Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2024

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2024 - Các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 cho năm học 2024-2025 phải đáp ứng đúng các tiêu chí được Bộ giáo dục ban hành tại Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sau đây là mẫu tiêu chí đánh giá sách giáo khoa 2024 HoaTieu.vn xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

Trong năm học 2024-2025 các địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện “Một chương trình, nhiều sách SGK”. Theo đó, việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phải phù hợp với các Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa bao gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Sau đây là nội dung chi tiết các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới

1. Mẫu tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12

I. PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG (gồm 04 tiêu chí)

1. Nội dung:

Thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, giúp việc giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức,lối sống cho học sinh tốt hơn.

Bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp và linh hoạt giúp giáo viên thiết kế bài giảng phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

2. Cấu trúc: có tính mở, thuận tiện khi tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, điều chỉnh, tích hợp những nội dung mang tính giáo dục liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục đặc thù, sát thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

3. Ngôn ngữ: Sử dụng chuẩn tiếng Việt và cách thức thể hiện phù hợp, gần gũi với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh. Tránh dùng ngôn ngữ bản địa, vùng miền khác gây khó hiểu đối với học sinh.

4. Chất lượng:

Giấy in tốt, khổ sách, cỡ chữ, font chữ, đóng gáy sách đảm bảo,…

Giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.

II. PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Phù hợp với việc học của học sinh (gồm 05 tiêu chí)

5. Hình thức: Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

6. Nội dung: Các bài/chương/chủ đề có tính liền mạch, lô gic, hiện đại, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình.

7. Kiến thức: Mỗi bài học/chủ đề thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học; tạo cơ hội và khuyến khíchhọc sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh như khả năng tự học, tự tìm tòi và chiếm lĩnh tri thức.

8. Các nhiệm vụ học tập: Từng bài học hướng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

9. Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh.

Phù hợp với điều kiện tổ chức hoạt động dạy học đối với giáo viên (gồm 03 tiêu chí)

10. Các bài học/chủ đề có tính mở, phong phú, đa dạng với nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; chú trọng việc tích hợp kiến thức nội môn, liên môn phù hợp.

11. Nội dung khoa học, lô gic, phù hợp với trình độ của học sinh giúp giáo viên tích cực hóa hoạt động học của học sinh; giúp phát triển được năng lực tự học, hợp tác, phát triển được tư duy sáng tạo, năng khiếu, sở trường của học sinh.

12. Cấu trúc và nội dung đa dạng hóa đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh; đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Các yếu tố đi kèm SGK đảm bảo chất lượng dạy và học (gồm 05 tiêu chí)

13. Nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

14. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác và sử dụng, phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục.

15. Nhà xuất bản SGK và các tác giả phối hợp với Sở GDĐT tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong việc sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

16. Danh mục thiết bị hỗ trợ theo yêu cầu của SGK phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý.

17. Khả năng cung ứng, phát hành SGK đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng kịp thời trước khai giảng năm học mới.

2. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với việc học của học sinh

- Tiêu chí 1: Nội dung SGK đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dạy - học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình.

- Tiêu chí 2: Nội dung SGK chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

- Tiêu chí 3: Cấu trúc SGK tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

- Tiêu chí 4: SGK được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, tạo được sự hứng thú cho học sinh và phù hợp với đặc trưng môn học.

3. Nhóm tiêu chí: Thuận lợi cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

-Tiêu chí 5: Các bài học/chủ đề trong SGK được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

- Tiêu chí 6: Nội dung SGK có các chủ đề, nội dung chú trọng tới việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

- Tiêu chí 7: Nội dung SGK với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục.

- Tiêu chí 8: Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nêu trong bài học phải liên quan và hỗ trợ cho nhau.

- Tiêu chí 9: Nội dung SGK tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

4. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội ở địa phương

- Tiêu chí 10: Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư.

- Tiêu chí 11: Cấu trúc nội dung SGK có tính mở, tạo điều kiện để các nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung thích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

- Tiêu chí 12: Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ đối tượng học sinh và đặc điểm kinh tế, xã hội vùng miền.

- Tiêu chí 13: Nội dung SGK đảm bảo tính mềm dẻo, tính phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

- Tiêu chí 14: Nội dung SGK đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ của học sinh, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tại địa phương.

5. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

- Tiêu chí 15: Nội dung SGK có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

- Tiêu chí 16: Nguồn tài nguyên, học liệu điệu tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác.

- Tiêu chí 17: Nội dung SGK thuận lợi trong việc thể chủ động, linh hoạt xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày hoặc 1 buổi/ngày theo điều kiện của từng trường, từng địa phương.

- Tiêu chí 18: Nội dung SGK giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương./.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 30.569
0 Bình luận
Sắp xếp theo