Đã có Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT

Thông tư mới về đánh giá học sinh THCS, THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

Theo đó, Thông tư 22 2021 BGDĐT đã có những bổ sung mới về quy định khen thưởng cuối năm, khen thưởng với học sinh có thành tích đặc biệt. Cụ thể tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng danh hiệu “Học sinh Xuất sắc”, “Học sinh Giỏi” được hướng dẫn chi tiết như sau:

- Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” đối với những học sinh có đồng thời:

+ Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá ở mức Tốt;

+ Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá ở mức Tốt;

+ Có ít nhất 06 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có điểm trung bình môn cả năm đạt từ 9,0 điểm trở lên.

- Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Giỏi” với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Bên cạnh đó, khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học; học sinh có thành tích đặc biệt sẽ được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Ngoài ra, quy định về điều kiện được lên lớp của học sinh tại Thông tư 22 cũng có sự thay đổi. Theo đó, học sinh có đủ các điều kiện sau đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình THCS, THPT gồm:

- Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Đạt trở lên;

- Kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Đạt trở lên;

- Nghỉ không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ có phép và không phép, nghỉ liên tục hoặc không liên tục).

Trước đây, theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT chỉ quy định về điều kiện học sinh được lên lớp như sau:

- Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

- Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

Đáng lưu ý, Thông tư này sau khi có hiệu lực sẽ được thực hiện theo lộ trình sau:

- Từ năm 2021-2022 đối với lớp 6.

- Từ năm 2022-2023 đối với lớp 7 và 10.

- Từ năm 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm 2024-2025 đối với lớp 9 và 12.

Thông tư được ban hành ngày 20/7/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.395
0 Bình luận
Sắp xếp theo