Đơn xin học nghề

Mẫu đơn xin học nghề được hoatieu.vn tổng hợp và gửi đến bạn đọc khi bạn có nhu cầu xin học nghề tại doanh nghiệp, công ty nhằm nâng cao trình độ tay nghề của mình đáp ứng nhu cầu công việc. Đơn xin học nghề mới nhất được sử dụng phổ biến khi xin học nghề ngắn hạn do công ty đứng ra tổ chức hoặc khi bạn xin học nghề phổ thông nào đó.

1. Mẫu đơn xin học nghề số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ NGẮN HẠN

Họ và tên: ....................................................Nam, nữ:……

Sinh ngày: .........................Dân tộc: ......................Tôn giáo:...............

Số CMND: ............................Nơi cấp: .............Ngày cấp:.......................

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………

Trình độ học vấn: ........................Điện thoại liên hệ:............................

Thuộc đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 5 ô trống):

Người khuyết tật

Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của thủ tướng chính phủ.

Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ mất việc làm, ngư dân.

Người thuộc hộ cận nghèo

Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác tham gia học nghề

Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề: tổ chức đào tạo tại:

Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 3 ô trống):

Tự tạo việc làm Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm

Hợp đồng lao động

Tôi đã đọc kỹ nội dung chương trình, nếu được tuyển, tôi xin cam kết:

1. Chấp hành nội quy khóa học

2. Nếu vi phạm nội quy hoặc tự ý thôi, bỏ học tôi sẽ bồi thường hoàn toàn chi phí đào tạo, tiền hỗ trợ chi phí học nghề đã nhận

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nêú có gì khai man, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

UBND xã, T,trấn: …………........ ………………….

Xác nhận Ông(bà) ………………………. có hộ khẩu
thường trú tại xã:……………………………………
Thuộc diện đối tượng: ……………………………..

Chưa qua đào tạo nghề lao động nông thôn

TM. UBND xã, T. trấn………………………

………., ngày …. tháng … năm........
Người viết đơn

2. Mẫu đơn xin học nghề số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC

VĂN HÓA THPT VÀ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm..................

Em tên là: ………………………………………………..Nam (Nữ)…………….

Sinh ngày:............................................................................................

Nguyên quán:.......................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................

Đại diện phụ huynh (Bố, mẹ)…………………………………………………….

Điện thoại:............................................................................................

Nay em viết đơn xin được học văn hóa THPT và học nghề:

Nếu được vào học em xin cam kết:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy định của Nhà trường.

- Tích cực học tập phấn đấu, rèn luyện trong thời gian học nghề.

Em xin cam đoan những thông tin về bản thân là đúng, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kính mong được Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ!

......... Ngày .........tháng......... năm..........

Ý Kiến của Gia đìnhNgười làm đơn

3. Mẫu đơn xin học nghề số 3

Đơn xin học nghề

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin học nghề như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

..................., ngày......tháng.......năm.......

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ

Kính gửi: Tổng Giám Đốc Công Ty.....................

Tôi tên:......................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................Nơi sinh:................................

Số CMND:..........................................Ngày cấp:...............................Nơi cấp:.............

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................

Dân tộc:..............................................................................Tôn giáo:.........................

Trình độ văn hóa:........................................................................................................

Họ tên cha:..............................................................................Năm sinh:....................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................

Họ tên mẹ:..............................................................................Năm sinh:.....................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

Sau khi tìm hiểu nội dung lớp đào tạo nghề ........................ ngắn hạn do công ty tổ chức, tôi làm đơn này kính xin Tổng Giám đốc xem xét cho tôi được đăng ký theo học lớp học nghề trên.

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của công ty khi được nhập học.

Xác nhận của chính quyền địa phươngNgười làm đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
30 31.861
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo