Lịch phúc khảo 2023

Lịch phúc khảo thi THPT quốc gia 2023 - Việc nắm được lịch phúc khảo kì thi THPT quốc gia 2023 giúp các thí sinh chủ động làm đơn phúc khảo kịp thời nếu thấy điểm số bài thi tốt nghiệp THPT của mình chưa hợp lý. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ lịch phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2022 mới nhất để các thí sinh cùng nắm được.

Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2023 là một vấn đề quan trọng các em học sinh cần nắm rõ ngay sau khi biết được điểm thi THPT quốc gia 2023 của mình và cảm thấy chưa thỏa đáng thì các em có thể làm đơn xin phúc khảo bài dự thi tốt nghiệp. Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023 thì mọi thí sinh đều có quyền làm đơn phúc khảo bài thi của mình. Dưới đây là chi tiết lịch phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất đã được Bộ giáo dục đào tạo ban hành tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

1. Thời gian phúc khảo THPT 2023

Thí sinh muốn phúc khảo cần làm đơn phúc khảo và nộp hồ sơ tại nơi đăng ký thi từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7/2023.

Trong đó, theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn như sau:

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7/2023

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày

28/7/2023

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở

GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày

05/8/2023

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày

12/8/2023

2. Đơn phúc khảo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023

Mẫu đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022 các bạn tham khảo tại đây

3. Thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2023

* Trình tự, thủ tục phúc khảo

- Trình tự phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022 được quy định tại Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐ như sau:

+ Các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

+ Nơi đăng ký dự thi nộp dữ liệu về thí sinh đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký phúc khảo cho Hội đồng thi để thực hiện.

+ Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

- Thành phần hồ sơ: Đơn phúc khảo của thí sinh.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

- Kết quả: Sau khi tổ chức phúc khảo xong, điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT. Bên cạnh đó, nếu bài thi được điều chỉnh điểm, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo.

- Phí, lệ phí: Không

* Quy định về chấm phúc khảo bài thi

Việc chấm phúc khảo bài thi được quy định tại khoản 4, 5 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT như sau:

a. Chấm phúc khảo bài thi tự luận

- Mỗi bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo bài thi tự luận trở lên và có sự giám sát của thanh tra.

- Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

+ Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo ký xác nhận;

+ Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận tổ chức cho cán bộ chấm thi chấm phúc khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

+ Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

+ Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm thi chấm phúc khảo (có ghi biên bản).

b. Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm

+ Khi có mặt đầy đủ thành viên được giao nhiệm vụ chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm mới tiến hành mở niêm phong túi bài thi; Hội đồng thi có số lượng bài thi phúc khảo lớn có thể chia thành các nhóm để thực hiện. Việc chấm phúc khảo phải bảo đảm nguyên tắc mở túi nào chấm phúc khảo dứt điểm túi đó, niêm phong trở lại rồi mới được mở túi khác;

+ Thực hiện đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính, nếu có những sai lệch phải xác định rõ nguyên nhân; thực hiện in kết quả chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ;

+ Kết thúc việc chấm phúc khảo, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm lập biên bản tổng hợp, có chữ ký của Trưởng ban và tất cả các thành viên, Tổ giám sát;

+ Tổ Giám sát phải thực hiện nhiệm vụ giám sát trực tiếp, thường xuyên, liên tục tất cả các khâu trong quá trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 5.617
0 Bình luận
Sắp xếp theo