4 Mẫu đơn xin vào Đoàn 2023 mới nhất

Đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn cần thiết cho các bạn khi đang chuẩn bị được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hoatieu.vn xin được giới thiệu đến các bạn mẫu đơn viết tay xin vào Đoàn mới nhất, chi tiết và đầy đủ nhất hiện nay gửi đến các bạn tham khảo, có được mẫu đơn xin vào Đoàn có chất lượng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin vào đoàn tại đây.

Đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn được sử dụng dành cho các bạn học sinh lập ra gửi lên phòng Tổng phụ trách nhà trường để xin vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo quy định của Điều lệ Đoàn thì thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên đó đã được học tập, tán thành Điều lệ của Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn. Dưới đây là 4 mẫu Đơn xin vào Đoàn được sử dụng phổ biến nhất dành cho các bạn học sinh tham khảo nếu có mong muốn tham gia Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1. Đơn xin vào Đoàn là gì?

Trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ đội viên, thanh thiếu niên tiêu biểu. Để được đứng trong hàng ngũ Đoàn thanh niên, bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định của điều lệ đoàn, học sinh cần làm đơn xin vào Đoàn để Tổng phụ trách nhà trường, Ban chấp hành đoàn trường xem xét, có đồng ý để học sinh đó được kết nạp Đoàn hay không.

Đơn xin vào Đoàn là loại văn bản được sử dụng cho học sinh khi muốn xin kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đây là một mẫu đơn rất cần thiết cho các học sinh khi đang chuẩn bị được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Không phải ai khi có nhu cầu đều có thể viết đơn xin vào Đoàn, cá nhân chỉ được xem xét để kết nạp vào đoàn khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định của điều lệ đoàn và viết đơn để xin vào đoàn.

Hiện nay, hướng đến giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục lịch sử, giúp học sinh tự ý thức được tinh thần trách nhiệm của bản thân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, từ đó phấn đấu học tập và nỗ lực rèn luyện đạo đức, nhiều trường đã tổ chức lễ kết nạp Đoàn một cách trang trọng tại các khu di tích, đền thờ, đài tưởng niệm tại địa phương. Qua đó, vừa tạo dấu ấn cho đoàn viên mới được kết nạp, vừa giáo dục cho đoàn viên mới về lịch sử, truyền thống đấu tranh của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của đảng và tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết trong các cuộc đấu tranh, kháng chiến giữ vững độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

2. Điều kiện kết nạp Đoàn

Trong quá trình học tập tại trường các học sinh sẽ được nhà trường xem xét để kết nạp Đoàn có đáp ứng đầy đủ những điều kiện như sau:

Theo quy định của điều lệ đoàn thì thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên đó đã được học tập, tán thành Điều lệ của Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn.

Theo đó để được xem xét kết nạp vào đoàn thì cá nhân đó cần phải đáp ứng được quy định về độ tuổi là từ 16 tuổi đến 30 tuổi;

- Về việc học tập: luôn tích cực học tập, lao động trong trường lớp cũng như tại địa phương nơi đang cư trú;

- Được học điều lệ đoàn và tán thành điều lệ của đoàn và cá nhân đó tự nguyện hoạt động trong một số tổ chức của đoàn và phải có lý lịch rõ ràng.

Như vậy khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về độ tuổi, về học tập, về lý lịch như trên thì cá nhân, học sinh sẽ được xem xét và kết nạp vào đoàn.

Để được kết nạp vào đoàn thì ngoài việc đáp ứng đầy đủ những điều kiện như đã nêu ở trên thì thì cá nhân đó sẽ cần phải viết đơn xin vào Đoàn để nộp cho nhà trường đối với những học sinh đang học tập tại trường hoặc là nộp cho tổ chức đoàn ở địa phương nơi mà cá nhân đang cư trú.

3. Mẫu đơn xin vào Đoàn 2023

Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trẻ tuổi là các đối tượng thường được tham gia và tiếp xúc với các công tác, hoạt động của Đoàn đội. Khi đã đủ điều kiện kết nạp Đoàn, các bạn có thể viết đơn xin vào Đoàn dựa theo các mẫu chi tiết Hoatieu chia sẻ dưới đây. Đoàn là một môi trường đoàn kết, thân ái, là nơi để các bạn kết bạn, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau và góp phần chung tay xây dựng đất nước.

Đơn xin vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đơn xin vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Dưới đây là bản text mẫu đơn xin vào Đoàn năm 2023 cho các bạn tiện chỉnh sửa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -..............................................

-..............................................................

Tôi tên là:...............................................

Dân tộc:.................................................

Đang học lớp:.......................................

Sinh ngày:..............................................

Quê quán:.............................................

Hiện ở tại:...............................................

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

............., ngày....tháng....năm.....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Mẫu đơn xin gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Mẫu đơn xin vào Đoàn

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Em tên là: ...........................................

Sinh ngày:.......................................

Lớp: .......................................

Trường:.......................................

Em hiện là thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trong những năm thánh là đội viên, em đã luôn ý thức được vai trò của một đội viên thiếu niên, phấn đấu hết mình trong học tập cũng như các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ mà Đội giao cho, để được xứng đáng với danh hiệu Đội viên gương mẫu.

Thời gian qua, em đã đọc và nghiên cứu rất kĩ lưỡng về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các điều lệ của Đoàn. Cá nhân em nhận thấy Đoàn thực sự là một tổ chức tốt, có những hoạt động phong phú và thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của bản thân nói riêng và thanh thiếu niên nói chung.

Em đã nghiêm túc nhìn nhận và tự xét thấy mình đã có đủ tiêu chuẩn và năng lực trở thành một Đoàn viên. Hôm nay, em viết đơn này tha thiết mong được gia nhập vào hàng ngũ vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Em xin hứa sẽ:

  • Không ngừng nỗ lực và luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên.
  • Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đoàn.
  • Phấn đấu rèn luyện, cống hiến cho quê hương đất nước xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và chấp nhận nguyện vọng của em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh

(Kí tên)

5. Mẫu đơn xin vào Đoàn TNCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -...........................................................

-.........................................................

Tôi tên là:..........................................................

Dân tộc:...........................................................

Đang học lớp:...................................................

Sinh ngày:........................................................

Quê quán:..........................................................

Hiện ở tại:...........................................................

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

............., ngày....tháng....năm.....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

6. Mẫu đơn xin vào đoàn Trường THPT

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT......................................................................................................................

Em tên là:...............................................................................................................

Sinh ngày:..............................................................................................................

Học sinh lớp: .........................................................................................................

Em đã được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh từ năm lớp.....

Trong những năm qua, em đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đội giao cho, để xứng đáng là Đội viên gương mẫu, là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Sau một thời gian nghiên cứu về công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, em nhận thấy khi bản thân được đứng trong hàng ngũ Đoàn Thanh niên đồng nghĩa sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến, giúp em học tập, rèn luyện và đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.

Bên cạnh việc rèn luyện bản thân, tổ chức Đoàn còn mang đến môi trường văn hóa đặc biệt giúp mỗi cá nhân sống và cống hiến đúng với lứa tuổi, phát triển tư duy và nhận thức xã hội. Đoàn thanh niên sẽ tạo môi trường đoàn kết, các đoàn viên tương trợ lẫn nhau. Từ đó dần trưởng thành và tiếp nối thế hệ đi trước, dìu dắt thế hệ trẻ kế cận đi đúng hướng.

Qua những ý nghĩa khi trở thành Đoàn viên thanh niên và sau khi đã nghiên cứu kỹ điều lệ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét thấy bản thân có đủ tiêu chuẩn và năng lực trở thành Đoàn viên, nên em viết đơn này thể hiện mong muốn tha thiết xin được gia nhập vào hàng ngũ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và chấp nhận nguyện vọng của em.

Em xin hứa sẽ thực hiên đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên.

Em xin chân thành cảm ơn!

..................., ngày... tháng... năm.......

Học sinh

(Ký tên)

7. Cách viết đơn xin vào Đoàn trong sổ Đoàn

Nhìn chung, đơn xin vào Đoàn cũng giống như các loại đơn từ khác luôn có những quy tắc nhất định khi viết. Tùy theo từng cá nhân cụ thể mà đơn xin vào đoàn cũng sẽ khác nhau, tuy nhiên bản cần phải đảm bảo đủ những nội dung chủ yếu như sau:

- Phần quốc hiệu - tiêu ngữ là một trong những yếu tố không thể thiếu khi viết đơn để xin vào Đoàn;

- Tên đơn cần được trình bày rõ ràng, thường sẽ viết bằng chữ in hoa có dấu và căn đều hai bên lề của văn bản, cụ thể như: ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

- Phần kính gửi: ở đây sẽ là kính gửi bộ phận có thẩm quyền nhận đơn như là ban chấp hành đoàn trường hoặc xã, phường, thị trấn,…

- Giới thiệu thông tin cá nhân của người viết đơn xin kết nạp đoàn gồm các thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang học tập, công tác ở đâu, ghi đầy đủ tên cơ quan đơn vị nơi mình đang học tập, công tác;…

- Trong đơn cũng cần trình bày qua được về lý do viết đơn và đưa ra lời hứa về việc sẽ chấp hành nghiêm chỉnh những nội quy của đoàn đề ra;

- Cuối cùng thì người viết đơn sẽ ký và ghi đầy đủ họ và tên vào đơn.

Khi viết đơn xin vào đoàn, bạn cần cố gắng nêu những thông tin ngắn gọn, súc tích tránh việc trình bày nội dung đơn dài dòng không đúng trọng tâm và không làm nổi bật được lý do để xin vào đoàn.

Khi viết đơn để xin vào đoàn ngoài việc đáp ứng về thể thức của văn bản thì lỗi chính tả là một vấn đề mà rất nhiều người mắc phải. Dù là một lỗi nhỏ nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể của tờ đơn. Do đó trước những từ ngữ chưa rõ ràng về cách viết thì cần phải tìm hiểu kỹ trước khi viết để có thể sử dụng từ một cách chính xác nhất.

Ngoài ra đơn cũng cần phải được trình bày sạch sẽ, hạn chế việc tẩy xóa trong đơn dẫn tới việc không tạo được thiện cảm cho người đọc. Như vậy không chỉ nội dung mà hình thức của lá đơn cũng rất quan trọng.

8. Thủ tục kết nạp Đoàn

Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.

- Được tìm hiểu Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.

- Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.

+ Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.

+ Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.

+ Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam do ban chấp hành chi hội giới thiệu.

- Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y (nếu là chi đoàn cơ sở thì nghị quyết kết nạp đoàn viên có hiệu lực ngay). Trường hợp đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.

- Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.

9. Quy trình công tác phát triển Đoàn viên

Bước 1: Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên

- Lập danh sách thanh niên và đội viên lớn tuổi.

- Phân loại thanh niên theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp.

- Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp.

Bước 3: Tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng thanh niên vào Đoàn.

a- Bồi dưỡng giao nhiệm vụ thông qua các hoạt động thực tiễn như: Các hoạt động kinh tế, các phong trào thi đua, các cuộc thi, hội thi tay nghề, thi thanh lịch, thi tìm hiểu, thi cán bộ Đoàn giỏi…Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham quan dã ngoại, hội trại văn hóa thể thao…để bồi dưỡng thanh niên lựa chọn những thanh niên nhiệt tình gương mẫu để xét kết nạp.

b- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên. (Ở những cơ sở không có điều kiện mở lớp tập trung thì có thể phát tài liệu để thanh niên tự nghiên cứu sau đó kiểm tra củng cố kiến thức bằng phưng pháp viết bản thu hoạch).

Bước 4: Hướng dẫn đối tượng hoàn thiện thủ tục và nguyên tắc trước khi kết nạp.

- Hướng dẫn thanh niên viết đơn và tự giới thiệu về bản thân với chi đoàn (Theo mẫu sổ đoàn viên)

- Hội nghị chi đoàn xét, quyết định và báo cáo lên Ban chấp hành Đoàn cơ sở. Hồ sơ gồm có:

  • Sổ đoàn viên.
  • Giấy giới thiệu thanh niên vào Đoàn.
  • Đề nghị kết nạp đoàn viên của Ban chấp hành chi đoàn (Có phần trích biên bản họp chi đoàn)

- Ban chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định chuẩn y kết nạp.

- Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.

- Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện, tiến bộ trưởng thành.

10. Tuổi đoàn viên là bao nhiêu?

Theo khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X thì thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.

Đồng thời, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X quy định về tuổi đoàn viên như sau:

- Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.

- Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

Như vậy, tuổi đoàn viên là từ 16 tuổi đến 30 tuổi hoặc tối đa 35 tuổi trong trường hợp có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định; trừ trường hợp được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

Độ tuổi được kết nạp vào Đoàn là từ đủ 15 tuổi + 1 ngày và không quá 30 tuổi.

11. Chưa vào Đoàn, mất sổ Đoàn có được học đại học không?

Tại Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, có quy định về điều kiện dự tuyển đại học như sau:

Điều 5. Điều kiện dự tuyển

1. Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

3. Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.

4. Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng kí xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.

5. Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.

6. Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

=> Như vậy, có thể thấy, học sinh chỉ cần đáp ứng các điều kiện trên thì sẽ được thi đại học, cao đẳng. Pháp luật hiện hành không có quy định nào liên quan đến việc chưa vào Đoàn hoặc mất sổ Đoàn thì không được thi đại học, không được nhập học đại học.

Trên đây là các mẫu đơn xin vào Đoàn chi tiết nhất Hoatieu chia sẻ. Để được kết nạp vào đoàn thì ngoài việc đáp ứng đầy đủ những điều kiện như đã nêu ở trên thì thì cá nhân đó sẽ cần phải viết đơn xin vào Đoàn để nộp cho nhà trường đối với những học sinh đang học tập tại trường hoặc là nộp cho tổ chức đoàn ở địa phương nơi mà cá nhân đang cư trú.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
80 171.937
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo