Sẽ có 7.900 câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi thi nâng ngạch công chức

Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi nâng ngạch công chức

Ngày 20/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 51/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp ứng sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo Kế hoạch, số lượng câu hỏi và đáp án các môn thi cần có đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức như sau:

- Môn kiến thức chung:

+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương tối thiểu: 1.000 câu;

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 2.000 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 1.000 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 1.000 câu.

- Môn ngoại ngữ:

+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu.

- Môn tin học: Dùng chung cho các ngạch công chức tối thiểu: 500 câu.

- Môn chuyên môn nghiệp vụ:

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 200 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 100 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 100 câu.

Như vậy, sẽ có 7.900 câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức.

Quyết định 51/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo