Đơn xin học hè 2023 và cách viết

Mẫu đơn xin học thêm hè được sử dụng cho các em học sinh hoặc cha mẹ học sinh có nhu cầu muốn đăng ký học thêm hè cho con em mình. Đơn đăng ký học hè mà Hoatieu.vn giới thiệu dưới đây bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, mời bạn đọc tải mẫu đơn xin học hè để tham khảo thêm.

Vào mùa hè, các em học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT thường được nghỉ 3 tháng trước khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, nhiều gia đình bố mẹ bận rộn, phải đi làm nên có nhu cầu gửi con em mình đi học trong thời gian hè này. Mẫu đơn xin học thêm hè cần nêu rõ thông tin học sinh, phụ huynh, lý do đăng ký học thêm để nhà trường xét duyệt. Dưới đây là các mẫu Đơn xin học hè sử dụng phổ biến hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bậc phụ huynh tham khảo, mời các bạn tải về.

1. Đơn xin học thêm hè là gì?

Đơn xin học thêm hè là văn bản do học sinh, gia đình học sinh viết gửi ban giám hiệu nhà trường mà học sinh đang theo học để xin cho học sinh học thêm hè tại nhà trường.

Đơn xin học thêm hè thể hiện mong muốn của học sinh và gia đình học sinh về việc học thêm tại trường, và dùng để đề nghị nhà trường cho phép học sinh tham gia khóa học thêm hè tại nhà trường. Việc học hè là hoàn toàn tự nguyện của học sinh và phụ huynh vì lý do mong muốn con em mình được giáo dục tại nhà trường và không có thời gian chăm sóc. Khi phụ huynh có nhu cầu xin học hè thì nhà trường sẽ xem xét và mở lớp phù hợp.

2. Đơn xin học thêm hè

Đơn xin học hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: BGH trường...........................................

Tên tôi là:....................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:

Con tôi tên là: ................................................................Học lớp:..................................

Vì lý do gia đình không có người trông và chăm sóc con, gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học hè tại trường .............................................. trong thời gian ............................................. để tạo điều kiện củng cố thêm những kỹ năng rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới của con.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học hè và của nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

............, ngày.........tháng.........năm..........

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin học hè cho học sinh mầm non

Mẫu đơn học hè dành cho học sinh mầm non dưới đây là mẫu dành cho phụ huynh mong muốn cho con em mình đi học tại các cơ sở trường mầm non trong khoảng thời gian nghỉ hè.

Tuy nhiên thời gian học hè của các bé mầm non cũng sẽ không dàn trải hết khoảng thời gian hè mà sẽ có khoảng thời gian học hè gián đoạn để các bé vừa được nghỉ hè và học tập. Vì thế phụ huynh cần sắp xếp thời gian chăm sóc con cái hợp lý trong những khoảng thời gian bé không đi học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non.................

Tên tôi là:.........................

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:

Vì lý do gia đình không có người trông và chăm sóc con, gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học hè tại trường ...........trong thời gian (ghi rõ tháng 6; 7; 8) để tạo điều kiện củng cố thêm những kỹ năng, rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới

Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường, Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định và các khoản đóng góp của lớp học hè và của nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

….….., ngày.......tháng…..năm…..

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin học hè cho học sinh tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: BGH trường…………………..

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ….

Tên tôi là: ……………………………………………..……………….

Là phụ huynh của em: …………………………………………….…..

Học sinh lớp:…………

Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con - em gia đình tôi có nhu cầu cho con đi học thêm hè để ôn tập và nâng cao kiến thức.

Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học.

Khi được tham gia học hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa cháu đến trường và đón cháu về.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

............, ngày.........tháng.........năm..........

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Đơn xin học hè cho học sinh THCS, THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÈ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ...........................................

Tên em là .......................................................................... Học sinh lớp ..................

Trường .................................................................................................................................

Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học học hè bồi dưỡng, củng cố kiến thức các môn học năm học vừa qua. Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng để củng cố và nâng cao kiến thức.

Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học lớp bồi dưỡng kiến thức hè.

Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

............, ngày.........tháng.........năm..........

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Đơn xin học hè cho sinh viên

Với đơn xin học hè của sinh viên thì thông thường sẽ tùy thuộc vào số lượng sinh viên mong muốn học môn học đó vào kỳ hè, nếu như không đạt số lượng sinh viên tiêu chuẩn mong muốn học thì cũng sẽ không được mở lớp. Vì thế đơn xin mở lớp hè của sinh viên thường phải lập danh sách những sinh viên mong muốn học đi kèm.

Cùng với đó việc học hè cũng có chi phí cao hơn bình thường nên nếu sinh viên càng đông thì chi phí học hè cũng nhẹ nhàng hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC HÈ

Kính gửi:

  • Phòng Đào tạo ………………………………..;
  • Bộ môn…………………………………………………..

Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………….

Lớp: …………………...……………………... Khóa: ……. Khoa: …………………....

Ngành:…………………………………………………………………………...............

Chuyên ngành:………………………………..…………………………..

Điện thoại:…………………………………… Email: ………………………………....

Số CMTND:………………………Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:………………

Đại diện cho …… sinh viên (có danh sách kèm theo), em làm đơn này kính đề nghị Bộ môn………………………………., Phòng Đào tạo đại học mở lớp:

Học phần……………………………………………….Mã học phần………………….

Vào thời gian ……………………………………….

Lý do xin mở lớp:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...

Kính mong Bộ môn…………………………………., Phòng Đào tạo Đại học xem xét.

Em xin chân thành cảm ơn!

..........., ngày............. tháng............năm .......

Ý kiến của lãnh đạo Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Phòng Đào tạo Đại học

7. Cách viết đơn xin học hè

+ Kính gửi Ban Giám Hiệu Nhà trường nơi học sinh theo học

+ Tên phụ huynh học sinh

+ Địa chỉ

+ Lý do xin làm đơn

+ Tên học sinh, học lớp

+ Mong muốn nhà trường tạo điều kiện để cho phép em học sinh được đăng ký theo lớp học hè tại nhà trường.

+ Cam đoan của gia đình và trách nhiệm bổn phận của em học sinh.

+ Ký xác nhận của người làm đơn.

Trong đơn xin học hè, các phụ huynh và học sinh cần nói rõ mình cần học vì mục đích gì, để từ đó nhà trường sẽ có sự sắp xếp giáo viên ôn tập, chia lớp học cho các em sao cho hợp lý nhất, giúp các em học sinh yên tâm học tập thật tốt trong thời gian học hè.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
283 251.161
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo