Thủ tục đổi giấy phép lái xe mới nhất 2024

Khi giấy phép lái xe hết hạn đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái xe bị mất, bạn sẽ làm đơn đề nghị đổi mới hay cấp lại giấy phép lái xe gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy thủ tục đổi giấy phép lái xe như thế nào? Hồ sơ, trình tự cần phải có như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Không còn giấy phép lái xe hạng B2, người dân có phải đi đổi bằng?

Mới đây, theo Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sắp tới sẽ không còn giấy phép lái xe hạng B2, A2, A3… Như vậy, nếu Luật Trật tự an toàn giao thông được thông qua thì sẽ không còn giấy phép lái xe hạng B2, vậy người dân có phải đi đổi bằng nữa không khi giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng? Đây là vấn đề được rất nhiều bạn đọc quan tâm, Hoatieu xin chia sẻ trong nội dung bên dưới.

Theo Điều 56 dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lái xe bao gồm các hạng sau:

Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kw;

Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kw và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ; xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg;

Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng), máy kéo có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500-7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B;

Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1;

Hạng D1 cấp cho người lái xe điều khiển ô tô chở người từ 10-16 chỗ; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C;

Hạng D2 cấp cho người lái xe điều khiển ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) trên 16 chỗ đến 30 chỗ (kể cả chỗ của người lái xe), các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1;…

Về thời hạn của giấy phép lái xe, Dự thảo Luật nêu rõ, giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1 không thời hạn; Giấy phép lái xe hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp; Giấy phép lái xe các hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Đặc biệt, Dự thảo còn quy định chuyển tiếp về Giấy phép lái xe. Cụ thể, giấy phép lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nếu chưa thực hiện đổi, cấp lại có hiệu lực sử dụng như sau, giấy phép lái xe hạng A2 được tiếp tục điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 14kw trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Giấy phép lái xe hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe được tiếp tục điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ của người lái xe); xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg…

2. Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe

Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe hiện đang được sử dụng là mẫu đơn được quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe là văn bản hành chính được sử dụng trong trường hợp bạn muốn xin cấp lại giấy phép lái xe khi hết thời hạn sử dụng, khi làm mất giấy tờ gốc hoặc có nhu cầu đổi sang chất liệu PET... Nội dung của đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe bao gồm:

  • Thông tin người có yêu cầu đổi giấy phép lái xe: họ tên, quốc tịch, năm sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú, số CCCD/CMND, đơn vị công tác
  • Thông tin của giấy phép lái xe trước đó: số hiệu, hạng giấy phép, cấp khi nào.
  • Lý do xin cấp lại: do quá hạn, bị mất, hoặc đổi chất liệu...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Sở GTVT, GTCC …………………….…………………

……………………………………………………………………....

Tôi là: …………………………….……….Quốc tịch: ………………............................

Sinh ngày ……. tháng …….. năm ………………………………….…………..............

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ………………………………...............................

Nơi cư trú: ……………………………………..………………………...............................

……………………………………………………………….....................................

Đơn vị công tác: ……………………………….……………………..................................

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): ………………………….………................

Cấp ngày …….. tháng ………. năm ……….. Nơi cấp: ………………………...................

Tại: …………………………………………………………………..................................

Đã có Giấy phép lái xe số: …………………..…. hạng …………………………............
do ………………..………….………… cấp ngày …………......... tháng ….......... năm ………..........

Đề nghị cho tôi được đổi lấy cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: …....................………

Lý do: .............................................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

  • 01 giấy chứng nhận sức khỏe
  • 02 ảnh màu cở 3 x 4cm
  • Bản photocopy giấy phép lái xe
  • Các tài liệu khác có liên quan gồm:

………………………………............................................

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận
Chủ quản chính quyền địa phương

………, ngày ……. tháng …… năm …....

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Trường hợp có hành vi cố tình gian dối để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, bị tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

- Khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu (thi lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành);

3. Hướng dẫn thủ tục đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn

3.1. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe

Các giấy tờ bạn đọc cần chuẩn bị để hoàn thành bộ hồ sơ xin đổi giấy phép lái xe bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau:

+ Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;

+ Người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn;

- Bản sao giấy phép lái xe, giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Lưu ý:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên để đối chiếu, trừ các giấy tờ quy định nêu trên.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai; khi nhận giấy phép lái xe, phải nộp lại giấy phép lái xe cũ để lưu hồ sơ.

=> Bạn đọc lưu ý chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, để tránh mất thời gian đi lại hoặc chờ đợi vì hồ sơ không đủ giấy tờ, không đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đồng ý cấp mới giấy phép lái xe.

3.2. Nộp hồ sơ xin đổi giấy phép lái xe ở đâu?

Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bạn có thể nộp hồ sơ tại phòng "một cửa" của Sở Giao thông vận tải tỉnh (nơi đã cấp bằng lái xe trước đó cho bạn) hoặc Trung tâm hành chính công tỉnh. Tại Trung tâm hành chính công tỉnh có bộ phận giao dịch của Sở Giao thông vận tải tỉnh.

Bạn có thể làm việc trực tiếp tại đây và đăng ký nhận giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu chính công ích để đỡ mất thời gian đi lại nhiều lần.

3.3. Các bước thủ tục đổi giấy phép lái xe

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến

Bước 2: Nộp lệ phí

Theo Thông tư 188/2016/TT-BTC, lệ phí đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần.

Bước 3: Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc dịch vụ bưu chính công ích

Thời gian đổi giấy phép lái xe không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

4. Mức phạt khi không có hoặc không mang theo giấy tờ xe

Tham khảo bài viết: Quy định xử phạt khi không mang đủ giấy tờ xe năm 2024

=> Như vậy, trong trường hợp giấy phép lái xe của bạn gần hết hạn, quá hạn hoặc mất, bạn cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe nhanh chóng trước khi tham gia giao thông để tránh bị phạt khi không đủ giấy tờ nhé.

Trong trường hợp giấy phép lái xe của bạn vẫn còn hạn sử dụng, không bị nhòe mờ, rách thì không nhất thiết phải đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET, bởi hiện nay không có văn bản nào quy định người dân bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ PET.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 4.985
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo