Thể lệ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2022-2023

Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2022-2023 đã chính thức được phát động trên toàn quốc nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích giúp nâng cao nhận thức về luật giao thông đường bộ cũng như văn hóa khi tham gia giao thông cho các em học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết thể lệ dự thi cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm học 2022-2023 dành cho học sinh THCS, THPT và giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” đã chính thức được khởi động nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, đạt hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục ý thức, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh THCS & THPT.

Thể lệ dự thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2022-2023

1. Thể lệ dự thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2022-2023

Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Năm học 2022-2023

1. Đối tượng

- Học sinh trung học (tất cả học sinh THCS).

- Giáo viên giảng dạy tại các trường cấp THCS.

2. Nội dung thi

a) Cuộc thi dành cho học sinh

Học sinh làm bài thi trên giấy: Nội dung trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và nội dung tự luận giải quyết các tình huống giao thông phù hợp với kiến thức, kỹ năng đã được học và phù hợp với độ tuổi học sinh.

b) Cuộc thi dành cho giáo viên

- Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS, xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

- Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

(1) Kế hoạch bài dạy (giáo án) được thiết kế, tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ ...

(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 02 trang giấy A4) kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Tiêu chí chấm các sản phẩm dự thi vận dụng theo công văn 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT (hoặc Công văn 1480/SGDĐT-GDTrH- GDTX ngày 28/10/2014 của Sở GDĐT).

3. Cách thức nhận đề thi: Phòng GDĐT gửi đề thi qua email các đơn vị.

4. Thời gian tổ chức cuộc thi và nộp bài dự thi

4.1 Thời gian

- Từ ngày 20/12/2022 đến ngày 10/01/2023 các tổ chức cho học sinh và giáo viên làm bài dự thi.

- Từ ngày 10/01/2023 đến ngày 13/01/2023 các đơn vị thu bài dự thi của học sinh và giáo viên và nộp về Phòng GDĐT.

- Từ ngày 13/01/2023 Phòng GD&ĐT lựa chọn và gửi bài dự thi về Sở

- Dự kiến, tuần IV tháng 3 năm 2023, Bộ GDĐT tổng kết, trao giải cho các cá nhân đoạt giải, các Sở GDĐT có kết quả dự thi xuất sắc nhất.

- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Cần Thơ.

4.2 Nộp bài dự thi

Mỗi nhà trường lực chọn 02 bài dự thi của học sinh (xếp theo thứ tự ưu tiên bài có chất lượng cao hơn ở phía trên), 01 bài dự thi của giáo viên và nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 13/01/2023)

5. Cơ cấu giải thưởng

5.1. Cuộc thi dành cho học sinh:

Tổng số: 730 giải thưởng. Gồm: 10 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động; 200 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải 01 đồng hồ đeo tay; 500 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.

5.2. Cuộc thi dành cho giáo viên

Tổng số: 290 giải thưởng. Gồm: 01 giải xuất sắc, phần thưởng gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda; 09 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 laptop; 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 60 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động; 200 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.

2. Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2022

1. I. Đối tượng dự thi

Đối với cấp THCS: học sinh và giáo viên của 63 tỉnh/thành phố.

2. Đối với cấp THPT: học sinh lớp 10 và 11 và giáo viên của 63 tỉnh/thành phố.

3. Giáo viên đã đoạt giải ba trở lên của Cuộc thi năm học 2019-2020 và năm học 2020- 2021 không tham gia cuộc thi.

II. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi

1. Nội dung

a) Cuộc thi dành cho học sinh cấp THCS và THPT: Gồm 02 vòng thi

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Vòng 2: Viết bài tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

b) Cuộc thi dành cho giáo viên cấp THCS và THPT: Gồm 02 vòng thi

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1

+ Giáo viên chọn nội dung của tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

+ Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

(1) Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ...

(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, không quá 02 trang giấy A4, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐTGDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Cách thức nhận đề thi

Đề thi được chuyển kèm theo Công văn này hoặc giáo viên và học sinh có thể tra cứu trên website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn để tham gia dự thi.

3. Cách thức dự thi và nộp bài thi

Học sinh và giáo viên tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website:http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn (Hướng dẫn các bước tham dự thi và nộp bài được đính kèm Công văn này).

4. Thời gian tổ chức cuộc thi

a) Vòng 1

- Từ ngày 27/12/2021 đến 30/12/2021: Các Sở GDĐT nhận Công văn và triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh, giáo viên trung học năm học 2021-2022 từ Ban tổ chức và gửi Công văn này, kèm theo đề thi cho các trường THCS và THPT tham dự cuộc thi.

- Từ ngày 03/01/2021 đến 21/01/2022: Các trường phát động cuộc thi; giáo viên, học sinh làm bài thi. Sau ngày 21/01/2022 hệ thống thi trực tuyến sẽ đóng và không tiếp nhận bài dự thi.

- Tháng 02/2022: Ban Giám khảo tổ chức chấm thi và gửi thông báo kết quả thi vòng 1 đến các Sở GDĐT tham dự cuộc thi.

b) Vòng 2

- Bài dự thi vòng 2 dành cho học sinh và giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 07 ngày (danh sách học sinh, giáo viên tham dự vòng 2 và thời gian nộp bài được thông báo vào thời gian nêu trên).

- Dự kiến tuần IV tháng 03/2022: tổ chức giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải cho các cá nhân đoạt giải, các Sở GDĐT có kết quả dự thi xuất sắc nhất.

- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Nẵng

III. Cơ cấu giải thưởng

1. Cuộc thi dành cho học sinh

a) Đối với cấp THCS

Tổng số: 1.232 giải thưởng. Gồm: 12 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoai di động; 200 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 đồnghồ đeo tay; 1.000 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.

b) Đối với cấp THPT

Tổng số: 1.232 giải thưởng. Gồm: 12 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoai di động; 200 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 đồng hồ đeo tay; 1.000 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.

c) Sử dụng kết quả của cuộc thi: không sử dụng kết quả cuộc thi để xét tuyển thẳng học sinh vào lớp 10.

2. Cuộc thi dành cho giáo viên

a) Đối với cấp THCS

Tổng số: 310 giải thưởng. Gồm: 01 giải xuất sắc, phần thưởng gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda; 09 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 laptop; 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 80 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động; 200 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.

b) Đối với cấp THPT

- Tổng số: 310 giải thưởng. Gồm: 01 giải xuất sắc, phần thưởng gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda; 09 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 laptop; 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 80 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động; 200 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.

Phần thưởng và giấy chứng nhận đoạt giải của cá nhân Ban tổ chức chuyển trực tiếp về Sở GDĐT các tỉnh/thành phố.

Phần thưởng chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Công ty Honda Việt Nam sẽ chịu toàn bộ chi phí thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc nhận phần thưởng này.

3. Giải thưởng dành cho các Sở GDĐT

Ban tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho 10 Sở GDĐT triển khai tốt chương trình và Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong năm học 2021-2022.

Mỗi đơn vị sẽ nhận được 01 cờ lưu niệm và 40 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Honda.

IV. Tổ chức thực hiện

- Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an thành lập Hội đồng chấm thi, tổ chức chấm thi, phê duyệt Quyết định danh sách học sinh và giáo viên đoạt giải và tổ chức lễ trao giải.

- Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ GDĐT trong công tác tổ chức thi và lễ trao giải.

- Các Sở GDĐT: Tổ chức phát động cuộc thi; nhận đề thi từ Ban tổ chức cuộc thi và chuyển về các trường THCS và THPT tham dự; giám sát và đôn đốc các trường dự thi; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc ở vòng 1, tham gia dự thi vòng 2 và Lễ tổng kết, trao giải; công bố danh sách giáo viên và học sinh đoạt giải; các Sở GDĐT có học sinh tham dự vòng 2 cử đại biểu gồm: 01 lãnh đạo Sở GDĐT hoặc lãnh đạo phòng chức năng được Sở GDĐT giao nhiệm vụ, 01 chuyên viên phụ trách giáo dục an toàn giao thông tham dự vòng 2 và tham dự Lễ tổng kết, trao giải.

V. Kinh phí

1. Nguồn kinh phí do Công ty Honda Việt Nam tài trợ

- Kinh phí lưu trú, đi lại cho giáo viên, học sinh tham gia thi vòng 2 và tham dự tham dự Lễ tổng kết, trao giải.

- Để tiện lợi cho việc tham gia các hoạt động của cuộc thi vòng 2 và lễ trao giải Ban tổ chức bố trí các bữa ăn tập trung cho học sinh, giáo viên và các đại biểu.

2. Kinh phí địa phương

Các đơn vị chi trả kinh phí đi lại và các khoản kinh phí khác theo chế độ hiện hành đối với các đại biểu tham gia dự Lễ tổng kết và trao giải.

Nhận được công văn này, đề nghị các các Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS và THPT trong phạm vi triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” tham dự cuộc thi. Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh/thành phố để tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức được phép sử dụng những tư liệu (hình ảnh, video...) trong Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" nhằm mục đích tuyên truyền cho các hoạt động an toàn giao thông của Bộ GDĐT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, để biết thêm chi tiết, liên hệ với Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (điện thoại: 02438695144, email: vugdtrh@moet.gov.vn) hoặc ông Nguyễn Như Quân, Công ty Honda Việt Nam, số điện thoại: 0916608027; email: adm_nq_quan@honda.com.vn./.

3. Cách làm bài An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2022

Cách thức tham dự thi và làm bài trực tuyến Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp trung học năm học 2021-2022.

Lưu ý:

1. Bài dự thi sau khi gửi sẽ không được phép chỉnh sửa lại.

2. Mỗi thí sinh chỉ được phép gửi 01 bài dự thi duy nhất.

3. Nhằm tiết kiệm thời gian và hạn chế tình trạng truy cập bị giãn đoạn do máy chủ (server) quá tải, học sinh, giáo viên nên chuẩn bị phương án trả lời phần trắc nghiệm và làm bài tự luận trên bản word trước khi truy cập để tham gia thi trực tuyến.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Trường: ............................................................................................................................

Địa chỉ : ..................................................................tỉnh/thành.........................................

Xác nhận: Nhà trường đồng ý cho học sinh dưới đây tham gia dự Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp trung học năm học 2018-2019.

Học sinh:……....................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................

Lớp: ..................................................................................................................................

Trường: ............................................................................................................................

Số điện thoại: ......................................email:...............................………………....……....

..........., ngày .....tháng .....năm..…

Xác nhận của học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của nhà trường

(Ký và đóng dấu của nhà trường)

Đánh giá bài viết
53 68.715
0 Bình luận
Sắp xếp theo