Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học) 2024

Hoatieu.vn xin gửi đến các bạn mẫu Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học) đầy đủ và chuẩn nhất theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi cuối kỳ này là mẫu đơn phổ biến được các bạn sinh viên sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mời các bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

Đơn xin chấm phúc khảo được sử dụng làm đơn xin phúc khảo bài thi, đơn phúc khảo điểm thi, Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi cuối kỳ, đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần,... đã được HoaTieu.vn cập nhật mới theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo. Mời bạn đọc tải mẫu Đơn xin chấm phúc khảo bài thi miễn phí tại bài viết.

1. Đơn chấm phúc khảo là gì?

Phúc khảo là động từ dùng để chỉ hành động chấm kiểm tra, đánh giá, chấm lại bài thi đã được chấm trước đó. Hiểu một cách đơn giản, phúc khảo là khi bạn nhận được kết quả thi, mà bạn cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà bạn chắc chắn thì bạn có thể làm hồ sơ phúc khảo để xem kết quả chấm có chính xác hay không. Nếu có sai sót thì bạn có thể được nâng điểm lên hoặc cũng có thể mất điểm khi giám khảo phát hiện thêm sai sót của bạn.

Đây là một từ cũ từ thời phong kiến có nghĩa là: chấm lại sau khi đã sơ khảo (chấm bài thi lần thứ nhất) trong các khoa thi thời kỳ phong kiến; chấm lại bài thi của thí sinh do có đơn đề nghị chấm lại. Phúc khảo là từ Hán Việt ghép từ: phúc có nghĩa là xem xét, đánh giá lại; khảo có nghĩa là thi cử.

Đơn phúc khảo là mẫu đơn được dùng trong trường hợp cần phải xem xét lại điểm thi của bất kì cuộc thi nào bạn tham gia. Đó có thể là cuộc thi lớn như tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học, các cuộc thi học sinh giỏi. Thậm chí những kì thi nhỏ hơn như thi khảo sát, thi cuối kì,…

Việc xin chấm phúc khảo là như cầu chính đáng của học sinh, sinh viên để đảm bảo môi trường học tập, kết quả và điểm số minh bạch, xứng đáng với công sức của các em đã bỏ ra. Mời các em học sinh tải file Đơn xin chấm phúc khảo, Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THCS; Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi cuối kỳ; Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi học sinh giỏi; Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần; Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT... về máy để chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung (file tải miễn phí trong bài).

2. Đơn xin phúc khảo bài thi số 1

Dưới đây là đơn xin chấm phúc khảo gửi tới Khoa phụ trách môn học trong kì thi học kỳ, mời bạn đọc tham khảo nhé.

Đơn xin chấm phúc khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày......... tháng ......năm.......

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Khoa.................

Em tên:............................. Sinh ngày:.............

Lớp:.......................................

Mã số sinh viên ...............Phòng thi số................................

Môn dự thi:...................................

Số điện thoại:...........................

Trong kỳ thi học kỳ..........ngày …………………… vừa qua, em đã tham gia thi hết môn:................ với điểm số như sau:.............điểm.

Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi môn:...............................................

Em xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn,

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn phúc khảo điểm thi số 2

Đơn xin chấm phúc khảo gửi tới phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng để các thầy cô phụ trách xem xét lại bài thi học kỳ, các thông tin cá nhân và các thông tin về kì thi đó cần được người lập mẫu đơn khai đầy đủ trong mẫu đơn, mời bạn tham khảo nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tôi tên là: ……………………………..… MSSV: ….…….……………., Khoa/Bộ môn: …….

Xin phúc khảo bài thi môn: ………………………………………………………………………

Phòng thi: …………………, Ca thi:……………..., Học kỳ: ………………, Năm học: ……….

Mã đề thi (Thi trắc nghiệm):…………………………………………………………

Tên tiểu luận (Làm tiểu luận): ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

Lớp: ……………………………………….., Giảng viên:………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn.

.........., ngày……… tháng……… năm 20 ……

Người làm đơn

Số điện thoại:…………………………

* Ghi chú: Đề nghị SV ghi đầy đủ và chính xác các thông tin trên, mọi sai sót sẽ không được giải quyết.

4. Đơn phúc khảo bài thi kết thúc môn học số 3

TRƯỜNG ...............................
Địa chỉ: ..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

..........., ngày ….. tháng ….. năm 20..

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Bài thi kết thúc môn học)

Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH

Thầy (Cô):..........................

Phụ trách môn học:........................

Họ tên học viên: ........................MSHV: ........................

Ngày sinh: ........................ Nơi sinh: ........................

Chuyên ngành:........................ Khóa: ........................

Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi môn ........................

Ngày thi........ Phòng thi...... Điểm thi .........(điểm chữ………).

.............., ngàythángnăm 20

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Đơn phúc khảo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đối với kì thi THPT quốc gia, bạn đọc khi lập đơn xin chấm phúc khảo gửi tới Hội đồng khảo thí phụ trách khu vực thi để được xem xét và soát lại bài thi.

Link tải: Mẫu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm....

Kính gửi:

- Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi............................

- Hội đồng thi Sở GD&ĐT ......................................

Họ và tên thí sinh: ............................................... Giới tính: ..........

Ngày, tháng, năm sinh:............................. Dân tộc: .......................

Nơi sinh: ..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ................................ Số điện thoại:........................

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ............:

Tại Hội đồng thi số ……... – Sở GD&ĐT ……………………………

Điểm thi:.............................................. Số báo danh:......................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

Ngữ văn

2

Toán

3

Vật lí

4

Hóa học

5

Sinh học

6

Ngoại ngữ

7

Lịch sử

8

Địa lí

9

GDCD

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

..........., ngày ..... tháng .....năm.......

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Đơn xin phúc khảo bài thi cuối kì cho sinh viên

Đơn xin phúc khảo bài thi cuối kì, cuối năm cho sinh viên còn được gọi là Biên nhận phúc khảo bài thi do Phòng Quản lý đào tạo nhà trường cung cấp. Mẫu đơn này được nhiều trường đại học, cao đăng trên cả nước sử dụng.

ĐẠI HỌC ..........................

TRƯỜNG ĐH ..........................

Số: ____/

BIÊN NHẬN PHÚC KHẢO BÀI THI

Phòng Quản lý đào tạo nhận thông tin phúc khảo bài thi:

Họ tên: …….……………………………..….……………………,

MSSV: …….………….……………,

Điện thoại: …….…………………………….Chữ ký:

Khoa/Bộ môn: …….………………………………...................,

Hệ đào tạo: Chương trình chuẩn ☐ Chất lượng cao ☐

Xin phúc khảo bài thi môn: …….………………………………,

Điểm công bố ban đầu: …….… điểm. Ngày thi: …….………………,

Phòng thi: …….…, Ca thi: …..…...…, Học kỳ: …, Năm học: 20…- 20…,

Mã lớp học phần: …….……………….….…… Hình thức thi:

Giảng viên giảng dạy: …….…………………………………...….……

Lý do cần xử lý gấp nếu có:…….…………………………………...…,

Phí phúc khảo:…….………

.............., ngàythángnăm 20

Người nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu đơn xin phúc khảo bài kiểm tra giữa kì, cuối kì

SỞ GD&ĐT ...................

TRƯỜNG ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
Bài kiểm tra giữa kỳ ... năm học 20...-20...

Kính gửi:- Lãnh đạo trường ...................
- GVCN lớp……

Em tên là:..............................................lớp ........ SBD............../phòng....

Em đã tham dự kỳ kiểm tra giữa kỳ ... năm học 20...-20..., khóa ngày .../.../20....

Nay em làm đơn này kính mong Lãnh đạo trường, Hội đồng chấm phúc khảo bài kiểm tra giữa kỳ ... của nhà trường xem lại bài kiểm tra các môn sau (ghi điểm số hiện tại vào ô tên môn đề nghị phúc khảo đồng thời ghi rõ phần tự luận -TL hay trắc nghiệm-TN; những môn không phúc khảo thì ghi chữ “K”):

Môn

Điểm số hiện tại các môn kiểm tra đề nghị chấm phúc khảo

Toán

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Tin học

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lí

GD

CD

Tiếng Anh

Điểm

Lý do: (có thể nêu rõ câu nào hay nội dung nào cần phúc khảo)

......................................................................................

......................................................................................

Em xin cam đoan:

- Những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn đúng, nếu có sai sót, em xin chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo trường, GVCN và giáo viên bộ môn;

- Đồng ý nhận điểm số sau phúc khảo là điểm cuối cùng của bài kiểm tra.

..................., ngày tháng ... năm 20...

Xác nhận của GVCN

.....................................

Người làm đơn

..........................

Duyệt của lãnh đạo trường

8. Cách viết đơn phúc khảo

Dưới đây là hướng dẫn Cách viết đơn phúc khảo bài thi cuối kỳ; Cách viết đơn phúc khảo điểm thi; Cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT, THCS; Cách viết email xin phúc khảo; Cách viết đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10...

Để viết đơn phúc khảo bài thi đúng chuẩn cần có các nội dung sau:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm, tên đơn
  • Tên trường, địa chỉ gửi, gửi ai?
  • Họ tên học sinh, ngày tháng năm sinh
  • Tên lớp học, số báo danh (Mã thẻ sinh viên), số phòng thi, ngày giờ thi, môn thi, kết quả thi
  • Lý do viết đơn: Xin phúc khảo môn thi...
  • Ký ghi rõ họ tên

Sau khi hoàn thiện đơn phúc khảo, các em nộp đơn tại phòng khoa của nhà trường, hoặc hội đồng chấm thi tùy vào từng trường hợp. Lưu ý nên đảm bảo gửi đúng thời gian và đúng nơi nhận thì đơn xin chấm phúc khảo mới được giải quyết.

9. Quy trình phúc khảo bài thi

Để biết được việc nộp đơn phúc khảo như thế nào cho đúng quy định thì bạn nên có hiểu biết rõ ràng về quy trình phúc khảo. Quy trình đó diễn ra như sau:

Việc phúc khảo được thực hiện đối với từng môn thi theo định hướng điều hành chung của Trưởng ban phúc khảo. Ban thư kí của Hội đồng phúc khảo trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo cần tiến hành một số nhiệm vụ sau:

+ Tra cứu bài thi dựa trên các yếu tố: số phách, số báo danh.

+ Lấy bài thi, đối chiếu theo phiếu thu để có thể đối chiếu lại số tờ giấy thi.

+ Tổng hợp lại toàn bộ những bài thi của một bộ môn cho vào trong túi đựng kèm theo thông tin chính xác về số lượng bài thi, số tờ giấy làm bài thi của mỗi thí sinh.

+ Bàn giao lại cho Ban phúc khảo

- Ban phúc khảo tiến hành phúc khảo lại bài thi: Ban phúc khảo cần gồm từ 2 người, nhiệm vụ của họ là giữ bí mật cho mối quan hệ của số báo danh, số phách và hoàn toàn không được ghép các đầu phách vào với nhau.

Quá trình để việc phúc khảo được thực hiện sẽ bắt đầu từ khi nhận được đơn phúc khảo của thí sinh trong thời gian 10 ngày quy định cho việc nhận đơn phúc khảo. Nhưng không phải lá đơn phúc khảo nào cũng được chấp nhận nếu như thí sinh cần phúc khảo không làm đúng một lá đơn phúc khảo theo yêu cầu. Nếu trong trường hợp cần phúc khảo, đặc biệt là kì thi vô cùng quan trọng thì tốt nhất bạn nên học thật cẩn thận cách viết đơn phúc khảo.

10. Điều kiện để phúc khảo bài thi?

- Thí sinh tham gia thi đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Nếu nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả năng làm bài trước đó, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.

- Điểm phúc khảo sẽ chỉ được công nhận khi điểm chấm lại có sự chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1 điểm trở lên. Khi đó, Hội đồng phúc khảo sẽ kết luận điểm mới của bài thi.

- Hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc chậm nhất 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi. Thời gian làm việc của Hội đồng phúc khảo không kéo dài quá 10 ngày.

- Kết quả phúc khảo được niêm yết công khai ngay sau khi Hội đồng phúc khảo hoàn tất công việc.

Trên đây là Mẫu Đơn xin chấm phúc khảo bài thi năm 2024 đúng chuẩn nhất kèm hướng dẫn, quy định mới về chấm phúc khảo. Mời các bạn tải file miễn phí về máy để chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung thuận tiện hơn. Trong quá trình làm đơn, nếu có thắc mắc gì, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận để được HoaTieu.vn tư vấn và giải đáp miễn phí.

Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo các mẫu đơn xin phúc khảo khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
33 82.432
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo