Thanh niên Việt Nam tiến bước

Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niênniên

Sứ mệnh thanh niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 44: Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ này được chính thức phát động từ thời điểm nào?

Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Từ năm 2021, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Câu 45: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030″.

Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030″.

Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022- 2030″.

Đề án “Phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2022 – 2030″Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 46: Đâu là tên một phong trào trong thiếu nhi triển khai trong nhiệm kỳ?

Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Học sinh 3 tốt

Học sinh 3 rèn luyện

Ba giỏi

Câu 47: Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, hoạt động nào đã được triển khai quy mô toàn quốc để chào mừng thành công Đại hội?

Ngày thanh niên cùng hành động Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội

Câu 48: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

2 triệu thiếu nhi

3 triệu thiếu nhi Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

4 triệu thiếu nhi

5 triệu thiếu nhi

Câu 49: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

55% thanh niên

60% thanh niên

65% thanh niên

70% thanh niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 50: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII gồm bao nhiêu đồng chí?

144 đồng chí Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

145 đồng chí

154 đồng chí

155 đồng chí

Câu 51: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Thanh niên tình nguyện Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Ba xung kích làm chủ tập thể

Ba sẵn sàng

Câu 52: Đâu là thành tố mới trong khẩu hiệu hành động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII so với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI?

Tiên phong

Bản lĩnh

Khát vọng Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đoàn kết

Câu 53: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có bao nhiêu đại biểu tham dự?

Có 1000 đại biểu tham dự đại hội

Có 991 đại biểu tham dự đại hội

Có 981 đại biểu tham dự đại hội Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Có 971 đại biểu tham dự đại hội

Câu 54: Đâu không phải tên chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đồng hành với thanh niên trong học tập

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 55: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định sẽ triển khai mô hình nào để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp?

Hội đồng thanh niên

Tiếng nói thanh niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên

Những người bạn của Đoàn

Câu 56: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạoĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Triển khai sâu rộng các chương trình đồng hành với thanh niên

Câu 57: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai trong toàn Đoàn mấy phong trào hành động cách mạng lớn?

02 phong trào

03 phong trào Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

04 phong trào

05 phong trào

Câu 58: Đâu không phải nội hàm của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học

Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh

Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân và đời sống sinh hoạt

Sáng tạo trong tham gia hoạt động tình nguyện Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 59: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số thanh niên được giới thiệu việc làm trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

2,5 triệu thanh niên

3 triệu thanh niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

3,5 triệu thanh niên

4 triệu thanh niên

Câu 60: Đâu không phải là tên một phong trào trong thanh niên học sinh, sinh viên triển khai trong nhiệm kỳ?

Sinh viên 5 tốt

Học sinh 3 tốt

Học sinh 3 rèn luyện

Ba giỏi Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 61: Nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thanh niên trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề cập đến những nội hàm nào?

Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tếĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tế

Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tế

Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế; công tác thanh niên ở ngoài nước

Câu 62: Đại hội Đoàn toàn quốc được tổ chức bao lâu một lần?

2 năm 1 lần

4 năm 1 lần

5 năm 1 lần Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

10 năm 1 lần

Câu 63: Hãy cho biết đâu là mô hình đã được triển khai thành công nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

Diễn đàn trẻ em

Điều em muốn nói

Thiếu niên nói

Hội đồng trẻ em Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 64: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tổng số vốn vay được hỗ trợ cho thanh niên để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

12 nghìn tỷ đồng Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

13 nghìn tỷ đồng

14 nghìn tỷ đồng

15 nghìn tỷ đồng

Câu 65: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về Số lượng cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

70 triệu cây xanh

80 triệu cây xanh

90 triệu cây xanh

100 triệu cây xanh Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 66: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn đã hoàn thành và vượt bao nhiêu chỉ tiêu?

7 chỉ tiêu

8 chỉ tiêu

9 chỉ tiêu Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

10 chỉ tiêu

Câu 67: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhận định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về những mặt nào?

Tổ chức, cán bộ, hành động

Chính trị, tổ chức và hành động

Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động

Chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành độngĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 68: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định “Trong mọi hoạt động của Đoàn, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của thanh niên”. Để thực hiện quan điểm đó, Văn kiện đề ra phương châm như thế nào?

Thanh niên biết, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên thụ hưởng

Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên kiểm tra, thanh niên thụ hưởng

Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên thụ hưởng

Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên giám sát, thanh niên thụ hưởng Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 69: Hãy cho biết đâu không phải tên Diễn đàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Xây dựng Đội vững mạnh – Vì đàn em thân yêu.

Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập

Câu 70: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

30 triệu lượt

40 triệu lượt

50 triệu lượt Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

60 triệu lượt

Câu 71: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã nhắc lại quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khi đề cập đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hãy cho biết quan điểm đó?

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai

Tất cả vì đàn em thân yêu

Phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em – tương lai của đất nướcĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Trẻ em là tương lai của đất nước là điều đương nhiên mà chúng ta thấy được. Trẻ em cần phải được thế hệ thanh niên dẫn dắt, chăm lo chu đáo để tương lai trở thành lực lượng nòng cốt của Đoàn và Đảng. Khi có sự chăm lo, dẫn dắt đúng đắn thì thế hệ trẻ ấy sẽ phát triển và phát huy bản thân theo hướng phát triển tốt nhất.

Câu 72: Hãy cho biết đâu là khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tiên phong. Đoàn kết, Bản lĩnh, sáng tạo, Phát triển

Tiên phong, Xung kích, Sáng tạo, Khát vọng, Phát triển

Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Sáng tạo Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Khát vọng, Bản lĩnh, Xung kích, Đoàn kết, Sáng tạo

Câu 73: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

76(%)

67(%)

68(%) Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

86(%)

Câu 74: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

3 nhiệm vụ đột phá Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

4 nhiệm vụ đột phá

5 nhiệm vụ đột phá

6 nhiệm vụ đột phá

Câu 75: Đâu là điểm mới trong chủ trương 1+2 nhiệm kỳ 2022 – 2027?

Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 đợt công tác “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” tại cơ sở

Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 đợt công tác chuyên đề tại cơ sở

Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng liên tục đi công tác tại cơ sởĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh ít nhất 1 lần đi đào tạo thực tế tại cơ sở trong thời gian 2 năm

Câu 76: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai bao nhiêu chương trình, đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

9 chương trình, đề án

10 chương trình, đề án Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

11 chương trình, đề án

12 chương trình, đề án

Câu 77: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm trong chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027?

12 triệu lượt thanh thiếu niênĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

13 triệu lượt thanh thiếu niên

14 triệu lượt thanh thiếu niên

15 triệu lượt thanh thiếu niên

Câu 78: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số

Câu 79: Trong các chương trình, đề án trọng điểm nhiệm kỳ 2022 – 2027, có bao nhiêu chương trình, đề án đã được xác định trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030?

5 chương trình, đề án

6 chương trình, đề án

7 chương trình, đề án Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

8 chương trình, đề án

Câu 80: Trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn thanh niên phải “tiên phong” trên những lĩnh vực nào?

Trau dồi đạo đức cách mạng; học tập, rèn luyện; lao động, sản xuất, sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ chính trị, chia sẻ cùng cộng đồng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Trau dồi đạo đức cách mạng; học tập, rèn luyện; sáng tạo; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

Học tập; Lao động; Tình nguyện; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự

Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần

Câu 81: Các chương trình đồng hành với thanh niên trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đều được bố cục gồm những nhóm giải pháp chính, hãy cho biết những nhóm giải pháp đó?

Xây dựng môi trường; chăm lo, hỗ trợ thanh niên; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luậtĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật

Xây dựng khung khổ pháp lý; đầu tư cơ chế, chính sách; chăm lo, hỗ trợ thanh niên

Xây dựng môi trường; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật

Câu 82: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn vào thời gian nào?

Từ ngày 13 – 16/12/2022

Từ ngày 14 – 16/12/2022 Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Từ ngày 13 – 17/12/2022

Từ ngày 14 – 17/12/2022

Câu 83: Đâu là phương châm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Nhận thức đúng, hành động nhanh, lan toả rộng

Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, lan toả rộng

Nhận thức đúng, kết nối mạnh, lan toả rộng

Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộngĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Phương châm này được phát triển trong thời đại số, công nghệ số và internet phát triển thì lực lượng thanh niên cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong bảo vệ tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng. Phát hiện đấu tranh phòng chống những thông tin xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng. Vì thế thanh niên cần nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh mẽ và lan tỏa rộng những thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước.

Câu 84: Đâu là phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đoàn rộng, Hội mạnh

Đoàn tiêu biểu, Hội rộng rãi

Đoàn mạnh, Hội rộng Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đoàn mạnh, Hội mạnh

Câu 85: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

4 mới

Tuổi trẻ sáng tạo

Thanh niên lập nghiệp

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 86: Đâu là một giải pháp mới trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

Xây dựng “Nhật ký tình nguyện” cho đoàn viên trên Ứng dụng Thanh niên Việt NamĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Câu 87: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

60% thanh thiếu nhi Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

65% thanh thiếu nhi

70% thanh thiếu nhi

75% thanh thiếu nhi

Câu 88: Đâu không phải là nội hàm của phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Tình nguyện trong học tập Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng

Câu 89: Đâu là nhận định khái quát về kết quả công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

(1) Việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

(2) Tổ chức Đoàn các cấp luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục.

Cả hai nhận định (1) và (2) đều đúng Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Cả hai nhận định (1) và (2) đều sai

Câu 90: Đâu là một giải pháp mới trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

Khuyến khích Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trực tuyến/nămĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Câu 91: Có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trên các mặt công tác được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

6 nhiệm vụ, giải pháp

7 nhiệm vụ, giải pháp Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

8 nhiệm vụ, giải pháp

9 nhiệm vụ, giải pháp

Câu 92: Hãy cho biết những định hướng trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới?

Tăng cường công tác giáo dục; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnhĐáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tăng cường công tác giáo dục; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Tăng cường công tác giáo dục; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Tăng cường công tác giáo dục; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng chăm lo phát triển thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Câu 93: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai xuyên suốt đợt sinh hoạt chính trị nào để nâng cao đạo đức cách mạng trong tuổi trẻ Việt Nam?

Tuổi trẻ Việt Nam những câu chuyện đẹp

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 94: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đánh giá, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt bao nhiêu %?

55(%)

66(%) Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

77(%)

88(%)

Câu 95: Đâu là phong trào được triển khai trong thanh niên công chức, viên chức?

Ba rèn luyện

Ba trách nhiệm Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Bốn nhất

Ba giỏi

Phong trào Ba trách nhiệm là phong trào được triển khai xuyên suốt trong thế hệ thanh niên là công chức, viên chức, thế hệ thanh niên này đã và đang hoạt động trong nhà nước, làm việc cho cơ quan nhà nước. Vì vậy, thế hệ này càng cần nhận thức đúng và đủ trách nhiệm của bản thân đối với tương lai đất nước. Ba trách nhiệm là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân và trách nhiệm với chính mình. Khi phát triển được ba trách nhiệm này thì thế hệ thanh niên là viên chức, công chức mới hoàn thành nhiệm của của mình.

Câu 96: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định tập trung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong những khối đối tượng nào?

Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở

Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở

Sinh viên, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số

Đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét và kết nạp thì không phân biệt về công việc, nơi ở, chỉ cần đoàn viên đó có những đạo đức, phẩm chất tiêu biểu và ưu tú là được xem xét kết nạp vào Đảng và trở thành Đảng viên.

Câu 97: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030″

Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.

Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới”.

Đề án “Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước giai đoạn 2022 – 2030 Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 98: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhận định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả đề án nào nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế?

Đề án nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022

Đề án bồi dưỡng kỹ năng hội nhập cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022

Đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022

Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 99: Từ năm 2020, đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

03 bài học

04 bài học Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

05 bài học

06 bài học

Câu 100: Hiện nay, có bao nhiêu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hơn 5 triệu Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Hơn 6,2 triệu

Hơn 10 triệu

Hơn 22 triệu

5 chuyên đề trọng tâm về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII:

+ Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

+ Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

+ Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

+ Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

+ Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

1. Mục tiêu của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên: Đoàn kết tập hợp thanh niên là toàn bộ những hoạt động của Đoàn, Hội nhằm tập trung thanh niên thành một lực lượng để giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và trưởng thành; phát huy tiềm năng thế mạnh của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết tập hợp thanh niên bao gồm cả khía cạnh tập hợp thanh niên vào tổ chức của Đoàn, Hội và cả khía cạnh thu hút tập hợp thanh niên vào các phong trào, các hoạt động của Đoàn, Hội. Thông qua tổ chức và hoạt động mà giáo dục, rèn luyện và phát huy thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được cống hiến và trưởng thành.

2. Phương châm công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027: Đoàn mạnh, Hội rộng

3. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên do ai phụ trách: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN) là tổ chức xã hội của các tầng lớp thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức thành viên tập thể có vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức và hoạt động của Hội. Vì vậy, có thể hiểu Hội LHTN Việt Nam là mặt trận rộng rãi về đoàn kết tập hợp thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

=> Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phụ trách.

4. Công tác xây dựng Đoàn mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có những yêu cầu nào?

- Thứ nhất: Xây dựng đoàn, hội vững mạnh, tập hợp đông đảo thanh niên, phát huy sức mạnh đoàn kết của thanh niên, hướng tới xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

Để thu hút được thanh niên vào tổ chức đoàn thì hoạt động đoàn cần có những hình thức tập hợp thanh niên phong phú về hình thức, thiết thực về nội dung, phù hợp với đại đa số thanh thiếu niên.

- Thứ 2: Công tác đoàn, hội cần có sự đổi mới về hình thức và nội dung, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thời đại và nhu cầu của thanh niên.

- Thứ 3: Định hướng hoạt động đoàn, hội trong thời gian tới phải tìm ra giải pháp để giải quyết những hạn chế của tổ chức đoàn, hội là vấn đề tự chủ kinh phí và chủ động về đội ngũ cán bộ.

5. Giải pháp tăng cường củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

 • Công tác chỉ đạo:

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về ý nghĩa tầm quan trọng của mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và công tác xây dựng Đoàn, Hội.

- Đổi mới và tăng cường sự tham mưu của các cấp bộ Đoàn đối với các cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác thanh niên.

- Tham mưu và phối hợp xây dựng cơ chế chính sách nhằm khai thác các nguồn lực tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Chỉ đạo và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; các ấn phẩm xuất bản, hệ thống báo chí của Đoàn dành nhiều nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh niên xây dựng Hội; giới thiệu những gương điển hình, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng Hội.

- Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên để đủ sức làm nòng cốt, và định hướng chính trị cho công tác tập hợp thu hút rộng rãi các tầng lớp thanh niên.

 • Về đổi mới phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên

- Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tập hợp thanh niên:

+ Tổ chức diễn đàn trực tuyến, các cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, lôi kéo và đoàn kết thanh niên tham gia.

+ Tổ chức các sân chơi có nội dung liên quan thiết thực đến vấn đề học tập, việc làm trong thời đại mới của thanh niên.

- Đổi mới hình thức giáo dục cho từng đối tượng thanh niên. Qua đó tạo ra sự tương tác, hưởng ứng tích cực từ thanh niên.

+ Mở rộng hoạt động giáo dục, đa dạng hóa hình thức giáo dục thông qua các kênh truyền thông như báo chí, mạng viễn thông, internet... Giúp các bạn trẻ thấy được lợi ích, tầm quan trọng của công tác đoàn thanh niên, không chỉ góp phần bồi dưỡng bản thân trưởng thành, tự lập, năng động hơn, mà còn tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

+ Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, gắn với giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên và giáo dục thanh niên vừa học vừa hành, giúp thanh niên trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành tính tự giác trong học tập, rèn luyện, phấn đấu của thế hệ trẻ.

- Mở các đợt chiến dịch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa phương mà thanh niên làm nòng cốt thực hiện, làm mẫu cho quần chúng nhân dân. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hoạt động đã được khẳng định qua thực tiễn nhằm phát huy tiềm năng lao động sáng tạo, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, giải quyết những vấn đề bức xúc như: tạo việc làm, nghề nghiệp, kiến thức, trình độ, thu nhập..., đặc biệt ở khu vực nông thôn.

- Tăng cường phối hợp, liên kết với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tạo thêm nhiều cơ hội và điều kiện tổ chức phong trào thanh niên. Các phong trào chú trọng đến lợi ích thiết thực đối với các bạn trẻ, giúp họ làm ăn, phát triển kinh tế, được đào tạo nghề, mở rộng kiến thức, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm...

Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"

1. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc là gì?

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc là thanh niên thể hiện sức trẻ, tinh thần tự giác, xung kích trong làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia các dự án, cuộc vận động, chương trình phát động hướng về biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự chính trị trên địa bàn dân cư. Thời gian qua, phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các bạn thanh niên, là tiền đề giúp các bạn trẻ sống có định hướng phấn đấu, trưởng thành hơn.

2. Nội hàm chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

Nội hàm chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" là thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; hướng về biên giới, biển đảo; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

3. Nội dung của phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"

- Tổ chức và động viên thanh niên tình nguyện đi đầu trong phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn tiếp nhận, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mới... thông qua phương thức công trình thanh niên, phần việc thanh niên.

- Tích cực tham gia cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh... thông qua động viên đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, rèn luyện vươn lên, sử dụng công cụ lao động hiện đại để đáp ứng yêu cầu của các phương pháp điều hành quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ; tham gia cuộc vận động rèn luyện trở thành cán bộ, công chức trẻ giỏi.

- Vận động tổ chức các đội hình thanh niên trực tiếp tham gia hoặc ủng hộ vật chất cho các công trình trọng điểm quốc gia, trước mắt là công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh, xóa cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long, vận động trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn.

- Động viên thanh niên, trí thức trẻ tham gia học tập, nghiên cứu trong các lĩnh vực mới, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố và đất nước: trật tự đô thị, công nghệ phần mềm, chế biến bảo quản hàng nông sản. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên nông thôn mạnh dạn áp dụng cây con giống mới.

- Tổ chức phong trào lao động tình nguyện, thực hiện các công trình chăm lo đời sống nhân dân và thanh niên:

+ Duy trì và phát triển các chiến dịch tình nguyện, ngày thứ bảy tình nguyện nhằm tập hợp phát huy khả năng của thanh niên thực hiện các nội dung thiết thực góp phần chăm lo đời sống nhân dân như: vì trẻ em, vì người nghèo. Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện giúp các phường xã nghèo, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương đơn vị: bảo vệ môi trường, công tác thiếu nhi, vệ sinh phòng dịch, y tế cộng đồng...

+ Khai thác các nguồn lực xã hội và thanh niên, xây dựng các công trình công ích phục vụ nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và thanh thiếu nhi: tụ điểm sinh hoạt thiếu nhi, vận động sách giáo khoa cho trẻ em nghèo, trung tâm hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên, các chương trình văn nghệ phục vụ lưu động...

+ Tích cực tham gia nâng cao dân trí thông qua duy trì các lớp học tình thương, lớp xóa mù chữ, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở ; tích cực thực hiện cuộc vận động duy trì sĩ số lớp học, ngăn chận trẻ em lưu ban, bỏ học.

- Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội:

+ Vận động thanh niên tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh... thông qua làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ, góp phần xây dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, vận động thanh niên chọn lựa binh nghiệp. Đối với thanh niên lực lượng vũ trang tăng cường các hoạt động học tập văn hóa, làm chủ khí tài quân sự, nâng chất phong trào “Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ”, “giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân...

+ Giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chống "âm mưu diễn biến hòa bình" cho thanh niên trên cơ sở tổ chức tốt các hội thao quân sự phổ thông, tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội, nghĩa tình biên giới hải đảo, làm tốt các hoạt động tuyên dương điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

+ Tổ chức tốt cuộc vận động xây dựng khu phố “An toàn - sạch đẹp - văn minh - nghĩa tình”, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đô thị ; tích cực thực hiện chương trình 3 giảm thông qua phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và đẩy lùi các tệ nạn xã hội mà đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm...

4. Sinh viên cần làm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng an ninh nhân dân

Tham khảo: Là sinh viên em sẽ làm gì để học tập theo tấm gương đạo đức của Bác trong giai đoạn hiện nay

Là sinh viên để góp phần xây dựng để góp phần xây dựng nền quốc phòng an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần:

- Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, bồi dưỡng lòng yêu nước, sống và học tập có lý tưởng để góp sức xây dựng đất nước.

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao vốn nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng phải đi đôi với bảo vệ đất nước; nắm vững kiến thức QPAN; tích cực tham gia các hoạt
động về QPAN.

- Nhận thức đầy đủ trách nhiệm, tích cực, tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia vào các hoạt động quốc phòng an ninh của địa phương góp phần vào việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh của ngành và sự nghiệp BVTQ, xây dựng tiềm lực, thế trận QPTD, ANND bảo đảm cho đất nước hoà bình ổn định, vững bước đi tới tương lai thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

- Đóng góp xây dựng nền quốc phòng an ninh bằng những việc làm nhỏ nhất như: thực hiện nghiêm nội quy của nhà trường, không vi phạm pháp luật, tham gia các chương trình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ CSGT thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông; tích cực học tập, chủ động tiếp thu tri thức để trở thành một công dân tốt, xây dựng đất nước vững mạnh...

Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

1. 3 phong trào 3 chương trình của Đoàn giai đoạn 2022 - 2027

- Khẩu hiểu của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: "Khát vọng – Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo".

- Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn giai đoạn 2022 - 2027 là "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" được triển khai đồng bộ, sâu rộng. (3 phong trào)

- Toàn Đoàn tập trung thực hiện 5 nhóm lĩnh vực gồm:

+ Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới;

+ Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh;

+ Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

+ Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

+ Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

- Các chương trình hành động với thanh niên (3 chương trình)

+ Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”

+ Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

+ Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

2. Đâu là điểm mới trong chủ trương 1 + 2 nhiệm kỳ 2022 - 2027

Điểm mới trong chủ trương 1+2 nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng liên tục đi công tác tại cơ sở.

Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Nhiệm vụ quan trọng của đoàn TNCS Hồ Chí Minh với thiếu niên nhi đồng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng, hướng tới góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chính vi vậy, các cấp bộ Đoàn cần chú trọng phân công cán bộ có kỹ năng nghiệp vụ tốt, có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm làm cán bộ phụ trách thiếu nhi. Phối hợp với nhà trường để
phân công, bồi dưỡng đoàn viên là giáo viên trẻ tham gia làm phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng. Xây dựng các cơ cấu nhân sự mới nhằm phát huy có hiệu quả hoạt động của Hội đồng Đội các cấp. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chăm lo xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi.

Tiếp tục hướng dẫn, triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” phù hợp với từng nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng ở các khu vực, địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức sân chơi, hoạt động giúp các em thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Thường xuyên quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tuyên dương, truyên truyền và bồi dưỡng thiếu nhi là cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Triển khai sâu rộng, đổi mới phương thức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

Đổi mới nội dung, phương thức triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên” gắn với nâng cao năng lực số cho các em thiếu nhi thông qua ứng dụng “Em làm việc tốt”. Đổi mới các hình thức sinh hoạt Đội hằng tuần theo chủ đề, xây dựng chủ đề phù hợp với sự thay đổi của xã hội, nhưng vẫn phải bám sát vào bản chất cốt lõi là rèn luyện, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thanh thiếu niên nhi đồng.

Tiếp tục triển khai chương trình thiếu nhi Việt Nam “Học tập tốt, rèn luyện chăm” dành cho đội viên, nhi đồng khối Tiểu học và chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức, luyện tài, dẫn dắt tương lai” cho đội viên khối Trung học cơ sở. Tập trung triển khai các mô hình, hướng nghiệp, định hướng giá trị cho đội viên lớn; phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội viên, thiếu niên, nhi đồng nhằm giúp các em đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng với tổ chúc Đoàn, Đội.

Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng và tạo môi trường, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội, trong đó, phát huy vai trò của Hội đồng Huấn luyện, Ban Huấn luyện công tác Đội trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ sở.

Tích cực triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2023 - 2027. Vận động nguồn lực sửa chữa và xây mới điểm trường, điểm sinh hoạt, vui chơi; trao tặng nhà khăn quàng đỏ, tủ sách, các công trình nước sạch cho thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động, mô hình bền vững trong chăm sóc, hỗ trợ, nâng cao thể chất và tinh thần cho trẻ em.

Hằng năm, định hướng, quản lý và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi; trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học; tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức triển khai thực hiện; chú trọng hướng dẫn các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cung, Nhà thiếu nhi trong trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Chủ động, kiên trì tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, đầu tư nguồn lực, nâng cấp, phát triển hệ thống Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Nhà thiếu nhi cấp huyện.

Định kỳ tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra liên ngành làm việc với Ủy ban nhân dân các cấp về thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em; kịp thời đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em.

Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

1. Công tác tham mưu của Đoàn thanh niên

Hiện nay, ở tất cả các cơ quan, đơn vị đều có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Là lực lượng trẻ, được đào tạo trong nền giáo dục mới, có khả năng nhạy bén, dễ dàng tiếp thu kiến thức mới, am hiểu công nghệ... lực lượng Đoàn viên, thanh niên cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền, trực tiếp là đơn vị bản thân đang công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ đoàn viên cần nỗ lực tự thân qua công tác tham mưu, lãnh đạo điều hành, xây dựng hình ảnh riêng của người cán bộ Đoàn. Đặc biệt với thanh niên, lớp trẻ, cần chủ động, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, ý kiến chính đáng của mình về những chủ trương, chính sách của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác chăm lo, phát triển thanh niên để các ngành chức năng giải đáp kịp thời. Mạnh dạn thể hiện quan điểm của bản thân về phong cách làm việc của người cán bộ, bày tỏ suy nghĩ của mình về đổi mới tư duy, áp dụng thành tựu khoa học vào công việc của đơn vị.

2. Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đặc biệt là lực lượng thanh niên, với vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tích cực triển khai các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả.

Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Người khẳng định rằng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên”.

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn nhăm nhe, lợi dụng những mặt hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam hòng xuyên tạc, kích động những tư tưởng sai trái, chống đối, phá hoại sự ổn định của nền chính trị đất nước. Chúng tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để phát tán các thông tin sai lệch, bóp méo hình ảnh Việt Nam... Điều này tác động không nhỏ đến nhận thức, tâm lý, thái độ của một bộ phận nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có lực lượng thanh niên.

Thực tế thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã coi trọng và phát huy có hiệu quả vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả như: các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; các chương trình thông tin, thời sự...

Tuy nhiên, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của một bộ phận thanh niên vẫn còn những bất cập, hạn chế; nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc.

Để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, vấn đề quan trọng hàng đầu là cần tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lực lượng thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự gần gũi với thanh niên. Đồng thời, cần tạo ra một môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các luồng thông tin xấu, độc, trò chơi online trên internet, mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cần tạo ra các cơ hội để thanh niên tham gia vào quá trình hoạch định và triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc tạo ra các cơ hội việc làm, khởi nghiệp để thanh niên sớm khẳng định được vai trò, đóp góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước, từ đó, sẽ giúp thanh niên có nhiều kinh nghiệm, tự tin thể hiện quan điểm, chính kiến của mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
219 373.523
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hoàng Thạch Thảo
  Hoàng Thạch Thảo

  Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

  Thích Phản hồi 18:15 21/03
  • Vũ Thị Uyên
   Vũ Thị Uyên

   Đáp án 50% đoàn viên bạn nhé.

   Thích Phản hồi 18:15 21/03
 • Trịnh Bằng
  Trịnh Bằng

  Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ?


  Thích Phản hồi 07:51 25/05
  • Trần Xuân Huy
   Trần Xuân Huy

   Đáp án là Đồng hành với thanh niên trong học tập bạn nhé!

   Thích Phản hồi 08:58 25/05