Đơn xin chuyển trường 2024 mới nhất

Đơn xin chuyển trường là mẫu cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tại ngôi trường mà mình đang học, cũng như trình bày được nguyện vọng, mong muốn của mình được chuyển sang một ngôi trường khác.

Đơn xin chuyển trường mà Hoatieu.vn cung cấp cho các bạn bao gồm các mẫu: Đơn xin chuyển trường viết tay, Đơn xin chuyển trường cho trẻ Mầm non, Đơn xin chuyển trường cho học sinh Tiểu học, xin chuyển trường cho học sinh THCS, đơn xin chuyển trường cho học sinh THPT và đơn xin chuyển trường cho sinh viên Đại học. Hoatieu.vn xin chia sẻ những mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất, cách viết giấy chuyển trường, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

Đơn xin chuyển trường là đơn được sử dụng với mục đích là gửi lên ban lãnh đạo, hội đồng nhà trường hoặc là những người có thẩm quyền để xem xét việc chấp thuận việc chuyển trường của học sinh. Mẫu đơn chuyển trường cần cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, cũng như nguyện vọng muốn chuyển trường. Sau đây là thủ tục và mẫu đơn chuyển trường của các cấp học, mời quý phụ huynh, HS, SV cùng tham khảo!

1. Đơn xin chuyển trường là gì?

Đơn xin chuyển trường là một loại đơn từ được sử dụng với mục đích gửi lên các ban lãnh đạo, hội đồng nhà trường hoặc những người có thẩm quyền xem xét, đánh giá và đi tới quyết định chấp thuận và thực hiện đề nghị của học sinh làm đơn lên.

Mẫu đơn xin chuyển trường được áp dụng ở tất cả các môi trường sư phạm (hay còn gọi là trường học) và là phương thức giúp cho học sinh thực hiện được các mong muốn, đề nghị được chuyển sang trường học khác cũng như rút học bạ và xin dừng quá trình học tập tại ngôi trường hiện tại.

Để thực hiện thủ tục chuyển trường một cách nhanh chóng, phụ huynh lưu ý những giấy tờ cần có trong hồ sơ chuyển trường phải đầy đủ. Dưới đây là các giấy tờ cần có khi chuyển trường cho các em học sinh theo quy định mới nhất đã được HoaTieu tổng hợp, mời các bạn cùng theo dõi.

2. Đơn xin chuyển trường mới nhất 2024

2.1. Đơn xin chuyển trường viết tay

Dưới đây là mẫu đơn chuyển trường đơn giản nhất do Hoatieu.vn tổng hợp với các thông tin vô cùng ngắn gọn, các bạn có thể tự viết tay mẫu đơn một cách nhanh chóng mà không cần phải soạn thảo đánh máy. Mời bạn cùng tham khảo mẫu và tải về MIỄN PHÍ theo đường liên kết trong bài viết:

Đơn xin chuyển trường viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:
 • Sở Giáo dục và Đào tạo.........................
 
 • Hiệu trưởng trường................................

Tôi tên là:............. phụ huynh của học sinh..................... sinh ngày....../...../......đang học lớp ........ năm học:..................... tại trường................................... thuộc.......................

Nay xin chuyển đến học lớp.......... năm học:.............. tại trường............................. thuộc.................................

Lý do: .......................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

..............., ngày...... tháng...... năm.......

Phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.2. Đơn xin chuyển trường Tiểu học khác tỉnh

Đây là mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học theo Thông tư 28 mới nhất hiện nay, thông tư quy định về Điều lệ Trường tiểu học hiện vẫn đang có hiệu lực. Mời bạn cùng tham khảo mẫu đơn chuyển trường dành cho đối tượng học sinh tiểu học chuyển đi ngôi trường mới khác tỉnh đang sinh sống trước đó.

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG NƯỚC
(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường1…………………………………..……..

- Hiệu trưởng trường2………………………………….………

Tôi tên là:…………………………………………

Hiện trú tại:…………………………………………

Số điện thoại:……. Địa chỉ email (nếu có):……

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ……… Ngày tháng năm sinh:……..

Là học sinh lớp:………………….. Trường3……

………………………………………….…………

Kết quả cuối năm học: …………………….……

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ……

………………………………………………………

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5……

…………………………………………………………

Lý do: Do gia đình tôi sắp chuyển về quê sinh sống nên không thể cho con tiếp tục theo học trường. Nên tôi làm đơn này để xin nhà trường làm thủ tục xác nhận cho cháu chuyển sang trường mới.

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

Ý kiến của trường chuyển đi7

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường nơi chuyển đi;

2 Tên trường nơi chuyển đến;

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

2.3. Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh từ nước ngoài về

PHỤ LỤC II

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ
(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường1……………

Tôi tên là:……………………………………….…

Hiện trú tại:………………………………….……

Số điện thoại:……… Địa chỉ email (nếu có):…

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………….. Ngày tháng năm sinh:……

Là học sinh lớp:…………….. Trường2…………

………………………………………….……………

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……..…… tại trường3……………...……………………………

Lý do:……...………………………………………

………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo gồm có4:………………………

Trân trọng cảm ơn.

…………, ngày......tháng…..năm…..

Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường chuyển đến;

2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;

3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;

4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;

5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.

3. Các mẫu đơn xin chuyển trường phổ biến

3.1. Đơn xin chuyển trường hay nhất

Mẫu đơn chuyển trường với lý do gia đình, trong đó bố hoặc mẹ, hay cả 2 bố mẹ đều phải chuyển đi nơi khác công tác, dẫn đến cần phải đến nơi được luân chuyển công tác định cư một thời gian nhất định. Nếu con em vẫn còn học tại trường cũ thì sẽ khiến cho việc đi lại, đón đưa gặp nhiều khó khăn nên cần phải chuyển đi tới ngôi trường mới nơi gia đình tái định cư. Mời bạn cùng tham khảo mẫu và tải về:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:
 • Sở Giáo dục và Đào tạo.........................
 • Hiệu trưởng trường................................
 • Hiệu trưởng trường.................................

Tôi tên là:.............phụ huynh của học sinh.....................sinh ngày.................đang học lớp ........ năm học:...................tại trường............................... thuộc quận.................................

Nay xin chuyển đến học lớp..............năm học:..................tại trường................thuộc quận...............

Lý do: Do tôi chuyển công tác về quận................nên cháu đi học xa gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển từ nhà đến trường.

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

.........ngày............tháng.........năm

Phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.2. Đơn xin chuyển trường Mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường…………………

Tôi tên:…………………....………………………

Địa chỉ:.....…………………………………………

Là phụ huynh của em: …………………………

Sinh ngày ……………….……….……… Tại …

Học sinh lớp: ……..… của trường mầm non ………………….…...…………................................

Quận (Huyện) ……………….……… Tỉnh (Th/phố) …………………………………..........

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép con tôi được chuyển về học tiếp tục lớp …….……………. năm học 20……………..- 20……………..tại Trường …………………..

Lý do chuyển trường: ……………..…………..………..……..……………..…………….

Nếu được chấp thuận vào học tôi xin cam kết giáo dục con em thực hiện tốt Nội quy của nhà trường.

Trân trọng cảm ơn.

…………, ngày ... tháng ... năm 20……

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3.3. Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 1 được Hoaitieu.vn tổng hợp với nội dung mẫu đơn giản, dễ hiểu. Mời các bậc cha mẹ phụ huynh tải về sử dụng mẫu hoặc chỉnh sửa trực tiếp trên trang tại đây:

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ...........................................
 - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ...........................................
- Hiệu trưởng trường: ..................................................
- Hiệu trưởng trường: ..................................................

Tôi tên là: ........................ Hiện ngụ tại: ..........

Là phụ huynh của em ................. Sinh năm ........... là học sinh lớp năm học thuộc trường .........................................................................

Kết quả cuối năm: ..................... Học lực: .......................... Hạnh kiểm: ........................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ................................................................ và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường ......................... thuộc huyện .................................... tỉnh: ............................................

Lý do: ..........................................................

....................................................................

Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:

 • Học bạ
 • Khai sinh

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường

(Nơi chuyển đến)

Ý kiến Hiệu Trưởng trường

(Nơi đang học)

3.4. Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

Đơn xin chuyển trường
Mẫu đơn xin chuyển trường THCS tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường (đi)........................................................

- Hiệu trưởng Trường (đến).....................................................

Phụ huynh của học sinh ……………………………………

Sinh ngày:.………………......……………......

Tôi tên là: …………………...............................

Đang học lớp............ Năm học: 20…..- 20….. tại trường ……….....….....

Thuộc huyện ………….....................…… Tỉnh ………………......................

Nay xin chuyển đến học lớp ............ Năm học: 20.....- 20..... tại trường ...........................

Thuộc huyện .................................... Tỉnh .........................................................

Lý do: ..............................................................

.........................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:
 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

3.5 Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

Mời bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin chuyển trường cấp 2 với các thông tin vô cùng ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn đảm bảo đủ các yêu cầu với mong muốn chuyển trường cho con em mình. Mời bạn sử dụng mẫu tại đây:

Đơn xin chuyển trường dùng cho học sinh THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) .............................................
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ..........................................
- Hiệu trưởng Trường (đi) ...............................................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến) ............................................................................

Tôi tên là: ......................................... là phụ huynh của học sinh ............................................

Sinh ngày: ........................ Đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ...................................................... thuộc Huyện ............................ Tỉnh ..............................

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20.....-20..... tại trường ................................................ thuộc Huyện .................... Tỉnh ............................

Lý do: ............................................................

.....................................................................

Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

......, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

3.6. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 3 cho học sinh cùng tỉnh là mẫu đơn được dùng cho những đối tượng học sinh chuyển đi đến một ngôi trường khác nhưng vẫn thuộc địa bàn trong cùng tỉnh. Mời bạn tham khảo mẫu đơn tại đây:

Đơn xin chuyển trường THPT đi đến trong tỉnh
Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong cùng địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:- Sở Giáo dục và Đào tạo .......................................................

- Hiệu trưởng trường (đi) .........................................................

- Hiệu trưởng trường (đến) ......................................................

Tôi tên là: ................................... phụ huynh của học sinh ..........................................
sinh ngày ......../......../................ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường .................................... thuộc huyện ................................. tỉnh .....................................

Nay xin chuyển đến học lớp ........... năm học: 20..... - 20..... tại trường .............................................. thuộc huyện ........................... tỉnh .......................................

Lý do: ...............................................................

..........................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

3.7. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh THPT
Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)...........
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)........
- Hiệu trưởng trường (đi).........................
- Hiệu trưởng trường (đến)......................

Tôi tên là: ................................... phụ huynh của học sinh .................................................... sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ............................................... thuộc huyện ................................ tỉnh ....................................

Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .......................thuộc huyện tỉnh ................................................................

Lý do: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

........., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

3.8. Đơn xin chuyển trường Đại học

Đơn xin chuyển trường đại học
Đơn xin chuyển trường đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường Đại học.........

Đồng kính gửi: - Hiệu trưởng trường........

- Em tên:.................. sinh ngày:.................

- Quê quán, ghi rõ xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố):.......

......................................................................

- Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường:....

.......................................................................

- MSSV:.........Lớp............Ngành......................

- Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học................, em đã đạt được số điểm............/...............điểm. (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của nhà trường).

- Trong thời gian học tập tại trường Đại học...........

+ Em đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ theo từng năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý kỷ luật, các mức cụ thể):...........................

...................................................................

....................................................................

+ Thuộc diện (cấp học bổng, trợ cấp xã hội).....

......................................................................

Nay em có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ:.............

Ngành học:........................ trường:................

Với lý do: Sau khi học tập và xem xét kỹ lưỡng, em nhận thấy mình không phù hợp với chuyên ngành của trường........ Hiện nay, định hướng của em là theo học ngành........... của trường.............. Nên em làm đơn này để xin ban giám hiệu cho em chuyển đến và theo học tại trường...... cho đúng với nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của mình. Đây là đề nghị sau khi đã bàn bạc và có sự chấp thuận của phụ huynh gia đình.

(Kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ, giấy chứng nhận di chuyển hộ khẩu, hoặc chuyển công tác, địa điểm sản xuất kinh doanh của gia đình, của cơ quan quản lý hoặc phường (xã) nếu đó là lý do xin chuyển trường).

Trân trọng.

............, ngày ........ tháng ........ năm 20......

Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐANG HỌC
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TIẾP NHẬN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

5. Hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT từ 15/2/2022

Theo quy định mới tại Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT, từ ngày 15/02/2022, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Học bạ (bản chính).

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục).

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

Như vậy, trong năm học mới 2022 - 2023, học sinh THCS, THPT muốn chuyển trường cần có đầy đủ các giấy tờ trên.

So với hiện hành, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT đã loại bỏ các loại giấy tờ sau đây:

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

- Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

6. Đối tượng học sinh chuyển trường THPT

Về điều kiện chuyển trường, học sinh chuyển trường thông thường thuộc các trường hợp sau:

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc chuyển nơi cư trú theo mẹ hoặc chuyển theo người giám hộ.

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc trường hợp học sinh có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

Một số lưu ý đối với các trường hợp khác:

- Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường phổ thông dân tộc nội trú, hoặc chuyển sang trường chuyên, hoặc chuyển sang trường năng khiếu được thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.

Về cơ bản, rất khó để học sinh trường THPT bình thường được chuyển sang các trường chuyên biệt nêu trên.

- Việc chuyển trường từ trường THPT ngoài công lập (như trường dân lập, trường tư thục) sang trường THPT công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong 02 trường hợp sau:

+ Học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập mà phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập.

Trường hợp này cũng không đương nhiên được phép chuyển mà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến sẽ có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể (không chắc chắn được chuyển).

+ Học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập có chất lượng tương đương.

Trường hợp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập (cũng không chắc chắn được chuyển trường).

- Các trường hợp còn lại, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục.

7. Xin chuyển trường cho con có mất tiền không?

Rất nhiều phụ huynh có thắc mắc rằng việc xin chuyển trường cho con có mất tiền hay không?

Thực tế, theo quy định thì việc chuyển trường cho con chỉ phải đảm bảo các thông tin về điều kiện, thời gian, thủ tục và các hồ sơ cần thiết. Tuy điều kiện và thủ tục có hơi nhiều, rắc rối một chút nhưng cũng tương đối dễ đáp ứng ở các em học sinh. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh chuyển trường thành công và tiếp tục học tập ở một ngôi trường mong muốn.

8. Xin chuyển trường cho con ở đâu?

Nếu bạn muốn chuyển trường cho con ở cấp bậc trung học cơ sở thì thẩm quyền giải quyết học sinh chuyển trường THCS như sau:

- Đối với việc chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố:

 • Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với việc chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác:

 • Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

Nếu bạn muốn chuyển trường cho con ở cấp bậc THPT

- Đối với việc chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố:

 • Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với việc chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Việc chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới hoặc khi kết thúc học kỳ I của năm học. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) nơi đến xem xét, quyết định.

9. Cách viết đơn xin chuyển trường

9.1. Phần mở đầu

Phần mở đầu của mẫu đơn xin chuyển trường cũng như tất cả các đơn từ, giấy xin phép khác với các nội dung quen thuộc:

 • Quốc hiệu: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được viết in hoa và in đậm)
 • Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (in đậm và gạch chân)
 • Tiêu đề: in hoa và in đậm, căn lề giữa

“ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG”

9.2. Phần nội dung

Phần nội dung của mẫu đơn xin chuyển trường được thiết lập bao gồm các nội dung:

- Kính gửi: nơi có thẩm quyền xét duyệt và quyết định bao gồm

 • Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đến)
 • Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đi)
 • Hiệu trưởng (nơi đến)
 • Hiệu trưởng (nơi đi)

- Sinh ngày tháng năm

- Đang theo học lớp…. năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

- Xin chuyển tới học lớp năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

- Lý do xin chuyển trường

- Lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn (chỉ 1 câu ngắn gọn)

9.3. Phần kết

Đó là ngày tháng năm và chữ ký của các bộ phận sau:

- Người làm đơn

- Ý kiến tiếp nhận của trường (nơi đến)

Lưu ý là sau chữ ký phải ghi rõ họ tên người ký.

10. Thủ tục chuyển trường cho học sinh

Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Bước 2: Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Bước 3: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ tại Mục 1 cho nhà trường nơi chuyển đến.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

11. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 28/2020) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

- Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

12. Lớp 12 có được chuyển trường hay không?

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT quy định về việc chuyển trường như sau:

“3. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.”

Qua quy định trên, có thể kết luận: Học sinh lớp 12 vẫn được chuyển trường khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Ngoài thời gian trên, nếu học sinh lớp 12 muốn chuyển trường thì thẩm quyền quyết định sẽ thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

Đây là quy định nhằm đảm bảo cho các em học sinh lớp 12 có khoảng thời gian ổn định để ôn tập, tích nghi với môi trường mới, yên tâm và bình tĩnh để tham gia kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh - Thi tôt nghiệp THPT Quốc gia.

Trên đây là mẫu Đơn xin chuyển trường mới nhất 2024. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
174 512.747
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Milky Way
  Milky Way

  Bài viết rất hữu ích

  Thích Phản hồi 23/06/22
  • Trần Lan
   Trần Lan

   Đơn xin chuyển trường tiểu học, THCS, THPT là gì?

   Thích Phản hồi 23/06/22
   • Vịt Cute
    Vịt Cute

    là mẫu cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tại ngôi trường mà mình đang học, cũng như trình bày được nguyện vọng, mong muốn của mình được chuyển sang một ngôi trường khác.

    Thích Phản hồi 23/06/22