Điều kiện xét nâng ngạch công chức cấp xã

Công chức cấp xã khi muốn thi nâng ngạch thì cần những điều kiện gì?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc "Điều kiện xét nâng ngạch, chuyển ngạch công chức cấp xã" theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Điều kiện xét nâng ngạch công chức cấp xã

1. Điều kiện xét nâng ngạch công chức cấp xã

Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định về nâng ngạch công chức như sau:

1. Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

2. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch.

3. Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Khoản 14 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, công chức phải đáp ứng các điều kiện sau thì mới được đăng ký dự thi nâng ngạch:

Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch;

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian đang xem xét xử lý kỷ luật;
 • Có ít nhất 01 năm giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký...
 • Đồng thời, để được thành công nâng ngạch, công chức phải trải qua 02 vòng là thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy và thi chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Công chức cấp xã gồm những ai?

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

 • Trưởng Công an.
 • Chỉ huy trưởng Quân sự.
 • Văn phòng – thống kê.
 • Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã).
 • Tài chính – kế toán.
 • Tư pháp – hộ tịch.
 • Văn hóa – xã hội.

Còn về việc bố trí số lượng công chức cấp xã hiện nay được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 13/2019/TT-BNV.

Theo đó, mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên, việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn (trừ chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP), cụ thể:

 • Đối với các xã, phường, thị trấn loại 1: tối đa 23 người.
 • Đối với các xã, phường, thị trấn loại 2: tối đa 21 người.
 • Đối với các xã, phường, thị trấn loại 3: tối đa 19 người.

3. Công chức cấp xã có phải thi nâng ngạch không?

Nếu muốn nâng ngạch thì công chức cấp xã phải tham gia thi tuyển theo quy định tại Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008: việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

4. Tổ chức thi nâng ngạch công chức

Tổ chức thi nâng ngạch công chức

Tổ chức thi nâng ngạch công chức được quy định tại điều 46 Luật Cán bộ, công chức 2008 như sau:

 • Nội dung và hình thức thi nâng ngạch công chức phải phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi, bảo đảm lựa chọn công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 • Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức.
 • Chính phủ quy định cụ thể về việc thi nâng ngạch công chức.

5. Chi phí thi nâng ngạch công chức

Phí dự thi nâng ngạch công chức:

 • Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương:

- Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; - Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

 • Ngạch chuyên viên chính và tương đương:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

 • Ngạch chuyên viên và tương đương:

- Dưới 100 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 360.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan "Thi nâng ngạch công chức cấp xã". Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Cán bộ công chức, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan

Đánh giá bài viết
2 510
0 Bình luận
Sắp xếp theo