Mẫu đơn xin vào học lớp 6 năm 2023

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 để bạn đọc cùng tham khảo. Công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 được thực hiện bằng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Việc tuyển sinh bảo đảm 100% trẻ đều có chỗ học trên địa bàn, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6. Để tham gia tuyển sinh vào lớp 6, phụ huynh cần có đơn xin nhập học lớp 6, Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 mới nhất, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Đơn xin vào học lớp 6 là gì?

Đơn xin vào học lớp 6 là mẫu đơn dành cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học làm đơn để chuyển tiếp lên cấp Trung học cơ sở phù hơp với năng lực và khả năng của bản thân học sinh. Ngoài ra, phụ huynh cần tìm hiểu về nhu cầu tuyển sinh của nhà trường đối với học sinh lớp 6 và làm hồ sơ để gửi lên nhà trường. Mẫu đơn xin vào lớp 6 chính là căn cứ để nhà trường xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn tham khảo.

2. Đơn xin nhập học lớp 6 năm học 2023-2024

Đơn xin nhập học lớp 6 năm học 2022-2023

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO..................
TRƯỜNG THCS..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------------

Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THCS .......

Em tên là: ...........................Nam, Nữ:..........

Sinh ngày: ...../......./.....Tại (quận, TP) ..........Dân tộc:..................

Hiện ngụ tại số: .........Đường: .........Phường: ........Quận: ...........

Hộ khẩu thường trú: ............Điện thoại:.......

Họ và tên cha: ..............................................

Nghề nghiệp: ........................Điện thoại….…

Họ và tên mẹ: ...............................................

Nghề nghiệp: .........................Điện thoại……

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ………….....… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông

Ở trường: □
Ở trung tâm: □

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS......................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ..... tháng ... năm 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................

3. Đơn xin nhập học lớp 6 THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6

NĂM HỌC...........

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THCS ..................................

Họ và tên học sinh: ....................................................... Nam (Nữ): .......................

Sinh ngày: .......... tháng: .......... năm: ................ ; Nơi sinh: ...................................

Họ tên cha: ...................... .. ; tuổi:……………..; Nghề nghiệp: ...............................

Họ tên mẹ: .................... ….. ; tuổi:………. …..; Nghề nghiệp: ................................

Địa chỉ thường trú: số nhà: ................ ; tổ:............. ; Khu (ấp):................................

phường (xã): ………………….. ; thành phố (huyện, thị): ………………; tỉnh: ......................

Địa chỉ tạm trú: số nhà: ...................... ; tổ: ............. ; Khu (ấp) ...............................

phường (xã)………………; thành phố (huyện, thị):……………..;tỉnh:......................

Số điện thoại liên lạc:................................................................................................

Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học .............tại trường:..........................

Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 trường THCS: ..............................................

năm học ....................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./.

XÁC NHẬN CỦA PHHS

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

........., ngày …… tháng …… năm 20......

Học sinh
(ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin dự tuyển vào lớp 6

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS - THPT........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------------

Số đơn:....................

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT......................

Em tên là: ....................................................Nam, Nữ:...............................................

Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ......................................Dân tộc:...................

Hiện ngụ tại số: ...............Đường: ...................Phường: ..................Quận: ..................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................Điện thoại: .........................

Họ và tên cha: ............................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................Điện thoại………................…………….......

Họ và tên mẹ: .............................................................................................................

Nghề nghiệp: .................................................................Điện thoại…….................…….

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………...… Quận/Huyện:………….....…. TP: ……........

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông
Ở trường:
Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..............................(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS - THPT................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Ngày ..... tháng ...... năm 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................

5. Hồ sơ nhập học vào lớp 6 gồm những gì?

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu), trong đó, trình bày đầy đủ những thông tin về học sinh xin dự tuyển. Các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải mẫu trên về để điền và bổ sung vào hồ sơ nhập học vào lớp 6 của con em mình.

Ngoài ra, các bạn phụ huynh cũng cần chuẩn bị đơn xin vào học lớp 6 cho con em mình nếu như trúng tuyển, hiện nay có nhiều đơn xin vào học lớp 6 mà bạn có thể lựa chọn.

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp tiểu học. Bên cạnh đó, trường hợp học sinh bị mất học bạ, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

6. Những lưu ý khi làm đơn xin nhập học trái tuyến:

Thông thường, mỗi bậc chuyển cấp như từ bậc mầm non lên Tiểu học, Tiểu học lên THCS, THCS lên THPT không ít các trường hợp xin học trái tuyến. Đối với những tường hợp này, khi tiến hành làm đơn nhập học trái tuyến phụ huynh cần lưu ý những nội dung rất cần thiết để đơn xin nhập học được chấp thuận như sau:

- Trong đơn cần nêu rõ lý do xin được học trái tuyến (ví dụ như khoảng cách địa lý, sự tin tưởng của gia đình, sự thuận tiện trong sinh hoạt hoặc các lý do khác). Các lý do đưa ra cần có sức thuyết phục và nên có căn cứ đi kèm để chứng minh cho yêu cầu là cấp thiết.

- Nên thể hiện nguyện vọng của gia đình cũng đi kèm với những cam kết về việc thực hiện nội quy của nhà trường, các mức phí và các khuyến nghị của nhà trường nếu có.

Đơn xin nhập học là một tài liệu bắt buộc cần phải chuẩn bị đầy đủ và chính xác, chuẩn chỉ trong hồ sơ xin nhập học trái tuyến. Hồ sơ xin nhập học trái tuyến gồm:

 • Đơn xin nhập học trái tuyến
 • Học bạ của học sinh
 • Bản sao sổ hộ khẩu
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Các hồ sơ khác có liên quan đến việc xin nhập học trái tuyến.

7. Cách viết đơn xin nhập học lớp 6

Trên thực tế, đối với cấp bậc THCS, thủ tục xin nhập học lớp 6 thường khắt khe hơn, do vậy khi làm đơn xin nhập học phụ huynh học sinh nên điền các thông tin thật chính xác và đầy đủ, tránh trường hợp viết sai hoặc thiếu thông tin nhé. Dưới đây là các mục thông tin cần lưu ý khi khai trong đơn xin nhập học lớp 6:

- Thông tin của người làm đơn:

 • Người làm đơn cần ghi rõ thông tin họ và tên, nghề nghiệp, địa chỉ chỗ ở hiện tại, thông tin số điện thoại liên hệ.
 • Ghi rõ mối quan hệ của mình với học sinh đang cần xin vào lớp 6 là gì bố mẹ hay người thân. Các nội dung này phải trình bày cụ thể và chính xác.
 • Thông tin về học sinh: Họ và tên đầy đủ, giới tính nam hay nữ, ngày tháng năm sinh, nơi sống hiện tại, địa chỉ thường trú trong hộ khẩu.
 • Các thông tin về cha mẹ của học sinh: Người làm đơn cần ghi rõ họ tên, nghề nghiệp và số điện thoại liên hệ của cha mẹ học sinh.
 • Các thông tin về việc học tập và kết quả học tập của học sinh đó tại trường tiểu học trước: Ghi rõ tên trường tiểu học, địa chỉ của trường tiểu học.
 • Cần trình bày kết quả học tập của học sinh về học lực và hạnh kiểm, điểm kiểm tra cuối năm lớp 5 từng môn học và các thành tích khác từ cấp huyện trở lên mà các em đã đạt được về văn nghệ, thể thao, học tập…

Mẫu đơn xin vào học lớp 6 phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trên đây để nhà trường căn cứ vào đó xét duyệt việc nhập học với học sinh đó theo đúng quy định.

8. Lớp 5 lên lớp 6 có thi chuyển cấp không 2023?

Về tổ chức tuyển sinh Trung học cơ sở, theo quy định hiện hành tại Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT, việc tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Còn tại Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi như sau:

Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Kế hoạch tuyển sinh đầu khối lớp 6 năm học 2023-2024 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1/8.

Các trường THCS triển khai việc tuyển sinh theo hình thức trực tuyến, phương thức xét tuyển.

Riêng, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển học sinh vào lớp 6 với điều kiện là, những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên. Ngoài ra, học sinh phải thực hiện bài khảo sát đánh giá năng lực (thời gian 90 phút) vào ngày 4/7.

Do đó năm 2023, ngoài phương thức tuyển sinh là xét tuyển thì tùy từng trường mà học sinh lớp 5 lên lớp 6 sẽ phải thực hiện thêm bài khảo sát đánh giá năng lực. 

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
103 160.544
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo