TOP 5 Đơn xin vào học lớp 1 năm 2024-2025 đúng tuyến, trái tuyến

TOP 5 Đơn xin vào học lớp 1 đúng tuyến, trái tuyến file Word năm 2024 - HoaTieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc 5 Mẫu đơn xin nhập học lớp 1, bao gồm: mẫu đơn xin học lớp 1 trái tuyến, đúng tuyến, mẫu đơn xin nhập học viết tay dành cho phụ huynh tham khảo để chuẩn bị hồ sơ xin cho bé vào lớp 1 năm học 2024-2025.

Mẫu đơn xin vào học lớp 1 là một trong những giấy tờ quan trọng bắt buộc cần có trong bộ hồ sơ xin học lớp 1, nhà trường sẽ căn cứ vào đó để xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn Tải mẫu đơn xin nhập học lớp 1 file Word, PDF miễn phí về máy để chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung rồi nộp lên nhà trường làm thủ tục xét tuyển.

Lưu ý: Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến (online). Mời các vị phụ huynh tham khảo Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6

Mẫu đơn xin nhập học lớp 1
Mẫu đơn xin nhập học lớp 1

1. Nội dung của đơn xin vào học lớp 1 2024

Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đủ độ tuổi đến trường sau khi hoàn thành xong chương trình mẫu giáo, các bậc phụ huynh sẽ phải làm đơn xin vào học lớp 1 cho con em mình và gửi lên ban giám hiệu nhà trường mà gia đình muốn cho con mình theo học.

Bao gồm các nội dung chính như sau:

– Các thông tin chính là thông tin của học sinh muốn xin được vào học: Bao gồm họ tên của bé, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên trường mẫu giáo các bé đã học, hiện đang sinh sống với ai.

– Thông tin cá nhân của bố và mẹ học sinh: Họ tên, nơi công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ

=> Căn cứ vào các nội dung trong đơn xin vào học lớp 1 mà các thầy cô giáo khi tiếp nhận đơn xin vào học này sẽ xét duyệt dựa vào các chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường và trả lời phía gia đình học sinh xem học sinh đó có được nhận vào trường hay không.

Đơn xin vào học lớp 1 là biểu mẫu đơn từ vì thế khi viết đơn người viết đơn cần lưu ý trình bày các mẫu đơn này cho chính xác và hợp lý nhất. Các nội dung trong đơn phải trình bày chia theo từng ý rõ ràng và dễ hiểu, để người tiếp nhận có thể nắm bắt được các nội dung chính.

2. Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến

Mẫu Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến là mẫu đơn xin nhập học trường tiểu học, mẫu đơn xin nhập học viết tay, đơn xin nhập học lớp 1 theo đúng tuyến quy định của Bộ giáo dục đào tạo. Tải đơn xin nhập học lớp 1 file word miễn phí về máy tại bài viết.

2.1. Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: ...............

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường..............

Chúng tôi gồm :

1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ………………...………….…., số điện thoại: ….………………

2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………

Xin cho con chúng tôi là:……………………………………………........

Sinh ngày ……tháng……năm 20.., nơi sinh:……………………………….

Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) ………………, phường (xã) ..………………. TP.............

Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn .........………….., Di động…………………..

Được xét tuyển vào lớp 1, năm học...............

Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

........, ngày … tháng … năm .....

Người làm đơn

2.2. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 2

Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 đúng tuyến
Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 đúng tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1

NĂM HỌC.............

Kính gửi: Hiệu trưởng trường..............................

Tôi tên: .............................................Chỗ ở hiện nay:...............................................

Là phụ huynh em :....................................................................................................

Ngày sinh: ............................. Nơi sinh:...................................................................

Tình trạng sức khỏe:.................................................................................................

Dân tộc: ..........................Tôn giáo:................................... Giới tính:.......................

Gia đình thuộc diện chính sách:................................................................................

Đã học HTCTMN 5 tuổi trường:..............................................................................

Hộ khẩu thường trú: Thôn ……………………………Xã.........................Tỉnh....................

Nơi ở hiện tại: Thôn ……………………………Xã.........................Tỉnh....................

Họ tên cha: ..............................................Năm sinh...............................................

Nghề nghiệp:..........................................................................................................

Họ tên mẹ: ...................................................Năm sinh.........................................

Nghề nghiệp:..........................................................................................................

Người đỡ đầu (nếu có): ..................................................Năm sinh........................

Nghề nghiệp:...........................................................................................................

Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường Tiểu học.............cho con tôi được vào lớp 1 năm học.............của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.........., ngày........tháng .....năm .

Người làm đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

2.3. Đơn xin nhập học lớp 1 file Word số 2

Mẫu đơn xin vào học lớp 1 đúng tuyến
Mẫu đơn xin vào học lớp 1 đúng tuyến

Nội dung cụ thể Mẫu đơn xin nhập học trường tiểu học như sau:

UBND QUẬN...............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............................
_______________________

Số đơn:......./TH...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

..................., ngày ........tháng........năm ...........

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học ............ - ...............

Kính gửi: Ban giám hiệu trường......................................................

1. Họ và tên học sinh: ..............................................................Nam..............Nữ............

Ngày sinh:...................................................................Nơi sinh (tỉnh, thành phố):............

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

Hiện đang cư trú tại:.......................................................................................................

Số điện thoại nhà riêng:...................................................................................................

Khi cần báo tin cho ai?:...................................................................................................

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:............................................................................................

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):........................................................

2. Họ tên bố: ......................................................................Điện thoại:............................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:..............................................................................................

3. Họ tên mẹ: ......................................................................Điện thoại:...........................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:...............................................................................................

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

3.1. Đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến số 1

Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến
Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

Mời các bạn tham khảo Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến file word. Phụ huynh có thể tải về chỉnh sửa hoặc viết tay theo nội dung trong mẫu đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học .....................

Tôi tên: ........................................................................................................................

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ................................., Phường (xã): .........................................
thành phố (huyện) ..........................................., tỉnh: .....................................................

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: ................. tôi

Họ và tên học sinh: .......................................... Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................................

Họ và tên cha: ....................................... năm sinh: .............. nghề nghiệp ......................

Nơi công tác (nếu có): ...................................................................................................

Họ và tên mẹ: ........................................ năm sinh: ............... nghề nghiệp .....................

Nơi công tác (nếu có): ...................................................................................................

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: .............................................................................

Hiện cháu đang sống với: ...............................................................................................

Tại địa chỉ: khu vực (ấp) ......................., phường (xã) ....................................................
thành phố (huyện) ..........................................................................................................

Tên chủ hộ: ..................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc khi cần: .........................................................................................

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

- Hai buổi/ngày - Hai buổi/ngày có bán trú

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 01(một) đơn xin nhập học.
- 01(một) bản sao giấy khai sinh.
- 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
- Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

...................., ngày ...... tháng ...... năm 20.....

Người viết đơn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................

Đồng ý nhận em: .................................................................................................................

Vào học lớp 1 - Năm học 20..... - 20.....

...................., ngày...........tháng......năm 20.....
HIỆU TRƯỞNG

3.2. Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1

NĂM HỌC ...................

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học……………...

Tôi tên:……………………………………………. - Sinh năm:……………………….……

Nơi ở hiện nay:…………………………………………….......……………………………..

Điện thoại:……………………………………..………………………………………………

- Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Hướng dẫn số .../HD-PGDĐT ngày .../.../20... của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TNTHCS năm học 20...-20...., tuyển sinh năm học 20...-20...;

- Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/20... của Trường Tiểu học ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 20...-20....

Tôi xin được đăng ký cho…………………....chúng tôi là:

Họ và tên:............................................................ - Giới tính: Nam, Nữ

Sinh ngày.........tháng..........năm.............

Nơi sinh:.........................................................................................................................

Dân tộc:.........................................................Quốc tịch:.................................................

Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành

Hoàn cảnh bản thân học sinh:…………………….......................………………………….

Họ và tên cha:………………………...……- Sinh năm:………….……, Số ĐT:……………

Họ và tên mẹ:………………….…… - Sinh năm:………….……, Số ĐT:………………..…

Nơi ở hiện nay thôn:…………………………………..........................................................

Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………………………..…...

Xin được học lớp 1 trường Tiểu học ................................................................................

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

.............., ngày...tháng...năm...

Hồ sơ gồm có:

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Giấy chứng nhận HTCTMG

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Sổ hộ khẩu (photo)

- Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)

- Thẻ BHYT (nếu có)

Người làm đơn

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC ............

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Xác nhận em:.............................................

Đủ điều kiện vào học lớp: 1… năm học 20... – 20...

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhận em vào lớp.

………………., Ngày... tháng...năm...

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐTS

CÁN BỘ TUYỂN SINH

Sau khi xem xét hồ sơ của em:.....................

Xét thấy em.......................................... .điều kiện để nhập học.

Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét.

………………., Ngày... tháng...năm..

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Họ và tên:.................................

4. Cách xin cho con học trái tuyến lớp 1 năm 2024

Để được nhập học vào các cơ sở trái tuyến, cha mẹ cần đơn xin nhập học trái tuyến và nộp lên các cơ sở nhà trường con em mình có nguyện vọng theo học.

5. Thủ tục nhập học vào lớp 1 trái tuyến

Nhiều học sinh có điều kiện hoàn cảnh khác nhau nên không thể đi học trường đúng tuyến, việc lựa chọn một trường khác sẽ thuận lợi và phù hợp hơn cho các con. Vậy thủ tục nhập học vào lớp 1 trái tuyến cho học sinh cũng là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh quan tâm.

Theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú hay còn gọi là nhập học trái tuyến, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Như vậy, khi xin nhập học trái tuyến nếu trường đó còn đủ chỉ tiêu thì con bạn sẽ được tiếp nhận hồ sơ và theo học tại đây. Cha mẹ học sinh nên theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên để biết được thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn thủ tục thực hiện do hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về thủ tục nhập học trái tuyến nên có thể mỗi trường sẽ có cách thức thực hiện khác nhau.

Thủ tục nhập học vào lớp 1 trái tuyến cho học sinh như sau: 

Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

Bước 2: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Bước 3: Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh

Bước 4: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ cho nhà trường nơi chuyển đến.

Bước 5: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

6. Hồ sơ xin nhập học vào lớp 1 năm học 2024 - 2025

Hiện nay, tại Điều lệ trường tiểu học mới nhất có hiệu lực từ ngày 20/10/2020 đã không còn quy định về hồ sơ nhập học cho trẻ vào lớp 1 như trước đây mà giao cho Sở giáo dục và đào tạo của từng địa phương quy định cụ thể về vấn đề này.

Tuy nhiên, về cơ bản các Sở giáo dục và đào tạo các địa phương đều quy định hồ sơ nhập học cho con vào lớp 1 gồm những loại giấy tờ sau đây:

  • Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
  • Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
  • Bản sao sổ hộ khẩu (không cần chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú tại địa phương.
  • Tùy theo quy định về thủ tục tuyển sinh vào lớp 1 của từng trường, có những trường sẽ yêu cầu thêm Sổ tạm trú dài hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giấy khám sức khỏe và ảnh của bé.

7. Thủ tục xin cho con vào lớp 01 năm học 2024 - 2025

Thủ tục xin cho con và lớp 01 tại từng địa phương, từng cơ sở giáo dục có thể khác nhau. Hiện tại, nhiều địa phương nhà trường sẽ nhờ địa phương, tổ trưởng khu phố hỗ trợ thu hồ sơ đăng ký nhập học cho trẻ trong khoảng thời gian nhất định.

Một số trường học sẽ tổ chức nộp hồ sơ tuyển sinh tại trường, cụ thể:

Bước 1: Cán bộ tuyển sinh hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ xin nhập học theo quy định

- Cung cấp thông tin về nhà trường cho phụ huynh biết;

- Ghi thông tin phụ huynh học sinh;

- Bán hồ sơ cho phụ huynh (nếu có) hoặc nộp hồ sơ theo danh sách hồ sơ nêu trên.

Bước 2: Phụ huynh hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ cho tại phòng tuyển sinh của nhà trường

Bước 3: Làm thủ tục nhập học

- Cán bộ trực tuyển sinh kiểm tra, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học;

- Ghi giấy hẹn nhập học.

Bước 4: Thông báo danh sách các lớp

- Trước ngày nhập học Ban gám hiệu xếp học sinh vào các lớp và chuyển danh sách lớp cho phòng tuyển sinh;

- Cán bộ tuyển sinh dán danh sách học sinh lên bảng tin ở trường để hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đến nhận lớp.

Bước 5: Tiếp nhận học sinh vào lớp 01: Đến ngày nhập học theo thông báo, phụ huynh đưa con đến nhận lớp học.

Để hồ sơ, thủ tục được hoàn thành một cách đầy đủ và chính xác, các vị phụ huynh nên chủ động liên hệ với nhà trường mà đăng ký cho trẻ theo học, thông qua phương thức gặp mặt trực tiếp hoặc tìm hiểu thông tin trên các kênh tuyển sinh trực tuyến.

Các phụ huynh nên liên hệ trực tiếp với trường con mình dự định nộp hồ sơ hoặc đến trực tiếp tại trường để xin thông tin cụ thể và chính xác nhất. Từ đó chuẩn bị đầy đủ và kịp thời những giấy tờ trong hồ sơ xin nhập học vào lớp 1 nhé.

8. Xin học cho con như thế nào sau khi bỏ sổ hộ khẩu?

Hỏi: Trước đây, xin nhập học cho học sinh cần sử dụng sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1/7) quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Khi công dân muốn thay đổi thông tin trong các sổ này, cảnh sát sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ.

Vậy sau khi bỏ sổ hộ khẩu, việc đăng ký nhập học cho trẻ em như thế nào?

Trả lời:

Luật Cư trú 2020 quy định khi công dân nhập hộ khẩu mới vào các tỉnh, thành sẽ không cấp sổ hộ khẩu. Thông tin về đăng ký thường trú của người dân được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi cập nhật thành công, cảnh sát quản lý hành chính sẽ cấp giấy thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú. Người dân có thể sử dụng giấy này để thực hiện một số giao dịch hành chính.

Khi đăng ký nhập học, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu cơ sở giáo dục chưa đảm bảo việc khai thác thông tin thì người dân xuất trình giấy thông báo kết quả trên để xin học cho con.

Ngoài ra, phụ huynh chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip thay cho việc phải trình sổ hộ khẩu hoặc các loại giấy tờ khác. Người dân cũng có thể đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh của các sở giáo dục và đào tạo để đăng ký nhập học cho con.

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), Luật Cư trú 2020 chỉ nêu việc bỏ sổ hộ khẩu và sổ đăng ký tạm trú giấy. Còn những quy định khác trong việc đăng ký nhập học vẫn tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, công dân có hộ khẩu ở đâu thì đăng ký nhập học trường công tại nơi đăng ký thường trú đó. Một số địa phương cho phép người đăng ký tạm trú được nhập học trường công. Đây là hình thức học trái tuyến.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
94 227.621
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo