Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi 2024

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được phúc khảo kết quả thi của cá nhân mình. Mẫu đơn phúc khảo nêu rõ thông tin người làm đơn, số báo danh, nơi đăng ký dự thi, nội dung đề nghị phúc khảo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tại bài viết của Hoatieu.vn.

Sau khi biết kết quả thi cuối kì, thi tốt nghiệp, kì thi học sinh giỏi, kì thi vào cấp 3.... nếu các em học sinh không hài lòng vì điểm thi thấp hơn so với dự kiến, điểm thi không đúng với khả năng làm bài của mình trước đó, các em hoàn toàn có thể nộp đơn phúc khảo bài thi để chấm lại bài, giúp cải thiện điểm số. Trong thủ tục xin phúc khảo không thể thiếu Đơn xin phúc khảo bài thi là mẫu quan trọng để gửi lên Hội đồng coi thi theo đúng quy định của Bộ giáo dục. Dưới đây là mẫu đơn xin phúc khảo và hướng dẫn cách làm đơn phúc khảo, cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT, cuối kỳ. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Bài viết đã được Hoatieu.vn tìm hiểu và cập nhật thêm các mẫu đơn xin phúc khảo mới nhất trong các trường hợp thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi, thi học kỳ cho học sinh, sinh viên, thi công chức, thi vào lớp 10... Mời bạn đọc tham khảo.

1. Đơn xin phúc khảo bài thi là gì?

Đơn xin phúc khảo bài thi là mẫu sử dụng khi bạn nhận được kết quả thi, mà bạn cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà bạn. Nếu có sai sót thì bạn có thể được nâng điểm lên hoặc cũng có thể mất điểm khi giám khảo phát hiện thêm sai sót của bạn.

Mẫu Đơn xin phúc khảo mà HoaTieu.vn giới thiệu sau đây được sử dụng để làm Mẫu đơn phúc khảo bài thi cuối kỳ; Mẫu đơn phúc khảo bài thi học kỳ tiểu học, THCS, THPT; Đơn phúc khảo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần; Đơn xin phúc khảo kì thi học sinh giỏi; Đơn xin phúc khảo kì thi công chức, viên chức... và cách làm đơn phúc khảo, cách viết đơn phúc khảo bài thi cuối kỳ.

Mời bạn đọc tham khảo để chọn ra mẫu đơn xin phúc khảo bài thi phù hợp với nhu cầu của bản thân và tải file mẫu đơn phúc khảo về máy để chỉnh sửa nội dung cho hoàn thiện hơn. File word đơn phúc khảo có nội dung được soạn thảo khoa học theo quy định hiện hành về mẫu đơn hành chính, giúp cá nhân tiết kiệm thời gian và công sức để việc xin phúc khảo được nhanh chóng thực hiện hơn.

2. Điều kiện để phúc khảo bài thi?

Mọi người tham gia thi đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Nếu nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả năng làm bài trước đó, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.

Điểm phúc khảo chỉ được công nhận khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên. Khi đó Hội đồng phúc khảo sẽ kết luận điểm mới của bài thi.

Hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc chậm nhất 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi. Thời gian làm việc của Hội đồng phúc khảo không kéo dài quá 10 ngày.

Kết quả phúc khảo được niêm yết công khai ngay sau khi Hội đồng phúc khảo hoàn tất công việc.

Dưới đây là những mẫu đơn phúc khảo 2024 đúng chuẩn theo quy định hiện hành và hướng dẫn chi tiết cách viết đơn phúc khảo. Mời bạn đọc tham khảo và chọn ra mẫu đơn phù hợp để chỉnh sửa, hoàn thiện nhanh chóng.

3. Đơn phúc khảo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đơn phúc khảo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 đúng chuẩn theo mẫu của Bộ GDĐT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm....

Kính gửi:

- Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi............................

- Hội đồng thi Sở GD&ĐT ......................................

Họ và tên thí sinh: ............................................... Giới tính: ..........

Ngày, tháng, năm sinh:............................. Dân tộc: .......................

Nơi sinh: ..................................................................................................................

CMND/CCCD: ................................ Số điện thoại:........................

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ............:

Tại Hội đồng thi số ……... – Sở GD&ĐT ……………………………

Điểm thi:.............................................. Số báo danh:......................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

Ngữ văn

2

Toán

3

Vật lí

4

Hóa học

5

Sinh học

6

Ngoại ngữ

7

Lịch sử

8

Địa lí

9

GDCD

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

..........., ngày ..... tháng .....năm.......

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi số 1

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ................

- PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ & ĐBCLGD

Tên em là :......................................................... ....................................................

Sinh viên lớp:.............................Ngành:.................... ........Khoa:..........................

Em xin phúc khảo môn thi:....................................... Học phần:.................... …

Ngày thi:..................................... Giờ thi:................. Lần thi:......................... …

Số báo danh:............................... Phòng thi:............. Địa điểm:...................... …

Điểm đạt được:............................ điểm; Ngày công bố điểm thi:.............................

Lý do xin phúc khảo :..................................................................................... ....

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng TT-KT&ĐBCLGD xem xét.

Em xin chân thành cảm ơn!

TRƯỞNG PHÒNG

TT-KT&ĐBCLGD

NGƯỜI THỤ LÝ ĐƠN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(chữ ký, họ tên)

5. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi cuối kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tôi tên là: ……………………………..… MSSV: ….…….……………., Khoa/Bộ môn: …….

Xin phúc khảo bài thi môn: ………………………………………………………………………

Phòng thi: …………………, Ca thi:……………..., Học kỳ: ………………, Năm học: ……….

Mã đề thi (Thi trắc nghiệm):…………………………………………………………

Tên tiểu luận (Làm tiểu luận): ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

Lớp: ……………………………………….., Giảng viên:………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn.

.........., ngày……… tháng……… năm 20 ……

Người làm đơn

Số điện thoại: …………………………

* Ghi chú: Đề nghị SV ghi đầy đủ và chính xác các thông tin trên, mọi sai sót sẽ không được giải quyết.

6. Mẫu đơn phúc khảo bài thi học kỳ THCS, THPT số 3

TRƯỜNG ...............................
Địa chỉ: ..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

..........., ngày ….. tháng ….. năm 20..

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS..................

Em tên là: ........................

Ngày sinh: ........................ Nơi sinh: ........................

Lớp:........................ SBD: ........................ Phòng thi:........

Trong kì kiểm tra.................. năm học......................... em đã tham gia thi với số điểm các môn phuc khảo như sau:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Kính đề nghị Ban giám hiệu cùng các thầy cô bộ môn xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi môn:................

Em xin chân thành cảm ơn!

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Đơn xin phúc khảo bài thi số 4

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

……….., ngày……tháng…….năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

Kính gửi:

- Hội đồng Tuyển dụng .......................

- Hội đồng sơ tuyển.............................

- Tên tôi là:.................................................................Nam, Nữ:..................................

- Năm sinh:.................................................................................................................

- Quê quán:.................................................................................................................

- Số báo danh:.............................................................................................................

- Đăng ký dự thi vào đơn vị:.........................................................................................

Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau:........................................................

- Nghiệp vụ chuyên ngành viết:.....................................................................................

- Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm:.........................................................................

- Kiến thức chung:.......................................................................................................

- Ngoại ngữ:................................................................................................................

- Tin học:.....................................................................................................................

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:…………………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………............

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển công chức, viên chức số 5

Tải file tại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

...…, ngày … tháng ... năm...

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức …….

Tên tôi là: …………………………………………. Nam, nữ: …………

Ngày sinh: ………………………………………………………….

Thường trú: ………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………

Tốt nghiệp trường: ……………….. Trình độ: …………… Chuyên ngành: …………

Đơn vị dự tuyển: ……………………………………………………….

SBD: ……………………………………….; Mã dự tuyển: …………………………….

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức…….năm..., kết quả điểm thi vòng 1 của tôi như sau:

Môn Kiến thức chung: …………..điểm.

Môn Ngoại ngữ: …………..điểm.

Môn Tin học: …………..điểm.

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

Môn …………………………

Môn …………………………

Môn………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

….., ngày….tháng…năm….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

9. Đơn xin phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2023-2024

Đơn phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi là văn bản thí sinh viết và nộp lên hội đồng chấm thi để yêu cầu hội đồng chấm thi kiểm tra, xem xét lại bài thi của mình khi thấy kết quả trả về không đúng với khả năng làm bài của mình. Việc phúc khảo điểm thi thể hiện sự công bằng trong các cuộc thi, thí sinh nào cũng có quyền xin phúc khảo khi nhận thấy điểm khó hiểu, cần giải đáp thắc mắc.

Việc phúc khảo điểm thi cũng có thể do giáo viên yêu cầu hội đồng chấm thi khi số điểm mà học trò của mình đạt được thấp hơn so với khả năng thực tế của bạn học đó, nhất là với những bạn có năng lực và chăm chỉ học tập.

Trong phần này, Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc Mẫu đơn phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi chi tiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng Chấm thi HSG ...................năm học 2023-2024

Họ và tên thí sinh: .............................................. Dân tộc: ........................................

Sinh ngày ...... tháng ....... năm ...................

Học sinh trường: ....................................................................................................................................

Đã tham dự kỳ thi HSG......................năm học 2023-2024 tại tỉnh.............................

Số báo danh: ......................................................

Xin phúc khảo điểm bài thi môn: ................................................

Điểm bài thi : ......................................................

Lý do cần làm rõ thêm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Xác nhận của đơn vị ............., ngày .... tháng .... năm 20......

Xác nhận những điều tự khai trên là đúng 
với điểm thi đã công bố.

Hiệu trưởng/Giám đốc

NGƯỜI LÀM ĐƠN

10. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2024

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là mẫu đơn do học sinh lập ra gửi đến hội đồng chấm thi với yêu cầu được xem xét lại điểm số của mình trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do số điểm đạt được không như khả năng làm bài của mình, hoặc có vấn đề cần giải đáp.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 cần nêu chính xác, đầy đủ thông tin của thí sinh như học tên, ngày tháng năm sinh, điểm thi, ngày thi, số báo danh của thí sinh, số điểm từng môn nhận được, lý do xin phúc khảo. Đây là căn cứ để hội đồng chấm thi xác nhận thông tin thí sinh.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết: Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2024

11. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi đánh giá năng lực vào lớp 6

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi đánh giá năng lực vào lớp 6 là văn bản do phụ huynh viết gửi đến nhà trường nơi con em họ muốn thi vào học với mong muốn nhà trường, hội đồng chấm thi, hội đồng tuyển sinh của nhà trường xem xét lại điểm số của thí sinh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc

..........., ngày ......tháng ......năm 20........

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THCS...................

Họ tên phụ huynh:………………………………….SĐT:………………..................

Họ tên học sinh: …………………………………Sinh ngày:..................................

Mã hồ sơ:………………Số báo danh:…………………..Phòng thi:……………....

Trong kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 20...-20... vừa qua, con chúng tôi đã tham gia kiểm tra đánh giá năng lực 03 môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh khóa thi ngày .../.../20... tại trường THCS............................ Nay gia đình tôi làm đơn kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh trường THCS........................... phúc khảo lại bài kiểm tra đánh giá năng lực các môn sau:

TT

Môn

Điểm

 * Ghi chú: Phụ huynh đề nghị phúc khảo môn nào thì điền môn đó vào bảng trên.

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

12. Cách viết đơn phúc khảo bài thi cuối kỳ

Bạn có biết cách làm đơn phúc khảo, cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT, cuối kỳ?

Để viết đơn phúc khảo bài thi cuối kỳ, phúc khảo bài thi THPT đúng chuẩn cần có các nội dung sau:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm, tên đơn.
  • Tên trường, địa chỉ gửi, gửi ai?
  • Họ tên học sinh, ngày tháng năm sinh.
  • Số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (trường hợp phúc khảo bài thi THPT).
  • Tên lớp học, số báo danh (Mã thẻ sinh viên), số phòng thi, ngày giờ thi, môn thi, kết quả thi.
  • Lý do viết đơn: Viết lý do xin phúc khảo môn thi cũng như mong mốn của bản thân với điểm số khác.
  • Ký ghi rõ họ tên.
  • Nơi nộp, thời gian nộp.

13. Quy trình phúc khảo bài thi

Để biết được việc nộp đơn phúc khảo như thế nào cho đúng quy định thì bạn nên có hiểu biết rõ ràng về quy trình phúc khảo. Quy trình đó diễn ra như sau:

Việc phúc khảo được thực hiện đối với từng môn thi theo định hướng điều hành chung của Trưởng ban phúc khảo. Ban thư kí của Hội đồng phúc khảo trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo cần tiến hành một số nhiệm vụ sau:

+ Tra cứu bài thi dựa trên các yếu tố: số phách, số báo danh.

+ Lấy bài thi, đối chiếu theo phiếu thu để có thể đối chiếu lại số tờ giấy thi.

+ Tổng hợp lại toàn bộ những bài thi của một bộ môn cho vào trong túi đựng kèm theo thông tin chính xác về số lượng bài thi, số tờ giấy làm bài thi của mỗi thí sinh.

+ Bàn giao lại cho Ban phúc khảo

- Ban phúc khảo tiến hành phúc khảo lại bài thi: Ban phúc khảo cần gồm từ 2 người, nhiệm vụ của họ là giữ bí mật cho mối quan hệ của số báo danh, số phách và hoàn toàn không được ghép các đầu phách vào với nhau.

Quá trình để việc phúc khảo được thực hiện sẽ bắt đầu từ khi nhận được đơn phúc khảo của thí sinh trong thời gian 10 ngày quy định cho việc nhận đơn phúc khảo. Nhưng không phải lá đơn phúc khảo nào cũng được chấp nhận nếu như thí sinh cần phúc khảo không làm đúng một lá đơn phúc khảo theo yêu cầu. Nếu trong trường hợp cần phúc khảo, đặc biệt là kì thi vô cùng quan trọng thì tốt nhất bạn nên học thật cẩn thận cách viết đơn phúc khảo.

Trên đây là mẫu đơn phúc khảo bài thi, hướng dẫn cách viết và các quy định có liên quan. Mẫu đơn xin phúc khảo được trình bày dưới dạng file word, rất thuận tiện cho bạn đọc chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung để nộp lên Hội đồng coi thi. Để tải Đơn phúc khảo file word/pdf miễn phí, các bạn nhấn vào đường link tải về trong bài viết. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ và giải đáp nhanh nhất có thể.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
26 63.301
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo