Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức

Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức là mẫu đơn được cá nhân học sinh lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của học sinh đăng ký, môn học đăng ký tham gia học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức tại đây.

1. Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức

Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ...................................

Tên em là ....................................., học sinh lớp .................. Trường ...............................

Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học bồi dưỡng một số môn học trong đó có hai môn Ngữ văn và Anh văn cho học sinh khối ............... Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng hai môn này để củng cố và nâng cao kiến thức.

Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học hai lớp bồi dưỡng môn Ngữ văn và Anh văn.

Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

............., ngày...tháng...năm....
Người viết đơn
(Ký tên)

2. Đơn xin học bồi dưỡng học sinh giỏi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường……………….

- Cùng cô giáo chủ nhiệm lớp………..

Tên tôi là:...................................................

Phụ huynh của em: học sinh lớp................

Tôi làm đơn này kính mong nhà trường và cô giáo chủ nhiệm lớp cho cháu được theo học lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi để cháu có điều kiện học tập được tốt hơn.

Gia đình tôi xin hứa sẽ đóng góp đầy đủ và chấp hành mọi qui định của nhà trường.

............., ngày...tháng...năm....

Người viết đơn
(Ký tên)

3. Cách viết đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức

  • Phần kính gửi Ban giám hiệu ghi tên trường mà học sinh theo học
  • Thông tin học sinh ghi theo Giấy Khai sinh của học sinh
  • Ghi tên lớp học sinh đang theo học
  • Ghi rõ tên môn học mà học sinh mong muốn học bồi dưỡng
  • Lý do làm đơn: Có nhu cầu được học thêm, bồi dưỡng và củng cố kiến thức....
  • Cam đoan chấp hành nội quy, quy định của nhà trường và đóng học phí đầy đủ (nếu có).
  • Ký và ghi rõ họ tên để đảm bảo người làm đơn có trách nhiệm thực hiện đúng những gì đã cam kết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
31 14.207
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo