Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường 2024

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường 2024 được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường cũng như Phòng Quản lý đào tạo nơi học sinh đang theo học nhằm mục đích xin rút hồ sơ để chuyển trường. Trong đơn, học sinh cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số học sinh, tên lớp. Tiếp theo, trình bày lí do muốn rút lại hồ sơ học sinh gốc đang được lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo của trường. Đây là biểu mẫu được Hoatieu.vn cập nhật mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn chuẩn cùng cách viết đầy đủ trong bài.

1. Đơn xin rút hồ sơ học sinh số 1

Hoatieu mời các bậc phụ huynh cùng tham khảo mẫu đơn xin rút hồ sơ học sinh, mẫu được dùng bởi các bậc cha mẹ mong muốn xin chuyển trường cho con. Lý do được ghi trong đơn có thể kể đến như: gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, muốn chuyển đến một môi trường học phù hợp hơn,... Các bạn có thể TẢI VỀ mẫu đơn miễn phí hoặc chỉnh sửa trực tiếp mẫu ngay tại đây:

Đơn xin rút hồ sơ học sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....

TRƯỜNG ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ HỌC SINH

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng trường ....................

Tôi tên:…………………………………………..…………SĐT:………….………

Tôi là PHHS:……………………………………………Ngày sinh……./……/…...

Lớp:………………., niên khóa:…………./………….., trường ..................

Tôi viết đơn này đề nghị Ông (bà) Hiệu trưởng cho tôi được rút hồ sơ của con tôi.

Lý do:………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn.

Ghi chú: Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trong danh sách ngay sau khi đơn xin rút hồ sơ được Ban giám hiệu ký duyệt và học sinh sẽ không được xét nhập học trở lại.

Xác nhận của GVCN

........, ngày .....tháng .....năm .....

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng

Hồ sơ gồm:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Ký nhận

2. Đơn xin rút hồ sơ học sinh số 2

Mẫu đơn xin rút hồ sơ học sinh số 2 được dùng trực tiếp bởi các em học sinh/sinh viên có mong muốn chuyển trường, nhưng vẫn cần phải có sự xác nhận của tất cả các bên có liên quan. Mẫu chủ yếu sẽ được dùng cho những đối tượng học sinh ở các cấp học lớn như học sinh cấp THPT hay Đại học. Mời bạn cùng tham khảo mẫu chuẩn và chỉnh sửa trực tiếp mẫu trên trang sao cho phù hợp với mong muốn chuyển trường của bản thân nhé!

SỞ GD&ĐT................

TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................., ngày......tháng.....năm...........

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường......................................................

Họ và tên học sinh:...................................................................................................

Ngày sinh:........................................................... Lớp:...............................................

Quê quán:...................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:...........................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................

Lý do rút hồ sơ:...........................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Xin chuyển về Trường:...............................................................................................

XÁC NHẬN CỦA
HẬU CẦN

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

NGƯỜI LÀM ĐƠN

XÁC NHẬN CỦA
TÀI CHÍNH

XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

XÁC NHẬN CỦA
THƯ VIỆN

HIỆU TRƯỜNG

Ghi chú: Học sinh trả lại thẻ cho Nhà trường trước khi rút hồ sơ.

3. Mẫu đơn xin rút hồ sơ Đại học

Mẫu đơn xin rút hồ sơ Đại học gồm các nội dung cơ bản như thông tin sinh viên làm đơn (họ tên, địa chỉ liên hệ, lớp học, ngành học hiện tại,...), mong muốn được thôi học và lý do xin thôi học. Mời bạn TẢI VỀ mẫu chuẩn miễn phí và có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang sao cho phù hợp với tình trạng hiện tại của bản thân tại đây:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày.....tháng.....năm.......

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ SINH VIÊN

Kính gửi:

- Ban Giám đốc;

 

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Tôi tên: ........................................................ Mã số sinh viên: .................................

Ngày sinh: ................................................... Hộ khẩu thường trú: ...........................

Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: .................................. Email: ........................................................

Hiện đang học lớp:………………………………Khóa: ........................

Hệ đào tạo: .................................................. Ngành: .................................................

Nay tôi làm đơn này gửi đến Nhà trường cho phép tôi được thôi học và rút hồ sơ sinh viên từ học kỳ: …… năm học: ………

Lý do thôi học là: ........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn.

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH 

..........., ngày...... tháng....... năm.....

Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠOÝ KIẾN CỦA BAN GIÁM ĐỐC

4. Cách viết đơn xin rút hồ sơ, học bạ

Hoatieu.vn xin hướng dẫn các bạn cách viết mẫu đơn xin rút hồ sơ để chuyển trường chuẩn, đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo sự xúc tích, ngắn gọn tại đây. Ngoài các yêu cầu về nội dung thì mẫu đơn còn phải đảm bảo về mặt hình thức, nếu viết tay thì mẫu đơn phải được viết sạch đẹp, không tẩy xóa hoặc nếu soạn thảo mẫu đơn trên máy thì cần căn chỉnh cân đối. Mẫu đơn dù được viết tay hay đánh máy cũng cần hạn chế lỗi chính tả.

Dưới đây là cách viết mẫu đơn xin rút hồ sơ, học bạ do Hoatieu tổng hợp, các bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Đơn phải có đầy đủ quốc hiệu tiêu ngữ. Tên đơn được ghi rõ là “ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ HỌC SINH/SINH VIÊN".
  • Người làm đơn là phụ huynh hay học sinh, sinh viên đều cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu có trong đơn.
  • Trong phần lý do viết đơn thì cần phải nêu cụ thể, chi tiết và rõ ràng về lý do viết đơn xin rút hồ sơ, học bạ.
  • Trong đơn cần phải có chữ ký xác nhận của các cán bộ nhà trường có thẩm quyền về việc xin rút hồ sơ thì học sinh, sinh viên mới có thể thực hiện thủ tục rút hồ sơ tại trường.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 49.388
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo