Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe 2023

HoaTieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe 2023 đầy đủ và chi tiết, được cập nhật mới nhất hiện nay theo Thông tư 58/2020/TT-BCA quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông, mời các bạn cùng tham khảo hoặc download về sử dụng.

1. Các trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

Theo quy định tại Điều 15, Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, có 11 trường hợp xe dưới đây phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe từ ngay 01/8/2020, khi Thông từ này bắt đầu có hiệu lực:

1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan.

2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

8. Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.

9. Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

10. Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

11. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

2. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư 58/2020/TT-BCA

Thông tư 58/2020/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ 01/08/2020 do vậy kể từ ngày 01/08/2020, các bạn sẽ sử dụng Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe sau đây.

Mẫu số 09

Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/06/2020 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

GIẤY CHNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

A. PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ XE

XE (Vehicle): ............BIỂN SỐ (Number Plate):............

1- Chủ xe (Owner’s full name):........

2- Địa chỉ (Address):............

3- Số điện thoại chủ xe: ....................email:........

4- Số điện thoại người làm thủ tục: ........; email:........

5- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand):. ........số loại (Model code):........

Số máy (Engine No): ........số khung (Chassis No):........

6- Nay đề nghị thu hồi đăng ký biển số xe và sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners)

7- Địa chỉ (Address) .........

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)

Biển số □ Giấy chứng nhận đăng ký xe □

...., ngày (date)...tháng....năm...

NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

(Ký, ghi rõ họ tên)

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HỒ SƠ XE

Xác nhận chủ xe:

Đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe

Biển số tạm thời (nếu chủ xe có yêu cầu):

Hồ sơ gốc của xe trên đang lưu trữ tại cơ quan đăng ký của

…. (1) ….

(Ký, ghi rõ họ tên)

…. (2) ….

(Ký tên và đóng dấu)

…, ngày... thángnăm

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- 01 Bản Giấy khai lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ xe

- 01 Bản Giấy khai giao cho chủ xe (để bàn giao cho người mua, được cho tặng, được điều chuyển xe).

____________________________

(1) ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng; ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;

(2) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng: ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.

3. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư 15/2014/TT-BCA

Mẫu số 06
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

……..(1)……
......(2).....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Rovoked certificate of license plate registration

XE (Vehicle): …………………. BIỂN SỐ (License plate):………………….

Theo đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của: (3).................

(4)............................................................................................ chứng nhận:

Tên chủ xe (Owner’s full name):....................................................................

Địa chỉ (Address):..........................................................................................

Điện thoại (phone number):............................................................................

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport): ..................cấp ngày.../.../......

tại......................................................................................................................

Đã thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of license plate registration): ................................ đăng ký ngày (Date registration)..............................................

Xe có đặc điểm dưới đây (vehicle of particular)

Nhãn hiệu (Brand): .............................Số loại (Model code):.............................

Loại xe (Type): ...................................Màu sơn (color):........................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ..............Dung tích (Capacity): ...........cm3

Số máy (Engine N0): ......................Số khung (Chassis N0):.........................

Đã thu lại biển số xe (license plate was revoked); chứng nhận đăng ký xe (Registration Certificate)

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không có giá trị để đăng ký xe

(Certificate of license plate registration, license plate is not valid for vehicle registration).

Khi nhượng, bán xe chủ xe phải đến cơ quan (5)..................................................

đang quản lý xe này để rút hồ sơ gốc làm thủ tục sang tên, đổi chủ. (In case vehicle owner wants to sell the vehicle, come to vehicle managing agencise to withdram original documents to change the owner’s name)

Giấy chứng nhận này lập thành 02 bản (This certificate is mede into two copies)

- 01 bản lưu giữ tại cơ quan (one kept at the agency) (6)...................................

- 01 bản giao cho chủ phương tiện (one handed to the owner)

.........., ngày (date) .... tháng .... năm ........
.........(7)..........
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

______________

(1) Ở Bộ ghi Bộ Công an; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Công an tỉnh, TP;

(2) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở Tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

(3) Ghi tên chủ xe trong đăng ký xe;

(4) (5) (6) ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở tỉnh, Tp trực thuộc TW ghi Phòng CSGT: ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

(7) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, TP.

4. Hình ảnh Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

Mẫu đơn thu hồi đăng ký và biển số xe
Mẫu đơn thu hồi đăng ký và biển số xe mới nhất 2023

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Giao thông vận tải trong mục Biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
3 2.658
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo