Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên

Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên

Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên hay Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban Chấp hành chi đoàn là mẫu đơn cần chuẩn bị khi được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. hoatieu.vn xin được giới thiệu đến các bạn Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên, chi tiết và đầy đủ nhất hiện nay gửi đến các bạn tham khảo.

Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên

Đơn xin vào Đoàn

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN ........................................................
Ban Chấp hành Chi đoàn...........................


Ngày ......... tháng ........ năm ............

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Kính gửi: Ban chấp hành Đoàn .............................................................................................

Căn cứ lời giới thiệu của đồng chí ............................................................, xét đơn xin gia nhập Đoàn của anh (chị) ............................................................

Hội nghị chi đoàn họp ngày ....... tháng ....... năm .......... có mặt .............................Đoàn viên trên tổng số ............................. đoàn viên chi đoàn, đã có ......................đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chi đoàn sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) ............................................................ làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn ........................................................ xem xét ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho anh (chị)............................................................

T/M BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
.................................

Đánh giá bài viết
4 12.601
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo