Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện mới nhất năm 2024

Mẫu giấy khai đăng ký xe mới nhất (Mẫu ĐKX12) được ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Bài viết sau đây Hoatieu.vn sẽ cung cấp cho bạn đọc về mẫu tờ khai đăng ký xe mô tô, xe máy điện và hướng dẫn cách điền mẫu tờ khai.

1. Mẫu giấy khai đăng ký xe mô tô, xe máy điện năm 2024

Mẫu giấy khai đăng ký xe mô tô, xe máy điện năm 2024 theo quy định mới áp dụng chính thức từ ngày 15/8/2023 có 2 trang như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂN SỐ CŨ: .........................

Màu biển: ........................

BIỂN SỐ MỚI: ........................

Màu biển: ........................

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

...................... (1)........... Mã hồ sơ trực tuyến: ..................................................

Tên chủ xe:....................................................................

Địa chỉ: ......................................................................... Điện thoại: ............................

Mã định danh:(2)…………………………….......Loại giấy tờ: ................................................Cơ quan cấp .............. ...........................ngày cấp........../........ /.....

Người làm thủ tục:........................................Số giấy tờ (3)…………............. SĐT: .................

Số GPKDVT (nếu có) ....................................Cơ quan cấp:.................................ngày cấp.......... /........ /.....

Đặc điểm xe như sau:

Nhãn hiệu:......................................Số loại:.....................................................................

Loại xe:....................................Dung tích/Công suất:................cm3(kw); Màu sơn: .................

Số máy:..................................Số khung ........................

Tải trọng hàng hóa: ........................kg; S ố chỗ ngồi: ........... ; đứng: .......... ; nằm: ................ ; Năm sản xuất: ...............

Trọng lượng toàn bộ: ..................................kg; Trọng lượng kéo theo: ……………..................kg

Nguồn gốc (4)................................Mã chứng từ LPTB: ....................................

Lý do: (5).......................................................................................................

Kèm theo giấy này có: .................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................

Nơi dán bản chà số máy

Nơi dán bản chà số khung

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.

…......, ngày …...... tháng …....... năm ....

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ XE

(Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(6)

Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ NGUỒN GỐC CỦA XE

Mã hồ sơ nguồn gốc xe (Số sêri Phiếu KTCLXX/Số khung phương tiện): ..............................

Tên đơn vị sản xuất, lắp ráp/nhập khẩu: .....................................................................

Số tờ khai nhập khẩu:. ................. Ngày..................tháng..........năm.............

Cửa khẩu nhập: .......................................................................................

Nhãn hiệu:............................................. Số loại:....................................................

Loại xe:................................... Dung tích/Công suất: ............................................cm³/kw

Số máy:................................................ Số khung .............................................................

Màu sơn: .............................Năm sản xuất: ........................................................................

Tải trọng hàng hóa: ................kg. Số chỗ ngồi: ............. đứng .............. nằm: ................

Trọng lượng bản thân:.............................kg; Trọng lượng toàn bộ: .................... kg; Trọng lượng kéo theo: ……………......kg

Kích thước thùng (dài x rộng x cao) ......................mm; Kích thước bao .................... mm

Chiều dài cơ sở: ................................mm; Kích cỡ lốp: ...........................................

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Mã hồ sơ lệ phí trước bạ:................................. Số điện thoại:...............................................

Tên người nộp thuế: ....................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................

Mã định danh: .......................................Loại giấy tờ: .....................................Cơ quan cấp: ...............................ngày cấp ........ / ..... /............

Tên cơ quan quản lý thuế thu: ............................................................................

Biển số: (nếu có) .........................................................Loại xe:...............................

Nhãn hiệu:..........................................Số loại:...........................................................

Số máy:...................................Số khung ...................................................................

Dung tích /Công suất: ....................................cm³/kw Năm sản xuất: ..................................

Tải trọng hàng hóa : ...................kg ; Số chỗ ngồi: .................. ; đứng: ............ ; nằm: ...........

Giá trị tài sản tính LPTB: ....................................................; Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp:
........................................................................................................................................

Ngày nộp: ........ / ..... /............

Căn cứ miễn thu (trường hợp miễn thu LPTB): ........................................

Ngày kê khai: ........ / ..... /............

Cách viết Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện

Giấy khai đăng ký xe gồm 2 trang:

Trang 1: Phần kê khai của chủ xe; kiểm tra của cơ quan đăng ký xe;

Trang 2: Dữ liệu điện tử về hồ sơ đăng ký xe kèm theo; trường hợp không có dữ liệu điện tử thì điền đầy đủ các thông tin còn thiếu.

(1) Ghi thủ tục đăng ký xe: Đăng ký xe lần đầu; Đăng ký sang tên /di chuyển xe; Cấp đổi, cấp lại; Đăng ký xe tạm thời;

(2) Đối với cá nhân: Số định danh cá nhân, số CMT ngoại giao, số CMT công vụ , số CMT lãnh sự; số định danh của người nước ngoài, số Thẻ tạm trú, số Thẻ thường trú, số CMT CAND, số CMT QĐND tương ứng với đối tượng đăng ký;

Đối với tổ chức:Ghi mã định danh điện tử của tổ chức hoặc mã số thuế hoặc số quyết định thành lập (trường hợp chưa có mã số thuế);

(3) Trường hợp xe có nhiều số máy thì liệt kê tất cả các số máy của xe.

( 4 ) Ghi nguồn gốc xe nhập khẩu/sản xuất lắp ráp, tịch thu .

( 5 ) Ghi rõ lý do: Đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên /di chuyển xe; lý do cấp đổi, cấp lại; đăng ký xe tạm thời;Trường hợp đăng ký tạm thời thì ghi địa điểm nơi đi, nơi đến ; Trường hợp đăng ký sang tên xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người: ghi rõ tên tổ chức, cá nhân đã mua, địa chỉ.

( 6 ) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, TP ghi Trưởng phòng; cấp huyện ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố; Cấp xã ghi Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

2. Giấy khai đăng ký xe mô tô, xe máy điện là gì?

Khi mua xe mô tô, xe máy điện, kể cả xe mới và xe cũ, thủ tục đầu tiên cần làm chính là đăng ký xe. Giấy khai đăng ký xe hiện nay là mẫu số ĐKX12 được ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Giấy khai đăng ký xe là giấy tờ quan trọng trong hồ sơ khi chủ xe thực hiện thủ tục đăng ký xe, trong các trường hợp sau:

- Làm thủ tục đăng ký xe lần đầu hoặc đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

- Cá nhân/ tổ chức mua xe, chuyển nhượng, tặng, cho, phân chia, thừa kế xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

Việc kê khai giấy đăng ký xe khu mua xe mô tô, xe máy điện áp dụng cho mọi hình thức nộp hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp và nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

3. Thủ tục đăng ký xe mô tô, xe máy điện 2024

3.1. Hướng dẫn đăng ký xe mô tô, xe máy điện tại xã

Khi mua xe máy điện, chủ xe cần tiến hành thủ tục đăng kí xe tại Công an huyện/quận/thị xã/thành phố hoặc Công an cấp xã.

Bước 1. Nộp lệ phí trước bạ:

Bạn đọc tham khảo

Bước 2. Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xe mô tô, xe máy điện. Hồ sơ đăng ký xe bao gồm: t

  • Tờ khai đăng ký xe
  • Giấy tờ nguồn gốc xe (Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe)
  • Giấy tờ lệ phí trước bạ xe
  • Hóa đơn VAT
  • Căn cước công dân của chủ xe.
  • Phiếu kiểm tra chất lượng xe

Bước 3. Bấm chọn biển và giao biển số: Sau khi đã hoàn thành các bước nộp lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ đăng ký xe thì chủ xe sẽ được bấm chọn biển số và giao biển số cùng giấy hẹn lấy đăng ký xe.

Tham khảo: Đăng ký biển số định danh ở đâu?

3.2. Đăng ký xe mô tô, xe máy điện online

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe là người Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 để đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công hoặc xuất trình Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công

- Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công và kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong Giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).

- Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do Cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử để làm thủ tục đăng ký xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Bước 2: Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và nộp các giấy tờ của chủ xe, giấy tờ của xe.

Bước 3: Cấp biển số

Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, nếu xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số. Theo đó:

- Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác;

- Cấp lại theo số biển số định danh với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ.

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả kết quả

Bước 5: Nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe

Trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

4. Được đăng ký xe máy điện ở nơi tạm trú không?

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA có quy định nguyên tắc đăng ký xe như sau:

Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp quy định tại khoản 14 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Như vậy, kể từ ngày 15/8/2023, người đăng ký xe mô tô, xe máy điện được đăng ký xe tại nơi tạm trú.

Hiện nay, lượng xe mô tô và xe máy điện tham gia giao thông rất lớn do tính thuận tiện, nhỏ gọn của loại xe này. Tuy nhiên, nhiều người, nhất là học sinh, sinh viên chưa nắm rõ quy định về việc đăng ký xe mô tô, xe máy điện.

Cần lưu ý, việc triển khai thực hiện đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện là hết sức cần thiết. Qua đó, không chỉ giúp cho người dân kiểm soát tài sản, chứng minh được tài sản sở hữu của mình, nâng cao ý thức của người đi xe máy điện, xe mô tô về việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mà còn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, góp phần tích cực đảm bảo, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nếu xe máy điện, xe mô tô điện chưa được đăng ký và không có biển số xe sẽ bị phạt theo quy định tại Điểm m Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau: Phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xe mô tô, xe máy điện có hành vi điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng; Điều khiển xe không gắn biển số xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu đến bạn đọc Mẫu giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện mới nhất năm 2024. Mời bạn đọc đón đọc các nội dung liên quan tại mục Biểu mẫu nhé. 

Đánh giá bài viết
1 8.756
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo