Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non 2023

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên mầm non là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích cá nhân của giáo viên mầm non vào cuối năm học. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của giáo viên, những thành tích đạt được trong năm học qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết Mẫu báo cáo thành tích giáo viên mầm non, hướng dẫn cách viết và và tải về tại đây.

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên là văn bản cung cấp những thông tin về chức năng, thành tích, nhiệm vụ của giáo viên nhất định nhằm gửi lên nhà trường hoặc phòng giáo dục xét duyệt vào những mục đích như khen thưởng, tặng thưởng vào dịp cuối năm. Dưới đây là Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non mới nhất 2023 lập ra để tổng kết lại những thành tích mà mình đã đạt được trong suốt một năm dạy học, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân là gì?

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân là văn bản cung cấp những thông tin về chức năng, thành tích, nhiệm vụ của một cá nhân nhất định nhằm gửi lên cấp trên xét duyệt vào những mục đích như khen thưởng, tặng thưởng.

Khi soạn thảo mẫu báo cáo thành tích cá nhân, chủ thể soạn thảo phải cung cấp được các thông tin về năng lực, nhiệm vụ và phương hướng sao khách quan, chính xác. Để từ đó làm cơ sở cung cấp thông tin tới đơn vị quản lý.

Sau khi tải mẫu báo cáo thành tích giáo viên mầm non về máy, bạn đọc hoàn thiện các nội dung còn thiếu dựa trên thông tin thực tế của bản thân và nộp cho thủ trưởng đơn vị.

2. Báo cáo thành tích giáo viên mầm non số 1

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non

PHÒNG GD&ĐT ..........

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Thị trấn ...., ngày ....tháng ...năm ...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN ..........

I - SƠ YẾU LÝ LỊCH:

Họ và tên: ...........................- Giới tính: ............

Sinh ngày: ...........................

Quê quán:.............................

Trú quán: ....................

Đơn vị công tác: Trường Mầm non ..........................

Chức vụ hiện nay: ....................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ........................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: Phó hiệu trưởng trường Mầm non ..............

2. Thành tích đạt được của cá nhân.

2.1. Sơ lược thành tích của đơn vị:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm học đã đề ra.

- Tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc thi do cấp trên phát động có hiệu quả cao.

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân:

- Với nhiệm vụ được giao phụ trách chuyên môn, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Tích cực bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dưới nhiều hình thức giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt kế hoạch giao .

- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm.

- Xây dựng bầu không khí thân thiện, đoàn kết trong tập thể sư phạm.

- Tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc thi có hiệu quả cao: Giải nhất cuộc thi: Cán bộ quản lý giỏi" cấp Huyện năm học ............, các cuộc thi do các cấp phát động đều đạt giải nhất, nhì; đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học ............ và năm học ..............

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động phụ huynh học sinh tu sửa một số hạng mục công trình ở 3 cụm.

- Xây dựng môi trường sư phạm: Xanh - sạch - đẹp, an toàn thân thiện.

2.3. Các biện pháp đổi mới công tác quản lý:

- Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá, thực hiện tốt 3 công khai 4 kiểm tra, công bằng trong kiểm tra, đánh giá.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng các giờ dạy của giáo viên.

- Luôn gương mẫu đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, xây dựng cá nhân điển hình trong phong trào thi đua. Từ đó nhân diện ra các tổ và toàn trường.

- Tích cực tự học tự bồi dưỡng, tích lũy kiến thức cho bản thân, góp phần lãnh chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

2.4. Các công tác khác:

- Bản thân và gia đình luôn thực hiện đúng, đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh được chị em trong tập thể sư phạm tín nhiệm.

- Tích cực học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị thông qua các tập san, chuyên đề, qua ti vi, báo…. đảm bảo không lạc hậu về thông tin và có sức lan tỏa trong tập thể nhà trường.

- Tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, lãnh chỉ đạo đơn vị tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện… do đơn vị và địa phương tổ chức.

- Tích cực tham mưu, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên thông qua các ngày lễ, ngày tết…. đảm bảo cho chị em yên tâm công tác và yêu trường, yêu lớp.

III - CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

Người báo cáo

3. Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên mầm non số 2

PHÒNG GD & ĐT...........

TRƯỜNG MẦM NON ........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

NĂM HỌC: …….

Họ và tên: ..................................................................................................

Sinh ngày: ..................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................

Nhiệm vụ được giao: Dạy trẻ lớp mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) Trường Mầm non ...............

Qua một năm công tác, với sự nổ lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Chi bộ - BGH nhà trường, tập thể sư phạm nhà trường, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã được một số thành tích như sau:

I. Chính trị tư tưởng:

Lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường đề ra. Có lối sống lành mạnh, gần gủi với mọi người, được đồng nghiệp, phụ huynh các cháu thương yêu, quý trọng.

II. Thực hiện nhiệm vụ năm học.

1. Huy động số lượng:

Được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn, bản thân tôi đã tìm mọi biện pháp huy động tối đa số trẻ đến lớp được 25 cháu đảm bảo kế hoạch nhà trường giao.

2. Công tác chuyên môn:

Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, thường xuyên tìm hiểu tham khảo sách báo để nâng cao chất lượng dạy học, mục đích giúp các cháu hiểu nhanh kiến thức bài học, gần gũi, giúp đỡ các cháu, quan tâm hơn những cháu cá biệt.

Tham gia dự thi GVDG cấp huyện và đã đạt được giáo viên dạy giỏi năm học ......................

Hưởng ứng quy trình năm học của nhà trường, tiếp tục thực hiện chuyên đề qua 5 lĩnh vực. Bản thân tôi đã xây dựng trang trí lớp học theo các góc, tạo môi trường chữ viết phong phú trong lớp, giúp cho trẻ hứng thú khi hoạt động chung cũng như hoạt động góc, được nhà trường, cấp trên đánh giá cao.

Tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học đạt kết quả cao (xếp loại Tốt), tạo thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi sáng tạo trong tiết dạy nên các cháu hứng thú trong học tập.

Phối hợp với các đồng chí trong trường nuôi dạy, giáo dục trẻ ngoan ngoãn, phát triển thể chất tốt.

Kết quả chất lượng của lớp như sau:

+ Xếp loại Khá, Giỏi: 20/25 cháu, chiếm tỷ lệ: 80% tổng số cháu của lớp.

+ Xếp loại Đạt yêu cầu 5/25 cháu, chiếm tỷ lệ 20% tổng số cháu của lớp.

3. Công tác chủ nhiệm:

Thường xuyên chăm lo, quan tâm các cháu, được phụ huynh tin tưởng, các cháu quý mến.

Hồ sơ sổ sách đầy đủ, sạch đẹp.

4. Công tác nâng cao trình độ:

Thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đưa ứng dụng CNTT vào công tác dạy học. Cụ thể trong Hội thi GVDG cấp Huyện tôi đã dùng máy chiếu Projector để dạy học đạt kết quả cao.

5. Công tác đoàn thể:

Bản thân luôn luôn gương mẫu nhiệt tình tham gia các hoạt động chính quyền, đoàn thể của nhà trường cũng như địa phương nơi tôi làm việc và sinh sống.

Trên đây là những thành tích mà tôi đã đạt được trong năm học .................. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Kính mong cấp trên xét duyệt và công nhận danh hiệu: Chiến sĩ thi đua lao động giỏi cấp huyện.

..............., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của BGH Nhà trường

Hiệu trưởng

Người viết

4. Báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân giáo viên số 3

PHÒNG GD&ĐT …………

TRƯỜNG MN ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày ...... tháng .......năm....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Năm học ...........

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên: ......................

- Sinh ngày: .................... Giới tính: Nữ

- Quê quán: ...................................................................................

-Trú quán: .............................................................

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non ....................................

- Chức vụ: Giáo viên + ....................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Mầm non

- Ngày tham gia công tác đoàn thể: .............................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn và nhiệm vụ được giao:

- Giáo viên giảng dạy lớp Nhà Trẻ .

- Tổ trưởng chuyên môn tổ nhà trẻ.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

* Thuận lợi

- Được sự quan tâm của ban lãnh đạo ngành, các cấp hàng năm đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn hè về chuyên môn nghiệp vụ.

- Được Ban Giám Hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Và luôn tạo điều kiện cho tôi được thăm lớp dự giờ đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, cùng nhau trao đổi thảo luận rút ra kinh nghiệm.

- Được sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp về phương pháp giảng dạy. Trẻ đi học đều, ngoan.

* Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong quá trình công tác tôi còn gặp những khó khăn sau:

- Với độ tuổi nhà trẻ, các cháu còn nhỏ chưa làm được các công việc tự phục vụ nên còn phải nhờ nhiều đến sự giúp đỡ của cô giáo.

- Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và chăm sóc trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ.

- Một số phụ huynh của lớp chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc học, và vui chơi của trẻ nên công tác phối kết hợp với phụ huynh để chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ còn gặp khó khăn.

- Các điều kiện về cơ sở vật chất và một số trang thiết bị dạy học vẫn còn hạn chế

2.1. Về tư tưởng- chính trị

- Bản thân luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

- Tôi luôn gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của ngành giáo dục và đào tạo và địa phương nơi cư trú. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, tinh thần tự lực cánh sinh, tích cực chỉ đạo các hoạt động phong trào của nhà trường và các tổ chức đoàn thể .

2.2. Về phẩm chất đạo đức- lối sống

- Bản thân luôn có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc được giao, thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công nhiệm vụ của cấp trên.

-Tinh thần phối hợp trong công tác: Phối hợp với các cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, góp ý của đồng nghiệp, học sinh.

- Luôn trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, gần gũi với đồng nghiệp

- Lối sống đạo đức hoà nhã, giản dị, nhiệt tình trong công tác được bạn bè và đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu.

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

- Sống mẫu mực, trong sáng có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân, có ảnh hưởng tốt trong nhà trường và ngoài xã hội.

2.3. Về chuyên môn- nghiệp vụ

- Ngay từ đầu năm học tôi đã được nhà trường phân công giảng dạy nhà trẻ trung tâm và làm tổ trưởng tổ chuyên môn nhà trẻ. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao và chăm sóc trẻ được hiệu quả, bản thân tôi luôn có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, yêu thương tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ, trong năm học ............ tôi đã hoàn thành những công việc và đạt kết quả như sau:

+ Có hồ sơ chuyên môn đầy đủ các đầu sổ theo quy định.

+ Soạn bài và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi tới lớp.

+ Lên kế hoạch tháng, tuần, ngày đầy đủ và hợp lý theo từng chủ điểm, kế hoạch bám sát với điều kiện thực tế của trường, lớp, của địa phương, phù hợp với nhận thức của trẻ, tổ chức hoạt động thu hút trẻ tham gia hoạt động.

+ Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho các hoạt động.

+ Lên kế hoạch thực hiện chuyên đề phù hợp với trẻ đạt kết quả tốt.

* Kết quả đạt được trong năm học: ............

* Về chuyên môn:

- Bản thân tôi luôn nỗ lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tích cực tự học các kiến thức về tin học, ứng dụng trong việc soạn giáo án và xây dựng hồ sơ chuyên môn, khai thác tư liệu từ nhiều nguồn báo, đài, Internet để phục vụ công tác giảng dạy. Với những cố gắng trên năm học ............ tôi đã đạt được những kết quả về chuyên môn như sau:

- Năm học ............ tôi đã tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở và viết sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giúp trẻ từ 24 -36 tháng có thói quen tốt trong ăn uống” được đánh giá cao, hiệu quả và thiết thực được hội đồng thi đua nhà trường đánh giá đạt kết quả cao.

- Tham gia hội thi tạo môi trường lớp học, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp trường đạt được giải nhì.

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp huyện đạt kết quả

- Bản thân cũng đã hoàn thành xong chương trình BDTX cá nhân và được

nhà trường đánh giá xếp loại giỏi.

- Trong năm học vừa qua tôi đã vận động được học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt với kế hoạch của trường đề ra và trẻ ở lớp hoàn thành chương trình GDM

là 100%.

- Vận động trẻ ăn bán trú ở lớp đạt 100%.

- Trẻ được chăm sóc - nuôi dưỡng theo đúng qui định.

- Trong một năm rèn luyện và phấn đấu tôi đã đạt được thành tích và kết quả sau:

* Chất lượng chăm sóc:

Cân nặng:

+ Số trẻ bình thường: 19/19 = 100%

+ Không có trẻ suy dinh dưỡng vừa và suy dinh dưỡng nặng

Chiều cao:

+ Số trẻ bình thường: 19/19 = 100%

+ Không có trẻ thấp còi độ 1 và độ 2

+ Về chất lượng giáo dục:

- Duy trì sĩ số trẻ từ đầu cho đến cuối năm học là: 19/19 cháu trong đó:

+ Nữ: 6 cháu

+ Nam: 13 cháu

- Chất lượng giáo dục được nâng lên ở các môn học qua thực hiện các chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” và chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đạt hiệu quả cao.

- Thông qua các môn học trẻ lĩnh hội được các kiến thức thức cô truyền đạt. Chính vì vậy kết quả đạt được cuối năm cụ thể:

- 100% trẻ được đánh giá theo giai đoạn theo 4 lĩnh vực phát triển ở cuối độ tuổi:

Lĩnh vực

Tỉ lệ

Phát triển thể chất

19/19 = 100%

Phát triển nhận thức

18/19 = 94,7%

Phát triển ngôn ngữ

18/19 = 94,7%

Phát triển tcxh-thẩm mỹ

19/19 = 100%

+ Bé chuyên cần đạt: 93%

+ Bé ngoan đạt: 99,2%

+ Bé xuất sắc đạt: 5/19=26,4%

+ Bé chăm ngoan: 07/19 cháu = 36,8%

2.3. Các thành tích khác

- Bản thân luôn luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, luôn xây dựng mối đoàn kết nhất trí tôn trọng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

- Trong năm học tôi đã tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động, và được nhà trường xếp loại xuất sắc.

+ Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

+ Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’

+ Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

+ Là một tổ trưởng chuyên môn tôi đã phối hợp chỉ đạo tổ thực hiện tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà trường giao.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của QĐ công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ.

..........

Lao động tiên tiến

……………………………………………...

Giáo viên giỏi cấp huyện

.......

Lao động tiên tiến

Giáo viên giỏi cấp huyện

........

Lao động tiên tiến

............

Giáo viên giỏi cấp huyện

Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của QĐ công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ.

Giấy khen

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

Giấy khen

Giấy khen

Trên đây là bản báo cáo thành tích mà cá nhân tôi đã đạt được trong năm học .., kính mong hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xem xét, tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học .......cho bản thân tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

XÁC NHẬN CỦA PGD&ĐT ........................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA UBND ............................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Nội dung của mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mỗi mẫu báo cáo thành tích cá nhân tùy theo mục đích và đối tượng mà sẽ có hình thức trình bày và nội dung tương ứng. Nội dung của mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non cơ bản gồm:

- Tên báo cáo;

- Các thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị đang giảng dạy, chức vụ hiện tại, thời gian công tác…

- Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoàn thành công việc

- Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân trong công việc được giao.

- Thành tích của cá nhân: Sơ lược, nêu lên được những thành tích mà cá nhân đã đat được trong năm học vừa qua.

- Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/ Thủ trưởng đơn vị/ cấp trình khen.

6. Cách viết báo cáo thành tích cá nhân

Các lưu ý khi viết báo cáo thành tích cá nhân như sau:

Thứ nhất: Về thông tin cá nhân và thông tin đơn vị công tác

Khi thực hiện viết báo cáo thành tích cá nhân, các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần phải được chính xác tuyệt đối. Vì đó là cơ sở để cấp trên xem xét thông tin và đưa ra những quyết định có liên quan.

Việc cung cấp đúng thông tin không chỉ nhằm mục đích có lợi cho các mục đích của việc làm báo cáo như khen thưởng… mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp của người lập báo cáo trong công việc.

Trong trường hợp khi người lập báo cáo điền sai thông tin cá nhân hoặc của đơn vị công tác, quá trình thực hiện các thủ tục xét thưởng cũng như các mục đích khác sẽ bị gián đoạn. Gây mất thời gian cho cả đơn vị cấp trên cung như của người lập báo cáo.

Thứ hai: Về thành tích đạt được trong báo cáo thành tích cá nhân

Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách; các sáng kiến, kinh nghiệm, nghiên cứu và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về công việc nhiệm vụ được giao.

Đây là nội dung quan trọng nhất trong báo cáo thành tích cá nhân. Nội dung này quyết định mục đích của việc viết báo cáo có được cấp trên chấp nhận hay không.

Người viết báo cáo phải dựa vào những nhiệm vụ mình được giao trong quá trình công tác để từ đó làm cơ sở đánh giá năng lực, thành tích của mình. So sánh được thành tích qua các năm, cho thấy rõ được sự tiến bộ của cá nhân nếu có.

Ngoài những nhiệm vụ được giao, người soạn thảo còn căn cứ vào những sang tạo trong công việc của người viết báo cáo để cung cấp thông tin về thành tích. Đây là điểm nổi bật của cá nhân đó trong quá trình công tác – một yếu tố quan trọng để cấp trên xem xét khen thưởng.

Quan trọng trong nội dung thành tích này, các thành tích phải chứng minh được nó không chỉ tốt cho bản thân cá nhân đạt được mà còn đem lại hiệu quả cao trong công việc dẫn đến tổ chức, đơn vị cũng từ đó nâng cao hình ảnh, chất lượng và năng lực.

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…). Ví dụ:

– Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).

– Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

– Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương…

7. Nguyên tắc khen thưởng cá nhân

Căn cứ Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về nguyên tắc khen thưởng cá nhân như sau:

- Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.

- Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn.

Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung;

Trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 24.176
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo