Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe 2024 mới cập nhật

Hoatieu xin chia sẻ mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe và giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2022/TT-BCA. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe tại đây.

1. Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe là gì?

Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe là mẫu giấy khai thu hồi được cá nhân chủ xe lập ra để khai về việc thu hồi đăng ký, biển số xe. Mẫu giấy khai thu hồi nêu rõ thông tin của chủ xe, loại xe, biển số xe, lý do thu hồi...

2. Trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA (hiệu lực từ ngày 15/08/2023), các trường phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe là:

Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe:

1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

3. Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe mới nhất (Mẫu ĐKX13)

Dưới đây là mẫu ĐKX13: giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe được ban hành theo thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực kể từ 15/8/2023.

Mẫu ĐKX13

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY KHAI THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Mã hồ sơ trực tuyến.............................................................................................

BIỂN SỐ : ………................................................................................................. .................. Màu biển: …………….......................................................................................

Tên chủ xe:.................................................................

Địa chỉ: .................................................................. Điện thoại: ...............................

Mã định danh:.........................(1)........Loại giấy tờ: ............................................Cơ quan cấp ...................................... Ngày cấp: .................

Người làm thủ tục:......................................Mã định danh:...................SĐT: ....................

Đề nghị: .................................

Thu hồi và cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số: ...............................................

Lý do thu hồi: (2) ........................................................................................................

Sang tên cho chủ xe mới (nếu có): ...................................................................

Địa chỉ: …………………......................................................................................

Mã định danh: ……….............................…… Số điện thoại:.........................

Đặc điểm xe như sau:

Nhãn hiệu: ..................................................Số loại: .................................................

Loại xe:.......................Dung tích/ Công suất:.............................cm3(kw). Năm sản xuất: .......

Số máy:.................................Số khung: ......................................................................

Tải trọng hàng hóa: ................................................................................kg; Số chỗ ngồi: ................................. ; đứng: ................................ ; nằm: ..............................

Nơi dán bản chà số máy

Nơi dán bản chà số khung

Kèm theo giấy này có: ......................................(3)..........................................................
..................................................................................................................................................

..................., ngày ............ tháng .......... năm .................

CHỦ XE

(Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

Ghi chú

(1) Đối với cá nhân: Ghi số căn cước công dân, số CMND, số định danh cá nhân,số CMT ngoại giao, số CMT công vụ, số CMT lãnh sự; số định danh của người nước ngoài, số Thẻ tạm trú, số Thẻ thường trú, số CMT CAND, số CMT QĐND tương ứng với đối tượng đăng ký xe;

Đối với tổ chức:Ghi mã định danh điện tử của tổ chức hoặc mã số thuế hoặc số quyết định thành lập (trường hợp chưa có mã số thuế)

(2) Ghi rõ lý do thu hồi:

(3) Ghi tài liệu kèm theo: chứng nhận đặng ký, biển số hoặc bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; trường hợp mất Chứng nhận đăng ký hoặc biển số thì phải ghi rõ; Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá thì phải có bản sao Hợp đồng phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá ;

4. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe mẫu số 09/58

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe
Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

Dưới đây là mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe mẫu số 09/58 được ban hành theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA thay thế cho mẫu giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe trong Thông tư số 58/2020/TT-BCA. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

A. PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ XE

XE (Vehicle): ………BIỂN SỐ (Number Plate):

1- Chủ xe (Owner’s full name):………………………

2- Địa chỉ (Address): ……………………………………

3- Số điện thoại chủ xe: …………; email: ……………

4- Số điện thoại người làm thủ tục: …………; email: …

5- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……. Số loại (Model code): ……

Số máy (Engine No):…….. Số khung (Chassis No): ……

6- Nay đề nghị thu hồi đăng ký biển số xe và sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners)……………………………

7- Địa chỉ (Address)……….………………………

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)

Biển số □ Giấy chứng nhận đăng ký xe □

Nơi dán bản chà số máy (Thu hồi xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng không phải dán)
Nơi dán bản chà số khung (Thu hồi xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng không phải dán)
….., ngày (date)…….tháng…….năm…….
CHỦ XE/NGƯỜI LÀM THỦ TỤC
(ký, ghi rõ họ tên)

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HỒ SƠ XE

Xác nhận chủ xe: ………………………………………

Đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe …………

Biển số tạm thời (nếu chủ xe có yêu cầu): …………

Hồ sơ gốc của xe trên đang lưu trữ tại cơ quan đăng ký của ………………………………………

………(1)……
(Ký tên và đóng dấu)
………….., ngày…….. tháng ……… năm ……
CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– 01 Bản Giấy khai lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ xe

– 01 Bản Giấy khai giao cho chủ xe (để bàn giao cho người mua, được cho tặng, được điều chuyển xe).

(1) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ghi Trưởng phòng; ở Công an cấp huyện ghi Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố; ở Công an cấp xã ghi Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

5. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe mẫu số 09A/58

Ngoài Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe số 09/58 thì hiện nay pháp luật còn ghi nhận một mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe số 09A/58. Đây là mẫu giấy được in trên cổng dịch vụ công dùng trong trường hợp đăng ký trực tuyến. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

A. PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ XE

XE (Vehicle): …………BIỂN SỐ (Number Plate):

1- Chủ xe (Owner’s full name):………………………

2- Địa chỉ (Address): …………………………………

3- Số điện thoại chủ xe: ……….; thư điện tử: ……

4- Số điện thoại người làm thủ tục: ………….; thư điện tử: ………

5- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……………. Số loại (Model code): ……

Số máy (Engine No): …… Số khung (Chassis No):

6- Lý do thu hồi (Reason)………………………………

+ Xe hết niên hạn sử dụng □

+ Xe hỏng không sử dụng được □

7- Địa chỉ (Address)……….…………………………

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)

Biển số □ Giấy chứng nhận đăng ký xe □

…………….., ngày……tháng…….năm…..
CHỦ XE/NGƯỜI LÀM THỦ TỤC
(Chữ ký điện tử)

B. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THU HỒI

Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe …………. của chủ xe:……

Hồ sơ gốc của xe trên đang lưu trữ tại cơ quan đăng ký……

…….., ngày………. tháng ……… năm …
CƠ QUAN THU HỒI
(Chữ ký số)

6. Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe

Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe dưới đây đã hết hiệu lực pháp luật, Hoatieu chỉ liệt kê để các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

GIẤY KHAI THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

XE: ………… BIỂN SỐ: ……………

Tên chủ xe: ……………….................

Địa chỉ: ……............ Điện thoại: .......

Số CMND (Hộ chiếu): ........ cấp ngày ......../......../......... tại.......

Đề nghị thu hồi đăng ký, biển số: ..........

Nhãn hiệu: ..................... Số loại: .........

Loại xe: ............... Màu sơn: ................

Số máy: ............... Số khung: ..............

Lý do thu hồi: .......................................

Kèm theo giấy này có: .........................

Đề nghị: (1) ..........................................

Thu hồi đăng ký, biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký, biển số xe .........

.............., ngày ....... tháng ...... năm .....
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(1) Ở Bộ ghi Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng Cảnh sát giao thông; ở CA cấp huyện ghi CA quận, huyện, thị xã, TP.

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu giấy khai, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe 2024 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu liên quan khác trong Biểu mẫu: Biểu mẫu Giao thông vận tải nhé.

Đánh giá bài viết
8 2.700
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo