6 Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2023

Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2023 là mẫu phiếu được lập ra khi chuyển học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin học sinh được chuyển sinh hoạt hè, thời gian sinh hoạt hè, bên cạnh đó có nhận xét và đánh giá của chi đoàn khu dân cư... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu sinh hoạt hè mới nhất tại đây.

Phiếu sinh hoạt hè là mẫu phiếu của trường gửi về các địa phương để tạo điều kiện cho các em được sinh hoạt hè và quản lý các em tại địa phương. Hoạt động sinh hoạt hè rất cần thiết với các em học sinh nhất là những em có hạnh kiểm chưa được tốt, trong quá trình sinh hoạt hè sẽ được người phụ trách đánh giá và có thể được xem xét lại hạnh kiểm trong học tập. Giấy này khá quan trọng về việc chứng nhận các em có tham gia hoạt động hè tại địa phương.

1. Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè số 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG....................ngày ... tháng ....năm.......

PHIẾU GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã ....................................................................................

Thực hiện công văn số ......... ngày.... tháng ....năm 20.....của HĐĐ huyện .............v/v triển khai hoạt động hè cho thiếu nhi năm 20.....

Liên đội trường ............ xã .................... giới thiệu:

Em:…………………………… Lớp:…………..

Con ông (bà):…………………………………..

Thôn:…………………………………………….

Xã ..................................................................

Kết quả năm học: Học lực:…….. Hạnh kiểm:……

Về tham gia sinh hoạt tại thôn:………… Xã .........

Từ ngày ..............đến ngày............................

Đề nghị BCH Đoàn xã .............quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ và thông báo kết quả với Liên đội trường.

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

Kính gửi Liên đội trường:………………………

BCH Đoàn Xã:……………………………………

Xác nhận em:…….. về tham gia sinh hoạt tại địa phương từ ngày…... Tháng….. năm…… đến ngày…….. tháng…...... năm…..

Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………

………………………………………………

………………………………………………

..... ngày…… tháng…… năm……
Xác nhận của Đoàn xã

T.M BCH CHI ĐOÀN

2. Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè số 2

Mẫu phiếu sinh hoạt hè sẽ bao gồm những thông tin cơ bản như:

  • Tên trường giới thiệu;
  • Địa phương nhận giới thiệu;
  • Học sinh được giới thiệu;
  • Thời gian giới thiệu;
  • Lời nhận xét của chi đoàn thôn, xã về hoạt động của các em trong thời gian hè.
Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè 2023
Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè 2023

BCH ĐOÀN XÃ ………
BCH TRƯỜNG …………

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ NĂM 20….

Kính gửi: - BCH Đoàn xã ………………………..

- BCH Chi đoàn thôn: …………………………….

- BCH Chi đoàn trường…………….. giới thiệu em (Đ/c).................................... Sinh ngày :…./…../……..Xóm: ……………… Là đoàn viên (đội viên ,thiếu niên, nhi đồng) thuộc chi đội, (lớp)……. Về sinh hoạt tại chi đoàn thôn…………………từ ngày ………. đến ngày ………….

Vậy đề nghị BCH Đoàn xã tiếp nhận và giới thiệu em: ………………………….về tham gia sinh hoạt tại chi đoàn theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ghi chú:

Hạn nộp về chi đoàn trước ngày 01/6/20

Nhận phiếu từ chi đoàn từ ngày 31/8 -05/9/20….

Nộp về trường từ ngày 05/9 – 10/9/ 20….

TM.BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG …………

BÍ THƯ

NHẬN XÉT CỦA BCH CHI ĐOÀN THÔN……………… KHI KẾT THÚC HÈ

NỘI DUNG

NGÀY THÁNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG

XẾP LOẠI

Ngày tham gia hoạt động

*Tổng số buổi tham gia các hoạt động do chi đoàn tổ chức

Nhận xét, đánh giá, đề nghị của BCH Chi đoàn sau quá trình tham gia sinh hoạt hè tại thôn:

…………………………………………………

...................................................................

TM. BCH CHI ĐOÀN THÔN

TM. BCH ĐOÀN XÃ

BÍ THƯBÍ THƯ

3. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 1

SỞ GD&ĐT……………………......
PHÒNG GD&ĐT...........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU SINH HOẠT HÈ

Họ và tên: …………………...………………

Học sinh lớp: …………… Trường …….….

Nơi ở: …………………….………………….

Đăng ký sinh hoạt tại: ……………………...

NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH CẦN CHÚ Ý

1. Các em có trách nhiệm tham gia sinh hoạt hè ở địa phương vui tươi lành mạnh và an toàn, cần tập trung vào những nội dung sau:

Đăng ký tham gia sinh hoạt và tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do Ban chỉ đạo hè địa phương tổ chức.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở nơi mình sinh hoạt như: Tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích … Tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nơi em ở. Tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”: Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ…

2. Trong bất cứ hoạt động nào, các em cũng phải thể hiện phẩm chất của học sinh văn minh - thanh lịch: Nói lời hay làm việc tốt; chấp hành nội quy công cộng; vâng lời ông, bà, cha, mẹ và thương yêu các anh, chị, em.

3. Đầu năm học 20.... – 20...., các em nộp phiếu này có nhận xét và xác nhận của Ban chỉ đạo hè địa phương cho thầy (cô) chủ nhiệm mới để thông báo kết quả và thành tích hoạt động hè năm 20.....

T/M BGH TRƯỜNG …………………………

HIỆU TRƯỞNG .....................................

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ ĐỊA PHƯƠNG

……………………………………………………

........................................................................

XÁC NHẬN CỦA BCĐ HÈ PHƯỜNG

….…………, ngày…tháng…năm.....

T/M BCĐ HÈ TỔ DÂN PHỐ…….
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 2

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG
.................................
.............., ngày...tháng...năm...

PHIẾU SINH HOẠT HÈ
------

Kính gửi: ...................................................

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI TRƯỜNG............................

Trân trọng giới thiệu

Em: ...................... Sinh năm: .....................

Trú quán tại: ................................................

Đang sinh hoạt tại chi Đoàn (chi Đội) ............... thuộc Đoàn (Liên đội) trường

Về sinh hoạt hè tại địa phương từ ngày....tháng....năm.... đến hết ngày....tháng...năm.....

TM. BCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG

PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Của Chi đoàn (khu dân cư): ..............................

đối với em: .........................................................

1. Tham gia (hay không tham gia) hoạt động:....

2. Thời gian tham gia (đầy đủ, không đầy đủ):...

3. Kết quả:

- Thành tích nổi bật: .............................................

- Hạn chế: ............................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CẤP XÃTM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

5. Mẫu phiếu nhận xét sinh hoạt hè

Phiếu nhận xét sinh hoạt hè là mẫu phiếu dành cho địa phương các em thực hiện công tác sinh hoạt hè nhận xét về các em sau khi kết thúc sinh hoạt hè. Những nhận xét của địa phương em tham gia sinh hoạt sẽ giúp nhà trường đánh giá hoạt động hè của các em và có thể ảnh hưởng đến hạnh kiểm trong quá trình học tập.

BCH ĐOÀN HUYỆN............

BCH ĐOÀN TRƯỜNG.............

* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

PHIẾU NHẬN XÉT SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã.................................................................

BCH Đoàn trường..............giới thiệu: đồng chí: ............................... là đoàn viên Chi đoàn................. thuộc Đoàn trường..............

Về sinh hoạt hè tại địa phương.

Thời gian từ .......... đến ...........

Đề nghị các đồng chí trong BTV Đoàn xã phối hợp quản lí và đánh giá đoàn viên trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương.

Nhận xét về việc tham gia sinh hoạt của ĐV: Có tham gia sinh hoạt (Xuất sắc, Khá, Yếu, Kém) hoặc Không tham gia sinh hoạt; Đề nghị tuyên dương (nếu có)

...................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

...........,Ngày ..... tháng ..... năm.........

BCH Đoàn xã

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

........., ngày ......tháng ........ năm ........

T/M BCH Đoàn Trường

Bí thư

(đã ký)

Trên đây là các mẫu phiếu sinh hoạt hè 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
13 35.746
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo