Đơn xin thôi học 2024 mới nhất

Đơn xin thôi học 2024 mới nhất là biểu mẫu dùng cho đối tượng là học sinh, sinh viên khi đang tham gia học tập tại một trường nào đó vì những lý do mà phải thôi học. Dưới đây là mẫu đơn xin thôi học là mẫu đơn mới nhất mà HoaTieu.vn vừa cập nhật mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Bài viết này tổng hợp một số mẫu đơn xin thôi học, nhằm giúp bạn có một nguồn tài liệu tham khảo khi cần viết đơn xin nghỉ học. Dưới đây là những mẫu đơn phổ biến có thể được sử dụng trong các trường hợp khác nhau, bao gồm việc thôi học hoặc chuyển trường.

Các mẫu đơn xin thôi học dưới đây có thể dùng trong các trường cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Đại học hay lớp trung cấp chính trị, các cơ sở, chương trình dạy nghề, chương trình học bổ sung kỹ năng, ngoại ngữ hay đại học, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng trực tiếp.

1. Đơn xin thôi học là gì?

Các mẫu đơn xin thôi học, nghỉ học là văn bản được sử dụng trong các trường hợp người lập muốn dừng quá trình theo học tại một cơ sở giáo dục, đào tạo có thời hạn tạm thời hoặc vĩnh viễn để chuyển hướng hoặc để phục vụ một nhu cầu riêng biệt.

2. Lý do xin thôi học

Có nhiều lý do xin nghỉ học, nếu bạn chưa biết cách viết thế nào cho thuyết phục, thì hãy xem một số lý do thôi học mẫu của HoaTieu dưới đây. Lý do đưa ra để yêu cầu được nghỉ học, dừng học phải khách quan, hợp lý và có thực tiễn, không nên đưa ra những lý do chung chung không có tính thuyết phục:

 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn cần nghỉ học để đảm bảo trang trải cuộc sống;
 • Chuyển nhà, chuyển nơi ở về quê
 • Sang nước ngoài du học, làm việc
 • Do bị tác động, cú sốc tinh thần từ những sự kiện xảy ra bên trong hoặc ngoài nhà trường gây ảnh hưởng tới việc học; do thiên tai, địch họa;
 • Do chương trình đào tạo không đáp ứng nhu cầu học ban đầu;
 • Do cảm quan về chất lượng giáo viên, môi trường đào tạo;…

Để được dễ chấp nhận hơn, bạn nên cung cấp những tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lý do đó.

Những mẫu đơn xin thôi học mới nhất
Những mẫu đơn xin thôi học mới nhất

3. Đơn xin thôi học trường THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

..........., ngày ..... tháng ....... năm 20.......

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:

Ban giám hiệu trường THCS ..............

Chủ nhiệm lớp...........

Tên tôi là: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Số điện thoại: ....................................................................................................

Phụ huynh cháu: .............................. Học sinh lớp: ..........................................

Do hoàn cảnh đặc biệt phát sinh, gia đình chúng tôi (nêu lý do cụ thể), không có điều kiện cho cháu tiếp tục theo học tại trường.

Tôi làm đơn này đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường cho phép cháu ........................ thôi học tại trường bắt đầu từ ngày mai.

Rất mong có sự chấp thuận của Ban Giám hiệu!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trường............. , ngày...... tháng..... năm 20...
Ý kiến của Chủ nhiệm lớpNgười làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin nghỉ học trường THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

............., ngày ........ tháng ........ năm 20......

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:……………………………………………

Em tên là:...................................................................................................................

Mã số học sinh:......................................................................................................

Ngày sinh:..............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................

Hiện đang học lớp: ...............................................................................................

Nay em làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép em được thôi học tại trường

Lý do xin thôi học:...................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Em mong nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ từ phía nhà trường trong quyết định này. Em sẽ tuân thủ mọi yêu cầu và hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để đảm bảo việc thôi học được thực hiện đúng quy định của nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn nhà trường đã cung cấp môi trường học tập tốt trong suốt thời gian em đã học tại đây. Em cũng xin chúc nhà trường và các giáo viên sức khỏe và thành công trong công việc giảng dạy.

............. , ngày...... tháng..... năm 20...
Ý kiến của phụ huynhNgười làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Ý kiến của Chủ nhiệm lớpÝ kiến của Trường

Cách viết đơn xin thôi học cấp 3:

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ

- Địa danh và thời gian lập văn bản, ví dụ Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2023.

- Tên văn bản: Đơn xin thôi học

- Nội dung văn bản:

 • Thông tin cá nhân của học sinh có mong muốn nghỉ học, bao gồm: Họ và tên, mã số học sinh (nếu có), ngày sinh, hộ khẩu thường trú, lớp của học sinh đang theo học tại trường.
 • Trình bày lý do viết đơn xin nghỉ học, tham khảo mục 2 bài viết này (giải thích lý do của bạn một cách rõ ràng và chân thành; nêu mục tiêu, sự phát triển cá nhân, công việc, gia đình, hoặc bất kỳ lý do khác)

- Gửi lời cảm ơn đến trường

- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người liên quan và người có thẩm quyền:

 • Người làm đơn (học sinh)
 • Ý kiến của phụ huynh
 • Ý kiến của Chủ nhiệm lớp
 • Ý kiến của trường

5. Đơn xin thôi học ở Đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

............., ngày ........ tháng ........ năm 20......

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:……………………………………………

Tôi tên là: ...............................................................................................................

Mã số sinh viên: ......................................................................................................

Ngày sinh: .............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):........................................ Khóa:..................................

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …...........................................

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học

Lý do xin thôi học:.....................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và cơ hội học tập tại trường Đại học trong thời gian qua. Tôi rất biết ơn sự phát triển cá nhân và học thuật mà tôi đã đạt được. Tôi hiểu rằng việc thôi học có thể có tác động đến quá trình học tập của tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định này.

Rất mong Ban Giám hiệu xem xét và phê duyệt đơn xin này. Tôi xin nộp đơn thôi học hiện tại và mong nhận được xác nhận từ phía trường Đại học.

Ý kiến của phụ huynhNgười làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của địa phươngÝ kiến của Khoa (Trường)

Cách viết đơn xin thôi học Đại học:

 • Các bạn đọc có thể tham khảo cách viết đơn xin thôi học THPT ở mục trên, thay đổi những nội dung cần thiết để áp dụng vào cách viết đơn xin thôi học Đại học

6. Mẫu đơn xin thôi học lớp trung cấp chính trị

Căn cứ Theo khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quy định 57-QĐ/TW năm 2022, Trung cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; trang bị cơ bản, có hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.

Sau đây là mẫu đơn xin thôi học lớp trung cấp chính trị:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia

- Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

- Chủ nhiệm lớp

Tôi tên là: .........................................................................................................

Ngày sinh: ........................................................................................................

Chức vụ công tác: ...........................................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................

Hiện đang học lớp: ..........................................................................................

Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

Nay tôi làm đơn này kính gửi Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm cho phép tôi thôi học khóa đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Với lý do như sau: .............................................................................................

...........................................................................................................................

Kính mong Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm lớp xem xét cho tôi được thôi học.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN (Cơ quan, đơn vị cử đi học)

...................., ngày........tháng........năm.......

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀNÝ kiến của Chủ nhiệm lớp
BAN GIÁM HIỆUTrưởng phòng QLĐT & NCKH

Trên đây là các mẫu đơn xin thôi học mới nhất 2024. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Giáo dục - Đào tạo nhé.

Đánh giá bài viết
40 101.625
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo