Mẫu giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường 2024

Mẫu giấy chứng nhận là học sinh đang học tại trường là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc học sinh đang tham gia học tại trường. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ học sinh được chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xác nhận học sinh học sinh đang học tại trường dưới đây là giấy xác nhận đang học tại trường cho các em học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT, Đại học,... đúng chuẩn, mới nhất năm 2024.

Mời các em tham khảo và tải về để hoàn thiện các thủ tục.

Mẫu giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường giúp các bạn hoàn thiện một số thủ tục hành chính như hoàn thiện thủ tục để hưởng chế độ chính sách của nhà nước trong học tập, xác nhận để xin vay vốn, xin làm thêm.... Mẫu đơn xác nhận cần có những nội dung cơ bản sau đây: Quốc hiệu và tiêu ngữ, Thông tin chủ thể nhận đơn, Thông tin của người làm đơn đề nghị, Tóm tắt nội dung xác nhận.... Dưới đây là các mẫu giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường mới nhất hiện nay, các bạn có thể sử dụng để việc xin xác nhận diễn ra suôn sẻ.

1. Mẫu giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường là gì?

Đơn xin xác nhận đã từng học tại trường là văn bản do học sinh, sinh viên soạn thảo gửi cho ban giám hiệu nhà trường với nội dung xin xác nhận đã từng học tại trường. Ngoài ra, giấy xác nhận còn giúp các bạn hoàn thiện một số thủ tục hành chính khác ví dụ như hoàn thiện thủ tục để hưởng chế độ chính sách của nhà nước trong học tập....

2. Mục đích của việc xin giấy xác nhận là học sinh, sinh viên đang học tập tại trường?

Mục đích của việc xin giấy xác nhận là học sinh, sinh viên đang học tập tại trường có thể khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể và quy định của trường. Tuy nhiên, dưới đây là một số mục đích phổ biến:

- Xác nhận danh tính: Giấy xác nhận có thể được yêu cầu để xác minh rằng bạn là học sinh hoặc sinh viên đang học tại trường nào đó. Điều này có thể được sử dụng trong các trường hợp như đăng ký khám sức khỏe, mở tài khoản sinh viên, hoặc xin các loại ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên.

- Xác nhận tình trạng học tập: Giấy xác nhận cung cấp thông tin về tình trạng học tập hiện tại của bạn. Điều này có thể được yêu cầu khi bạn cần chứng minh rằng bạn đang học để thực hiện các quy định của một tổ chức hoặc chương trình mà bạn tham gia như xin học bổng du học.

3. Mẫu đơn xác nhận học sinh Tiểu học đang học tại trường

PHÒNG GD&ĐT.........................

TRƯỜNG TIỂU HỌC

.............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............, ngày ……. tháng …… năm ......

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường Tiểu học: ................................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp

Em tên là:..................................................................................................................

Ngày sinh:.................................... Nơi sinh:..............................................................

Giới tính:..................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................

Hiện đang là học sinh lớp: .................................. Năm học: ......................................

Nay em làm đơn này kính gửi đến Ban giám hiệu xác nhận cho em là học sinh đang học tại Trường.

Lý do: ..................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận là học sinh tại trường Tiểu học
Xác nhận là học sinh tại trường Tiểu học

4. Mẫu đơn xác nhận học sinh học tại trường Trung học cơ sở

PHÒNG GD&ĐT .............

TRƯỜNG THCS

..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở  ................................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp

Họ và tên học sinh: ......................................................................................

Ngày sinh: ................................................ Giới tính: ...................................

Nơi sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Hiện đang là học sinh lớp ..... năm học .............. tại trường ........................

Nay em làm đơn này kính gửi đến Ban giám hiệu xác nhận cho em là học sinh đang học tại Trường.

Lý do: ..................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

................., ngày......tháng...năm...

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu đơn xác nhận học sinh học tại trường Trung học phổ thông

PHÒNG GD&ĐT .............

TRƯỜNG THPT ..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường Trung học phổ thông: .........................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp

Họ và tên học sinh: ......................................................................................

Ngày sinh: ................................................ Giới tính: ...................................

Số CMND/CCCD: ........................................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Hiện đang là học sinh lớp ........ năm học .............. tại trường ......................

Nay em làm đơn này kính gửi đến Ban giám hiệu xác nhận cho em là học sinh đang học tại Trường.

Lý do: ..................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

................., ngày...tháng...năm...

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Giấy xác nhận học tại trường Đại học mới nhất 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường Đại học .............

- Trưởng Khoa............................................

Em tên: .......................................... Mã số sinh viên: ..........................

Ngày sinh: ............................................................................................

Nơi sinh: ..............................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Là sinh viên lớp: ...... ................. ...... Khóa .........................................

Hệ đào tạo: ...........................................................................................

Nay em làm đơn này kính gửi đến Ban giám hiệu xác nhận cho em là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do: ....................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU............., ngày.....tháng.....năm......

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận là sinh viên đang học tại Trường Đại học
Xác nhận là sinh viên đang học tại Trường Đại học

7. Hướng dẫn viết Giấy xác nhận sinh viên

Nội dung cần có trong Giấy xác nhận sinh viên

Khi làm Giấy xác nhận sinh viên cần có đầy đủ các nội dung sau:

- Thông tin tên trường, bộ phận tiếp nhận đơn;

- Thông tin sinh viên làm đơn, gồm:

+ Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú (hoặc quê quán), số CMND/CCCD;

  • Họ và tên, ngày sinh được viết theo thông tin trên Giấy khai sinh của người làm đơn.
  • Địa chỉ thường trú: Ghi rõ địa chỉ trong sổ hộ khẩu của sinh viên bao gồm: số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố.
  • Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp được viết theo đúng giấy tờ của sinh viên.
  • Mã số sinh viên: Đây là mã số gắn liền với cá nhân sinh viên được cấp bởi các trường đại học nơi sinh viên theo học, thường được ghi trong thẻ sinh viên.
  • Lý do làm đơn: Sinh viên lưu ý trình bày lý do một cách ngắn gọn, trung thực.

+ Thông tin về mã số sinh viên, lớp, khóa, ngành đào tạo...

Mục đích của việc xin giấy xác nhận là sinh viên đang học tập tại trường?

+ Lý do làm đơn: Trình bày lý do làm đơn một cách ngắn gọn, dễ hiểu, hợp lý , trung thực,...

  • Xác nhận là sinh viên đang theo học tại trường theo đúng quy định;
  • Làm thủ tục vay vốn sinh viên;
  • Làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự; đăng ký các chương trình học bổng đại học trong nước và nước ngoài;...

Ví dụ: 

  • Nay em làm đơn này kính gửi đến Ban giám hiệu xác nhận cho em là sinh viên đang học tại Trường.
  • Lý do: Xin giấy xác nhận là sinh viên để hoàn thành thủ tục thi kết thúc học kỳ II do em đã làm mất thẻ sinh viên và đang trong quá trình xin cấp lại thẻ.

Trên đây HoaTieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường 2024 dành cho các bạn học sinh, sinh viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục Đào tạo trong mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 120.114
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo