Mẫu thông tin về nhà đầu tư và các đối tác cùng thực hiện theo Thông tư 1/2023/TT-BGTVT

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu thông tin về nhà đầu tư và các đối tác cùng thực hiện được ban hành kèm theo Thông tư 1/2023/TT-BGTVT về hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu thông tin về nhà đầu tư và các đối tác cùng thực hiện

Dưới đây là mẫu số 01: Mẫu thông tin về nhà đầu tư và các đối tác cùng thực hiện theo Thông tư 1/2023/TT-BGTVT. Đây là mẫu được kê khai trong trường hợp các nhà đầu tư liên danh và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023.

THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐỐI TÁC CÙNG THỰC HIỆN

I. Thông tin về nhà đầu tư/thành viên liên danh(1)

1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh:

2. Quốc gia nơi đăng ký hoạt động của nhà đầu tư/thành viên liên danh:

3. Năm thành lập:

4. Địa chỉ hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:

5. Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh:

- Tên:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại/fax:

- Địa chỉ e-mail:

6. Tỷ lệ góp vốn trong liên danh dự kiến:

II. Thông tin về các đối tác cùng thực hiện

TT

Tên đối tác(2)

Quốc gia nơi đăng ký hoạt động

Vai trò tham gia(3)

Người đại diện theo pháp Luật

Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác(4)

1

Công ty 1

[Tổ chức cung cấp tài chính]

2

Công ty 2

[Nhà thầu xây dựng]

3

Công ty 3

[Nhà thầu vận hành/ Quản lý]

....

2. Cách viết thông tin về nhà đầu tư và các đối tác cùng thực hiện

Dưới đây là những lưu ý khi điền mẫu thông tin về nhà đầu tư và các đối tác cùng thực hiện, mời các bạn tham khảo.

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. Đồng thời, nhà đầu tư phải nộp kèm theo bản sao văn bản thỏa thuận giữa các thành viên liên danh về việc thực hiện dự án trong đó nêu rõ tỷ lệ góp vốn trong liên danh dự kiến.

Nhà đầu tư/thành viên liên danh cần nộp kèm theo bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà đầu tư đang hoạt động cấp.

(2) Nhà đầu tư ghi cụ thể tên của các đối tác tham gia thực hiện dự án.

(3) Nhà đầu tư ghi cụ thể vai trò tham gia của từng đối tác.

(4) Nhà đầu tư ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, kèm theo bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.

Trên đây là Mẫu thông tin về nhà đầu tư và các đối tác cùng thực hiện Thông tư 1/2023/TT-BGTVT và cách viết chi tiết. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu liên quan khác trong  Biểu mẫu: Biểu mẫu Giao thông vận tải nhé.

Đánh giá bài viết
1 29
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo