2 Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần 2024

Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần 2024 mới nhất hiện nay. Vào thời điểm cuối năm học, các học sinh, sinh viên phải hoàn thành bài thi kết thúc học phần để hoàn thành môn học đó và lấy điểm thi. Nhưng cũng có không ít thí sinh vì điều kiện khách quan không thể tham gia kỳ thi nên cần phải làm đơn xin vắng kết thúc học phần để nhà trường xem xét vào có thể tạo điều kiện cho các em thi lại vào thời điểm thích hợp.

1. Đơn xin vắng kết thúc học phần là gì?

Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần được gửi tới Ban Giám hiệu Trường, phòng đào tạo và thầy cô dạy học phần mà bạn muốn xin vắng mặt. Trong đơn, cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên lớp và hệ đào tạo... Trong phần nội dung chính, cần đề cập tới nguyện vọng muốn được Ban Giám hiệu nhà trường, phòng đào tạo và thầy cô giáo bộ môn đồng ý cho bạn được phép vắng buổi thi kết thúc học phần và lí xin được vắng thi của mình.

Khi có sự việc khiến không thể tham gia thi kết thúc học phần thì dùng Đơn xin vắng kết thúc học phần của sinh viên sẽ hỗ trợ và giúp các em không mất thời gian đã học tập tại trường với môn học đó và có cơ hội thi lấy điểm lại.

2. Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần 2024

Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần
Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần được trình bày cụ thể dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ÐƠN XIN PHÉP VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Kính gửi:- Quý Thầy/Cô giảng dạy học phần...................................
- Ban Chủ nhiệm Khoa.......................................................
- Phòng Đào tạo .......................................................

Tôi tên:........................................................... Mã số sinh viên:.............................

Ngày sinh:.............................................................................................................

Nơi sinh:...............................................................................................................

Là sinh viên lớp:.............................. (HG...............) khóa .......... (20.... - 20.... )

Hệ đào tạo: ............... tại Trường..............................

Tôi kính đơn này đến Ban Chủ nhiệm Khoa, Phòng Đào tạo và quý Thầy/Cô giảng dạy học phần: Mã số HP: ............, cho phép tôi không thi kết thúc học phần và được bảo lưu kết quả đánh giá giữa kỳ nhận điểm I cho học phần này trong học kỳ ......, năm học: ............. Trong thời hạn 1 năm tiếp theo, tôi sẽ dự thi để hoàn tất điểm học phần. Nếu quá thời hạn trên, tôi không hoàn tất điểm học phần này thì điểm .................. sẽ được chuyển thành điểm.........................

Lý do vắng thi:..........................................................................................................

..................................................................................................................................
(Đính kèm giấy xác nhận minh chứng lý do).

Kính mong được sự chấp thuận của quý Thầy, Cô.

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

Ý kiến CBGD

..........., ngày .... tháng......năm...

Người viết đơn
(chữ ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Trưởng Khoa

Ý kiến của Phòng Đào tạo

3. Đơn xin phép hoãn thi cho sinh viên 2024

Đơn xin phép hoãn thi cũng cần thiết đối với sinh viên khi mà các em có thể xin phép thi cùng với các bạn khác mà không bỏ lỡ kỳ thi kết thúc môn học. Bởi hệ đại học thường sẽ có sự tổ chức thi các lớp khác nhau, nên nếu như bạn không thể dự thi vào thời gian nhà trường chỉ định thì bạn hoàn toàn được sắp xếp thi cùng với lớp học khác cùng môn đó.

Nội dung đơn xin phép hoãn thi cho học sinh, sinh viên cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN THI

Kính gửi:- Ban Chủ nhiệm Khoa ....................................
- Ban Quản lý đào tạo Khoa ...........................

Tên tôi: ...............................................................................................................

Sinh ngày: ........................................., tại ..............................................................

Điện thoại liên lạc: ......................................................................................................

Là HSSV đang học năm thứ: ................, lớp: ...........................................................,

Hệ ................................................................., diện (NSNN hay ngoài NSNN) ...........

Ngành .........................................................., khóa học .............................................,

Khoa: ..........................................................................................................................

Mã số HSSV: ..............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Chủ nhiệm, Ban QLĐT Khoa .......................

cho tôi được hoãn thi môn ........................................................................................

Lý do: ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

(Lưu ý kèm giấy tờ chứng minh lý do)

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

………, ngày … tháng … năm 20……

Người làm đơn

(Ký tên)

Ngoài ra các bạn có thể sử dụng mẫu đơn xin chuyển lịch thi trong trường hợp khả dĩ có thể dùng được thay vì phải xin hoãn thi.

Tham khảo chi tiết tại: Đơn xin chuyển lịch thi 2024

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Biểu mẫu chuyên mục Giáo dục - Đào tạo liên quan.

Đánh giá bài viết
2 5.453
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo