8 mẫu đơn xin chuyển lớp 2023 và cách viết

8 mẫu đơn xin chuyển lớp 2023 và cách viết là mẫu đơn có sẵn của nhà trường hoặc đơn được cá nhân học sinh, sinh viên, phụ huynh lập ra và gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường để xin được chuyển lớp học. Cách viết đơn xin chuyển lớp nên nêu rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến, lý do xin chuyển lớp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin chuyển lớp học miễn phí tại đây.

Có nhiều lý do khiến học sinh, sinh viên muốn chuyển sang lớp mới để theo học vì vậy việc viết đơn xin chuyển lớp là thủ tục cần thiết. Bài viết dưới đây Hoatieu.vn sẽ gửi tới các bạn các mẫu đơn xin chuyển lớp mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng... cùng hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển lớp chi tiết để các bạn dễ dàng hoàn thiện hơn trong quá trình chuyển lớp theo đúng quy định của nhà trường.

Dưới đây là Mẫu đơn xin chuyển lớp mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3; Đơn xin chuyển lớp cho sinh viên trường Đại học, Cao đẳng... cập nhật mới nhất năm 2023.

I. Mẫu đơn xin chuyển lớp là gì?

Đơn xin chuyển lớp là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên soạn ra gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường. Đơn xin chuyên lớp thể hiện rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến và lý do muốn chuyển lớp học…

Nội dung trình bày trong đơn xin chuyển lớp học:

- Ban Giám hiệu Trường…

- Tên giáo viên chủ nhiệm

- Họ tên học sinh

- Lớp học hiện tại

- Lớp học muốn chuyển đến

- Lý do muốn chuyển lớp học

- Lời cảm ơn

- Chữ ký của học sinh

- Chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ

- Chữ ký của hiệu trưởng trường học

Lưu ý: Sau khi ghi đầy đủ thông tin, học sinh ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu các thông tin trong đơn xin chuyển lớp chính xác, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học sinh theo đúng nguyện vọng trong đơn.

Một số giấy tờ, thủ tục liên quan khác như là:

II. Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển lớp học

Việc hoàn thành đơn xin chuyển lớp (hoặc chuyển trường), học sinh cần soạn đơn xin chuyển lớp ghi rõ các nội dung sau: Ban giám hiệu trường và tên giáo viên chủ nhiệm, họ tên học sinh, lớp đang học, lớp học muốn chuyển đến…đặc biệt, là lý do muốn chuyển lớp học.

Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy lý do chuyển lớp của các bạn cần phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.

Đơn xin chuyển lớp học nên trình bày đơn nên gắn gọn, rõ ràng. Nội dung mạch lạc, trình bày lý do phải trung thực. Tốt nhất nên trình bày tất cả nội dung chỉ trong một mặt giấy A4.

Sau khi trình bày xong lý do muốn chuyển trường, học sinh không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn được ban giám hiệu nhà trường sẽ chấp thuận đơn xin chuyển lớp.

Cuối đơn xin chuyển lớp, học sinh ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu các thông tin trong đơn xin chuyển lớp chính xác, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học sinh theo đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học sinh yên tâm học tập.

Đây là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong mỗi nhà trường vì thế, học sinh cần lưu ý thực hiện và tìm hiểu trước các thông tin một cách đầy đủ nhất.

III. Một số lý do xin chuyển lớp

Người viết bày tỏ nội dung xin chuyển lớp từ lớp nào sang lớp nào và với lý do gì. Lý do xin chuyển lớp thường có những lý do sau: không cảm thấy thoải mái, không theo kịp chương trình học, không có điều kiện tốt nhất để học tập,… các lý do cần thuyết phục và trung thực. Bạn đọc tham khảo một vài lí do xin chuyển lớp sau đây.

  • Môi trường không phù hợp.
  • Cảm thấy không thoải mái.
  • Không theo được các bạn.
  • Muốn vào lớp khác vừa sức với bản thân hơn.

Tùy thuộc vào tình huống, hoàn cảnh của học sinh, người viết  đơn xin chuyển lớp sẽ nêu lí do chuyển lớp phù hợp, đúng với thực tế nhưng vẫn cần thuyết phục.

IV. Một số mẫu đơn xin chuyển lớp

Mẫu đơn xin chuyển lớp được sử dụng khi học sinh, sinh viên có nhu cầu chuyển từ lớp này sang lớp khác vì một số lí do nào đó. Chuyển lớp hoàn toàn là nhu cầu chính đáng của học sinh, sinh viên cũng như các bậc phụ huynh trong quá trình các em được đào tạo tại trường.

1. Đơn xin chuyển lớp Đại học

Mẫu đơn xin chuyển lớp Đại học là mẫu dành cho sinh viên là mẫu đơn xin chuyển lớp khi có nhu cầu từ sinh viên gửi lên phòng công tác sinh viên và ban giám hiệu nhà trường. Những lý do chuyển lớp đưa ra phải chính đáng để được thầy cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường chấp thuận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP ĐẠI HỌC

Kính gửi:

Ban giám hiệu nhà trường

– Phòng quản lý sinh viên

– Cố vấn lớp ….. khoa……………………

  • Căn cứ: Luật giáo dục 2019
  • Căn cứ: Luật giáo dục đại học 2012 và Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung 2018

Em tên là: ……………..MSSV:…………

Ngày sinh: ..............................................

Hộ khẩu thường trú:……………..........................

Lớp ……………..Chuyên ngành:………… Khóa:……….

Số điện thoại:…………………..Email:…………

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng phòng quản lý sinh viên và cố vấn lớp…. khoa……………cho em xin được chuyển từ lớp ………………..khoa………… sang lớp ……….. khoa…………………

Lý do: Do nhu cầu học của bản thân em là …………… không phù hợp với chương trình giảng dạy và học tập của lớp học hiện tại. Từ đó em làm đơn này xin được chuyển sang lớp …. Với chương trình học của lớp ….. là …………… em sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng của mình và học tập hiệu quả hơn.

Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục:

Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng phòng công tác sinh viên và cố vấn lớp.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin chuyển lớp mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường ............

- Giáo viên chủ nhiệm lớp…….

Tôi tên là: ........................................................................................................

Là phụ huynh của học sinh:…………………………………………………………………………

Hiện là học sinh lớp ...........................Trường: ..............................................

Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp .............Trường ............................cho phép em……………… được chuyển từ lớp ........ sang lớp ...........

Lý do: ..............................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ giúp con nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

............Ngày.......tháng.......năm..........

3. Mẫu đơn xin chuyển lớp dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường ............

- Giáo viên chủ nhiệm

Em tên là: ........................................................................................................

Hiện là học sinh lớp ........................... Trường: ..............................................

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ............. Trường ............................ cho em xin được chuyển từ lớp ........ sang lớp ...........

Lý do: ...............................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

............, ngày...tháng...năm...
Xác nhận của Hiệu trưởngNgười làm đơn

4. Đơn xin chuyển lớp cấp 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường THPT ……………………

- Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tại)……………………..

- Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)……………………..

Tôi tên là:.......................... Sinh ngày:............

CMND/CCCD số:....................................

Số điện thoại:.........................................

Là phụ huynh của học sinh………..Sinh ngày:......................

Hiện tại, em ……………là học sinh lớp (hiện tại)

Nay tôi viết đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tai) và giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)

cho phép học sinh……………..được chuyển từ lớp (hiện tại) sang lớp (lớp mới)

Lý do: …………………………………….

……………………………………………

Tối rất mong có được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng hai giáo viên chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ giúp con mình nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của lớp và nhà trường yêu cầu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

..., Ngày….. tháng……. năm……..

Ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường

Người làm đơn

‎ (Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu đơn xin chuyển lớp do cha mẹ học sinh viết

Mẫu đơn xin chuyển lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi: Ban giám hiệu trường ......................

Tôi tên là:............................................CMND/CCCD số:............................

Số điện thoại liên hệ:.................................................................................

Là Phụ huynh em:......................................Lớp............Năm học:..............

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu cho con tôi được chuyển lớp.

Lý do:..........................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

Kính mong Ban Giám hiệu chấp nhận.

Ý kiến Ban giám hiệu

......................................................

......................................................

........., ngày .... tháng.... năm

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

6. Mẫu đơn xin chuyển lớp dành cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường ..............

- Phòng công tác học sinh sinh viên

- Phòng ban chức năng

Em tên là: ................................................................................................................

Mã số sinh viên: ......................................................................................................

Ngày sinh: ...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Hiện đang học lớp: ........................................ Khóa: ..............................................

Hệ đào tạo: .................................. Khoa: ........................... Ngành: .......................

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển sang lớp:

Lý do: .....................................................................................................................

................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

............, ngày...tháng...năm...

Người làm đơn

7. Mẫu đơn xin chuyển lớp cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP HỌC PHẦN

Kính gửi: Phòng Đào tạo

Tôi tên:………………. Mã sinh viên:…….

Lớp học: …….. Khoa chủ quản: ……

Điện thoại liên hệ: ………… Nay Tôi làm đơn này kính mong phòng Đào tạo cho phép Tôi được chuyển lớp

học phần như sau:
Tên học phần: ……….. Mã LHP: …….. Học thứ:…..Từ tiết:………đến tiết:…….Ngày bắt đầu học:……..Đến ngày: ………

Giảng viên dạy:………… Lớp học dự kiến: …….. Chuyển sang lớp học phần:
Tên học phần: …….. Mã LHP: ……

Học thứ:…..Từ tiết:………đến tiết:…….Ngày bắt đầu học:……………Đến ngày: ………… Giảng viên dạy:………

Lớp học dự kiến: ……..

Lý do: ………..

Trân trọng cảm ơn !.

.., ngày …. .tháng … .năm ….

Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên)

8. Đơn xin chuyển ban

Mẫu Đơn xin chuyển ban là văn bản thể hiện ý kiến nguyện vọng của học sinh, sinh viên về việc mong muốn chuyển đổi môi trường, ban, lớp đang học sang một môi trường, ban, lớp khác phù hợp hơn với năng lực của mình. Mẫu Đơn xin chuyển ban dưới đây được sử dụng trong trường hợp học sinh, sinh viên muốn chuyển từ bạn tự nhiên sang ban xã hội, chuyển từ bạn xã hội sang ban tự nhiên, chuyển giữa các khối học... theo nguyện vọng mong muốn và năng khiếu. Mời các bạn tham khảo.

8.1. Đơn xin chuyển ban xã hội sang tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN BAN XÃ HỘI SANG BAN TỰ NHIÊN

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường

Giáo viên chủ nhiệm lớp …….

– Căn cứ: Luật giáo dục 2019

Em tên là: ………………

Ngày sinh: Ngày……. tháng…….. năm …………

Hiện là học sinh lớp ……………………… Trường: ………………

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp …………. Trường …………. cho em xin được chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên

Lý do: Do nhu cầu học của bản thân em là …………… không phù hợp với chương trình giảng dạy và học tập của ban học hiện tại. Từ đó em làm đơn này xin được chuyển sang ban …. Với chương trình học của lớp ….. là …………… em sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng của mình và học tập hiệu quả hơn.

Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục 2019:

Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…

Xác nhận của bố/mẹ/người giám hộNgười làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

8.2. Đơn xin chuyển ban tự nhiên sang xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN BANTỰ NHIÊN SANG BAN XÃ HỘI

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường

Giáo viên chủ nhiệm lớp …….

– Căn cứ: Luật giáo dục 2019

Em tên là: ………………

Ngày sinh: Ngày……. tháng…….. năm …………

Hiện là học sinh lớp ……………………… Trường: ………………

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp …………. Trường …………. cho em xin được chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội.

Lý do: Do nhu cầu học của bản thân em là …………… không phù hợp với chương trình giảng dạy và học tập của ban học hiện tại. Từ đó em làm đơn này xin được chuyển sang ban …. Với chương trình học của lớp ….. là …………… em sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng của mình và học tập hiệu quả hơn.

Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục 2019:

Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…

Xác nhận của bố/mẹ/người giám hộNgười làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

V. Thủ tục và quy trình chuyển lớp học

Thủ tục chuyển lớp là thủ tục trong nội bộ của Nhà trường, tuy nhiên phụ huynh cũng cần phải nắm bắt được các thông tin chuyển lớp để thực hiện sao cho nhanh chóng, thuận tiện cho con em mình ổn định để học tập. Dưới đây là các thủ tục mà phụ huynh học sinh chuyển lớp cần phải thực hiện:

- Học sinh cần soạn đơn xin chuyển lớp, có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ

- Học sinh hoặc phụ huynh nộp Đơn xin chuyển lớp tại văn phòng của nhà trường và đợi kết quả.

- Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận Đơn xin chuyển lớp và phê duyệt

- Nếu được sự đồng ý của Hiệu trưởng, học sinh nhận giấy vào lớp tại Văn phòng nhà trường.

Trên đây là 8 mẫu đơn xin chuyển lớp 2023 và cách viết dành cho học sinh, sinh viên các khối lớp, các cấp học cùng hướng dẫn cách soạn thảo, thủ tục trình tự chuyển lớp chi tiết. Mời các bạn Dowload file mẫu đơn xin chuyển lớp về máy để chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp lên nhà trường cho thuận tiện hơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
85 178.381
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo