Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe 2024

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được học và sát hạch để cấp giấy phép lái xe. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn... Mẫu ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

1. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe là gì?

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (GPLX) là đơn đề nghị được người sắp học/ dự thi sát hạch để cấp GPLX lập ra và gửi tới các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị cơ quan này xác nhận cho họ đủ điều kiện/ được phép học và sát hạch để cấp GPLX.

Trong đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX, người làm đơn cần cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin cụ thể về bản thân như họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, hạng bằng dự thi… để làm căn cứ hiển thị trong GPLX sau này.

Như vậy, đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX là thủ tục đầu tiên bắt buộc người sắp học/ dự thi sát hạch phải thực hiện để được học và thi theo đúng quy định của pháp luật.

2. Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Phụ lục 7

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh màu

3 cm x 4 cm

chụp không quá 06 tháng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi:..............................................................................

Tôi là:....................................................................Quốc tịch.....................

Sinh ngày: ..... /..... / ..... Nam, Nữ: .....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................... ..........................

Nơi cư trú:..................................................................................................

.....................................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):.......Cấp ngày: ..... /..... / ....., Nơi cấp: ..................................................

Đã có giấy phép lái xe số:.......................................hạng...........................

do:........................................................................ cấp ngày: ..... /..... / .......

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: .......

Đăng ký tích hợp giấy phép lái xe

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài);

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:

................................................................................................................. .........

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

.................., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

3. Cách viết đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

- Người làm đơn điền đầy đủ thông tin cá nhân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ nơi mình đang sinh sống, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú theo sổ hộ khẩu, đơn vị công tác

– Trường hợp bạn đã được cấp giấy phép lái xe trước đó thì bạn điền rõ thông tin về số giấy phép lái xe, hạng nào, do ai cấp và cấp vào thời gian nào

– Điền hạng lái xe hiện tại mà bạn muốn học, sát hạch

Lưu ý khi nộp đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe, hồ sơ bạn cần chuẩn bị cả giấy chứng nhận sức khỏe, ảnh thẻ 3×4 cm, bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, các tài liệu khác liên quan (như photo giấy phép lái xe bạn đã có…)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 36.267
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo