6 mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh 2023

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết là mẫu đơn xin phép nghỉ học được phụ huynh lập ra để xin được nghỉ học cho con em mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin phụ huynh học sinh, thông tin của học sinh xin nghỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin tại đây.

Đơn xin nghỉ học của phụ huynh cho con là mẫu đơn do phụ huynh học sinh viết gửi đến Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô giáo khác để xin cho con nghỉ học trong một thời gian ngắn ở một số trường hợp mà các em không thể đến trường.

1. Đơn xin nghỉ học là gì?

Đơn xin nghỉ học là văn bản hành chính mà học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh học sinh, sinh viên tự tay viết để được xin nghỉ học một hoặc nhiều ngày.

Hiện nay, đơn xin nghỉ học còn có thẻ được đánh máy, gửi qua email, zalo của giáo viên hoặc trên các ứng dụng quản lý hoc sinh tùy từng trường quy định.

Đơn xin nghỉ học do học sinh viết thì cần có chữ ký xác nhận của phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm; đơn xin nghỉ học do phụ huynh viết thì phụ huynh ký tên và xin xác nhận của giáo viên chủ nhiệm của lớp con mình đang theo học.

2. Khi nào phụ huynh nên viết đơn xin nghỉ học cho con?

Thông thường, việc viết Đơn xin nghỉ học sẽ do học sinh viết. Phụ huynh chỉ cần ký duyệt lý do được nêu trong đơn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như con ốm, gia đình có việc đột xuất, phụ huynh có thể là người đứng ra trực tiếp viết Đơn xin nghỉ học cho con.

Khi viết đơn, phụ huynh nên có lời lẽ nghiêm trang, thể hiện sự tôn trọng với các thầy cô giáo của con, trình bày rõ ràng, mạch lạc và có sức thuyết phục.

3. Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết như sau:

Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường ...............

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ............................

Tôi tên là: ....................................................

Phụ huynh em: ..........................Lớp ........... Năm học ............

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ........................... được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày ..................... đến ................

Lý do: .............................................................

........................................................................

........................................................................

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................

Thời gian xin được học lại:

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

..........., ngày...tháng...năm...

Người viết đơn

Trong trường hợp con ốm hay gặp lý do không thể đi học được, phụ huynh sẽ phải thay con viết đơn xin phép thầy cô giáo cho nghỉ học. Cách viết đơn xin nghỉ học của phụ huynh cũng rất đơn giản. Ở phần lý do, các bố mẹ có thể điền rõ lý do con ốm, sốt hay mệt không thể tham dự buổi học ngày hôm nay và xin phép cô giáo linh động cho nghỉ. Nếu gặp phải lý do tế nhị không thể ghi rõ ra, các phụ huynh có thể điền do gia đình bận việc riêng hoặc tương tự như vậy. Dẫu vậy, việc viết đơn xin phép nghỉ học là việc cần thiết và các phụ huynh cần lưu ý khi muốn cho con nghỉ học.

4. Đơn xin nghỉ học thêm cho con

Có thể vì nhiều lý do mà phụ huynh muốn xin cho con tạm nghỉ học thêm trong một thời gian nào đó, sau đây là mẫu đơn xin phép nghỉ học thêm cho con mà Hoatieu chia sẻ:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC THÊM

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm lớp….

Tôi tên là: ……………………………………………………

Phụ huynh của cháu: ........................... Lớp: .....................

Tôi viết đơn này xin phép được cho cháu nghỉ học thêm buổi chiều từ ngày …….. đến ngày …………

Lí do: …………………………………………………………

………………………………………………………………...

Tôi cam kết sẽ cho cháu đi học lại sau thời gian xin phép trên và thực hiện mọi quy định mà nhà trường đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày … tháng … năm ……..

Người viết đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

5. Đơn xin nghỉ học mầm non của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

  • Ban giám hiệu Trường mầm non ……………….
  • Giáo viên chủ nhiệm lớp …………

Tôi là:.........................................................................................

Phụ huynh của bé........................................lớp.........................

Nay tôi làm đơn này xin phép cho bé:......................................

Được nghỉ học từ ngày …..................... đến ngày

Vì lý do:.....................................................................................

Tôi cam kết sẽ cho cháu đi học lại sau thời gian xin phép trên và thực hiện mọi quy định mà nhà trường đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

Duyệt BGH

Xác nhận của GV chủ nhiệm

Người làm đơn

6. Đơn xin nghỉ học tiểu học của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường

- Giáo viên chủ nhiệm lớp

Tôi tên là:.......................................

Phụ huynh em:....................... Lớp.............. Năm học......................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:......................được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: ..........Từ ngày đến.......................

Lý do:.................

Thời gian xin được học lại:........................................

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

..........., ngày…….tháng……năm…….

Người viết đơn

7. Đơn xin nghỉ học bán trú của phụ huynh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC BÁN TRÚ

Kính gửi:Ban giám hiệu trường tiểu học………..
Hiệu trường trường tiểu học …............

Tôi là:..........................................................................................................................

Phụ huynh của cháu:..................................................................................................

Hiện là học sinh lớp: ..................Khối:...................... Ban:..........................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Số điện thoại:..............................................................................................................

Qua đơn này tôi muốn trình bày nguyện vọng như sau:

Ngày…….tháng…….năm………, tôi đã đăng kí xin học bán trú cho con tôi là……...............……….cho năm học ……..................... Tuy nhiên, do nhu cầu gia đình thay đổi và chúng tôi đã chủ động sắp xếp được thời gian để chăm sóc cháu vào giờ nghỉ trưa nên tôi làm đơn này xin nghỉ chương trình bán trú mà cháu đang theo học.

Căn cứ điểm a, khoản 5, Điều 20 thông tư 41/2010/TT-BGDDT:

“5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;”

Như vậy, hiệu trưởng có thẩm quyền giải quyết việc xin chuyển lớp bán trú cho con tôi. Vì vậy, tôi viết đơn này kính mong hiệu trưởng nhà trường xem xét cho con tôi nghỉ học bán trú.

Gia đình cam kết sẽ hoàn thành hết tất cả các trách nhiệm về học phí và các nghĩa vụ khác còn tồn đọng. Rất mong nhận được phản hồi sớm từ nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

................, ngày... tháng... năm.....
Ý KIẾN CỦA GVCN

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Đơn xin nghỉ học cho sinh viên của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu

- Phòng Công tác Chính trị – HSSV

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi tên là:................................................................................................................

- Hiện cư ngụ tại:......................................................................................................

- Sinh năm:..............................

Là:Cha
Mẹ
Người trực tiếp nuôi dưỡng

của HSSV tên:............................................................ Lớp:......................................

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học: ............. ngày, kể từ ngày ....../......./....... đến hết ngày ...../......./......

- Lý do: ...................................................................................................................

- Chứng từ kèm theo: .............................................................................................

................................................................................................................................

Rất mong Ban Giám Hiệu, cán bộ quản lý sinh viên  xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

GVCN 

(Xác nhận, Ký, ghi họ và tên)

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi họ và tên)

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

PHÒNG CTCT – HSSV

(Xác nhận, Ký tên)

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

BAN GIÁM HIỆU

(Ký tên, đóng dấu)

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

9. Cách viết đơn xin nghỉ học của phụ huynh

(1): Ghi rõ tên trường nơi con đang theo học

Ví dụ: Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học.................

(2): Ghi rõ tên lớp nơi con đang theo học

Ví dụ: Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A

Ở nội dung này có thể thêm Kính gửi các thầy cô giáo bộ môn dạy con ngày mà con xin nghỉ.

Ví dụ: Đồng kính gửi giáo viên phụ trách môn học Toán, Tiếng việt

(3): Ghi rõ họ tên người viết đơn (cha/mẹ học sinh)

(4): Ghi rõ họ tên con

(5): Viết chính xác tên lớp con đang theo học

(6): Năm học con đang học

(7): Họ tên con

(8): Ngày bắt đầu xin nghỉ, thường là ngày viết đơn

(9): Đối với lý do nghỉ do công việc riêng thì điền ngày cuối cùng xin nghỉ. Tuy nhiên, đối với trường hợp con nghỉ ốm, không xác định được thời hạn nghỉ thì phụ huynh chỉ cần điền nghỉ từ ngày….

Bên dưới lý do xin nghỉ ốm thêm dòng chữ: Khi nào khỏe lại, con sẽ đi học lại đầy đủ.

(10): Phần lý do nghỉ là phần cần để ý nhất của đơn. Phụ huynh cần ghi chi tiết, rõ ràng, súc tích và thuyết phục lý do xin nghỉ.

Trong hầu hết trường hợp, lý do xin nghỉ là nghỉ ốm. Đối với trường hợp lý do xin nghỉ tế nhị, phụ huynh chỉ cần viết lý do là do gia đình có việc riêng. Đối với lý do nghỉ học không thuyết phục như xin nghỉ đi ăn cưới, xin nghỉ để tiếp cô, dì, chú, bác từ xa tới chơi thì không nên đề cập trực tiếp mà nên nói “tránh”.

Đối với trường hợp con ốm nằm viện, phụ huynh có thể gửi kèm giấy tờ để chứng minh, nhằm tăng sức thuyết phục của Đơn xin nghỉ.

10. Các lý do thuyết phục nhất để xin nghỉ học

Xin nghỉ học cho con ốm
Xin nghỉ học cho con ốm

Để xin phép nghỉ học, bạn cần tránh viết những lý do không thuyết phục như: ở nhà phụ việc gia đình, đi chơi, cảm thấy mệt mỏi... Dưới đây là một số lý do thuyết phục mà giáo viên chủ nhiệm sẽ chấp thuận cho bạn được nghỉ học:

  • Ốm đau, bệnh tật: Đây là lý do thường thấy nhất trong các lá đơn xin nghỉ và cũng là lý do dễ được chấp nhận nhất. Bản chất trường hợp này là tình huống khó có thể tránh được với mỗi người và điều kiện nghỉ học là bắt buộc phải có.

Bên cạnh đó, bệnh tật cũng được xem là lý do thuyết phục các thầy cô nhất khi xin phép nghỉ học, bởi vì sẽ không có thầy cô nào bắt các học sinh đang ốm phải đến trường đầy đủ cả. Chính vì vậy, bất cứ khi nào cảm thấy không được khỏe và không đủ sức đến lớp thì học sinh hoàn toàn có thể viết đơn xin nghỉ học vì bị ốm để được thầy cô chấp nhận và dành thời gian nghỉ ngơi cho khỏe.

  • Có lịch khám chữa bệnh ở bệnh viện: Lý do này cũng tương tự như lý do ốm đau, nó thường sẽ được giáo viên chấp thuận ngay mà không thắc mắc quá nhiều.
  • Gia đình có việc quan trọng cần giải quyết: chẳng hạn hiếu, hỉ, giỗ chạp, chăm sóc người ốm… Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là với bất kỳ sự việc nào trong gia đình học sinh cũng được đồng ý cho nghỉ học. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt đã quy định hoặc công việc đột xuất khiến học sinh không thể tham gia hoạt động học tập trên lớp thì đơn xin phép đó mới được giáo viên chấp nhận. Do vậy, khi sử dụng lý do nghỉ học này thì người làm đơn nên khéo léo trong việc trình bày để khi đọc đơn, thầy cô sẽ dễ thông cảm hơn và chấp thuận cho học sinh được nghỉ học.
  • Xin nghỉ học do áp lực học tập quá lớn: Với học sinh, việc tỉnh táo cũng như phải tràn đầy năng lượng tích cực là điều hết sức quan trọng để nâng cao hiệu quả làm việc của học sinh. Chính bởi vậy, dưới bất kỳ trường hợp nào khiến cho học sinh cảm thấy áp lực về học tập, não bộ sẽ ngừng việc suy nghĩ và tiếp nhận các kiến thức mới. Do đó, tốt nhất là nên làm đơn xin phép thầy cô nghỉ học để dành thời gian hồi phục, nghỉ ngơi cho bộ não của mình, nạp lại năng lượng cho những hoạt động tiếp theo khi quay trở lại trường học.
  • Du lịch/đi chơi dài ngày cùng người thân: Lý do này có vẻ không được ưa thích bằng 03 lý do trên nhưng hiện nay hầu hết thầy cô giáo có tư tưởng thoáng hơn rất nhiều nên xin nghỉ để xả hơi cũng thường được sử dụng.

Ngoài ra, đơn xin nghỉ học cũng là dạng văn bản hành chính bắt buộc để xin nghỉ học, nên bạn cần viết đơn đúng chuẩn, có lý do rõ ràng, hợp lý để thuyết phục giáo viên, nội dung viết ngắn gọn, mạch lạc, không tẩy xóa.

11. Nên nộp đơn xin nghỉ học trước bao lâu?

Trừ những trường hợp đột xuất hoặc ốm đau thì việc nộp Đơn xin nghỉ học không thể đáp ứng thời gian báo trước. Tuy nhiên, trong những trường hợp phải nghỉ học có kế hoạch như nhà có việc hỉ, đi du lịch, đi khám bệnh... thì học sinh cần báo trước bởi còn cần đợi sự phản hồi về việc cho phép hay không cho phép của giáo viên.

Bởi trong nhiều trường hợp giáo viên cũng không đủ thẩm quyền quyết định mà phải gửi lên Ban giám hiệu như xin nghỉ dài ngày, xin bảo lưu kết quả học tập...

Vì thế, tùy vào thời gian xin nghỉ của học sinh mà nên nộp Đơn xin nghỉ học trước từ 01 - 10 ngày.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều trường học quy định rất khắt khe về thời hạn báo trước khi xin nghỉ học. Phụ huynh và học sinh nên chú ý và tuân thủ đúng.

12. Những lưu ý khi viết Đơn xin nghỉ học

Hiện nay, không ít người cho rằng đơn nghỉ học chỉ cần đủ nội dung là được, người lại cho rằng: Đơn phải đạt cả về nội dung lẫn hình thức.

Tuy nhiên, có một điều ai cũng nhận thức được, rõ ràng cầm tờ đơn được viết cẩn thận, trình bày đẹp ai cũng thích bởi thấy mình được tôn trọng.

Vì thế, khi viết Đơn xin nghỉ học cần lưu ý:

- Trình bày rõ ràng, cẩn thận;

- Không viết sai chính tả;

- Trung thực về lý do nghỉ...

Ngoài đơn xin học dành cho phụ huynh tham khảo, các em học sinh cũng có thể tự viết đơn xin phép nghỉ học. Nếu vẫn thắc mắc chưa biết cách viết đơn xin nghỉ học như nào, các bạn học sinh và sinh viên có thể tham khảo mẫu của hoatieu.vn tại đây: Đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

13. Giáo viên được phép cho học sinh nghỉ bao nhiêu ngày?

Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, giáo viên làm công tác chủ nhiệm có những quyền sau:

Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau đây:

a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.

b) Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp do mình làm chủ nhiệm.

c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

đ) Được giảm định mức giờ dạy theo quy định.

=> Như vậy, giáo viên chủ nhiệm được phép cho học sinh của lớp mình nghỉ học không quá 3 ngày liên tục. Nếu học sinh, phụ huynh học sinh có nhu cầu cho con nghỉ học dài ngày hoặc tạm thôi học, cần phải làm đơn xin nghỉ học lấy ý kiến của ban giám hiệu nhà trường. Đơn xin nghỉ nên gửi đến nhà trường trước ngày muốn nghỉ khoảng 1 tuần để nhà trường nắm được thông tin cụ thể. Nếu xin nghỉ do bệnh, ốm đau cần có bản sao hồ sơ bệnh án gửi kèm đơn xin nghỉ học.

Nhìn chung, quy định về việc xin nghỉ học của học sinh, sinh viên còn tùy thuộc vào từng trường, học sinh và phụ huynh cần nắm rõ các quy định khi làm đơn xin nghỉ học.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
16 80.529
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo